Giáo án học từ vựng HSK 7 HSK 8 HSK 9 của Thầy Vũ

Giáo án học từ vựng HSK 7 HSK 8 HSK 9 của Thầy Vũ

Giáo án về học từ vựng HSK 7 HSK 8 HSK 9 của Thầy Vũ

Giáo án học từ vựng HSK 7 HSK 8 HSK 9 của Thầy Vũ tiếp tục phần nội dung của bài giảng hôm qua trên trang web luyện thi HSK online miễn phí của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Đây là địa chỉ Thầy Vũ rất chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng và đặc biệt là chất lượng giảng dạy tiếng Trung HSK tại đây. Các bạn chú ý theo dõi kênh này để cập nhập tình hình thời sự mới nhất từ Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Sài Gòn Cơ sở 2 nhé.

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster hiện đã có chi nhánh tại TP HCM để có thể đáp ứng nhu cầu học tiếng Trung giao tiếp của các bạn đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster cơ sở 2 tại Quận 10 TPHCM

Những bạn nào đang theo học ngôn ngữ Trung Quốc thì hãy nhớ tải bộ gõ tiếng Trung Sougou Pinyin để phục vụ cho việc học tiếng Trung thật hiệu quả nhé các bạn.

Download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin

Trước khi vào bài mới,các bạn hãy xem lại bài cũ ngày hôm Luyện thi HSK từ vựng HSK 9 cấp ChineMaster Quận 10 qua tại link dưới đây nhé.

Luyện thi HSK từ vựng HSK 9 cấp ChineMaster Quận 10

Trong quá trình học và luyện thi tiếng Trung HSK,các bạn muốn kiểm tra trình độ tiếng Trung của mình thì các bạn hãy tham khảo app thi thử HSK online dưới đây để đánh giá thử năng lực của mình nhé.

Thi thử HSK online miễn phí

Nội dung Giáo án học từ vựng HSK 7 HSK 8 HSK 9 của Thầy Vũ

Giáo án học từ vựng HSK 7 HSK 8 HSK 9 của Thầy Vũ tiếp tục phần nội dung của bài giảng hôm qua trên trang web luyện thi HSK online miễn phí của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 thành phố Hồ Chí Minh.

美国参议院周二通过了一项修正案,永久禁止美国国立卫生研究院 (NIH) 和其他联邦机构资助中国的功能获得性研究项目。

“我们不知道大流行是从武汉的实验室开始还是自然演变而来,”支持该修正案的共和党参议员兰德保罗在一份声明中说。

美国国立卫生研究院上周发布了一份声明,称该研究机构和美国国家过敏症和传染病研究所 (NIAID) 都没有批准任何拨款来支持冠状病毒的“功能获得”研究,这些研究会增加冠状病毒的传染性或致死率。对于人类。美国机构还敦促世界卫生组织(WHO)立即开始第二阶段的调查。

“虽然许多人仍然拒绝资助武汉的功能获得性研究……但我的修正案的通过确保将来不会发生这种情况,”保罗说。

科学界尚未找到冠状病毒病 (Covid-19) 的起源,而美国重新要求重新调查源头的要求激怒了中国。在给第 74 届世界卫生大会 (WHA) 的视频信息中,美国卫生部长 Xavier Becerra 要求国际专家具有独立性,以全面评估该病毒的来源,迄今为止,该病毒已夺去超过 350 万人的生命。

美国顶级传染病专家安东尼·福奇博士在波因特研究所主办的虚拟活动中发表的评论引发了对病毒起源的猜测。福奇说,他不相信病毒“自然发展”的理论,并强调世界应该继续调查“中国发生了什么”。

美国总统乔·拜登周三命令情报官员“加倍”努力探索大流行的根源,包括与中国实验室建立联系的可能性。拜登在一份声明中表示,情报界的大多数人已经围绕两种情况“合并”,但“不相信有足够的信息来评估一种情况比另一种情况更有可能。”

哈里亚纳邦将 Covid-19 锁定期延长至 6 月 7 日:在此处查看详细信息
这是自 5 月 3 日上午在哈里亚纳邦首次实施的为期一周的封锁的第四次延长,当时该州的 Covid-19 感染病例不断增加。

哈里亚纳邦首席部长 Manohar Lal Khattar 周日将该州的 Covid-19 封锁再延长一周,直至 6 月 7 日。

这是封锁的第四次延长,该封锁于 5 月 3 日在哈里亚纳邦首次实施,为期一周,当时该州的 Covid-19 感染病例不断增加。

哈里亚纳邦周六报告了 1,868 例新的 Covid-19 病例,使病例总数达到 7,53,937。该州的活跃病例总数为 23,094 例,迄今已有 7,22,711 人出院。该州的死亡人数已上升至 8,132 人。

以下是根据最新指南允许和不允许的事情列表:

现在允许商店从上午 9 点到下午 3 点营业。店主被要求遵循奇偶公式。该规则意味着奇数商店将在奇数日期营业,反之亦然——就像德里遵循的规则一样。
从晚上10点至凌晨5点,宵禁的顺序保持不变。
所有教育机构将关闭至 6 月 15 日。
购物中心允许从上午 10 点到下午 6 点开放,但他们必须遵守一些关于公众聚集的严格限制。 Khattar 说,将设计一种机制来规范商场内的公众存在。
政府办公室将有50%的员工在场,而冠状病毒宵禁将在晚上10点至凌晨5点保留。

老虎在被带到Sajnekhali营地接受治疗时死亡
森林部门表示,老虎的死因似乎不是亚斯气旋及其后果,而是年老,同时补充说,对尸体的验尸将证实真正的原因。

一名森林部门高级官员说,一只雄性皇家孟加拉虎偏离了核心森林区,周日在被送往桑德班斯的 Sajnekhali 营地接受治疗时死亡。

森林部门表示,老虎的死因似乎不是亚斯气旋及其后果,而是年老,同时补充说,对尸体的验尸将证实真正的原因。

首席野生动物保护区负责人Warden V K Yadav告诉PTI,这只大猫大约11至12岁,在前一天被发现在Harikhali营地附近摇晃,森林工作人员一直在密切监视。

后来发现这只老虎躺在池塘边,周日早上,工作人员试图给它喂鸡,但它拒绝了。

Yadav 说,这只老虎似乎很虚弱,甚至连水都喝不下去,因为森林工作人员努力将水倒入它的喉咙,后来在途中死亡时被带到 Sajnekhali 森林营地接受治疗。

Phiên âm tiếng Trung cho bài tập trong Giáo án học từ vựng HSK 7 HSK 8 HSK 9 của Thầy Vũ.

Měiguó cānyìyuàn zhōu’èr tōngguòle yī xiàng xiūzhèng àn, yǒngjiǔ jìnzhǐ měiguó guólì wèishēng yán jiù yuàn (NIH) hé qítā liánbāng jīgòu zīzhù zhōngguó de gōngnéng huòdé xìng yánjiū xiàngmù.

“Wǒmen bù zhīdào dà liúxíng shì cóng wǔhàn de shíyàn shì kāishǐ háishì zìrán yǎnbiàn ér lái,” zhīchí gāi xiūzhèng àn de gònghédǎng shēn yìyuán lán dé bǎoluó zài yī fèn shēngmíng zhōng shuō.

Měiguó guólì wèishēng yán jiù yuàn shàng zhōu fābùle yī fèn shēngmíng, chēng gāi yán jiù jīgòu hé měiguó guójiā guòmǐn zhèng hé chuánrǎn bìng yánjiū suǒ (NIAID) dōu méiyǒu pīzhǔn rènhé bōkuǎn lái zhīchí guānzhuàng bìngdú dí “gōngnéng huòdé” yánjiū, zhèxiē yánjiū huì zēngjiā guānzhuàng bìngdú dí chuánrǎn xìng huò zhìsǐ lǜ. Duìyú rénlèi. Měiguó jīgòu hái dūncù shìjiè wèishēng zǔzhī (WHO) lìjí kāishǐ dì èr jiēduàn de diàochá.

“Suīrán xǔduō rén réngrán jùjué zīzhù wǔhàn de gōngnéng huòdé xìng yánjiū……dàn wǒ de xiūzhèng àn de tōngguò quèbǎo jiānglái bu huì fāshēng zhè zhǒng qíngkuàng,” bǎoluó shuō.

Kēxué jiè shàngwèi zhǎodào guānzhuàng bìngdú bìng (Covid-19) de qǐyuán, ér měiguó chóngxīn yāoqiú chóngxīn diàochá yuántóu de yāoqiú jīnùle zhōngguó. Zài gěi dì 74 jiè shìjiè wèishēng dàhuì (WHA) de shìpín xìnxī zhōng, měiguó wèishēng bùzhǎng Xavier Becerra yāoqiú guójì zhuānjiā jùyǒu dúlì xìng, yǐ quánmiàn pínggū gāi bìngdú dí láiyuán, qìjīn wéizhǐ, gāi bìngdú yǐ duó qù chāoguò 350 wàn rén de shēngmìng.

Měiguó dǐngjí chuánrǎn bìng zhuānjiā āndōngní·fú qí bóshì zài bō yīn tè yánjiū suǒ zhǔbàn de xūnǐ huódòng zhōng fābiǎo de pínglùn yǐnfāle duì bìngdú qǐyuán de cāicè. Fú qí shuō, tā bù xiāngxìn bìngdú “zìrán fāzhǎn” de lǐlùn, bìng qiáng tiáo shìjiè yīnggāi jìxù diàochá “zhōngguó fāshēngle shénme”.

Měiguó zǒngtǒng qiáo·bài dēng zhōusān mìnglìng qíngbào guānyuán “jiābèi” nǔlì tànsuǒ dà liúxíng de gēnyuán, bāokuò yǔ zhōngguó shíyàn shì jiànlì liánxì de kěnéng xìng. Bài dēng zài yī fèn shēngmíng zhōng biǎoshì, qíngbào jiè de dà duōshù rén yǐjīng wéirào liǎng zhǒng qíngkuàng “hébìng”, dàn “bù xiāngxìn yǒu zúgòu de xìnxī lái pínggū yī zhǒng qíngkuàng bǐ lìng yī zhǒng qíngkuàng gèng yǒu kěnéng.”

Hālǐ yǎ nà bāng jiāng Covid-19 suǒdìng qí yáncháng zhì 6 yuè 7 rì: Zài cǐ chù chákàn xiángxì xìnxī
zhè shì zì 5 yuè 3 rì shàngwǔ zài hālǐ yǎ nà bāng shǒucì shíshī de wéiqí yīzhōu de fēngsuǒ de dì sì cì yáncháng, dāngshí gāi zhōu de Covid-19 gǎnrǎn bìnglì bùduàn zēngjiā.

Hālǐ yǎ nà bāng shǒuxí bùzhǎng Manohar Lal Khattar zhōu rì jiāng gāi zhōu de Covid-19 fēngsuǒ zài yáncháng yīzhōu, zhízhì 6 yuè 7 rì.

Zhè shì fēngsuǒ de dì sì cì yáncháng, gāi fēngsuǒ yú 5 yuè 3 rì zài hālǐ yǎ nà bāng shǒucì shíshī, wéiqí yīzhōu, dāngshí gāi zhōu de Covid-19 gǎnrǎn bìnglì bùduàn zēngjiā.

Hālǐ yǎ nà bāng zhōu liù bàogàole 1,868 lì xīn de Covid-19 bìnglì, shǐ bìnglì zǒngshù dádào 7,53,937. Gāi zhōu de huóyuè bìnglì zǒngshù wèi 23,094 lì, qìjīn yǐ yǒu 7,22,711 rén chūyuàn. Gāi zhōu de sǐwáng rénshù yǐ shàngshēng zhì 8,132 rén.

Yǐxià shì gēnjù zuìxīn zhǐnán yǔnxǔ hé bù yǔnxǔ de shìqíng lièbiǎo:

Xiànzài yǔnxǔ shāngdiàn cóng shàngwǔ 9 diǎn dào xiàwǔ 3 diǎn yíngyè. Diànzhǔ bèi yāoqiú zūnxún jī’ǒu gōngshì. Gāi guīzé yìwèizhe jīshù shāngdiàn jiàng zài jīshù rìqí yíngyè, fǎnzhī yì rán——jiù xiàng délǐ zūnxún de guīzé yīyàng.
Cóng wǎnshàng 10 diǎn zhì língchén 5 diǎn, xiāojìn de shùnxù bǎochí bù biàn.
Suǒyǒu jiàoyù jīgòu jiāng guānbì zhì 6 yuè 15 rì.
Gòuwù zhòng xīn yǔnxǔ cóng shàngwǔ 10 diǎn dào xiàwǔ 6 diǎn kāifàng, dàn tāmen bìxū zūnshǒu yīxiē guānyú gōngzhòng jùjí de yángé xiànzhì. Khattar shuō, jiāng shèjì yī zhǒng jīzhì lái guīfàn shāngchǎng nèi de gōngzhòng cúnzài.
Zhèngfǔ bàngōngshì jiāng yǒu 50%de yuángōng zàichǎng, ér guàn zhuàng bìngdú xiāojìn jiàng zài wǎnshàng 10 diǎn zhì língchén 5 diǎn bǎoliú.

Lǎohǔ zài bèi dài dào Sajnekhali yíngdì jiēshòu zhìliáo shí sǐwáng
sēnlín bùmén biǎoshì, lǎohǔ de sǐyīn sìhū bùshì yà sī qìxuán jí qí hòuguǒ, ér shì nián lǎo, tóngshí bǔchōng shuō, duì shītǐ de yànshī jiāng zhèngshí zhēnzhèng de yuányīn.

Yī míng sēnlín bùmén gāojí guānyuán shuō, yī zhǐ xióngxìng huángjiā mèngjiālā hǔ piānlíle héxīn sēnlín qū, zhōu rì zài bèi sòng wǎng sāng dé bān sī de Sajnekhali yíngdì jiēshòu zhìliáo shí sǐwáng.

Sēnlín bùmén biǎoshì, lǎohǔ de sǐyīn sìhū bùshì yà sī qìxuán jí qí hòuguǒ, ér shì nián lǎo, tóngshí bǔchōng shuō, duì shītǐ de yànshī jiāng zhèngshí zhēnzhèng de yuányīn.

Shǒuxí yěshēng dòngwù bǎohù qū fùzé rén Warden V K Yadav gàosù PTI, zhè zhǐ dà māo dàyuē 11 zhì 12 suì, zài qián yītiān pī fà xiàn zài Harikhali yíngdì fùjìn yáohuàng, sēnlín gōngzuò rényuán yīzhí zài mìqiè jiānshì.

Hòulái fāxiàn zhè zhǐ lǎohǔ tǎng zài chítáng biān, zhōu rì zǎoshang, gōngzuò rényuán shìtú gěi tā wèi jī, dàn tā jùjuéle.

Yadav shuō, zhè zhǐ lǎohǔ sìhū hěn xūruò, shènzhì lián shuǐ dū hē bù xiàqù, yīnwèi sēnlín gōngzuò rényuán nǔlì jiāng shuǐ dào rù tā de hóulóng, hòulái zài túzhōng sǐwáng shí bèi dài dào Sajnekhali sēnlín yíngdì jiēshòu zhìliáo.

Phiên dịch tiếng Trung HSK cho bài giảng Giáo án học từ vựng HSK 7 HSK 8 HSK 9 của Thầy Vũ.

Thượng viện Hoa Kỳ hôm thứ Ba đã thông qua một sửa đổi để cấm vĩnh viễn Viện Y tế Quốc gia (NIH) và các cơ quan liên bang khác tài trợ cho các dự án nghiên cứu tăng chức năng ở Trung Quốc.

“Chúng tôi không biết liệu đại dịch bắt đầu từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán hay phát triển tự nhiên”, thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Rand Paul, người đã tài trợ cho sửa đổi, cho biết trong một tuyên bố.

NIH đã đưa ra một tuyên bố vào tuần trước, cho biết cả cơ quan nghiên cứu và Viện Quốc gia về Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm (NIAID) đã từng phê duyệt bất kỳ khoản tài trợ nào để hỗ trợ nghiên cứu “tăng chức năng” trên coronavirus có thể làm tăng khả năng lây truyền hoặc khả năng gây chết của chúng. cho con người. Cơ quan của Mỹ cũng thúc giục Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) bắt đầu giai đoạn hai của cuộc điều tra của họ ngay lập tức.

Paul nói: “Trong khi nhiều người vẫn phủ nhận tài trợ cho nghiên cứu tăng chức năng ở Vũ Hán… thì việc thông qua bản sửa đổi của tôi đảm bảo rằng điều này sẽ không bao giờ xảy ra trong tương lai.

Cộng đồng khoa học vẫn chưa tìm ra nguồn gốc của bệnh do coronavirus (Covid-19) và việc Hoa Kỳ yêu cầu tái điều chỉnh nguồn gốc đã khiến Trung Quốc tức giận. Trong một thông điệp video gửi tới Đại hội đồng Y tế Thế giới (WHA) lần thứ 74, Bộ trưởng Y tế Mỹ Xavier Becerra đã yêu cầu các chuyên gia quốc tế độc lập để đánh giá đầy đủ nguồn gốc của loại virus đã cướp đi sinh mạng của hơn 3,5 triệu người cho đến nay.

Suy đoán xung quanh nguồn gốc vi rút được thúc đẩy bởi nhận xét của chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Hoa Kỳ, Tiến sĩ Anthony Fauci trong một sự kiện ảo do Viện Poynter tổ chức. Fauci nói rằng ông không bị thuyết phục với giả thuyết rằng virus “phát triển tự nhiên”, nhấn mạnh rằng thế giới nên tiếp tục điều tra “những gì đã xảy ra ở Trung Quốc.”

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Tư đã ra lệnh cho các quan chức tình báo nỗ lực “gấp đôi” để thăm dò nguồn gốc của đại dịch, bao gồm cả khả năng có liên kết phòng thí nghiệm Trung Quốc. Biden cho biết trong một tuyên bố rằng phần lớn cộng đồng tình báo đã “hợp nhất” xung quanh hai kịch bản nhưng “không tin rằng có đủ thông tin để đánh giá một kịch bản có nhiều khả năng hơn kịch bản kia.”

Haryana gia hạn khóa Covid-19 đến ngày 7 tháng 6: Xem chi tiết tại đây
Đây là lần gia hạn thứ tư của đợt khóa kéo dài một tuần, lần đầu tiên được áp dụng ở Haryana từ sáng ngày 3 tháng 5 trong bối cảnh tình trạng nhiễm trùng Covid-19 gia tăng trong bang.

Thủ tướng Haryana Manohar Lal Khattar hôm Chủ nhật đã gia hạn khóa Covid-19 ở bang thêm một tuần nữa cho đến ngày 7/6.

Đây là lần gia hạn thứ tư của việc khóa sổ được áp dụng lần đầu tiên tại Haryana vào ngày 3 tháng 5 trong một tuần trong bối cảnh nhiễm trùng Covid-19 gia tăng trong tiểu bang.

Haryana hôm thứ Bảy đã báo cáo 1.868 trường hợp Covid-19 mới, nâng tổng số trường hợp lên 7.53.937. Tổng số trường hợp đang hoạt động trong tiểu bang là 23.094, trong khi 7,22.711 người đã được xuất viện cho đến nay. Số người chết trong bang đã lên tới 8.132 người.

Dưới đây là danh sách những thứ được phép và không được phép theo nguyên tắc mới nhất:

Các cửa hàng hiện được phép hoạt động từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Các chủ cửa hàng đã được yêu cầu làm theo công thức chẵn lẻ. Quy tắc này có nghĩa là các cửa hàng số lẻ sẽ mở cửa vào các ngày lẻ và ngược lại – giống như quy tắc đang được tuân thủ ở Delhi.
Lệnh giới nghiêm ban đêm vẫn được giữ nguyên từ 10h đêm đến 5h sáng.
Tất cả các viện giáo dục sẽ đóng cửa cho đến ngày 15 tháng 6.
Các trung tâm thương mại được phép mở cửa từ 10 giờ sáng đến 6 giờ tối, nhưng họ sẽ phải tuân theo một số hạn chế nghiêm ngặt liên quan đến việc tụ tập công khai. Khattar cho biết một cơ chế sẽ được thiết lập để điều chỉnh sự hiện diện của công chúng bên trong các trung tâm thương mại.
Các văn phòng chính phủ sẽ có sự hiện diện của 50% nhân viên và lệnh giới nghiêm do coronavirus sẽ được duy trì từ 10 giờ tối đến 5 giờ sáng.

Hổ chết khi được đưa đến trại Sajnekhali để điều trị
Cơ quan Lâm nghiệp cho biết nguyên nhân cái chết của con hổ dường như không phải do lốc xoáy Yaas và hậu quả của nó mà là do tuổi già, đồng thời cho biết thêm rằng việc khám nghiệm tử thi của xác con hổ sẽ xác nhận lý do thực sự.

Một con hổ Hoàng gia Bengal đực, đã đi lạc khỏi khu vực rừng lõi, đã chết hôm Chủ nhật khi được đưa đến trại Sajnekhali của Sunderbans để điều trị, một quan chức cấp cao của Cục Lâm nghiệp cho biết.

Cơ quan Lâm nghiệp cho biết nguyên nhân cái chết của con hổ dường như không phải do lốc xoáy Yaas và hậu quả của nó mà là do tuổi già, đồng thời cho biết thêm rằng việc khám nghiệm tử thi của xác con hổ sẽ xác nhận lý do thực sự.

Một con mèo lớn, khoảng 11-12 tuổi, được tìm thấy đang chao đảo xung quanh trại Harikhali một ngày trước đó và các nhân viên rừng đã theo dõi chặt chẽ nó, Cảnh sát trưởng V K Yadav nói với PTI.

Khi con hổ sau đó được tìm thấy nằm trên bờ ao, các nhân viên đã cố gắng cho nó ăn gà vào sáng Chủ nhật nhưng nó từ chối thức ăn.

Con hổ dường như rất yếu ngay cả khi có nước khi các nhân viên rừng cố gắng đổ nước vào cổ họng của nó và sau đó được đưa đến trại rừng Sajnekhali để điều trị khi nó chết trên đường đi, Yadav cho biết.

Trên đây là nội dung chi tiết của bài giảng Giáo án học từ vựng HSK 7 HSK 8 HSK 9 của Thầy Vũ ngày hôm nay,các bạn đừng quên lưu bài giảng về học dần nhé,chúc các bạn có một buổi học vui vẻ nhé.

Was this helpful?

1 / 0

Trả lời 0