Giáo án bài tập củng cố từ vựng HSK 9 cấp ChineMaster

Giáo án bài tập củng cố từ vựng HSK 9 cấp ChineMaster

Chi tiết Giáo án bài tập củng cố từ vựng HSK 9 cấp ChineMaster

Giáo án bài tập củng cố từ vựng HSK 9 cấp ChineMaster Thầy Vũ lại tiếp tục chia sẻ thêm với các bạn học viên và thí sinh bài giảng luyện thi HSK online miễn phí mới nhất hôm nay ngày 4/6/2021. Mỗi ngày trên kênh Luyện thi HSK online sẽ cập nhật rất nhiều bài giảng rất hay và bổ ích dành cho tất cả những bạn học viên của Trung tâm đào tạo tiếng Trung ChineMaster chi nhánh Hà Nội và TP HCM cũng như tất cả những bạn có niềm đam mê đến học tiếng Trung.

Thầy Vũ thông báo hiện nay Trung tâm tiếng Trung ChineMaster đã có chi nhánh thứ 2 tại quận 10 tại TPHCM,các bạn ở phía Nam có nhu cầu học tiếng Trung thì hãy xem thông tin tại link sau nhé.

Khóa học tiếng Trung ChineMaster ở Quận 10 TPHCM

Các bạn download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin xong thì cần cài đặt theo sự hướng dẫn của Thầy Vũ trong link bên dưới nhé. Bộ gó tiếng Trung Sogou này rất tốt dành cho những bạn đang học tiếng Trung nhé.

Tải bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin

Dưới đây là kênh website thi thử HSK online rất uy tín và chất lượng được Thầy Vũ đầu tư rất nhiều công sức và thời gian để tạo dựng nên website này. Toàn bộ nội dung bài thi thử HSK online trên kênh này đều được chia sẻ miễn phí hoàn toàn từ A đến Z.

Thi thử HSK online miễn phí

Trước khi vào bài mới,các bạn hãy xem lại bài cũ ngày hôm qua tại link dưới đây nhé.

Lộ trình học từ vựng HSK 1 đến HSK 9 của Thầy Vũ

Giáo án bài tập củng cố từ vựng HSK 9 cấp ChineMaster Thầy Vũ

Giáo án bài tập củng cố từ vựng HSK 9 cấp ChineMaster Thầy Vũ lại tiếp tục chia sẻ thêm với các bạn học viên và thí sinh bài giảng luyện thi HSK online miễn phí mới nhất hôm nay ngày 4/6/2021.

在其他著名的共和党人中,前联合国大使尼基·黑利在 4 月表示,如果特朗普决定在 2024 年参选,她将退出。前国务卿迈克·蓬佩奥采取了激进的日程安排,访问将在 2024 年初选中发挥关键作用的州并与福克斯新闻频道签约。

南非寻求国际刑警组织帮助引渡古普塔兄弟
由阿杰、阿图尔和拉杰什三兄弟领导的富裕古普塔家族被指控与前总统祖马进行大规模腐败交易,并获得有利的政府合同。

南非检察机关周四表示,已向国际刑事警察组织提出申请,以协助执行对前总统雅各布祖马的盟友古普塔斯的逮捕令。

Rajesh 和 Atul Gupta、他们的妻子和少数商业伙伴因欺诈和洗钱被通缉,面临与 Gupta 关联公司 Nulane Investments 签订的 2400 万兰特(170 万美元)政府合同有关的指控,以进行可行性研究研究国家农业项目。

据称,这笔钱被洗钱并通过交易计划分配到公司的不同银行账户。

此外,国家检察院 (NPA) 发言人 Sindisiwe Seboka 在一份声明中表示,调查显示 Nulane “没有员工”,但已将工作分包给另一家公司德勤。

“NPA 正在向国际刑警组织申请协助执行对 Atul Gupta 和他的妻子 Chetali、Rajesh Gupta 和他的妻子 Arti 的逮捕令,”调查局负责人 Hermione Cronje 说。

周四,另外四人在布隆方丹地方法院被正式起诉。

检察官宣布,他们将分别对目前在国内和国外的被告提起诉讼,“因为逮捕和引渡的过程可能会过分拖延审判”。

由阿杰、阿图尔和拉杰什三兄弟领导的富裕古普塔家族被指控与前总统祖马进行大规模腐败交易,并获得有利的政府合同。

这对兄弟是南非反腐败监督机构 2016 年贪污报告的核心,该机构声称他们行贿以影响部长任命和掠夺国家机关。

在负责调查被称为“国家俘获”的欺诈指控的司法委员会于 2018 年开始后不久,他们逃离了南非,他们的下落不明。

特朗普禁令后,Facebook 将结束政客的“有新闻价值的例外”:报告
在一个独立的监督委员会表示 Facebook 因前总统唐纳德特朗普对 1 月 6 日在美国国会大厦发生的致命暴行发表评论而罢免他是正确的之后,政策逆转将发生。

据新闻网站 The Verge 周四报道,Facebook 计划取消对政治家的豁免,允许他们发布被认为具有欺骗性或辱骂性的内容,并将让他们遵守与其他用户相同的标准。

该新闻网站称,这项有争议的豁免是在政治家的帖子具有新闻价值的支持下给予的,最早可能会在本周在领先的社交网络上结束。

Facebook 没有立即回应法新社对此事发表评论的请求。

在一个独立的监督委员会表示 Facebook 因前总统唐纳德特朗普对 1 月 6 日在美国国会大厦发生的致命暴行发表评论而罢免他是正确的之后,政策逆转将发生。

特朗普在他的愤怒的支持者在攻击他的选举失败期间发布了一段视频后,被 Facebook 和 Instagram 停职,他在视频中告诉他们:“我们爱你,你很特别。”

然而,该小组给了 Facebook 六个月的时间来证明为什么他的禁令应该是永久性的——将球交给公司首席执行官马克·扎克伯格 (Mark Zuckerberg),并强调该平台自律计划中的弱点。

监督小组联合主席迈克尔麦康奈尔在 5 月 9 日接受福克斯新闻周日采访时表示,特朗普鼓励国会大厦的暴徒,因此赢得了他的 Facebook 禁令,但社交媒体巨头的规则处于“混乱”状态,需要修复。

扎克伯格强调了他的信念,即私人公司不应该成为人们所说的话的判断者。

民主党人抨击在线平台未能阻止错误信息,而共和党人则认为社交网络对保守派有偏见。

据 Verge 报道,Facebook 还计划对因违反内容规则而向帐户发出的“警告”更加透明。

Phiên âm tiếng Trung HSK cho bài giảng Giáo án bài tập củng cố từ vựng HSK 9 cấp ChineMaster.

Zài qítā zhùmíng de gònghédǎng rén zhōng, qián liánhéguó dàshǐ ní jī·hēi lì zài 4 yuè biǎoshì, rúguǒ tè lǎng pǔ juédìng zài 2024 nián cān xuǎn, tā jiāng tuìchū. Qián guówùqīng màikè·péng pèi ào cǎiqǔle jījìn de rìchéng ānpái, fǎngwèn jiàng zài 2024 niánchū xuǎnzhōng fāhuī guānjiàn zuòyòng de zhōu bìng yǔ fúkèsī xīnwén píndào qiānyuē.

Nánfēi xúnqiú guójì xíngjǐng zǔzhī bāngzhù yǐndù gǔ pǔ tǎ xiōngdì
yóu ā jié, ā tú ěr hé lā jié shén sān xiōngdì lǐngdǎo de fùyù gǔ pǔ tǎ jiāzú pī zhǐkòng yǔ qián zǒngtǒng zǔ mǎ jìnxíng dà guīmó fǔbài jiāoyì, bìng huòdé yǒulì de zhèngfǔ hétóng.

Nánfēi jiǎnchá jīguān zhōu sì biǎoshì, yǐ xiàng guójì xíngshì jǐngchá zǔzhī tíchū shēnqǐng, yǐ xiézhù zhíxíng duì qián zǒngtǒng yǎ gè bù zǔ mǎ de méngyǒu gǔ pǔ tǎ sī de dàibǔ lìng.

Rajesh hé Atul Gupta, tāmen de qīzi hé shǎoshù shāngyè huǒbàn yīn qīzhà hé xǐqián bèi tōngjī, miànlín yǔ Gupta guānlián gōngsī Nulane Investments qiāndìng de 2400 wàn lán tè (170 wàn měiyuán) zhèngfǔ hétóng yǒuguān de zhǐkòng, yǐ jìnxíng kěxíng xìng yánjiū yánjiū guójiā nóngyè xiàngmù.

Jù chēng, zhè bǐ qián bèi xǐqián bìng tōngguò jiāoyì jìhuà fēnpèi dào gōngsī de bùtóng yínháng zhànghù.

Cǐwài, guójiā jiǎncháyuàn (NPA) fāyán rén Sindisiwe Seboka zài yī fèn shēngmíng zhōng biǎoshì, diàochá xiǎnshì Nulane “méiyǒu yuángōng”, dàn yǐ jiāng gōngzuò fēn bāo gěi lìng yījiā gōngsī déqín.

“NPA zhèngzàixiàng guójì xíngjǐng zǔzhī shēnqǐng xiézhù zhíxíng duì Atul Gupta hé tā de qīzi Chetali,Rajesh Gupta hé tā de qīzi Arti de dàibǔ lìng,” diàochá jú fùzé rén Hermione Cronje shuō.

Zhōu sì, lìngwài sì rén zài bù lóng fāng dān dìfāng fǎyuàn bèi zhèngshì qǐsù.

Jiǎnchá guān xuānbù, tāmen jiāng fēnbié duì mùqián zài guónèi hé guówài de bèigào tíqǐ sùsòng,“yīnwèi dàibǔ hé yǐndù de guòchéng kěnéng huì guòfèn tuōyán shěnpàn”.

Yóu ā jié, ā tú ěr hé lā jié shén sān xiōngdì lǐngdǎo de fùyù gǔ pǔ tǎ jiāzú pī zhǐkòng yǔ qián zǒngtǒng zǔ mǎ jìnxíng dà guīmó fǔbài jiāoyì, bìng huòdé yǒulì de zhèngfǔ hétóng.

Zhè duì xiōngdì shì nánfēi fǎn fǔbài jiāndū jīgòu 2016 nián tānwū bàogào de héxīn, gāi jīgòu shēngchēng tāmen xínghuì yǐ yǐngxiǎng bùzhǎng rènmìng hé lüèduó guójiā jīguān.

Zài fùzé diàochá bèi chēng wèi “guójiā fúhuò” de qīzhà zhǐkòng de sīfǎ wěiyuánhuì yú 2018 nián kāishǐ hòu bùjiǔ, tāmen táolíle nánfēi, tāmen de xiàluò bùmíng.

Tè lǎng pǔ jìnlìng hòu,Facebook jiāng jiéshù zhèngkè de “yǒu xīnwén jiàzhí de lìwài”: Bàogào
zài yīgè dúlì de jiāndū wěiyuánhuì biǎoshì Facebook yīn qián zǒngtǒng tángnàdé tè lǎng pǔ duì 1 yuè 6 rì zài měiguó guóhuì dàshà fāshēng de zhìmìng bàoxíng fābiǎo pínglùn ér bàmiǎn tā shì zhèngquè de zhīhòu, zhèngcè nìzhuǎn jiāng fāshēng.

Jù xīnwén wǎngzhàn The Verge zhōu sì bàodào,Facebook jìhuà qǔxiāo duì zhèngzhì jiā de huòmiǎn, yǔnxǔ tāmen fābù bèi rènwéi jùyǒu qīpiàn xìng huò rǔmà xìng de nèiróng, bìng jiāng ràng tāmen zūnshǒu yǔ qítā yònghù xiāngtóng de biāozhǔn.

Gāi xīnwén wǎngzhàn chēng, zhè xiàng yǒu zhēngyì de huòmiǎn shì zài zhèngzhì jiā de tiězi jùyǒu xīnwén jiàzhí de zhīchí xià jǐyǔ de, zuìzǎo kěnéng huì zài běn zhōu zài lǐngxiān de shèjiāo wǎngluò shàng jiéshù.

Facebook méiyǒu lìjí huíyīng fǎ xīn shè duì cǐ shì fābiǎo pínglùn de qǐngqiú.

Zài yīgè dúlì de jiāndū wěiyuánhuì biǎoshì Facebook yīn qián zǒngtǒng tángnàdé tè lǎng pǔ duì 1 yuè 6 rì zài měiguó guóhuì dàshà fāshēng de zhìmìng bàoxíng fābiǎo pínglùn ér bàmiǎn tā shì zhèngquè de zhīhòu, zhèngcè nìzhuǎn jiāng fāshēng.

Tè lǎng pǔ zài tā de fènnù de zhīchí zhě zài gōngjí tā de xuǎnjǔ shībài qíjiān fābùle yīduàn shìpín hòu, bèi Facebook hé Instagram tíngzhí, tā zài shìpín zhōng gàosù tāmen:“Wǒmen ài nǐ, nǐ hěn tèbié.”

Rán’ér, gāi xiǎozǔ gěile Facebook liù gè yuè de shíjiān lái zhèngmíng wèishéme tā de jìnlìng yīnggāi shì yǒngjiǔ xìng de——jiāng qiú jiāo gěi gōngsī shǒuxí zhíxíng guān mǎkè·zhā kè bó gé (Mark Zuckerberg), bìng qiángdiào gāi píngtái zìlǜ jìhuà zhōng de ruòdiǎn.

Jiāndū xiǎozǔ liánhé zhǔxí màikè’ěr mài kāng nài ěr zài 5 yuè 9 rì jiēshòu fúkèsī xīnwén zhōu rì cǎifǎng shí biǎoshì, tè lǎng pǔ gǔlì guóhuì dàshà de bàotú, yīncǐ yíngdéle tā de Facebook jìnlìng, dàn shèjiāo méitǐ jùtóu de guīzé chǔyú “hǔnluàn” zhuàngtài, xūyào xiūfù.

Zhā kè bó gé qiángdiàole tā de xìnniàn, jí sīrén gōngsī bù yìng gāi chéngwéi rénmen suǒ shuō dehuà de pànduàn zhě.

Mínzhǔdǎng rén pēngjí zài xiàn píngtái wèi néng zǔzhǐ cuòwù xìnxī, ér gònghédǎng rén zé rènwéi shèjiāo wǎngluò duì bǎoshǒu pài yǒu piānjiàn.

Jù Verge bàodào,Facebook hái jìhuà duì yīn wéifǎn nèiróng guīzé ér xiàng zhànghù fāchū de “jǐnggào” gèngjiā tòumíng.

Phiên dịch tiếng Trung HSK Giáo án bài tập củng cố từ vựng HSK 9 cấp ChineMaster.

Trong số các đảng viên Cộng hòa nổi bật khác, cựu Đại sứ Liên hợp quốc Nikki Haley cho biết vào tháng 4 rằng bà sẽ từ chối nếu Trump quyết định tranh cử vào năm 2024. Cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo đã thực hiện một lịch trình tích cực, đến thăm các quốc gia sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuộc bầu cử sơ bộ năm 2024 và ký hợp đồng với Fox News Channel.

Nam Phi tìm kiếm sự giúp đỡ của Interpol để dẫn độ anh em nhà Gupta
Gia đình Gupta giàu có do ba anh em – Ajay, Atul và Rajesh đứng đầu, đã bị cáo buộc có các giao dịch tham nhũng lớn với cựu tổng thống Zuma và nhận được các hợp đồng có lợi từ chính phủ.

Các cơ quan công tố của Nam Phi hôm thứ Năm cho biết các đơn gửi đến Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế đã được thực hiện để hỗ trợ thực hiện lệnh bắt giữ các đồng minh của cựu tổng thống Jacob Zuma, Guptas.

Bị truy nã về tội lừa đảo và rửa tiền, Rajesh và Atul Gupta, vợ của họ và một số cộng sự kinh doanh của họ phải đối mặt với cáo buộc liên quan đến một hợp đồng chính phủ trị giá 24 triệu rand (1,7 triệu đô la) được trả cho một công ty liên kết với Gupta là Nulane Investments, để xác minh tính khả thi nghiên cứu cho một dự án nông nghiệp của nhà nước.

Số tiền bị cáo buộc đã được rửa và phân phối thông qua một kế hoạch giao dịch vào và thông qua các tài khoản ngân hàng khác nhau của công ty.

Ngoài ra, phát ngôn viên của Cơ quan Công tố Quốc gia (NPA) Sindisiwe Seboka trong một tuyên bố cho biết các cuộc điều tra cho thấy Nulane “không có nhân viên trên sổ sách của mình”, nhưng đã ký hợp đồng phụ công việc cho một công ty khác, Deloitte.

Người đứng đầu Cục Điều tra Hermione Cronje cho biết: “NPA đang đệ đơn lên Interpol để hỗ trợ thực hiện lệnh bắt giữ Atul Gupta và vợ, Chetali, Rajesh Gupta và vợ của anh ta, Arti.

Bốn người khác đã chính thức bị buộc tội tại tòa án Bloemfontein Magistrates ‘vào thứ Năm.

Các công tố viên thông báo họ sẽ tiến hành riêng đối với bị cáo hiện đang ở trong nước và những người ở nước ngoài, “vì quá trình bắt giữ và dẫn độ có thể làm chậm quá trình xét xử”.

Gia đình Gupta giàu có do ba anh em – Ajay, Atul và Rajesh đứng đầu, đã bị cáo buộc có các giao dịch tham nhũng lớn với cựu tổng thống Zuma và nhận được các hợp đồng có lợi từ chính phủ.

Hai anh em là trung tâm của một báo cáo ghép năm 2016 của cơ quan giám sát chống tham nhũng của Nam Phi, trong đó tuyên bố họ đã hối lộ để gây ảnh hưởng đến các cuộc bổ nhiệm cấp bộ trưởng và cướp bóc các cơ quan nhà nước.

Họ đã bỏ trốn khỏi Nam Phi ngay sau khi một ủy ban tư pháp có nhiệm vụ điều tra các cáo buộc gian lận được gọi là “chiếm đoạt nhà nước” bắt đầu vào năm 2018, và nơi ở của họ vẫn chưa được biết.

Sau lệnh cấm của Trump, Facebook sẽ chấm dứt ‘ngoại lệ đáng tin cậy’ cho các chính trị gia:
Sự đảo ngược chính sách sẽ diễn ra sau khi một hội đồng giám sát độc lập cho biết Facebook đã đúng khi phế truất cựu tổng thống Donald Trump vì những bình luận của ông liên quan đến vụ cuồng sát chết người vào ngày 6 tháng 1 tại Điện Capitol Hoa Kỳ.

Facebook có kế hoạch loại bỏ quyền miễn trừ cho các chính trị gia cho phép họ đăng nội dung bị coi là lừa đảo hoặc lạm dụng và sẽ giữ họ theo tiêu chuẩn giống như những người dùng khác, trang web tin tức The Verge đưa tin hôm thứ Năm.

Trang web tin tức cho biết, việc miễn trừ gây tranh cãi, được trao cho các chính trị gia dưới sự bảo trợ của các bài đăng của họ có giá trị tin tức, có thể kết thúc ngay trong tuần này trên mạng xã hội hàng đầu.

Facebook đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của AFP về vấn đề này.

Sự đảo ngược chính sách sẽ diễn ra sau khi một hội đồng giám sát độc lập cho biết Facebook đã đúng khi phế truất cựu tổng thống Donald Trump vì những bình luận của ông liên quan đến vụ cuồng sát chết người vào ngày 6 tháng 1 tại Điện Capitol Hoa Kỳ.

Trump đã bị đình chỉ khỏi Facebook và Instagram sau khi đăng một video trong cuộc tấn công bởi những người ủng hộ bị sa thải thách thức thất bại trong cuộc bầu cử của ông, trong đó ông nói với họ: “Chúng tôi yêu bạn, bạn rất đặc biệt.”

Tuy nhiên, ban hội thẩm đã cho Facebook 6 tháng để giải thích lý do tại sao lệnh cấm của anh ta nên có hiệu lực vĩnh viễn – đưa bóng vào tòa án giám đốc công ty Mark Zuckerberg và chỉ ra những điểm yếu trong kế hoạch tự điều chỉnh của nền tảng này.

Đồng chủ tịch hội đồng giám sát Michael McConnell cho biết trong một cuộc phỏng vấn ngày 9 tháng 5 trên Fox News Sunday rằng Trump đã khuyến khích những người bạo loạn ở Capitol và do đó đã nhận được lệnh cấm Facebook của mình, nhưng các quy tắc của gã khổng lồ truyền thông xã hội đang “lung lay” và cần sửa chữa.

Zuckerberg nhấn mạnh niềm tin của mình rằng các công ty tư nhân không nên là người phán xét sự thật khi mọi người nói gì.

Đảng Dân chủ đã đóng cửa các nền tảng trực tuyến vì không ngăn chặn được thông tin sai lệch trong khi đảng Cộng hòa cho rằng mạng xã hội có thành kiến với phe bảo thủ.

Facebook cũng đang có kế hoạch minh bạch hơn về các “cuộc đình công” được đưa ra đối với các tài khoản vi phạm quy tắc nội dung, theo Verge.

Phía trên là nội dung chi tiết của bài giảng ngày hôm nay Giáo án bài tập củng cố từ vựng HSK 9 cấp ChineMaster ,các bạn nhớ lưu về để học dần nha,cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi kênh mỗi ngày.

Was this helpful?

1 / 0

Trả lời 0