Sách luyện thi HSK 7 giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 7

Sách luyện thi HSK 7 giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 7

Nội dung sách luyện thi HSK 7 giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 7

Sách luyện thi HSK 7 giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 7 là nội dung bài giảng giáo án giảng dạy của chương trình đào tạo các lớp học tiếng Trung HSK online và các khóa học luyện thi HSK online từ HSK cấp 1 đến HSK cấp 9 theo bộ giáo trình luyện thi HSK cấp tốc do chính Thầy Vũ viết sách chủ biên và biên soạn. Đây là bộ giáo trình luyện thi HSK được phân phối độc quyền bởi Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Sài Gòn và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội.

Trước khi vào bài mới thì các bạn hãy xem lại bài hôm qua tại link sau nha.

Sách luyện thi HSK 7 giáo trình học tiếng Trung HSK cấp 7

Sau đây chúng ta truy cập vào link sau để làm bài thi thử HSK online. Toàn bộ đề luyện thi HSK online trên hệ thống website của Thầy Vũ đều hoàn toàn miễn phí và rất chất lượng.

App thi thử HSK online miễn phí

Phần mềm bộ gõ tiếng Hoa SoGou PinYin xứng danh là bộ gõ tiếng Hoa tốt nhất trên thế giới với số lượng người dùng Trung Quốc nhiều nhất trên toàn cầu, có thể nói nôm na là 99.99% người Trung Quốc đều đang sử dụng bộ gõ tiếng Hoa SoGou PinYin.

Bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin 

Trung tâm học tiếng Trung Quận 10 Thầy Vũ là địa chỉ dạy tiếng Trung Quốc cực kỳ uy tín và chất lượng với rất nhiều bài giảng được cập nhật mỗi ngày phục vụ cho việc học tập cũng như ôn thi của các bạn.

Trung tâm ChineMaster cơ sở 2 tại Quận 10 TPHCM

Sách luyện thi HSK 7 giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 7 Thầy Vũ

Sách luyện thi HSK 7 giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 7 là nội dung bài giảng giáo án giảng dạy của chương trình đào tạo các lớp học tiếng Trung HSK online và các khóa học luyện thi HSK online từ HSK cấp 1 đến HSK cấp 9 theo bộ giáo trình luyện thi HSK cấp tốc do chính Thầy Vũ viết sách chủ biên và biên soạn. Đây là bộ giáo trình luyện thi HSK được phân phối độc quyền bởi Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Sài Gòn và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội.

找出哪些国家欢迎美国游客回来

曾经是世界上最强大的旅行证件之一,在大流行期间,美国护照的威力已经减弱。目前,美国的Covid-19病例已超过3240万大关,即使更多的美国人接种了疫苗,一些国家仍然对度假者保持谨慎。

最后,由您决定前往国际目的地是否是一个好主意。健康风险是显而易见的。该病毒的变体已经出现。各国可能随时更改其规则。您可能必须遵守严格的宵禁和掩饰规定。违规可能会处以高额罚款甚至入狱。
如果您需要专家的意见,美国国务院和美国疾病控制与预防中心将按国家提供Covid-19风险评估。 CDC认为许多国家/地区对美国旅行者开放的等级为4级,而Covid-19的风险最高。
另外,请记住以下几点:所有2岁及以上的航空乘客都必须出示Covid-19负面测试的证据,证明其不超过72小时才能进入美国。其中包括美国公民回国旅行。在此处查看针对完全接种疫苗的人的最新CDC国际旅行指南。
以下是按字母顺序列出的国家和地区清单,在这些国家和地区,美国护照持有人仍然有可能去度假。最近添加的信息以粗体显示,以加快扫描速度:
阿尔巴尼亚
坐落在亚得里亚海的阿尔巴尼亚仍然开放。虽然没有Covid-19测试要求或隔离要求,但希望进行健康检查。更多信息:美国大使馆。
安提瓜和巴布达

乘飞机到达安提瓜和巴布达的12岁及以上的美国旅行者必须使用鼻咽或口咽拭子呈阴性的Covid-19-RT-PCR(实时聚合酶链反应)测试结果。必须在飞行后的7天内服用。
访客需要接受卫生官员的监督14天,并且可能还需要进行另一次Covid-19测试,这可能意味着等待结果时要进行隔离。更多信息:美国大使馆|安提瓜和巴布达政府网站。
亚美尼亚
从历史悠久的埃里温(Yerevan)首都到野生国家公园,亚美尼亚对美国游客开放。进入时,系统会要求您在到达72小时内进行的Covid-19测试结果为阴性,或者在到达时进行测试,费用约为40美元,并进行自我隔离,直到获得结果。

阿鲁巴岛
向下滚动到下面的“ Dutch Caribbean”条目,以获取有关该组中阿鲁巴和其他岛屿的信息。
巴哈马群岛

11岁及以上的访客必须在抵达前五天之内取得Covid-19 PCR阴性结果。取得负面结果后,您可以在此处申请巴哈马旅行健康签证。完全接种疫苗的旅行者必须上载接种证明并从5月1日开始免于测试。所有旅行者必须选择加入Covid-19健康保险;该费用已包含在健康签证费中。获取更新:美国大使馆|巴哈马的旅游网站。
巴巴多斯
更新:新协议定于5月8日开始;点击此链接以了解更多信息。在此之前,美国公民必须填写在线旅行表格并在离开前24小时提交。您必须出示有效的阴性Covid-19 PCR测试结果,该结果应在到达后72小时内获取。所有旅客必须在抵达时进行快速抗原检测。
由于美国被指定为高风险国家,因此您仍然必须在经过批准的酒店或度假村隔离,直到您获得第二次检测并获得阴性结果。隔离至少需要五个晚上。您还必须佩戴电子跟踪手链

伯利兹

要进入这个中美洲国家,您必须下载伯利兹健康应用程序,并在到达之前不超过72小时输入您的信息。
您可以携带一张正式的疫苗卡,以反映您在抵达前至少两周已接种了疫苗。否则,请在到达的96小时内取得阴性的Covid-19 PCR测试结果,或者在到达的48小时内进行快速测试。或者,您可以在抵达时接受测试,费用为50美元。您必须有证明您已经预订了黄金标准酒店的房间。

百慕大
这个大西洋岛要求10岁及以上的入境旅客申请旅行授权,每名成人75美元,机组人员和9岁以下的儿童30美元。抵达后,乘客必须在出发前五天之内出示Covid-19 PCR阴性结果。
您将在机场再次进行测试,并在等待这些结果时隔离。在您访问的第四天,第八天和第十四天,需要进行更多测试。单击此处以获取针对免疫旅行者的具体说明。更多:美国大使馆|百慕大旅游局。
玻利维亚
这个内陆的南美国家拥有千姿百态的景观,允许美国游客参观,但最近对游客的要求越来越严格。年龄在6岁及以上的乘客必须在出发72小时内进行一次Covid-19 RT-PCR阴性测试,才能进入比赛。进行健康检查。

Phiên âm tiếng Trung HSK 7 cho bài tập kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung HSK 7 của Thầy Vũ trong Sách luyện thi HSK 7 giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 7

Zhǎo chū nǎxiē guójiā huānyíng měiguó yóukè huílái

céngjīng shì shìjiè shàng zuì qiáng dà de lǚxíng zhèngjiàn zhī yī, zài dà liúxíng qíjiān, měiguó hùzhào de wēilì yǐjīng jiǎnruò. Mùqián, měiguó de Covid-19 bìnglì yǐ chāoguò 3240 wàn dà guān, jíshǐ gèng duō dì měiguó rén jiēzhǒngle yìmiáo, yīxiē guójiā réngrán duì dùjià zhě bǎochí jǐnshèn.

Zuìhòu, yóu nín juédìng qiánwǎng guójì mùdì de shìfǒu shì yīgè hǎo zhǔyì. Jiànkāng fēngxiǎnshì xiǎn’éryìjiàn de. Gāi bìngdú dí biàn tǐ yǐjīng chūxiàn. Gèguó kěnéng suíshí gēnggǎi qí guīzé. Nín kěnéng bìxū zūnshǒu yángé de xiāojìn hé yǎnshì guīdìng. Wéiguī kěnéng huì chùyǐ gāo é fákuǎn shènzhì rù yù.
Rúguǒ nín xūyào zhuānjiā de yìjiàn, měiguó guówùyuàn hé měiguó jíbìng kòngzhì yǔ yùfáng zhōngxīn jiāng àn guójiā tígōng Covid-19 fēngxiǎn pínggū. CDC rènwéi xǔduō guójiā/dìqū duì měiguó lǚxíng zhě kāifàng de děngjí wèi 4 jí, ér Covid-19 de fēngxiǎn zuìgāo.
Lìngwài, qǐng jì zhù yǐxià jǐ diǎn: Suǒyǒu 2 suì jí yǐshàng de hángkōng chéngkè dōu bìxū chūshì Covid-19 fùmiàn cèshì de zhèngjù, zhèngmíng qí bù chāoguò 72 xiǎoshí cáinéng jìnrù měiguó. Qízhōng bāokuò měiguó gōngmín huíguó lǚxíng. Zài cǐ chù chákàn zhēnduì wánquán jiēzhǒng yìmiáo de rén de zuìxīn CDC guójì lǚxíng zhǐnán.
Yǐxià shì àn zìmǔ shùnxù liè chū de guójiā hé dìqū qīngdān, zài zhèxiē guójiā hé dìqū, měiguó hùzhào chí yǒu rén réngrán yǒu kěnéng qù dùjià. Zuìjìn tiānjiā de xìnxī yǐ cū tǐ xiǎn shì, yǐ jiākuài sǎomiáo sùdù:
Ā’ěrbāníyǎ
zuòluò zài yà dé lǐ yǎ hǎi de ā’ěrbāníyǎ réngrán kāifàng. Suīrán méiyǒu Covid-19 cèshì yāoqiú huò gélí yāoqiú, dàn xīwàng jìnxíng jiànkāng jiǎnchá. Gèng duō xìnxī: Měiguó dàshǐ guǎn.
Ān tí guā hé bā bù dá

chéng fēijī dàodá ān tí guā hé bā bù dá de 12 suì jí yǐshàng dì měiguó lǚxíng zhě bìxū shǐyòng bí yān huò kǒu yàn shì zi chéng yīnxìng de Covid-19-RT-PCR(shíshí jùhé méi liàn fǎnyìng) cèshì jiéguǒ. Bìxū zài fēixíng hòu de 7 tiānnèi fúyòng.
Fǎngkè xūyào jiēshòu wèishēng guānyuán de jiāndū 14 tiān, bìngqiě kěnéng hái xūyào jìnxíng lìng yīcì Covid-19 cèshì, zhè kěnéng yìwèizhe děngdài jiéguǒ shí yào jìnxíng gélí. Gèng duō xìnxī: Měiguó dàshǐ guǎn |ān tí guā hé bā bù dá zhèngfǔ wǎngzhàn.
Yàměiníyǎ
cóng lìshǐ yōujiǔ de āi lǐ wēn (Yerevan) shǒudū dào yěshēng guójiā gōngyuán, yàměiníyǎ duì měiguó yóukè kāifàng. Jìnrù shí, xìtǒng huì yāoqiú nín zài dàodá 72 xiǎoshí nèi jìnxíng de Covid-19 cèshì jiéguǒ wèi yīnxìng, huòzhě zài dàodá shí jìnxíng cèshì, fèiyòng yuē wèi 40 měiyuán, bìng jìnxíng zìwǒ gélí, zhídào huòdé jiéguǒ.

Ā lǔ bā dǎo
xiàng xià gǔndòng dào xiàmiàn de “Dutch Caribbean” tiáomù, yǐ huòqǔ yǒuguān gāi zǔ zhōng ā lǔ bā hé qítā dǎoyǔ de xìnxī.
Bāhāmǎ qúndǎo

11 suì jí yǐshàng de fǎngkè bìxū zài dǐdá qián wǔ tiān zhī nèi qǔdé Covid-19 PCR yīnxìng jiéguǒ. Qǔdé fùmiàn jiéguǒ hòu, nín kěyǐ zài cǐ chù shēnqǐng bāhāmǎ lǚxíng jiànkāng qiānzhèng. Wánquán jiēzhǒng yìmiáo de lǚxíng zhě bìxū shàngzài jiēzhǒng zhèngmíng bìng cóng 5 yuè 1 rì kāishǐ miǎn yú cèshì. Suǒyǒu lǚxíng zhě bìxū xuǎnzé jiārù Covid-19 jiànkāng bǎoxiǎn; gāi fèiyòng yǐ bāohán zài jiànkāng qiānzhèng fèi zhōng. Huòqǔ gēngxīn: Měiguó dàshǐ guǎn |bāhāmǎ de lǚyóu wǎngzhàn.
Bābāduōsī
gēngxīn: Xīn xiéyì dìng yú 5 yuè 8 rì kāishǐ; diǎnjī cǐ liànjiē yǐ liǎojiě gèng duō xìnxī. Zài cǐ zhīqián, měiguó gōngmín bìxū tiánxiě zàixiàn lǚxíng biǎogé bìng zài líkāi qián 24 xiǎoshí tíjiāo. Nín bìxū chūshì yǒuxiào de yīnxìng Covid-19 PCR cèshì jiéguǒ, gāi jiéguǒ yīng zài dàodá hòu 72 xiǎoshí nèi huòqǔ. Suǒyǒu lǚkè bìxū zài dǐdá shí jìnxíng kuàisù kàngyuán jiǎncè.
Yóuyú měiguó pī zhǐdìng wèi gāo fēngxiǎn guójiā, yīncǐ nín réngrán bìxū zài jīngguò pīzhǔn dì jiǔdiàn huò dùjiàcūn gélí, zhídào nín huòdé dì èr cì jiǎncè bìng huòdé yīnxìng jiéguǒ. Gélí zhìshǎo xūyào wǔ gè wǎnshàng. Nín hái bìxū pèidài diànzǐ gēnzōng shǒuliàn

bó lìzī

yào jìnrù zhège zhōng měizhōu guójiā, nín bìxū xiàzài bó lìzī jiànkāng yìngyòng chéngxù, bìng zài dàodá zhīqián bù chāoguò 72 xiǎoshí shūrù nín de xìnxī.
Nín kěyǐ xiédài yī zhāng zhèngshì de yìmiáo kǎ, yǐ fǎnyìng nín zài dǐdá qián zhìshǎo liǎng zhōu yǐ jiēzhǒngle yìmiáo. Fǒuzé, qǐng zài dàodá de 96 xiǎoshí nèi qǔdé yīnxìng de Covid-19 PCR cèshì jiéguǒ, huòzhě zài dàodá de 48 xiǎoshí nèi jìnxíng kuàisù cèshì. Huòzhě, nín kěyǐ zài dǐdá shí jiēshòu cèshì, fèiyòng wèi 50 měiyuán. Nín bìxū yǒu zhèngmíng nín yǐjīng yùdìngle huángjīn biāozhǔn jiǔdiàn de fángjiān.

Bǎimùdà
zhège dàxīyáng dǎo yāoqiú 10 suì jí yǐshàng de rùjìng lǚkè shēnqǐng lǚxíng shòuquán, měi míng chéngrén 75 měiyuán, jīzǔ rényuán hé 9 suì yǐxià de értóng 30 měiyuán. Dǐdá hòu, chéngkè bìxū zài chūfā qián wǔ tiān zhī nèi chūshì Covid-19 PCR yīnxìng jiéguǒ.
Nín jiàng zài jīchǎng zàicì jìnxíng cèshì, bìng zài děngdài zhèxiē jiéguǒ shí gélí. Zài nín fǎngwèn de dì sì tiān, dì bā tiān hé dì shísì tiān, xūyào jìnxíng gèng duō cèshì. Dān jī cǐ chùyǐ huòqǔ zhēnduì miǎnyì lǚxíng zhě de jùtǐ shuōmíng. Gèng duō: Měiguó dàshǐ guǎn |bǎimùdà lǚyóu jú.
Bōlìwéiyǎ
zhège nèi lù de nánměiguójiā yǒngyǒu qiānzībǎitài de jǐngguān, yǔnxǔ měi guó yóukè cānguān, dàn zuìjìn duì yóukè de yāoqiú yuè lái yuè yángé. Niánlíng zài 6 suì jí yǐshàng de chéngkè bìxū zài chūfā 72 xiǎoshí nèi jìnxíng yīcì Covid-19 RT-PCR yīnxìng cèshì, cáinéng jìnrù bǐsài. Jìnxíng jiànkāng jiǎnchá.

Phiên dịch tiếng Trung HSK 7 sang tiếng Việt cho bài giảng hôm nay Sách luyện thi HSK 7 giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 7

Tìm hiểu những quốc gia nào đang chào đón khách du lịch Hoa Kỳ trở lại

Từng là một trong những giấy thông hành quyền lực nhất thế giới, sức mạnh của hộ chiếu Hoa Kỳ đã bị giảm sút trong đại dịch. Với số ca nhiễm Covid-19 của Hoa Kỳ hiện đã vượt qua mốc 32,4 triệu, một số quốc gia tiếp tục xem xét những người đi nghỉ một cách thận trọng ngay cả khi nhiều người Mỹ đi tiêm phòng hơn.

Cuối cùng, bạn quyết định đi du lịch đến các điểm đến quốc tế có phải là một ý tưởng hay hay không. Các nguy cơ sức khỏe là rõ ràng. Các biến thể của virus đã xuất hiện. Các quốc gia có thể thay đổi các quy tắc của họ bất cứ lúc nào. Bạn có thể phải tuân thủ lệnh giới nghiêm nghiêm ngặt và đeo khẩu trang. Vi phạm có thể bị phạt tiền lớn và thậm chí phải ngồi tù.
Nếu bạn muốn chuyên gia đóng góp ý kiến vào quyết định của mình, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ cung cấp đánh giá rủi ro Covid-19 theo quốc gia. CDC xếp hạng nhiều quốc gia mở cửa cho khách du lịch Hoa Kỳ ở Mức 4, có nguy cơ cao nhất đối với Covid-19.
Ngoài ra, hãy ghi nhớ điều này: Tất cả hành khách đi máy bay từ 2 tuổi trở lên phải xuất trình bằng chứng về bài kiểm tra Covid-19 âm tính không quá 72 giờ để được nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Điều đó bao gồm các công dân Hoa Kỳ trở về sau các chuyến đi đến các quốc gia khác. Kiểm tra tại đây để biết hướng dẫn du lịch quốc tế mới nhất của CDC dành cho những người đã được tiêm chủng đầy đủ.
Sau đây là danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ theo thứ tự bảng chữ cái mà người mang hộ chiếu Hoa Kỳ vẫn có thể đi nghỉ. Thông tin được thêm gần đây nhất được in đậm để quét nhanh hơn:
Albania
Lấy bối cảnh trên Biển Adriatic, Albania vẫn mở. Mặc dù không có yêu cầu kiểm tra Covid-19 hoặc kiểm dịch để nhập, hãy mong đợi một cuộc kiểm tra sức khỏe. Thông tin thêm: Đại sứ quán Hoa Kỳ.
Antigua và Barbuda

Du khách Hoa Kỳ từ 12 tuổi trở lên đến Antigua và Barbuda đến bằng đường hàng không phải xuất trình kết quả xét nghiệm Covid-19-RT-PCR âm tính (phản ứng chuỗi polymerase thời gian thực), sử dụng tăm bông mũi họng hoặc họng. Nó phải được thực hiện trong vòng bảy ngày kể từ ngày bay.
Du khách phải chịu sự giám sát của các quan chức y tế trong 14 ngày và có thể phải làm xét nghiệm Covid-19 khác, có nghĩa là phải cách ly trong khi chờ kết quả. Thông tin thêm: Đại sứ quán Hoa Kỳ | Trang web của chính phủ Antigua và Barbuda.
Armenia
Từ thủ đô lịch sử Yerevan đến các công viên quốc gia hoang dã, Armenia đều mở cửa cho khách du lịch Mỹ. Để tham gia, bạn được yêu cầu có kết quả âm tính từ xét nghiệm Covid-19 được thực hiện trong vòng 72 giờ sau khi đến hoặc làm xét nghiệm khi đến với giá khoảng $ 40 và tự cách ly cho đến khi nhận được kết quả.

Aruba
Cuộn xuống mục nhập “Ca-ri-bê thuộc Hà Lan” bên dưới để biết thông tin về Aruba và các đảo khác trong nhóm này.
Bahamas

Du khách từ 11 tuổi trở lên phải có kết quả xét nghiệm PCR Covid-19 âm tính không quá năm ngày trước khi đến. Sau khi có kết quả âm tính, bạn có thể nộp đơn xin Thị thực Y tế Du lịch Bahamas tại đây. Khách du lịch đã tiêm phòng đầy đủ phải tải lên bằng chứng về việc tiêm chủng và được miễn xét nghiệm bắt đầu từ ngày 1 tháng 5. Tất cả khách du lịch phải tham gia bảo hiểm sức khỏe Covid-19; chi phí đã bao gồm trong lệ phí thị thực y tế. Nhận thông tin cập nhật: Đại sứ quán Hoa Kỳ | Trang web du lịch của Bahamas.
Barbados
CẬP NHẬT: Các giao thức mới dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 8 tháng 5; nhấp vào liên kết này để tìm hiểu thêm. Cho đến lúc đó, công dân Hoa Kỳ phải hoàn thành một mẫu đơn du lịch trực tuyến và nộp nó 24 giờ trước khi rời đi. Bạn phải xuất trình kết quả xét nghiệm Covid-19 PCR âm tính hợp lệ, được thực hiện trong vòng 72 giờ sau khi đến. Tất cả khách du lịch phải làm xét nghiệm kháng nguyên nhanh khi đến.
Vì Hoa Kỳ được chỉ định là một quốc gia có nguy cơ cao, bạn vẫn phải cách ly tại một khách sạn hoặc khu nghỉ mát đã được phê duyệt cho đến khi bạn nhận được kết quả âm tính và xét nghiệm lần thứ hai. Cách ly tối thiểu là năm đêm. Bạn cũng phải đeo vòng đeo tay theo dõi điện tử

Belize

Để vào quốc gia Trung Mỹ này, bạn phải tải xuống Ứng dụng Belize Health và nhập thông tin của mình không quá 72 giờ trước khi đến.
Bạn có thể mang theo thẻ vắc xin chính thức phản ánh rằng bạn đã được tiêm ít nhất hai tuần trước khi đến. Nếu không, hãy có kết quả xét nghiệm Covid-19 PCR âm tính được thực hiện trong vòng 96 giờ sau khi đến hoặc xét nghiệm nhanh trong vòng 48 giờ sau khi đến. Hoặc bạn có thể được kiểm tra khi đến với chi phí $ 50. Bạn phải có bằng chứng đã đặt phòng tại khách sạn tiêu chuẩn vàng.

Bermuda
Hòn đảo Đại Tây Dương này yêu cầu mỗi hành khách nhập cảnh từ 10 tuổi trở lên phải đăng ký giấy phép đi lại với chi phí 75 USD / người lớn và 30 USD cho tổ bay và trẻ em từ 9 tuổi trở xuống. Khi đến, hành khách phải xuất trình kết quả xét nghiệm PCR Covid-19 âm tính được thực hiện không quá năm ngày trước khi khởi hành.
Bạn sẽ được kiểm tra lại tại sân bay và bị cách ly trong khi chờ kết quả. Cần có thêm các xét nghiệm vào các ngày thứ 4, 8 và 14 trong chuyến thăm của bạn. Bấm vào đây để xem hướng dẫn cụ thể cho khách du lịch đã chủng ngừa. Thêm: Đại sứ quán Hoa Kỳ | Cơ quan Du lịch Bermuda.
Bolivia
Quốc gia Nam Mỹ không giáp biển với những cảnh quan vô cùng đa dạng này cho phép du khách Hoa Kỳ đến thăm nhưng gần đây đã thắt chặt các yêu cầu. Để tham gia, những người từ 6 tuổi trở lên phải có kết quả xét nghiệm Covid-19 RT-PCR âm tính được thực hiện trong vòng 72 giờ sau khi khởi hành. Mong đợi một cuộc kiểm tra sức khỏe.

Trên đây là nội dung bài học hôm nay Sách luyện thi HSK 7 giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 7 . Các bạn cần hỏi gì thêm thì để lại bình luận trong Diễn đàn Dân tiếng Trung hoặc Diễn đàn Học tiếng Trung ChineMaster nhé.

Was this helpful?

1 / 0

Trả lời 0