Giáo trình chuẩn HSK 9 từ vựng HSK cấp 9

Giáo trình chuẩn HSK 9 từ vựng HSK cấp 9 Thi thử HSK online tiengtrunghsk - App thi thử HSK online - Ứng dụng thi thử HSK online - Website thi thử HSK online - Nền tảng thi thử HSK online - Bộ đề thi thử HSK online miễn phí Thầy Vũ ChineMaster
5/5 - (1 bình chọn)

Giáo trình chuẩn HSK 9 từ vựng HSK cấp 9 Thầy Vũ ChineMaster

Giáo trình chuẩn HSK 9 từ vựng HSK cấp 9 tiếp tục chương trình giảng dạy các lớp luyện thi HSK 9 cấp của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TPHCM Sài Gòn. Đây là một trong các chuỗi bài giảng trực tuyến các khóa học tiếng Trung HSK 9 online được chúng tôi đăng tải lại và chia sẻ trên trang web luyện thi HSK online này. Giáo trình chuẩn HSK 9 do Thầy Vũ là chủ biên và biên tập toàn bộ giáo trình giảng dạy này và tất nhiên là bộ giáo trình chuẩn HSK 9 này chỉ được bán duy nhất và độc quyền bởi Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TPHCM.

Trung tâm tiếng Trung Quận 10 ChineMaster là địa chỉ học tiếng Trung uy tín tại Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) chuyên đào tạo các khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản đến nâng cao chất lượng theo hệ thống bài giảng của Th.S Nguyễn Minh Vũ.

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TPHCM

Trước khi vào bài mới,các bạn hãy xem lại bài cũ ngày hôm qua Từ vựng HSK 7 luyện thi HSK 7 theo giáo trình chuẩn HSK 7 tại link dưới đây nhé.

Từ vựng HSK 7 luyện thi HSK 7 theo giáo trình chuẩn HSK 7

Bộ gõ tiếng Trung SoGou rất nhẹ, cài đặt nhanh chóng và dễ dàng, rất dễ sử dụng cho người mới bắt đầu học tiếng Trung Quốc. Các bạn nhanh tay tải về để luyện tập ngay nhé.

Bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin

Trong quá trình học và luyện thi tiếng Trung HSK,các bạn muốn kiểm tra trình độ tiếng Trung của mình thì các bạn hãy tham khảo app thi thử HSK online dưới đây để đánh giá thử năng lực của mình nhé.

Website thi thử HSK online miễn phí

Nội dung Giáo trình chuẩn HSK 9 từ vựng HSK cấp 9

Giáo trình chuẩn HSK 9 từ vựng HSK cấp 9 tiếp tục nội dung giáo án bài giảng lớp luyện thi HSK online miễn phí của Thầy Vũ chuyên đào tạo các khóa học tiếng Trung HSK 6 đến HSK 9 đạt điểm cao.

卫生部长兹韦里·姆赫兹(Zweli Mkhize)在周日晚上的全国电视广播中说,第一阶段已经在周五结束,计划中的500,000名医护人员中有478,000人接受了刺刺。

“这些(剩余)剂量将不会用于第二阶段或第三阶段,但医学研究理事会将使用它们进行一些重要的研究和计划,这将有助于我们了解疫苗如何为诸如居住在世的人们等人群服务感染艾滋病毒,以及怀孕和哺乳期的母亲。”

从星期一开始的第二阶段将使弱势人群,例如60岁以上的人群和合并症患者,在下一个阶段的公众接受疫苗接种之前得到优先考虑。

姆希兹(Mkhize)表示,周日过夜提供辉瑞疫苗将使该国的可用剂量略高于97.5万。

他说:「我们会继续为医护人员注射疫苗,并在未来一周完成目标的一百二十万名医护人员的工作。

“我们还将开始为最容易患病或死于COVID-19的60岁及60岁以上的公民接种疫苗。如果疫苗供应按预期进行,目标是在6月底前完成500万公民的接种。”部长说。

他说:“到6月底,一旦释放出来,我们预计将收到450万剂辉瑞和200万剂强生公司的产品。”

姆希兹说,疫苗接种将于周一在全国87个地点开始,公共部门有83个地点,私营部门有4个地点,所有这些地点都将公开供公众参考。

Mkhize解释说:“我们希望到本周末将这一比例扩大到200多人。”他解释说,其余的医护人员和60岁以上的人已经开始接收SMS,以表明他们应该在何时何地报告疫苗接种情况。

两周前建立了电子系统,人们可以进行疫苗接种登记。

“在所有省份,核心团队都在进行强大的注册活动,我们看到人数已经增加了,因为这些举措正在对社区产生影响。

姆赫兹说:“迄今为止,已有122万老年人注册。”随着该计划的推进,尚未注册并进入疫苗接种阶段的老年人可能会出现这种情况,但目前还没有。

该程序的设计避免了排长队,特别是对于老年人。

作为推出计划的一部分,将在5月底前亲自拜访居住在102套养老院中的7,000多名居民,以接种疫苗。

总理大卫·马库拉(David Makhura)宣布南非豪登省的经济中心现已正式进入第三次COVID-19大流行之后,就宣布了疫苗接种计划。

南非在周六的24小时内首次记录了3,000多次新的冠状病毒感染,这是几周以来的第一次。

卫生署表示,已确认3,221宗个案,感染数字上升至1,605,252。在此期间,又有44例与冠状病毒相关的死亡,使自大流行开始以来的死亡人数增加至55,012。

康复率已降至94.7%,迄今已有1,520,878人康复。

Fauci说Covid-19大流行凸显了种族主义的影响
安东尼·福西(Anthony Fauci)说,纠正社会错误将需要数十年的承诺,他敦促毕业生成为解决方案的一部分。

安东尼·福西(Anthony Fauci)博士在埃默里大学(Emory University)毕业典礼上说,Covid-19强调了“我们自己的社会的失败”。

负责在美国进行Covid-19应对的免疫学家周日表示,“种族主义的不可否认的影响”导致了令人无法接受的健康差异,特别是在大流行期间伤害了非洲裔美国人,西班牙裔美国人和美国原住民。

安东尼·福西(Anthony Fauci)博士在埃默里大学(Emory University)毕业典礼上说,Covid-19强调了“我们自己的社会的失败”。

Fauci在华盛顿的网络广播中对亚特兰大的毕业生说,许多少数族裔成员从事必不可少的工作,因为他们可能会暴露于冠状病毒。他还说,由于高血压,慢性肺病,糖尿病或肥胖症等医疗状况,如果暴露在外,他们更容易被感染。

福西说:“现在,这些合并症中很少有种族决定因素。” “几乎所有与健康的社会决定因素有关,可以追溯到一些有色人种在出生时就处于不利地位的不利条件,因为他们有足够的饮食,获得保健服务以及种族主义在我们社会中的不可否认的作用。”

Fauci说纠正社会错误将花费数十年的时间,他敦促毕业生成为解决方案的一部分。

Phiên âm tiếng Trung HSK 9 cho bài tập luyện thi HSK 9 cấp theo sách Giáo trình chuẩn HSK 9 từ vựng HSK cấp 9.

Wèishēng bùzhǎng zī wéi lǐ·mǔ hèzī (Zweli Mkhize) zài zhōu rì wǎnshàng de quánguó diànshì guǎngbò zhōng shuō, dì yī jiēduàn yǐjīng zài zhōu wǔ jiéshù, jìhuà zhōng de 500,000 míng yīhù rényuán zhōng yǒu 478,000 rén jiēshòule cì cì.

“Zhèxiē (shèngyú) jìliàng jiāng bù huì yòng yú dì èr jiēduàn huò dì sān jiēduàn, dàn yīxué yánjiū lǐshì huì jiāng shǐyòng tāmen jìnxíng yīxiē zhòngyào de yánjiū hé jìhuà, zhè jiāng yǒu zhù yú wǒmen liǎojiě yìmiáo rúhé wèi zhūrú jūzhù zàishì de rénmen děng rénqún fúwù gǎnrǎn àizī bìngdú, yǐjí huáiyùn hé bǔrǔ qí de mǔqīn.”

Cóng xīngqí yī kāishǐ de dì èr jiēduàn jiāng shǐ ruòshì rénqún, lìrú 60 suì yǐshàng de rénqún hé hébìng zhèng huànzhě, zàixià yīgè jiēduàn de gōngzhòng jiēshòu yìmiáo jiēzhǒng zhīqián dédào yōuxiān kǎolǜ.

Mǔ xī zī (Mkhize) biǎoshì, zhōu rì guòyè tígōng huīruì yìmiáo jiāng shǐ gāi guó de kěyòng jìliàng lüè gāo yú 97.5 Wàn.

Tā shuō:`Wǒmen huì jìxù wèi yīhù rényuán zhùshè yìmiáo, bìng zài wèilái yīzhōu wánchéng mùbiāo dì yībǎi èrshí wàn míng yīhù rényuán de gōngzuò.

“Wǒmen hái jiāng kāishǐ wèi zuì róngyì huàn bìng huò sǐ yú COVID-19 de 60 suì jí 60 suì yǐshàng de gōngmín jiēzhǒng yìmiáo. Rúguǒ yìmiáo gōngyìng àn yùqí jìnxíng, mùbiāo shì zài 6 yuèdǐ qián wánchéng 500 wàn gōngmín de jiēzhǒng.” Bùzhǎng shuō.

Tā shuō:“Dào 6 yuèdǐ, yīdàn shìfàng chūlái, wǒmen yùjì jiāng shōu dào 450 wàn jì huīruì hé 200 wàn jì qiángshēng gōngsī de chǎnpǐn.”

Mǔ xī zī shuō, yìmiáo jiēzhǒng jiāng yú zhōuyī zài quánguó 87 gè dìdiǎn kāishǐ, gōnggòng bùmén yǒu 83 gè dìdiǎn, sīyíng bùmén yǒu 4 gè dìdiǎn, suǒyǒu zhèxiē dìdiǎn dōu jiāng gōngkāi gōng gōngzhòng cānkǎo.

Mkhize jiěshì shuō:“Wǒmen xīwàng dào běn zhōumò jiāng zhè yī bǐlì kuòdà dào 200 duō rén.” Tā jiěshì shuō, qíyú de yīhù rényuán hé 60 suì yǐshàng de rén yǐjīng kāishǐ jiēshōu SMS, yǐ biǎomíng tāmen yīnggāi zài hé shí hé dì bàogào yìmiáo jiēzhǒng qíngkuàng.

Liǎng zhōu qián jiànlìle diànzǐ xìtǒng, rénmen kěyǐ jìnxíng yìmiáo jiēzhǒng dēngjì.

“Zài suǒyǒu shěngfèn, héxīn tuánduì dōu zài jìnxíng qiángdà de zhùcè huódòng, wǒmen kàn dào rénshù yǐjīng zēngjiāle, yīnwèi zhèxiē jǔcuò zhèngzài duì shèqū chǎnshēng yǐngxiǎng.

Mǔ hèzī shuō:“Qìjīn wéizhǐ, yǐ yǒu 122 wàn lǎonián rén zhùcè.” Suízhe gāi jìhuà de tuījìn, shàngwèi zhùcè bìng jìnrù yìmiáo jiēzhǒng jiēduàn de lǎonián rén kěnéng huì chūxiàn zhè zhǒng qíngkuàng, dàn mùqián hái méiyǒu.

Gāi chéngxù de shèjì bìmiǎnle pái cháng duì, tèbié shì duìyú lǎonián rén.

Zuòwéi tuīchū jìhuà de yībùfèn, jiàng zài 5 yuèdǐ qián qīnzì bàifǎng jūzhù zài 102 tào yǎnglǎoyuàn zhōng de 7,000 duō míng jūmín, yǐ jiēzhǒng yìmiáo.

Zǒnglǐ dà wèi·mǎ kù lā (David Makhura) xuānbù nánfēi háo dēng shěng de jīngjì zhōngxīn xiàn yǐ zhèngshì jìnrù dì sān cì COVID-19 dà liúxíng zhīhòu, jiù xuānbùle yìmiáo jiēzhǒng jìhuà.

Nánfēi zài zhōu liù de 24 xiǎoshí nèi shǒucì jìlùle 3,000 duō cì xīn de guānzhuàng bìngdú gǎnrǎn, zhè shì jǐ zhōu yǐlái de dì yī cì.

Wèishēng shǔ biǎoshì, yǐ quèrèn 3,221 zōng gè’àn, gǎnrǎn shùzì shàngshēng zhì 1,605,252. Zài cǐ qíjiān, yòu yǒu 44 lì yǔ guānzhuàng bìngdú xiāngguān de sǐwáng, shǐ zì dà liúxíng kāishǐ yǐlái de sǐwáng rénshù zēngjiā zhì 55,012.

Kāngfù lǜ yǐ jiàng zhì 94.7%, Qìjīn yǐ yǒu 1,520,878 rén kāngfù.

Fauci shuō Covid-19 dà liúxíng tūxiǎnle zhǒngzú zhǔyì de yǐngxiǎng
āndōngní·fúxī (Anthony Fauci) shuō, jiūzhèng shèhuì cuòwù jiāng xūyào shù shí nián de chéngnuò, tā dūncù bìyè shēng chéngwéi jiějué fāng’àn de yībùfèn.

Āndōngní·fúxī (Anthony Fauci) bóshì zài āi mò lǐ dàxué (Emory University) bìyè diǎnlǐ shàng shuō,Covid-19 qiángdiàole “wǒmen zìjǐ de shèhuì de shībài”.

Fùzé zài měiguó jìnxíng Covid-19 yìngduì de miǎnyì xué jiā zhōu rì biǎoshì,“zhǒngzú zhǔyì de bùkě fǒurèn de yǐngxiǎng” dǎozhìle lìng rén wúfǎ jiēshòu de jiànkāng chāyì, tèbié shì zài dà liúxíng qíjiān shānghàile fēizhōu yì měiguó rén, xībānyá yì měiguó rén hé měiguó yuán zhùmín.

Āndōngní·fúxī (Anthony Fauci) bóshì zài āi mò lǐ dàxué (Emory University) bìyè diǎnlǐ shàng shuō,Covid-19 qiángdiàole “wǒmen zìjǐ de shèhuì de shībài”.

Fauci zài huáshèngdùn de wǎngluò guǎngbò zhōng duì yàtèlándà de bìyè shēng shuō, xǔduō shǎoshù zú yì chéngyuán cóngshì bì bùkě shǎo de gōngzuò, yīnwèi tāmen kěnéng huì bàolù yú guānzhuàng bìngdú. Tā hái shuō, yóuyú gāo xiěyā, mànxìng fèibìng, tángniàobìng huò féipàng zhèng děng yīliáo zhuàngkuàng, rúguǒ bàolù zàiwài, tāmen gèng róngyì bèi gǎnrǎn.

Fúxī shuō:“Xiànzài, zhèxiē hébìng zhèng zhōng hěn shǎo yǒu zhǒngzú juédìng yīnsù.” “Jīhū suǒyǒu yǔ jiànkāng de shèhuì juédìng yīnsù yǒuguān, kěyǐ zhuīsù dào yīxiē yǒusè rén zhǒng zài chūshēng shí jiù chǔyú bùlì dìwèi de bùlì tiáojiàn, yīnwèi tāmen yǒu zúgòu de yǐnshí, huòdé bǎojiàn fúwù yǐjí zhǒngzú zhǔyì zài wǒmen shèhuì zhōng de bùkě fǒurèn de zuòyòng.”

Fauci shuō jiūzhèng shèhuì cuòwù jiāng huāfèi shù shí nián de shíjiān, tā dūncù bìyè shēng chéngwéi jiějué fāng’àn de yībùfèn.

Phiên dịch tiếng Trung HSK 9 sang tiếng Việt bài tập đọc hiểu tiếng Trung HSK 9 để cải thiện vốn từ vựng tiếng Trung HSK 9 cấp mới nhất gồm hơn 11000 từ vựng HSK 1 đến HSK 9, bài giảng theo Giáo trình chuẩn HSK 9 từ vựng HSK cấp 9.

Bộ trưởng Bộ Y tế Zweli Mkhize cho biết trong một chương trình phát sóng trên truyền hình quốc gia vào tối Chủ nhật rằng giai đoạn đầu tiên đã kết thúc vào thứ Sáu với 478.000 trong số 500.000 nhân viên y tế dự kiến nhận được sự tấn công.

“Những liều (còn lại) này sẽ không được sử dụng cho Giai đoạn 2 hoặc Giai đoạn 3, nhưng chúng sẽ được sử dụng bởi Hội đồng Nghiên cứu Y khoa để thực hiện một số nghiên cứu và chương trình quan trọng giúp chúng tôi hiểu được cách hoạt động của vắc xin đối với các nhóm dân cư như những người sống. Mkhize nói.

Giai đoạn thứ hai bắt đầu vào thứ Hai sẽ chứng kiến những người dễ bị tổn thương như những người trên 60 tuổi và những người mắc bệnh đi kèm được ưu tiên trước khi công chúng có thể tiêm chủng trong giai đoạn tiếp theo.

Mkhize cho biết việc giao vắc-xin Pfizer qua đêm vào Chủ nhật sẽ đưa số liều có sẵn trong nước chỉ còn hơn 975.000.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục tiêm chủng cho các nhân viên y tế và hoàn thành mục tiêu 1,2 triệu nhân viên y tế trong tuần tới.

“Chúng tôi cũng sẽ bắt đầu tiêm chủng cho những công dân từ 60 tuổi trở lên, những người dễ bị ốm hoặc tử vong nhất vì COVID-19. Năm triệu công dân được đặt mục tiêu hoàn thành vào cuối tháng 6, với điều kiện là nguồn cung cấp vắc-xin sẽ chảy như dự đoán.” Bộ trưởng nói.

Ông nói: “Vào cuối tháng 6, chúng tôi dự kiến sẽ nhận được 4,5 triệu liều Pfizer và hai triệu liều Johnson và Johnson (chúng) được phát hành (sau khi được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ phê duyệt).

Mkhize cho biết việc tiêm chủng sẽ bắt đầu vào thứ Hai tại 87 địa điểm trên toàn quốc, 83 địa điểm trong khu vực công và bốn địa điểm ở khu vực tư nhân, tất cả đều sẽ được công bố cho thông tin công khai.

“Chúng tôi muốn mở rộng quy mô này lên chỉ hơn 200 vào cuối tuần”, Mkhize nói khi giải thích rằng các nhân viên y tế còn lại và những người trên 60 tuổi đã bắt đầu nhận được tin nhắn SMS để chỉ ra địa điểm và thời điểm họ nên báo cáo để tiêm chủng.

Hệ thống điện tử đã được thiết lập cách đây hai tuần để người dân đăng ký tiêm chủng.

“Ở tất cả các tỉnh, các nhóm nòng cốt đang tiến hành thúc đẩy đăng ký mạnh mẽ và chúng tôi nhận thấy rằng con số này đang tăng lên vì những sáng kiến này đang tạo ra tác động đến cộng đồng.

“Cho đến nay, hơn 1,22 triệu người cao tuổi đã đăng ký,” Mkhize nói và nói thêm rằng khi chương trình tiếp tục, có thể những người cao tuổi chưa thể đăng ký đi bộ và tiêm chủng, nhưng không phải ở giai đoạn này. .

Chương trình đã được thiết kế để tránh xếp hàng dài, đặc biệt là đối với những người cao tuổi.

Hơn 7.000 cư dân sống trong 102 ngôi nhà cổ sẽ được đích thân đến thăm để tiêm chủng vào cuối tháng 5 như một phần của kế hoạch triển khai.

Kế hoạch tiêm chủng được công bố ngay sau khi Thủ tướng David Makhura thông báo rằng trung tâm kinh tế của Nam Phi là tỉnh Gauteng hiện đã chính thức nằm trong đợt thứ ba của đại dịch COVID-19.

Lần đầu tiên sau vài tuần, Nam Phi ghi nhận hơn 3.000 ca nhiễm coronavirus mới trong khoảng thời gian 24 giờ vào thứ Bảy.

Sở Y tế cho biết 3.221 trường hợp đã được xác nhận, nâng tổng số ca nhiễm lên 1.605.252. Cũng có thêm 44 trường hợp tử vong liên quan đến coronavirus trong giai đoạn này, nâng số người chết kể từ khi đại dịch bắt đầu lên 55.012 người.

Tỷ lệ phục hồi đã giảm xuống 94,7%, với 1.520.878 người đang hồi phục cho đến nay.

Fauci nói đại dịch Covid-19 làm nổi bật tác động của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc
Anthony Fauci cho biết việc sửa chữa những sai trái của xã hội sẽ mất nhiều thập kỷ và ông kêu gọi các sinh viên tốt nghiệp là một phần của giải pháp.

Covid-19 đã nêu bật “những thất bại của xã hội chúng ta”, Tiến sĩ Anthony Fauci nói trong buổi lễ tốt nghiệp của Đại học Emory.

Nhà miễn dịch học dẫn đầu phản ứng Covid-19 ở Hoa Kỳ cho biết hôm Chủ nhật rằng “những tác động không thể phủ nhận của phân biệt chủng tộc” đã dẫn đến sự chênh lệch sức khỏe không thể chấp nhận được, đặc biệt gây tổn thương cho người Mỹ gốc Phi, người Tây Ban Nha và người Mỹ bản địa trong đại dịch.

Covid-19 đã nêu bật “những thất bại của xã hội chúng ta”, Tiến sĩ Anthony Fauci nói trong buổi lễ tốt nghiệp của Đại học Emory.

Phát biểu trên webcast từ Washington, Fauci nói với các sinh viên tốt nghiệp ở Atlanta rằng nhiều thành viên của các nhóm thiểu số làm việc trong những công việc thiết yếu mà họ có thể bị phơi nhiễm với coronavirus. Ông cũng cho biết họ có nhiều khả năng bị nhiễm bệnh nếu tiếp xúc vì các bệnh lý như tăng huyết áp, bệnh phổi mãn tính, tiểu đường hoặc béo phì.

Fauci nói: “Bây giờ, rất ít bệnh đi kèm có yếu tố quyết định chủng tộc. “Hầu hết tất cả đều liên quan đến các yếu tố xã hội quyết định sức khỏe có từ thời những điều kiện bất lợi mà một số người da màu nhận thấy ngay từ khi sinh ra liên quan đến việc có một chế độ ăn uống đầy đủ, khả năng tiếp cận chăm sóc sức khỏe và những tác động không thể phủ nhận của phân biệt chủng tộc trong xã hội của chúng ta.

Fauci cho biết việc sửa chữa những sai trái của xã hội sẽ mất nhiều thập kỷ và ông kêu gọi các sinh viên tốt nghiệp là một phần của giải pháp.

Trên đây là nội dung chi tiết của bài giảng ngày hôm nay Giáo trình chuẩn HSK 9 từ vựng HSK cấp 9 ,các bạn đừng quên lưu bài giảng về học dần nhé,chúc các bạn có một buổi học online vui vẻ nhé.

Was this helpful?

1 / 0

Trả lời 0