Bài tập hỗ trợ ghi nhớ từ vựng tiếng Trung HSK 9 cấp mới

Bài tập hỗ trợ ghi nhớ từ vựng tiếng Trung HSK 9 cấp mới

Bài tập hỗ trợ ghi nhớ từ vựng tiếng Trung HSK 9 cấp online chất lượng

Bài tập hỗ trợ ghi nhớ từ vựng tiếng Trung HSK 9 cấp mới tiếp tục chương trình đào tạo luyện thi HSK online miễn phí cực kỳ uy tín của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ chuyên luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK điểm cao cho các bạn học viên Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Hà Nội.

Tiếp theo mời các bạn cùng xem thông tin về Trung tâm học tiếng Trung Quận 10 Thầy Vũ ,đây là địa chỉ dạy tiếng Trung Quốc cực kỳ uy tín và chất lượng,các bạn xem tại link sau nhé

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster tại Quận 10 TPHCM

Để củng cố lại kiến thức cũ trước khi chúng ta vào bài học hôm nay các bạn xem chi tiết ở link bên dưới nhé.

Bài tập tăng vốn từ vựng HSK 7 HSK 8 HSK 9 Thầy Vũ thiết kế

Cuối cùng mình sẽ giới thiệu đến các bạn bộ giáo trình tiếng Trung mới và rất hay của Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ,rất phù hợp cho những bạn bắt đầu học tiếng Trung.

Giáo trình tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster

Hãy tải bộ gõ tiếng Trung sogou về và xem cách sử dụng bộ gõ tiếng Trung Sogou pinyin để nâng cao khả năng học tiếng Trung,các bạn xem tại link dưới đây do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn thảo và đăng tải nhé.

Gõ tiếng Trung sogou pinyin mới nhất

Bài tập hỗ trợ ghi nhớ từ vựng tiếng Trung HSK 9 cấp mới của Thầy Vũ

Bài tập hỗ trợ ghi nhớ từ vựng tiếng Trung HSK 9 cấp mới tiếp tục chương trình đào tạo luyện thi HSK online miễn phí cực kỳ uy tín của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ chuyên luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK điểm cao cho các bạn học viên Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Hà Nội.

在七国集团会议上,领导人试图表明,与中国和俄罗斯等专制竞争对手相比,富裕的民主国家俱乐部——加拿大、法国、德国、意大利、日本、英国和美国——是较贫穷国家更好的朋友.

七国集团会议以一份公报告终,该公报呼吁影响新疆西部维吾尔穆斯林和其他少数民族的强迫劳动行为和其他侵犯人权行为。总统拒绝讨论有关该条款的私人峰会谈判,但表示他对公报“感到满意”,尽管盟国之间在如何强硬地呼吁北京方面仍存在分歧。

拜登专注于在美国与盟友之间建立更有凝聚力的联系,这些盟友在忍受了四年特朗普的谩骂和对北约等多边联盟的相关性的频繁谩骂后,对美国的领导地位持谨慎态度。

特朗普抱怨说,北约联盟允许“全球免费加载”国家以牺牲美国为代价减少军事防御开支,并认为该联盟“已经过时”。

拜登周日提出了尖锐的反驳,他说:“我们不认为北约是一种保护球拍。我们相信,北约对于我们在……本世纪剩余时间里维持美国安全的能力至关重要。并且有一种真正的热情。”

当联盟成员上次于 2019 年 12 月在英国举行峰会时,特朗普称加拿大总理贾斯汀·特鲁多为“双面人”,法国总统埃马纽埃尔·马克龙“令人讨厌”,从而成为头条新闻。

在特鲁多被一个热门麦克风与其他领导人八卦有关特朗普将拍照机会变成长时间的新闻发布会后,特朗普猛烈抨击。在峰会之前,马克龙宣布北约“脑死亡”,因为特朗普领导下的美国领导层存在空白。

拜登在欧洲之行期间已经承认,该联盟需要确保更好地分担负担,并需要更多的美国领导。他还强调了北约成员国在阿富汗战争中的贡献,并指出在 2001 年 9 月 11 日美国遭到袭击后,“北约加强了”。

美国和联盟正在逐渐减少对这场近 20 年的战争的参与,这场战争导致数万阿富汗人和 3,500 多名美国和盟军士兵丧生。这场战争还引发了关于北约最雄心勃勃的努力是否值得的深刻问题。

目前,北约计划让文职顾问去帮助建立政府机构。目前还不清楚谁来保护他们。该联盟还在权衡是否在国外训练阿富汗特种部队。

预计北约成员国还将批准制定一项新的网络防御政策,以改善与受勒索软件攻击频率增加影响的国家的协调,这是一项气候安全行动计划,旨在根据《巴黎协定》下的国家承诺减少军事活动产生的温室气体据白宫称,并承诺加强北约的威慑力,以应对来自俄罗斯和其他地方的威胁。

拜登将在峰会间隙会见土耳其总统埃尔多安。

拜登认识埃尔多安多年,但他们的关系经常引起争议。拜登在竞选期间将埃尔多安描述为“独裁者”,这引起了土耳其官员的愤怒。4 月,拜登宣布奥斯曼帝国时代对亚美尼亚人的大规模屠杀和驱逐是“种族灭绝”——这是美国总统使用的术语,这激怒了安卡拉。避免使用。

据白宫称,预计两位领导人将讨论叙利亚和伊朗以及土耳其在美国撤军后可以在阿富汗扮演什么角色。也在议程上:华盛顿和安卡拉如何“处理我们在价值观、人权和其他问题上的一些重大分歧,”沙利文说。

利比亚不稳定的安全局势以及对中俄的重叠关切也有望得到讨论。

Gaurav Wasan 的帖子是在 Baba Ka Dhaba 或路边餐馆的老板 Kanta Prasad 提供解释之后发布的。

汽车司机逃离现场,但一些当地人骑着他们的两轮车追赶这辆车。这辆车在贾玛清真寺附近的一个警察纠察点被拦截

周一晚上,在德里市中心的 Daryaganj 一辆据称超速行驶的汽车撞上他们乘坐的电动人力车后,包括一名妇女在内的两人死亡,而她的丈夫和两个孩子受伤。另一名死者是电动人力车的司机。警方称,事故发生在晚上 10 点 30 分左右,靠近 Delight Cinema。

警察局副局长(中央)贾斯米特·辛格 (Jasmeet Singh) 说,这对夫妇和他们的两个孩子正乘坐电池供电的人力车前往 Daryaganj,当时一辆据称轻率驾驶的白色现代 Verna 汽车撞上了它。

Phiên âm tiếng Trung HSK cho giáo án Bài tập hỗ trợ ghi nhớ từ vựng tiếng Trung HSK 9 cấp mới.

Zài qī guó jítuán huìyì shàng, lǐngdǎo rén shìtú biǎomíng, yǔ zhōngguó hé èluósī děng zhuānzhì jìngzhēng duìshǒu xiāng bǐ, fùyù de mínzhǔ guójiā jùlèbù——jiānádà, fàguó, déguó, yìdàlì, rìběn, yīngguó hé měiguó——shì jiào pínqióng guójiā gèng hǎo de péngyǒu.

Qī guó jítuán huìyì yǐ yī fèn gōngbào gàozhōng, gāi gōngbào hūyù yǐngxiǎng xīnjiāng xībù wéiwú’ěr mùsīlín hé qítā shǎoshù mínzú de qiǎngpò láodòng xíngwéi hé qítā qīnfàn rénquán xíngwéi. Zǒngtǒng jùjué tǎolùn yǒuguān gāi tiáokuǎn de sīrén fēnghuì tánpàn, dàn biǎoshì tā duì gōngbào “gǎndào mǎnyì”, jǐnguǎn méngguó zhī jiān zài rúhé qiángyìng dì hūyù běijīng fāngmiàn réng cúnzài fēnqí.

Bài dēng zhuānzhù yú zài měiguó yǔ méngyǒu zhī jiān jiànlì gèng yǒu níngjùlì de liánxì, zhèxiē méngyǒu zài rěnshòule sì nián tè lǎng pǔ de mànmà hé duì běiyuē děng duōbiān liánméng de xiāngguānxìng de pínfán mànmà hòu, duì měiguó de lǐngdǎo dìwèi chí jǐnshèn tàidù.

Tè lǎng pǔ bàoyuàn shuō, běiyuē liánméng yǔnxǔ “quánqiú miǎnfèi jiāzài” guójiā yǐ xīshēng měiguó wèi dàijià jiǎnshǎo jūnshì fángyù kāizhī, bìng rènwéi gāi liánméng “yǐjīng guòshí”.

Bài dēng zhōu rì tíchūle jiānruì de fǎnbó, tā shuō:“Wǒmen bù rènwéi běiyuē shì yī zhǒng bǎohù qiúpāi. Wǒmen xiāngxìn, běiyuē duìyú wǒmen zài……běn shìjì shèngyú shíjiān lǐ wéichí měiguó ānquán de nénglì zhì guān zhòngyào. Bìngqiě yǒuyī zhǒng zhēnzhèng de rèqíng.”

Dāng liánméng chéngyuán shàng cì yú 2019 nián 12 yuè zài yīngguó jǔxíng fēnghuì shí, tè lǎng pǔ chēng jiānádà zǒnglǐ jiǎsītīng·tè lǔ duō wèi “shuāng miàn rén”, fàguó zǒngtǒng āi mǎ niǔ āi ěr·mǎkè lóng “lìng rén tǎoyàn”, cóng’ér chéngwéi tóutiáo xīnwén.

Zài tè lǔ duō bèi yīgè rèmén màikèfēng yǔ qítā lǐngdǎo rén bāguà yǒuguān tè lǎng pǔ jiāng pāizhào jīhuì biàn chéng cháng shíjiān de xīnwén fābù huì hòu, tè lǎng pǔ měngliè pēngjí. Zài fēnghuì zhīqián, mǎkè lóng xuānbù běiyuē “nǎosǐwáng”, yīnwèi tè lǎng pǔ lǐngdǎo xià dì měiguó lǐngdǎo céng cúnzài kòngbái.

Bài dēng zài ōuzhōu zhī xíng qíjiān yǐjīng chéngrèn, gāi liánméng xūyào quèbǎo gèng hǎo dì fēndān fùdān, bìng xūyào gèng duō dì měiguó lǐngdǎo. Tā hái qiángdiàole běiyuē chéngyuán guó zài āfùhàn zhànzhēng zhōng de gòngxiàn, bìng zhǐchū zài 2001 nián 9 yuè 11 rì měiguó zāo dào xíjí hòu,“běiyuē jiāqiángle”.

Měiguó hé liánméng zhèngzài zhújiàn jiǎnshǎo duì zhè chǎng jìn 20 nián de zhànzhēng de cānyù, zhè chǎng zhànzhēng dǎozhì shù wàn āfùhàn rén hé 3,500 duō míng měiguó hé méng jūnshìbīng sàngshēng. Zhè chǎng zhànzhēng hái yǐnfāle guānyú běiyuē zuì xióngxīn bóbó de nǔlì shìfǒu zhídé de shēnkè wèntí.

Mùqián, běiyuē jìhuà ràng wénzhí gùwèn qù bāngzhù jiànlì zhèngfǔ jīgòu. Mùqián hái bù qīngchǔ shéi lái bǎohù tāmen. Gāi liánméng hái zài quánhéng shìfǒu zài guówài xùnliàn āfùhàn tèzhǒng bùduì.

Yùjì běiyuē chéngyuán guó hái jiāng pīzhǔn zhìdìng yī xiàng xīn de wǎngluò fángyù zhèngcè, yǐ gǎishàn yǔ shòu lèsuǒ ruǎnjiàn gōngjí pínlǜ zēngjiā yǐngxiǎng de guójiā de xiétiáo, zhè shì yī xiàng qìhòu ānquán xíngdòng jìhuà, zhǐ zài gēnjù “bālí xiédìng” xià de guójiā chéngnuò jiǎnshǎo jūn shì huódòng chǎnshēng de wēnshì qìtǐ jù báigōng chēng, bìng chéngnuò jiāqiáng běiyuē de wēishè lì, yǐ yìngduì láizì èluósī hé qítā dìfāng de wēixié.

Bài dēng jiàng zài fēnghuìjiànxì huì jiàn tǔ’ěrqí zǒngtǒng āi ěr duō ān.

Bài dēng rènshí āi ěr duō ān duōnián, dàn tāmen de guān xì jīngcháng yǐnqǐ zhēngyì. Bài dēng zài jìngxuǎn qíjiān jiāng āi ěr duō ān miáoshù wèi “dúcái zhě”, zhè yǐnqǐle tǔ’ěrqí guānyuán de fènnù.4 Yuè, bài dēng xuānbù àosīmàn dìguó shídài duì yàměiníyǎ rén de dà guīmó túshā hé qūzhú shì “zhǒngzú mièjué”——zhè shì měiguó zǒngtǒng shǐyòng de shùyǔ, zhè jīnùle ānkǎlā. Bìmiǎn shǐyòng.

Jù báigōng chēng, yùjì liǎng wèi lǐngdǎo rén jiāng tǎolùn xùlìyǎ hé yīlǎng yǐjí tǔ’ěrqí zài měiguó chèjūn hòu kěyǐ zài āfùhàn bànyǎn shénme juésè. Yě zài yìchéng shàng: Huáshèngdùn hé ānkǎlā rúhé “chǔlǐ wǒmen zài jiàzhíguān, rénquán hé qítā wèntí shàng de yīxiē zhòngdà fēnqí,” shā lìwén shuō.

Lìbǐyǎ bù wěndìng de ānquán júshì yǐjí duì zhōng é de chóngdié guānqiè yě yǒuwàng dédào tǎolùn.

Gaurav Wasan de tiězi shì zài Baba Ka Dhaba huò lù biān cānguǎn de lǎobǎn Kanta Prasad tígōng jiěshì zhīhòu fābù de.

Qìchē sījī táolí xiànchǎng, dàn yīxiē dāngdì rén qízhe tāmen de liǎng lún chē zhuīgǎn zhè liàng chē. Zhè liàng chē zài jiǎ mǎ qīngzhēnsì fùjìn de yīgè jǐngchá jiūchá diǎn bèi lánjié

zhōuyī wǎnshàng, zài délǐ shì zhōngxīn de Daryaganj yī liàng jù chēng chāosù xíngshǐ de qìchē zhuàng shàng tāmen chéngzuò de diàndòng rénlìchē hòu, bāokuò yī míng fùnǚ zài nèi de liǎng rén sǐwáng, ér tā de zhàngfū hé liǎng gè háizi shòushāng. Lìng yī míng sǐzhě shì diàndòng rénlìchē de sījī. Jǐngfāng chēng, shìgù fāshēng zài wǎnshàng 10 diǎn 30 fēn zuǒyòu, kàojìn Delight Cinema.

Jǐngchá jú fù júzhǎng (zhōngyāng) jiǎ sī mǐ tè·xīn gé (Jasmeet Singh) shuō, zhè duì fūfù hé tāmen de liǎng gè háizi zhèng chéngzuò diànchí gōngdiàn de rénlìchē qiánwǎng Daryaganj, dāngshí yī liàng jù chēng qīngshuài jiàshǐ de báisè xiàndài Verna qìchē zhuàng shàngle tā.

Phiên dịch tiếng Trung HSK Bài tập hỗ trợ ghi nhớ từ vựng tiếng Trung HSK 9 cấp mới.

Tại G-7, các nhà lãnh đạo tìm cách truyền đạt rằng câu lạc bộ các nền dân chủ giàu có – Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ – là bạn tốt hơn của các quốc gia nghèo hơn là các đối thủ độc tài như Trung Quốc và Nga. .

Cuộc họp G-7 kết thúc bằng một thông cáo kêu gọi các hành vi lao động cưỡng bức và các vi phạm nhân quyền khác ảnh hưởng đến người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số khác ở tỉnh Tân Cương phía tây. Tổng thống từ chối thảo luận về các cuộc đàm phán thượng đỉnh riêng về điều khoản này, nhưng nói rằng ông “hài lòng” với thông cáo này, mặc dù các đồng minh vẫn còn khác biệt về cách thức mạnh mẽ để gọi Bắc Kinh.

Biden đang tập trung vào việc xây dựng một mối quan hệ gắn kết hơn giữa Mỹ và các đồng minh, những người đã trở nên cảnh giác với sự lãnh đạo của Mỹ sau 4 năm bị Trump gọi tên và thường xuyên kiểm điểm về mức độ liên quan của các liên minh đa phương như NATO.

Trump phàn nàn rằng liên minh NATO cho phép các quốc gia “tự do toàn cầu” chi tiêu ít hơn cho quốc phòng quân sự với chi phí của Mỹ và bác bỏ liên minh là “lỗi thời”.

Biden đã đưa ra một lời hoan nghênh cụ thể vào ngày Chủ nhật, nói rằng: “Chúng tôi không coi NATO là một loại khung bảo vệ. Chúng tôi tin rằng NATO đóng vai trò quan trọng đối với khả năng duy trì an ninh của Mỹ trong … phần còn lại của thế kỷ. Và có một sự nhiệt tình thực sự. ”

Khi các thành viên liên minh gặp nhau lần cuối tại hội nghị thượng đỉnh ở Anh vào tháng 12 năm 2019, Trump đã gây chú ý khi gọi Thủ tướng Canada Justin Trudeau là “kẻ hai mặt” và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là “kẻ xấu xa”.

Trump đã chỉ trích sau khi Trudeau bị bắt gặp đang nói chuyện phiếm với các nhà lãnh đạo khác về việc Trump biến cơ hội chụp ảnh thành các cuộc họp báo dài. Trước hội nghị thượng đỉnh, Macron đã tuyên bố NATO “chết não” vì sự thiếu hụt trong vai trò lãnh đạo của Mỹ dưới thời Trump.

Biden đã thừa nhận trong chuyến công du châu Âu của mình rằng liên minh cần đảm bảo chia sẻ gánh nặng tốt hơn và cần nhiều hơn sự lãnh đạo của Mỹ. Ông cũng nhấn mạnh những đóng góp của các thành viên NATO trong cuộc chiến ở Afghanistan, lưu ý rằng “NATO đã tăng cường” sau khi Mỹ bị tấn công vào ngày 11 tháng 9 năm 2001.

Mỹ và liên minh đang giảm bớt sự can dự của họ vào cuộc chiến kéo dài gần 20 năm khiến hàng chục nghìn người Afghanistan và hơn 3.500 lính Mỹ và đồng minh thiệt mạng. Cuộc chiến cũng đặt ra những câu hỏi sâu sắc về việc liệu nỗ lực tham vọng nhất của NATO có xứng đáng hay không.

Hiện tại, NATO có kế hoạch để các cố vấn dân sự giúp xây dựng các thể chế chính phủ. Không rõ ai sẽ bảo vệ họ. Liên minh cũng đang cân nhắc xem có nên huấn luyện các lực lượng đặc biệt Afghanistan bên ngoài nước này hay không.

Các thành viên NATO cũng dự kiến sẽ tán thành việc tạo ra một chính sách phòng thủ mạng mới để cải thiện sự phối hợp với các quốc gia bị ảnh hưởng bởi tần suất ngày càng tăng của các cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền, một kế hoạch hành động an ninh khí hậu nhằm giảm thiểu khí nhà kính từ các hoạt động quân sự phù hợp với các cam kết quốc gia theo thỏa thuận Paris. và cam kết tăng cường khả năng răn đe của NATO trước các mối đe dọa từ Nga và các nơi khác, theo Nhà Trắng.

Biden sẽ gặp tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Erdogan, bên lề hội nghị thượng đỉnh.

Biden đã biết Erdogan trong nhiều năm nhưng mối quan hệ của họ thường xuyên gây tranh cãi. Trong chiến dịch tranh cử của mình, Biden đã khiến các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ phẫn nộ sau khi ông mô tả Erdogan là “kẻ chuyên quyền.” Vào tháng 4, Biden đã khiến Ankara tức giận khi tuyên bố rằng vụ giết người hàng loạt và trục xuất người Armenia thời Ottoman là “tội diệt chủng” – một thuật ngữ mà các Tổng thống Mỹ đã tránh sử dụng.

Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận về Syria và Iran cũng như vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ đối với Afghanistan sau khi Mỹ rút quân, theo Nhà Trắng. Cũng trong chương trình nghị sự: cách Washington và Ankara “đối phó với một số khác biệt đáng kể của chúng ta về các giá trị và nhân quyền cũng như các vấn đề khác,” Sullivan nói.

Tình hình an ninh bất ổn ở Libya, cũng như những lo ngại chồng chéo về Trung Quốc và Nga cũng dự kiến sẽ được thảo luận.

Bài viết của Gaurav Wasan được đưa ra sau khi Kanta Prasad, chủ quán Baba Ka Dhaba hoặc một quán ăn ven đường, đưa ra lời giải thích.

Người điều khiển ô tô bỏ chạy tại chỗ nhưng một số người dân địa phương đã đuổi theo xe hai bánh của họ. Chiếc xe bị chặn tại một điểm cảnh sát gần Jama Masjid

Hai người, bao gồm một phụ nữ, đã thiệt mạng trong khi chồng và hai con của cô ấy bị thương sau khi chiếc xe kéo điện mà họ đang di chuyển bị một chiếc xe được cho là chạy quá tốc độ ở trung tâm thành phố Daryaganj của Delhi vào đêm thứ Hai. Người chết còn lại là người lái chiếc xe kéo điện. Cảnh sát cho biết, sự cố xảy ra vào khoảng 10h30 tối gần rạp chiếu phim Delight.

Phó ủy viên cảnh sát (miền Trung) Jasmeet Singh nói rằng hai vợ chồng và hai con của họ đang đi về phía Daryaganj trên một chiếc xe kéo chạy bằng pin thì bị một chiếc xe Hyundai Verna màu trắng được cho là đang lái một cách thô bạo đâm phải.

Trên đây là nội dung bài học hôm nay Bài tập hỗ trợ ghi nhớ từ vựng tiếng Trung HSK 9 cấp mới . Các bạn cần hỏi gì thêm thì để lại bình luận trong Diễn đàn Dân tiếng Trung hoặc Diễn đàn Học tiếng Trung ChineMaster nhé.

Was this helpful?

0 / 0

Trả lời 0