Sách luyện thi HSK 7 hướng dẫn ôn thi HSK cấp 7

Sách luyện thi HSK 7 hướng dẫn ôn thi HSK cấp 7
5/5 - (2 bình chọn)

Nội dung sách luyện thi HSK 7 hướng dẫn ôn thi HSK online cấp 7

Sách luyện thi HSK 7 hướng dẫn ôn thi HSK cấp 7 là nội dung giáo trình giảng dạy và luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK cấp 7 online uy tín của Thầy Vũ hiện đang giảng bài trực tuyến trên lớp học tiếng Trung online và lớp luyện thi HSK online của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội.

Trước khi vào bài mới thì các bạn hãy xem lại bài hôm qua tại link sau nha.

Sách luyện thi HSK 7 hướng dẫn ôn thi HSK cấp 7 bài 1

Thi thử HSK online các cấp từ HSK 3 đến HSK 9 cực kỳ tiện lợi và nhanh chóng dành cho các bạn thường xuyên phải đi công tác hoặc phải đi di chuyển nhiều nên không thể có nhiều thời gian ngồi cố định lâu trên máy tính được.

Thi thử HSK online miễn phí

Học tiếng Trung qua bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin là Phương pháp học tiếng Trung hiệu quả nhất và nhanh nhất chính là sử dụng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin học từ vựng tiếng Trung và nhớ mặt chữ Hán.

Bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin 

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster quận Thanh Xuân Hà Nội và quận 10 PH HCM là những đơn vị dẫn đầu tiên phong về lĩnh vực giảng dạy tiếng Trung Quốc và các khóa học tiếng Trung giao tiếp từ cơ bản đến nâng cao.

Khóa học tại Trung tâm ChineMaster cơ sở 2 tại Quận 10 TPHCM

Tài liệu Sách luyện thi HSK 7 hướng dẫn ôn thi HSK cấp 7

Sách luyện thi HSK 7 hướng dẫn ôn thi HSK cấp 7 là nội dung giáo trình giảng dạy và luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK cấp 7 online uy tín của Thầy Vũ hiện đang giảng bài trực tuyến trên lớp học tiếng Trung online và lớp luyện thi HSK online của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội.

当地警察局长告诉以色列电视台,他对这一事件承担全部责任。
以色列警察北方指挥官西蒙·拉维(Shimon Lavie)说:“无论好事还是坏事,我都要承担全部责任。”他说,以色列北部警察司令部将安全和公共安全放在首位,但他无法解释是什么原因导致了踩踏事件。
拉维赞扬了那些试图用救护车和直升机将患者运送到医院之前帮助受害者的警官。他说:“警察正在拯救人们的生命,同时他们也在处理这一复杂的事件。”
联合哈查拉(United Hatzalah)副总裁拉扎尔·海曼(Lazar Hyman)说,这是他经历过的最严重的悲剧之一。海曼说:“自2000年进入急诊医学领域以来,我从未见过这样的事情。”
内塔尼亚胡总理说,该国正在为受伤者祈祷,他称之为“以色列经历的最严重的灾难之一”。以色列领导人在访问该网站时在其Facebook页面上的一段特别录制的视频中说,“我们的心与家人和伤者同在。”
美国总统乔·拜登星期五对以色列和内塔尼亚胡表示哀悼。拜登在一份声明中说:“在信奉信仰的信徒中,生命的丧失令人心碎。” “我已指示我的团队向以色列政府和人民提供援助,帮助他们响应灾难并照顾伤者。”
每年,成千上万的犹太人-其中许多是超正统犹太人-涌向位于以色列北部上加利利地区,位于城市东北约40公里(25英里)的梅隆山上的巴约恰伊墓地。海法。尤卡(Bar Yochai)所著的《 The Zohar》是犹太神秘主义的基础。

印度不想再次关闭其经济。无论如何它可能会被压碎

印度政府去年锁定了该国,以避免世界上许多国家忍受的失控的Covid-19爆发。该计划在很大程度上取得了成功,但在此过程中却严重削弱了印度的经济。

现在,印度正面临自己毁灭性的Covid-19危机,总理纳伦德拉·莫迪(Narendra Modi)不愿让自己的经济遭受另一轮动荡。
无论如何,印度的经济可能会再次崩溃。
在印度的皮革行业中这种情况已经开始显现出来。

印度是皮革和皮革制品的主要全球出口国。根据印度皮革出口理事会(印度商业与工业部的一个部门)的数据,该国是世界第二大皮革服装出口国和第四大皮革制品出口国。它也是仅次于中国的鞋类主要生产国,每年生产近30亿双鞋。
去年,大流行对印度皮革业造成了沉重打击。去年皮革出口同比暴跌29.1%,因为该行业损失了近14亿美元的出口。皮革出口委员会主席阿奎尔·帕纳鲁纳(Aqeel Panaruna)表示,这是因为美国,欧盟和英国的购物者在自己的禁售期内都推迟了购买。
一位不愿透露姓名的行业专家说,皮革生产商去年遭受了长期停工的累积连锁效应,他们不愿透露姓名,目前也感染了冠状病毒。他担心第二波恶化会再次使该行业倒退。
该行业劳动力的动态加剧了这种担忧。
CLE副主席Sanjay Leekha指出:“大多数劳动力年龄在18至45岁之间,尚未接种疫苗。”
“我们现在依靠上帝”
Shashi Kashyap是印度皮革制造商,位于纽约州的皮革制品制造商和出口商的高级经理。这家拥有30年历史的家族企业在这座城市经营着三家生产工厂,目前,该工厂正因日益恶化的健康危机而陷入困境。
在新德里,由于医疗系统陷入致命病毒的每日患者数量之列,火葬场里到处都是Covid受害者。该国周四报告了近380,000例新感染病例,这是单日病例数最高的又一个全球记录。
Kashyup说他患有Covid,他的年迈父亲和他的家人一样也被感染了。
他说:“我们现在只是依靠上帝来使我们度过难关。” “无处可去接受测试,医院没有空间可入院。人们在街头垂死。”
当他努力应对自己的个人现实时,他工作的公司也陷入了困境。
印度皮革制造商拥有500多名员工,为美国,欧洲和其他地区的客户生产皮革制品-夹克,箱包,靴子,皮带,马术用品。
Kashyap说:“我们仅从一个客户那里获得了5,000至10,000件夹克的订单。”

Phiên âm tiếng Trung HSK 7 online bài tập luyện kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung HSK cấp 7 Sách luyện thi HSK 7 hướng dẫn ôn thi HSK cấp 7

Dāngdì jǐngchá júzhǎng gàosù yǐsèliè diànshìtái, tā duì zhè yī shìjiàn chéngdānquánbù zérèn.
Yǐsèliè jǐngchá běifāng zhǐhuī guān xīméng·lā wéi (Shimon Lavie) shuō:“Wúlùn hǎoshì háishì huàishì, wǒ dū yào chéngdānquánbù zérèn.” Tā shuō, yǐsèliè běibù jǐngchá sīlìng bù jiāng ān quán hé gōnggòng ān quán fàng zài shǒuwèi, dàn tā wúfǎ jiěshì shì shénme yuányīn dǎozhìle cǎità shìjiàn.
Lā wéi zànyángle nàxiē shìtú yòng jiùhù chē hé zhíshēngjī jiāng huànzhě yùnsòng dào yīyuàn zhīqián bāngzhù shòuhài zhě de jǐngguān. Tā shuō:“Jǐngchá zhèngzài zhěngjiù rénmen de shēngmìng, tóngshí tāmen yě zài chǔlǐ zhè yī fùzá de shìjiàn.”
Liánhé hā chá lā (United Hatzalah) fù zǒngcái lā zhā ěr·hǎi màn (Lazar Hyman) shuō, zhè shì tā jīnglìguò de zuì yánzhòng de bēijù zhī yī. Hǎi màn shuō:“Zì 2000 nián jìnrù jízhěn yīxué lǐngyù yǐlái, wǒ cóng wèi jiànguò zhèyàng de shìqíng.”
Nèi tǎ ní yǎ hú zǒnglǐ shuō, gāi guó zhèngzài wèi shòushāng zhě qídǎo, tāchēng zhī wèi “yǐsèliè jīnglì de zuì yánzhòng de zāinàn zhī yī”. Yǐsèliè lǐngdǎo rén zài fǎngwèn gāi wǎngzhàn shí zài qí Facebook yèmiàn shàng de yīduàn tèbié lùzhì de shìpín zhōng shuō,“wǒmen de xīn yǔ jiārén hé shāng zhě tóng zài.”
Měiguó zǒngtǒng qiáo·bài dēng xīngqíwǔ duì yǐsèliè hé nèi tǎ ní yǎ hú biǎoshì āidào. Bài dēng zài yī fèn shēngmíng zhōng shuō:“Zài xìnfèng xìnyǎng de xìntú zhōng, shēngmìng de sàngshī lìng rénxīn suì.” “Wǒ yǐ zhǐshì wǒ de tuánduì xiàng yǐsèliè zhèngfǔ hé rénmín tígōng yuánzhù, bāngzhù tāmen xiǎngyìng zāinàn bìng zhàogù shāng zhě.”
Měinián, chéng qiān shàng wàn de yóutàirén-qízhōng xǔduō shì chāo zhèngtǒng yóutàirén-yǒng xiàng wèiyú yǐsèliè běibù shàng jiā lì lì dìqū, wèiyú chéngshì dōngběi yuē 40 gōnglǐ (25 yīnglǐ) de méi lóng shānshàng de bā yuē qià yī mùdì. Hǎi fǎ. Yóu kǎ (Bar Yochai) suǒzhe de “The Zohar” shì yóutài shénmì zhǔyì de jīchǔ.

Yìndù bùxiǎng zàicì guānbì qí jīngjì. Wúlùn rúhé tā kěnéng huì bèi yā suì

yìndù zhèngfǔ qùnián suǒdìngle gāi guó, yǐ bìmiǎn shìjiè shàng xǔduō guójiā rěnshòu de shīkòng de Covid-19 bàofā. Gāi jìhuà zài hěn dà chéngdù shàng qǔdéle chénggōng, dàn zài cǐ guòchéng zhōng què yánzhòng xuēruòle yìndù de jīngjì.

Xiànzài, yìndù zhèng miànlín zìjǐ huǐmiè xìng de Covid-19 wéijī, zǒnglǐ nà lún dé lā·mò dí (Narendra Modi) bù yuàn ràng zìjǐ de jīngjì zāoshòu lìng yī lún dòngdàng.
Wúlùn rúhé, yìndù de jīngjì kěnéng huì zàicì bēngkuì.
Zài yìndù de pígé hángyè zhōng zhè zhǒng qíngkuàng yǐjīng kāishǐ xiǎnxiàn chūlái.

Yìndù shì pígé hé pígé zhìpǐn de zhǔyào quánqiú chūkǒu guó. Gēnjù yìndù pígé chūkǒu lǐshì huì (yìndù shāngyè yǔ gōngyè bù de yīgè bùmén) de shùjù, gāi guó shì shìjiè dì èr dà pígé fúzhuāng chūkǒu guó hé dì sì dà pígé zhìpǐn chūkǒu guó. Tā yěshì jǐn cì yú zhōngguó de xié lèi zhǔyào shēngchǎn guó, měinián shēngchǎn jìn 30 yì shuāng xié.
Qùnián, dà liúxíng duì yìndù pígé yè zàochéngle chénzhòng dǎjí. Qùnián pígé chūkǒu tóngbǐ bàodié 29.1%, Yīnwèi gāi hángyè sǔn shī liǎo jìn 14 yì měiyuán de chūkǒu. Pígé chūkǒu wěiyuánhuì zhǔxí ā kuí ěr·pà nà lǔ nà (Aqeel Panaruna) biǎoshì, zhè shì yīnwèi měiguó, ōuméng hé yīngguó de gòuwù zhě zài zìjǐ de jìn shòu qī nèi dōu tuīchíle gòumǎi.
Yī wèi bù yuàn tòulù xìngmíng de hángyè zhuānjiā shuō, pígé shēngchǎn shāng qùnián zāoshòule chángqí tínggōng de lěijī liánsuǒ xiàoyìng, tāmen bù yuàn tòulù xìngmíng, mùqián yě gǎnrǎnle guānzhuàng bìngdú. Tā dānxīn dì èr bō èhuà kuài zàicì shǐ gāi hángyè dàotuì.
Gāi hángyè láodònglì de dòngtài jiājùle zhè zhǒng dānyōu.
CLE fù zhǔxí Sanjay Leekha zhǐchū:“Dà duōshù láodònglì niánlíng zài 18 zhì 45 suì zhī jiān, shàngwèi jiēzhǒng yìmiáo.”
“Wǒmen xiànzài yīkào shàngdì”
Shashi Kashyap shì yìndù pígé zhìzào shāng, wèiyú niǔyuē zhōu de pígé zhìpǐn zhìzào shāng hé chūkǒu shāng de gāojí jīnglǐ. Zhè jiā yǒngyǒu 30 nián lìshǐ de jiāzú qǐyè zài zhè zuò chéngshì jīng yíng zháo sānjiā shēngchǎn gōngchǎng, mùqián, gāi gōngchǎng zhèng yīn rìyì èhuà de jiànkāng wéijī ér xiànrù kùnjìng.
Zài xīndélǐ, yóuyú yīliáo xìtǒng xiànrù zhìmìng bìngdú dí měi rì huànzhě shùliàng zhī liè, huǒzàng chǎng lǐ dàochù dōu shì Covid shòuhài zhě. Gāi guó zhōu sì bào gào liǎo jìn 380,000 lì xīn gǎnrǎn bìnglì, zhè shì dān rì bìnglì shù zuìgāo de yòu yīgè quánqiú jìlù.
Kashyup shuō tā huàn yǒu Covid, tā de niánmài fùqīn hé tā de jiārén yīyàng yě bèi gǎnrǎnle.
Tā shuō:“Wǒmen xiànzài zhǐshì yīkào shàngdì lái shǐ wǒmen dùguò nánguān.” “Wú chù kě qù jiēshòu cèshì, yīyuàn méiyǒu kòng jiān kě rùyuàn. Rénmen zài jiētóu chuísǐ.”
Dāng tā nǔlì yìngduì zìjǐ de gèrén xiànshí shí, tā gōngzuò de gōngsī yě xiànrùle kùnjìng.
Yìndù pígé zhìzào shāng yǒngyǒu 500 duō míng yuángōng, wèi měiguó, ōuzhōu hé qítā dìqū de kèhù shēngchǎn pígé zhìpǐn-jiákè, xiāngbāo, xuēzi, pídài, mǎshù yòngpǐn.
Kashyap shuō:“Wǒmen jǐn cóng yīgè kèhù nàlǐ huòdéle 5,000 zhì 10,000 jiàn jiákè de dìngdān.”

Phiên dịch tiếng Trung HSK 7 online sang tiếng Việt cho bài tập trong Sách luyện thi HSK 7 hướng dẫn ôn thi HSK cấp 7

Cảnh sát trưởng địa phương nói với kênh truyền hình Israel rằng ông nhận toàn bộ trách nhiệm về vụ việc.
“Tôi chịu trách nhiệm chung, tốt và xấu. Tôi sẵn sàng cho mọi tình huống”, Shimon Lavie, chỉ huy phía bắc của Cảnh sát Israel cho biết. Ông cho biết bộ tư lệnh cảnh sát phía bắc của Israel đã ưu tiên an ninh và an toàn công cộng, nhưng ông không thể giải thích điều gì đã gây ra vụ giẫm đạp.
Lavie khen ngợi các nhân viên cảnh sát đã cố gắng giúp đỡ các nạn nhân trước khi bệnh nhân được đưa đến bệnh viện bằng xe cứu thương và bằng trực thăng. “Cảnh sát đã cứu mạng người dân trong khi họ cũng đang đối phó với vụ việc phức tạp này,” ông nói.
Lazar Hyman, phó chủ tịch của United Hatzalah, cho biết đây là một trong những thảm kịch tồi tệ nhất mà anh từng trải qua. Hyman nói: “Tôi chưa từng thấy bất cứ điều gì như thế này kể từ khi tôi bước vào lĩnh vực y học cấp cứu vào năm 2000.
Thủ tướng Netanyahu cho biết cả nước đang cầu nguyện cho những người bị thương trong cái mà ông gọi là “một trong những thảm họa tồi tệ nhất mà Israel đã trải qua.” Phát biểu trong chuyến thăm địa điểm này, trên một đoạn video được ghi lại đặc biệt cho trang Facebook của mình, nhà lãnh đạo Israel nói rằng “trái tim của chúng tôi dành cho các gia đình và những người bị thương.”
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã gửi lời chia buồn tới Israel và Netanyahu vào thứ Sáu. “Việc những người thờ phượng thực hành đức tin của họ mất mạng thật là đau lòng”, Biden nói trong một tuyên bố. “Tôi đã hướng dẫn nhóm của mình đề nghị hỗ trợ chính phủ và người dân Israel khi họ ứng phó với thảm họa và chăm sóc những người bị thương.”
Mỗi năm, hàng trăm ngàn người Do Thái – nhiều trong số họ-Orthodox cực – bầy vào trang web Bar Yochai của ngôi mộ trên núi Meron, mà nằm trong vùng Upper Galilee ở miền bắc Israel, khoảng 40 km (25 dặm) về phía đông bắc của thành phố của Haifa. Cuốn sách “The Zohar” của Bar Yochai là nền tảng của chủ nghĩa thần bí Do Thái.

Ấn Độ không muốn đóng cửa nền kinh tế của mình một lần nữa. Dù sao nó cũng có thể bị nghiền nát

Chính phủ Ấn Độ đã khóa cửa quốc gia này vào năm ngoái để tránh sự bùng phát Covid-19 ngoài tầm kiểm soát mà rất nhiều quốc gia trên thế giới đã phải chịu đựng. Kế hoạch phần lớn thành công, nhưng nó đã làm tê liệt nền kinh tế Ấn Độ trong quá trình này.

Giờ đây, Ấn Độ đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng Covid-19 tàn khốc của chính mình, và Thủ tướng Narendra Modi không muốn đưa nền kinh tế của mình vượt qua một đợt hỗn loạn khác.
Bất kể nền kinh tế Ấn Độ có thể bị phá hủy một lần nữa.
Điều đó bắt đầu xuất hiện trong ngành công nghiệp da của Ấn Độ.

Ấn Độ là nước xuất khẩu da và đồ da lớn trên toàn cầu. Theo Hội đồng Xuất khẩu Da thuộc Ấn Độ (một bộ phận của Bộ Thương mại & Công nghiệp Ấn Độ), quốc gia này là nhà xuất khẩu hàng may mặc da lớn thứ hai và nước xuất khẩu hàng da lớn thứ tư trên thế giới. Đây cũng là nhà sản xuất giày dép lớn sau Trung Quốc, sản xuất gần ba tỷ đôi giày hàng năm.
Năm ngoái, đại dịch đã giáng một đòn mạnh vào ngành công nghiệp da của Ấn Độ. Năm ngoái, xuất khẩu da giảm 29,1% so với năm trước, do ngành này mất gần 1,4 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu. Đó là bởi vì người mua sắm ở Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu và Vương quốc Anh đã ngừng mua hàng trong thời gian khóa cửa của chính họ, theo Aqeel Panaruna, Chủ tịch Hội đồng Xuất khẩu Da thuộc.
Một chuyên gia trong ngành, người không muốn được xác định danh tính và hiện cũng bị nhiễm coronavirus, cho biết các nhà sản xuất da đã phải chịu tác động tích lũy của việc ngừng hoạt động kéo dài vào năm ngoái. Anh ấy lo lắng rằng một làn sóng thứ hai tồi tệ hơn có thể khiến ngành công nghiệp trở lại một lần nữa.
Phần lớn nỗi lo đó được thúc đẩy bởi sự năng động của lực lượng lao động trong ngành.
“Phần lớn lực lượng lao động trong độ tuổi từ 18 đến 45 và chưa được tiêm phòng”, Sanjay Leekha, phó chủ tịch CLE lưu ý.
“Chúng tôi đang dựa vào chúa bây giờ”
Shashi Kashyap là quản lý cấp cao của nhà sản xuất Da Ấn Độ, một nhà sản xuất và xuất khẩu sản phẩm da có trụ sở tại New Delhi. Doanh nghiệp gia đình 30 tuổi điều hành ba cơ sở sản xuất trong thành phố, hiện đang bị khủng hoảng sức khỏe ngày càng nghiêm trọng.
Ở New Delhi, các lò hỏa táng tràn ngập các nạn nhân của Covid khi hệ thống chăm sóc sức khỏe phải đối mặt với lượng bệnh nhân tuyệt đối của loại virus chết người hàng ngày. Quốc gia này đã báo cáo gần 380.000 ca nhiễm mới vào thứ Năm, đánh dấu một kỷ lục toàn cầu khác về số ca cao nhất trong một ngày.
Kashyup cho biết anh mắc bệnh Covid, người cha già của anh cũng bị nhiễm bệnh như các thành viên khác trong gia đình anh.
Ông nói: “Chúng tôi đang trông cậy vào chúa để giúp chúng tôi vượt qua điều này. “Không có nơi nào để đi xét nghiệm, không có chỗ trong bệnh viện để nhận. Mọi người đang chết trên đường phố.”
Khi anh ấy vật lộn với thực tế cá nhân của mình, công ty nơi anh ấy làm việc cũng đang gặp khó khăn nghiêm trọng.
Nhà sản xuất da Ấn Độ sử dụng hơn 500 nhân viên và sản xuất đồ da – áo khoác, túi xách, ủng, thắt lưng, các sản phẩm cưỡi ngựa – cho khách hàng ở Hoa Kỳ, Châu Âu và các nơi khác.
Kashyap cho biết: “Chúng tôi nhận được đơn đặt hàng từ 5.000 đến 10.000 chiếc áo khoác chỉ từ một khách hàng.

Trên đây là nội dung bài học hôm nay Sách luyện thi HSK 7 hướng dẫn ôn thi HSK cấp 7 . Các bạn cần hỏi gì thêm thì để lại bình luận trong Diễn đàn Dân tiếng Trung hoặc Diễn đàn Học tiếng Trung ChineMaster nhé.

Was this helpful?

1 / 0

Trả lời 0