Học từ vựng tiếng Trung HSK 9 cấp theo bài tâp Thầy Vũ HSKK

Học từ vựng tiếng Trung HSK 9 cấp theo bài tâp Thầy Vũ HSKK

Học từ vựng tiếng Trung HSK 9 cấp theo bài tâp Thầy Vũ HSKK mỗi ngày

Học từ vựng tiếng Trung HSK 9 cấp theo bài tâp Thầy Vũ HSKK là nội dung chi tiết bài giảng ngày hôm nay được Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ đưa ra và thiết kế chuyên dành cho các bạn học viên Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn trên kiến thức nền tảng trong bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster.

Trung tâm tiếng Trung Thầy Vũ Quận 10 TP HCM cực kỳ chú trọng tới chất lượng nội dung bài giảng và liên tục cập nhập nội dung kiến thức tiếng Trung theo từng ngày. Chính vì thê các bạn học viên có thể hoàn toàn yên tâm khi đến với chúng tôi.

Khóa học tiếng Trung ChineMaster ở Quận 10 TPHCM

Các bạn download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin xong thì cần cài đặt theo sự hướng dẫn của Thầy Vũ trong link bên dưới nhé. Bộ gó tiếng Trung Sogou này rất tốt dành cho những bạn đang học tiếng Trung nhé.

Tải bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin

Giáo trình tiếng Trung là bộ sách giáo trình học tiếng Trung thông dụng nhất được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay theo đánh giá của rất nhiều chuyên gia trong lĩnh vực giảng dạy và đào tạo tiếng Trung tại các khoa tiếng Trung Quốc của cac trường Đại học nổi tiếng

Giáo trình tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster

Trước khi vào bài mới,các bạn hãy xem lại bài cũ ngày hôm qua tại link dưới đây nhé.

Nâng cao từ vựng HSK 9 cấp theo bài tập luyện dịch HSK

Bài giảng Học từ vựng tiếng Trung HSK 9 cấp theo bài tâp Thầy Vũ HSKK

Học từ vựng tiếng Trung HSK 9 cấp theo bài tâp Thầy Vũ HSKK đưa ra và thiết kế chuyên dành cho các bạn học viên Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn trên kiến thức nền tảng trong bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster.

无论您做什么类型的锻炼,两位专家都同意最重要的是从中获得乐趣并享受运动。坦帕还建议找一个在线社区或小组课程来做。 “有一群人可以支持你,振奋你的精神,真是太好了,”她说。

另外,要知道任何类型运动的好处都大于风险。 “锻炼并保持它或开始缓慢、渐进的锻炼是至关重要的,因为有氧运动的好处远远超过受伤的风险,”落合说。 “为了度过难关,我们可以在保持社交距离的同时保持健康。”

虽然美国各地的健身房正式关闭以帮助阻止冠状病毒(又名 COVID-19)的传播,但您仍然可以在家中进行产生内啡肽、提振情绪的锻炼。 Instagram 上的许多顶级教练已经开始与粉丝分享他们最好的在家锻炼——从 Lacee Lazoff 提供以壶铃为重点的训练,到 Kira Stokes 持续展示你可以在任何地方进行的创造性体重锻炼。像 Blink Fitness 这样的健身房现在也通过应用程序为会员提供在家锻炼,而像 MYX Fitness 和 SoulCycle(家用自行车现在可以预订)这样的公司旨在为您提供在健身房内的体验。客厅。

更好的是:大量健身应用程序决定在接下来的几周内为用户提供免费课程,因为我们可以摆脱社交距离。无论您是转向大型健身房进行举重训练,还是更喜欢满足您喜好的精品工作室,这里都有适合各种健身类型的最佳家庭锻炼清单。呆在里面,仍然可以通过这些很棒的选项大汗淋漓。 (不过,快速提示:如果您根本感觉不舒服,请不要锻炼——先好起来,然后尝试将锻炼恢复到您的日常生活中。)

那些已经拥有自行车或跑步机的人都知道 Peloton 应用程序是满足您所有有氧运动需求的完美伴侣。但是现在,有了 90 天的免费期,您甚至不需要品牌设备来尝试锻炼。跳上您自己的自行车或跑步机,在教练带领和激励您完成数英里的过程中进行调整。您还可以选择力量、瑜伽和伸展运动——所有这些都在应用程序中,并与顶级教练一起完成。

注册 Daily Burn,您将获得 60 天的免费锻炼(新老会员)。虽然他们确实有力量训练计划,包括举重,但他们的大部分锻炼只涉及使用您的身体作为设备。每天早上美国东部标准时间上午 9 点收听他们的现场训练,跟随他们的教练进行间歇训练,持续时间仅为 30 分钟。每天都有一个新的例程,所以你不会对这个感到厌烦。

新用户注册此应用后可免费使用 30 天,包括直播课程和 2,500 多种按需锻炼可供选择。 (这应该是很多新动作,可以让你通过几周的客厅健身。)许多用户转向他们在应用程序上跳舞和跳舞 HIIT 例程,这让你可以移动身体和出汗,同时感觉就像你只是在玩。您还可以尝试他们的编舞课程来学习完整的舞蹈套路并测试您的协调能力。

免费使用 30 天,您可以使用 NEOU 应用程序访问大量的锻炼方式,从 HIIT 到瑜伽。但你也会找到一流的力量训练程序,无论你家里有一些壶铃还是一套哑铃。查看“Bells Up”以学习使用壶铃进行摆动和其他动作。或者尝试“变得强壮”计划,以获得有效的肌肉锻炼程序。

使用代码 EXTEND60,您将获得 60 天的免费瑜伽流。您可以选择您的瑜伽健身水平(初级、中级或高级),并在家中尝试一系列日常练习。您还可以选择更平静、更慢的流量,专注于特定区域(如紧绷的臀部),或另一个让您的心脏以更强大、更快节奏的序列跳动。所有的套路都以欢快、充满活力的音乐为特色,让您振奋精神并找到一些平静。

CorePower 下个月对所有人免费,全国各地的实体工作室现已关闭)将为在家中的人们提供相同的工作室体验。选择他们的一级 (C1) 或二级 (C2) 瑜伽课程,其中包括快节奏的流程和舒缓的姿势。或者尝试瑜伽雕刻 (YS),将力量训练动作与瑜伽序列相结合。当您只需要获得一些禅意时,您还会找到冥想。

您可以使用此应用程序和随附设备进行多种选择。想学习基本的拳击技巧吗?查看他们的 YouTube 频道。想要尝试将拳击与体重增强式动作相结合的不同拳击 HIIT 训练?下载 FightCamp 应用程序。想要一位教练向您展示技术和全面锻炼,以及一个跟踪器来向您展示回合数并计算出拳次数?购买他们的打孔追踪器(每月 37 美元起),如果需要,还可以带手套和包。

Phiên âm tiếng Trung HSK cho giáo án Học từ vựng tiếng Trung HSK 9 cấp theo bài tâp Thầy Vũ HSKK.

Wúlùn nín zuò shénme lèixíng de duànliàn, liǎng wèi zhuānjiā dōu tóngyì zuì zhòngyào de shì cóngzhōng huòdé lèqù bìng xiǎngshòu yùndòng. Tǎn pà hái jiànyì zhǎo yīgè zàixiàn shèqū huò xiǎozǔ kèchéng lái zuò. “Yǒu yīqún rén kěyǐ zhīchí nǐ, zhènfèn nǐ de jīngshén, zhēnshi tài hǎole,” tā shuō.

Lìngwài, yào zhīdào rènhé lèixíng yùndòng de hǎochù dū dàyú fēngxiǎn. “Duànliàn bìng bǎochí tā huò kāishǐ huǎnmàn, jiànjìn de duànliàn shì zhì guān zhòngyào de, yīnwèi yǒu yǎng yùndòng de hǎochù yuǎn yuǎn chāoguò shòushāng de fēngxiǎn,” luòhé shuō. “Wèile dùguò nánguān, wǒmen kěyǐ zài bǎochí shèjiāo jùlí de tóngshí bǎochí jiànkāng.”

Suīrán měiguó gèdì de jiànshēnfáng zhèngshì guānbì yǐ bāngzhù zǔzhǐ guānzhuàng bìngdú (yòu míng COVID-19) de chuánbò, dàn nín réngrán kěyǐ zàijiāzhōng jìnxíng chǎnshēng nèi fēi tài, tí zhèn qíngxù de duànliàn. Instagram shàng de xǔduō dǐngjí jiàoliàn yǐjīng kāishǐ yǔ fěnsī fēnxiǎng tāmen zuì hǎo de zàijiā duànliàn——cóng Lacee Lazoff tígōng yǐ hú líng wéi zhòngdiǎn de xùnliàn, dào Kira Stokes chíxù zhǎnshì nǐ kěyǐ zài rènhé dìfāng jìnxíng de chuàngzàoxìng tǐzhòng duànliàn. Xiàng Blink Fitness zhèyàng de jiànshēnfáng xiànzài yě tōngguò yìngyòng chéngxù wèi huìyuán tígōng zài jiā duànliàn, ér xiàng MYX Fitness hé SoulCycle(jiāyòng zìxíngchē xiànzài kěyǐ yùdìng) zhèyàng de gōngsī zhǐ zài wèi nín tígōng zài jiànshēnfáng nèi de tǐyàn. Kètīng.

Gèng hǎo de shì: Dàliàng jiànshēn yìngyòng chéngxù juédìng zài jiē xiàlái de jǐ zhōu nèi wèi yònghù tígōng miǎnfèi kèchéng, yīnwèi wǒmen kěyǐ bǎituō shèjiāo jùlí. Wúlùn nín shì zhuǎnxiàng dàxíng jiànshēnfáng jìnxíng jǔzhòng xùnliàn, háishì gèng xǐhuān mǎnzú nín xǐhào de jīngpǐn gōngzuò shì, zhèlǐ dōu yǒu shìhé gè zhǒng jiànshēn lèixíng de zuì jiā jiātíng duànliàn qīngdān. Dāi zài lǐmiàn, réngrán kěyǐ tōngguò zhèxiē hěn bàng de xuǎnxiàng dà hàn línlí. (Bùguò, kuàisù tíshì: Rúguǒ nín gēnběn gǎnjué bú shūfú, qǐng bùyào duànliàn——xiān hǎo qǐlái, ránhòu chángshì jiāng duànliàn huīfù dào nín de rìcháng shēnghuó zhōng.)

Nàxiē yǐjīng yǒngyǒu zìxíngchē huò pǎobù jī de rén dōu zhīdào Peloton yìngyòng chéngxù shì mǎnzú nín suǒyǒu yǒu yǎng yùndòng xūqiú de wánměi bànlǚ. Dànshì xiànzài, yǒule 90 tiān de miǎnfèi qī, nín shènzhì bù xūyào pǐnpái shèbèi lái chángshì duànliàn. Tiào shàng nín zìjǐ de zìxíngchē huò pǎobù jī, zài jiàoliàn dàilǐng hé jīlì nín wánchéng shù yīnglǐ de guòchéng zhōng jìnxíng tiáozhěng. Nín hái kěyǐ xuǎnzé lìliàng, yújiā hé shēnzhǎn yùndòng——suǒyǒu zhèxiē dōu zài yìngyòng chéngxù zhōng, bìng yǔ dǐngjí jiàoliàn yīqǐ wánchéng.

Zhùcè Daily Burn, nín jiāng huòdé 60 tiān de miǎnfèi duànliàn (xīn lǎo huìyuán). Suīrán tāmen quèshí yǒu lìliàng xùnliàn jìhuà, bāokuò jǔzhòng, dàn tāmen de dà bùfèn duànliàn zhǐ shèjí shǐyòng nín de shēntǐ zuòwéi shèbèi. Měitiān zǎoshang měiguó dōngbù biāozhǔn shíjiān shàngwǔ 9 diǎn shōutīng tāmen de xiànchǎng xùnliàn, gēnsuí tāmen de jiàoliàn jìn háng jiànxiē xùnliàn, chíxù shíjiān jǐn wèi 30 fēnzhōng. Měitiān dū yǒu yīgè xīn de lì chéng, suǒyǐ nǐ bù huì duì zhège gǎndào yànfán.

Xīn yònghù zhùcè cǐ yìngyòng hòu kě miǎnfèi shǐyòng 30 tiān, bāokuò zhíbò kèchéng hé 2,500 duō zhǒng àn xū duànliàn kě gōng xuǎnzé. (Zhè yīnggāi shì hěnduō xīn dòngzuò, kěyǐ ràng nǐ tōngguò jǐ zhōu de kètīng jiànshēn.) Xǔduō yònghù zhuǎnxiàng tāmen zài yìngyòng chéngxù shàng tiàowǔ hé tiàowǔ HIIT lì chéng, zhè ràng nǐ kěyǐ yídòng shēntǐ hé chū hàn, tóngshí gǎnjué jiù xiàng nǐ zhǐshì zài wán. Nín hái kěyǐ chángshì tāmen de biān wǔ kèchéng lái xuéxí wánzhěng de wǔdǎo tàolù bìng cèshì nín de xiétiáo nénglì.

Miǎnfèi shǐyòng 30 tiān, nín kěyǐ shǐyòng NEOU yìngyòng chéngxù fǎngwèn dàliàng de duànliàn fāngshì, cóng HIIT dào yújiā. Dàn nǐ yě huì zhǎodào yīliú de lìliàng xùnliàn chéngxù, wúlùn nǐ jiā li yǒu yīxiē hú líng háishì yī tào yǎlíng. Chákàn “Bells Up” yǐ xuéxí shǐyòng hú líng jìnxíng bǎidòng hé qítā dòngzuò. Huòzhě chángshì “biàn dé qiángzhuàng” jìhuà, yǐ huòdé yǒuxiào de jīròu duànliàn chéngxù.

Shǐyòng dàimǎ EXTEND60, nín jiāng huòdé 60 tiān de miǎnfèi yújiā liú. Nín kěyǐ xuǎnzé nín de yújiā jiànshēn shuǐpíng (chūjí, zhōngjí huò gāojí), bìng zài jiāzhōng chángshì yī xìliè rìcháng liànxí. Nín hái kěyǐ xuǎnzé gèng píngjìng, gèng màn de liúliàng, zhuānzhù yú tèdìng qūyù (rú jǐn bēng de túnbù), huò lìng yīgè ràng nín de xīnzàng yǐ gèng qiángdà, gèng kuài jiézòu de xùliè tiàodòng. Suǒyǒu de tàolù dōu yǐ huānkuài, chōngmǎn huólì de yīnyuè wèi tèsè, ràng nín zhènfèn jīngshén bìng zhǎodào yīxiē píngjìng.

CorePower xià gè yuè duì suǒyǒu rén miǎnfèi, quánguó gèdì de shítǐ gōngzuò shì xiàn yǐ guānbì) jiāng wèi zài jiāzhōng de rénmen tígōng xiāngtóng de gōngzuò shì tǐyàn. Xuǎnzé tāmen de yī jí (C1) huò èr jí (C2) yújiā kèchéng, qízhōng bāokuò kuài jiézòu de liúchéng hé shūhuǎn de zīshì. Huòzhě chángshì yújiā diāokè (YS), jiāng lìliàng xùnliàn dòngzuò yǔ yújiā xùliè xiāng jiéhé. Dāng nín zhǐ xūyào huòdé yīxiē chán yì shí, nín hái huì zhǎodào míngxiǎng.

Nín kěyǐ shǐyòng cǐ yìngyòng chéngxù hé suí fù shèbèi jìnxíng duō zhǒng xuǎnzé. Xiǎng xuéxí jīběn de quánjí jìqiǎo ma? Chákàn tāmen de YouTube píndào. Xiǎng yào chángshì jiāng quánjí yǔ tǐzhòng zēngqiáng shì dòngzuò xiāng jiéhé de bùtóng quánjí HIIT xùnliàn? Xiàzài FightCamp yìngyòng chéngxù. Xiǎng yào yī wèi jiàoliàn xiàng nín zhǎnshì jìshù hé quánmiàn duànliàn, yǐjí yīgè gēnzōng qì lái xiàng nín zhǎnshì huíhé shù bìng jìsuàn chū quán cìshù? Gòumǎi tāmen de dǎ kǒng zhuīzōng qì (měi yuè 37 měiyuán qǐ), rúguǒ xūyào, hái kěyǐ dài shǒutào hé bāo.

Phiên dịch tiếng Trung HSK cho bài tập Học từ vựng tiếng Trung HSK 9 cấp theo bài tâp Thầy Vũ HSKK.

Bất kể bạn làm loại công việc nào, cả hai chuyên gia đều đồng ý rằng điều quan trọng nhất là bạn phải vui vẻ với nó và tận hưởng sự vận động. Tampa cũng gợi ý bạn nên tìm một cộng đồng trực tuyến hoặc một lớp nhóm để thực hiện. “Thật tuyệt khi có một nhóm người có thể hỗ trợ bạn và vực dậy tinh thần của bạn,” cô nói.

Ngoài ra, hãy biết rằng lợi ích của việc tập thể dục dưới bất kỳ hình thức nào đều lớn hơn rủi ro. Ochiai nói: “Tập thể dục và duy trì nó hoặc bắt đầu một quá trình tập luyện từ từ, chậm rãi là rất quan trọng vì lợi ích của tim mạch cao hơn nhiều so với nguy cơ chấn thương,” Ochiai nói. “Giữ cho bản thân khỏe mạnh là điều chúng ta có thể làm cùng với cách xa xã hội để vượt qua điều này.”

Trong khi các phòng tập thể dục chính thức đóng cửa trên khắp nước Mỹ để giúp ngăn chặn sự lây lan của coronavirus (hay còn gọi là COVID-19), bạn vẫn có thể tập luyện sản sinh endorphin, cải thiện tâm trạng ngay tại nhà. Nhiều huấn luyện viên hàng đầu trên Instagram đã bắt đầu chia sẻ những bài tập thể dục tại nhà tốt nhất của họ với những người theo dõi — từ Lacee Lazoff cung cấp các thói quen tập trung vào tạ tay đến Kira Stokes luôn thể hiện các bài tập thể hình sáng tạo mà bạn có thể thực hiện ở bất cứ đâu. Các phòng tập thể dục như Blink Fitness hiện cũng cung cấp các bài tập tại nhà cho hội viên thông qua một ứng dụng, trong khi các công ty như MYX Fitness và SoulCycle (xe đạp tập tại nhà hiện đã có sẵn để đặt hàng trước) nhằm mục đích cung cấp trải nghiệm trong phòng thu ngay cho bạn. phòng khách.

Thậm chí tốt hơn: Hàng tấn ứng dụng thể dục đã quyết định cung cấp cho người dùng các lớp học miễn phí trong vài tuần tới khi chúng tôi thoát khỏi sự xa rời xã hội. Cho dù bạn chuyển sang các phòng tập thể hình lớn để tập tạ hay thích một studio boutique phục vụ theo sở thích của bạn, đây là danh sách các bài tập thể dục tại nhà tốt nhất cho mọi loại hình thể dục. Ở bên trong và vẫn đổ mồ hôi với các tùy chọn tuyệt vời này. (Tuy nhiên, mẹo nhanh: Nếu bạn đang cảm thấy ốm yếu, đừng tập thể dục — trước tiên hãy khỏe lại và sau đó cố gắng tập thể dục trở lại thói quen của bạn.)

Những ai đã có xe đạp hoặc máy chạy bộ đều biết rằng ứng dụng Peloton là người bạn đồng hành hoàn hảo cho tất cả các nhu cầu về tim mạch của bạn. Nhưng giờ đây, với 90 ngày miễn phí, bạn thậm chí không cần thiết bị có thương hiệu để tập luyện. Hop on your own bike or treadmill and tune in while trainers lead and motivate you through miles. Bạn cũng có các tùy chọn về sức mạnh, yoga và duỗi người — tất cả đều có trong ứng dụng và với các huấn luyện viên hàng đầu.

Đăng ký Daily Burn và bạn sẽ nhận được 60 ngày tập luyện miễn phí (dành cho thành viên mới và cũ). Mặc dù họ có các chương trình đào tạo sức mạnh, hoàn chỉnh với cử tạ, nhưng hầu hết các bài tập của họ chỉ liên quan đến việc sử dụng cơ thể của bạn làm thiết bị của bạn. Theo dõi các bài tập trực tiếp của họ mỗi sáng lúc 9 giờ theo giờ EST để theo dõi các huấn luyện viên của họ thông qua các bài tập ngắt quãng, chỉ kéo dài 30 phút. Mỗi ngày mang đến một thói quen mới, vì vậy bạn sẽ không cảm thấy nhàm chán với thói quen này.

Người dùng mới nhận được 30 ngày miễn phí khi bạn đăng ký ứng dụng này, hoàn thành với các lớp học trực tiếp và hơn 2.500 bài tập theo yêu cầu để bạn lựa chọn. (Đó sẽ là rất nhiều động tác mới để giúp bạn vượt qua một vài tuần tập thể dục tại phòng khách.) Nhiều người dùng chuyển sang các bài tập nhảy và nhảy HIIT của họ trên ứng dụng, giúp bạn có một cách để vận động cơ thể và đổ mồ hôi, đồng thời cảm giác như bạn chỉ đang vui vẻ. Bạn cũng có thể thử tham gia các lớp học vũ đạo của họ để học một cách hoàn chỉnh các bài nhảy và kiểm tra khả năng phối hợp của mình.

Với 30 ngày miễn phí, bạn có thể truy cập vô số phong cách tập luyện, từ HIIT đến yoga với ứng dụng NEOU. Nhưng bạn cũng sẽ tìm thấy các thói quen rèn luyện sức mạnh hàng đầu, cho dù bạn có một số quả tạ ở nhà hay một bộ tạ. Xem “Bells Up” để học cách xoay người và các động tác khác với tạ ấm. Hoặc thử chương trình “Get Strong” để có các thói quen xây dựng cơ bắp và hiệu quả.

Sử dụng mã EXTEND60 và bạn nhận được 60 ngày tập yoga miễn phí. Bạn có thể chọn cấp độ thể dục yoga của mình (mới bắt đầu, trung cấp hoặc nâng cao) và thực hiện một loạt các thói quen để thử tại nhà. Bạn cũng có thể chọn giữa các dòng chảy chậm hơn, êm dịu hơn, các dòng chảy tập trung vào một khu vực cụ thể (như hông căng) hoặc một dòng khác giúp tim bạn bơm máu với một chuỗi mạnh mẽ, nhịp độ nhanh hơn. Tất cả các thói quen đều có âm nhạc lạc quan, tràn đầy năng lượng để nâng cao tinh thần của bạn và tìm lại sự bình tĩnh.

Miễn phí cho tất cả mọi người trong tháng tới, CorePower (với các studio truyền thống trên toàn quốc hiện đã đóng cửa) sẽ cung cấp trải nghiệm trong studio tương tự cho mọi người ở nhà. Chọn các lớp yoga cấp độ một (C1) hoặc hai (C2) của họ, có các lớp học có nhịp độ nhanh, cùng với các tư thế nhẹ nhàng. Hoặc thử yoga điêu khắc (YS) để kết hợp các động tác rèn luyện sức mạnh với các chuỗi yoga. Bạn cũng sẽ tìm thấy các phương pháp thiền định khi bạn chỉ cần đạt được một số thiền.

Bạn có một loạt các tùy chọn với ứng dụng này và thiết bị đi kèm. Bạn muốn học các kỹ năng đấm bốc cơ bản? Kiểm tra kênh YouTube của họ. Bạn đang muốn thử các bài tập HIIT quyền anh khác nhau kết hợp các đòn đấm với các động tác cân bằng trọng lượng cơ thể? Tải xuống ứng dụng FightCamp. Muốn một huấn luyện viên chỉ cho bạn cả kỹ thuật và bài tập đầy đủ, và một người theo dõi để chỉ cho bạn các hiệp và đếm số cú đấm của bạn? Mua thiết bị theo dõi cú đấm của họ (từ $ 37 / tháng), đi kèm với găng tay và túi xách nếu bạn muốn.

Phía trên là nội dung chi tiết của bài giảng ngày hôm nay Học từ vựng tiếng Trung HSK 9 cấp theo bài tâp Thầy Vũ HSKK ,các bạn nhớ lưu về để học dần nha,cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi kênh mỗi ngày.

Was this helpful?

1 / 0

Trả lời 0