Luyện tập đọc hiểu tiếng Trung HSK 7 HSK 8 HSK 9 mới

Luyện tập đọc hiểu tiếng Trung HSK 7 HSK 8 HSK 9 mới
5/5 - (1 bình chọn)

Tài liệu Luyện tập đọc hiểu tiếng Trung HSK 7 HSK 8 HSK 9 mới

Luyện tập đọc hiểu tiếng Trung HSK 7 HSK 8 HSK 9 mới là bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế trên nền tảng sau khi học viên đã học xong toàn bộ kiến thức trong bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển. Đây là bộ giáo trình rất nổi tiếng của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội  và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 Sài Gòn TP HCM.

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 là Cơ sở 2 của Th.S Nguyễn Minh Vũ chuyên tổ chức các khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản đến nâng cao, và các khóa Luyện thi HSK online từ HSK 1 đến HSK 9,các bạn nhớ chú ý theo dõi nhé.

Học tiếng Trung giao tiếp ChineMaster ở Quận 10 TPHCM

Bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin là một trong những bộ gõ tiếng Trung Quốc được sử dụng rất phổ biến bởi người Trung Quốc trên khắp thế giới. Nếu bạn là người đang học tiếng Trung thì mình khuyên chân thành nên sử dụng bộ gõ tiếng Trung này.

Tải bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin

Các bạn nào muốn học tiếng Trung mà chưa biết đắt đầu từ đâu thì hãy nhanh tay  tham khảo giáo trình tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster do chính Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ cùng các cộng sự của Thầy biên soạn

Bộ giáo trình tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster

Trước khi vào bài mới,các bạn hãy xem lại bài cũ ngày hôm qua tại link dưới đây nhé.

Luyện dịch tiếng Trung HSK online từ vựng HSK 9 cấp

Luyện tập đọc hiểu tiếng Trung HSK 7 HSK 8 HSK 9 mới cùng Thầy Vũ

Luyện tập đọc hiểu tiếng Trung HSK 7 HSK 8 HSK 9 mới là bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế trên nền tảng sau khi học viên đã học xong toàn bộ kiến thức trong bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển.

向某人询问他们的 COVID-19 疫苗接种状态可能是一个敏感的话题。虽然有些人乐于谈论接种疫苗,但其他人希望将这些信息保密。

有些人,包括佐治亚州女议员玛乔丽·泰勒·格林 (Marjorie Taylor Greene),声称被问及他们的疫苗接种情况是违反 HIPAA 的。但其他人说这实际上不是真的。

那么这里到底发生了什么?请继续阅读您需要了解的内容。

您可能至少在某种程度上熟悉 HIPAA,或者至少在您去医生办公室时必须签署一份关于 HIPAA 合规性的表格。但大多数人对法律的具体细节都模糊不清。

HIPAA 代表 1996 年的《健康保险流通与责任法案》。这是一项联邦法律,要求制定国家标准以保护敏感的患者健康信息,以免在未经患者同意或不知情的情况下披露,疾病控制和预防中心 (CDC)解释。它还有一些其他元素,包括实现 HIPAA 要求的 HIPAA 隐私规则和保护隐私规则涵盖的信息子集的 HIPAA 安全规则。

隐私规则标准是大多数人所关心的。这解决了受隐私规则约束的实体对您的健康信息(也就是您的“受保护的健康信息”)的使用和披露。根据美国卫生与公共服务部的说法,这些人或组织被称为“涵盖实体”,包括健康计划、医疗保健信息交换所和医疗保健提供者。

隐私规则还规定了个人了解和控制如何使用您的健康信息的权利的标准。基本上,目标是帮助确保您的健康信息得到适当保护,同时允许提供和促进高质量医疗保健以及保护公众健康和福祉所需的健康信息流动。因此,当您签署允许使用该药物的表格时,您的医生与当地药剂师讨论为您开的药物并不违反 HIPAA,但您的医生会在欢乐时光并使用您的姓名向他们的朋友披露有关您健康状况的详细信息.

安全规则本质上意味着涵盖的实体需要努力保护您的私人医疗保健数据。

总的来说,HIPAA 有助于在某些情况和情况下保护您的个人医疗保健信息。 (注意斜体:稍后会提到。)

“HIPAA 很重要,因为它可以保护我们所有人免受我们可能希望保密的个人医疗信息的侵害,”罗格斯大学罗伯特伍德约翰逊医学院妇女健康副院长兼妇女健康研究所所长 Gloria Bachmann 医学博士,告诉健康。它可以防止你的医生打电话给你的工作,告诉你的老板你怀孕了,你有糖尿病,或者你正在接受糖尿病治疗。 (并不是说你的医生无论如何都会这样做,但你明白了。)

不。 “雇主向雇员询问他们的疫苗接种情况并不违反联邦法律,”休斯顿律师事务所 Stuart PC 的就业律师、莱斯大学琼斯商学院的兼职教授拉里·斯图尔特 (Larry Stuart) 说。大学,告诉健康。企业及其赞助人也是如此。

“[HIPAA] 绝不禁止企业主和其他个人询问人们是否接种了疫苗,”匹兹堡大学法律和生物伦理学教授艾伦·梅塞尔通过电子邮件告诉《今日美国》。 “事实上,它甚至没有禁止上述医疗机构询问人们是否接种了疫苗。”

美国平等就业机会委员会 (EEOC) 也负责管理和执行反对工作场所歧视的法律,“采取的立场是雇主可以合法地提出这个问题,并要求得到答案,”斯图尔特说。

当涉及到企业或雇主询问为什么某人没有接种疫苗时,事情变得有点棘手。斯图尔特说:“如果某人有身体残疾而无法接种疫苗,他们可能需要遵守美国残疾人法案。”而且,如果一个人有宗教豁免权,那也可能需要考虑在内。

综上所述,HIPAA 甚至不涵盖这些内容。 “这仅适用于医生拥有个人健康信息并公开的情况,”斯图尔特说。 “如果雇主询问您的疫苗接种情况,则 HIPAA 不包括在内。”但是,如果您的雇主要求您的医生提供这些信息,则该信息将受 HIPAA 保护。

也就是说,仅仅因为有人询问您的疫苗接种情况,并不意味着您必须向他们透露。

Phiên âm tiếng Trung HSK cho giáo án Luyện tập đọc hiểu tiếng Trung HSK 7 HSK 8 HSK 9 mới.

Xiàng mǒu rén xúnwèn tāmen de COVID-19 yìmiáo jiēzhǒng zhuàngtài kěnéng shì yīgè mǐngǎn de huàtí. Suīrán yǒuxiē rén lèyú tánlùn jiēzhǒng yìmiáo, dàn qítā rén xīwàng jiāng zhèxiē xìnxī bǎomì.

Yǒuxiē rén, bāokuò zuǒzhìyà zhōu nǚ yìyuán mǎ qiáo lì·tàilēi·gélín (Marjorie Taylor Greene), shēngchēng bèi wèn jí tāmen de yìmiáo jiēzhǒng qíngkuàng shì wéifǎn HIPAA de. Dàn qítā rén shuō zhè shíjì shang bùshì zhēn de.

Nàme zhèlǐ dàodǐ fāshēngle shénme? Qǐng jìxù yuèdú nín xūyào liǎojiě de nèiróng.

Nín kěnéng zhìshǎo zài mǒu zhǒng chéngdù shàng shúxī HIPAA, huòzhě zhìshǎo zài nín qù yīshēng bàngōngshìshí bìxū qiānshǔ yī fèn guānyú HIPAA hé guī xìng de biǎogé. Dàn dà duōshù rén duì fǎlǜ de jùtǐ xìjié dōu móhú bù qīng.

HIPAA dàibiǎo 1996 nián de “jiànkāng bǎoxiǎn liútōng yǔ zérèn fǎ’àn”. Zhè shì yī xiàng liánbāng fǎlǜ, yāoqiú zhìdìng guójiā biāozhǔn yǐ bǎohù mǐngǎn de huànzhě jiànkāng xìnxī, yǐmiǎn zài wèi jīng huànzhě tóngyì huò bùzhī qíng de qíngkuàng xià pīlù, jíbìng kòngzhì hé yùfáng zhōngxīn (CDC) jiěshì. Tā hái yǒu yīxiē qítā yuánsù, bāokuò shíxiàn HIPAA yāoqiú de HIPAA yǐnsī guīzé hé bǎohù yǐnsī guīzé hángài de xìnxī zǐ jí de HIPAA ānquán guīzé.

Yǐnsī guīzé biāozhǔn shì dà duōshù rén suǒ guānxīn de. Zhè jiějuéle shòu yǐnsī guīzé yuēshù de shítǐ duì nín de jiànkāng xìnxī (yě jiùshì nín de “shòu bǎohù de jiànkāng xìnxī”) de shǐyòng hé pīlù. Gēnjù měiguó wèishēng yǔ gōnggòng fúwù bù de shuōfǎ, zhèxiē rén huò zǔzhī bèi chēng wèi “hángài shítǐ”, bāokuò jiànkāng jìhuà, yīliáo bǎojiàn xìnxī jiāohuàn suǒ hé yīliáo bǎojiàn tígōng zhě.

Yǐnsī guīzé hái guīdìngle gèrén liǎojiě hé kòngzhì rúhé shǐyòng nín de jiànkāng xìnxī de quánlì de biāozhǔn. Jīběn shàng, mùbiāo shì bāngzhù quèbǎo nín de jiànkāng xìnxī dédào shìdàng bǎohù, tóngshí yǔnxǔ tígōng hé cùjìn gāo zhìliàng yīliáo bǎojiàn yǐjí bǎohù gōngzhòng jiànkāng hé fúzhǐ suǒ xū de jiànkāng xìnxī liúdòng. Yīncǐ, dāng nín qiānshǔ yǔnxǔ shǐyòng gāi yàowù de biǎogé shí, nín de yīshēng yǔ dāngdì yàojì shī tǎolùn wèi nín kāi di yàowù bìng bù wéifǎn HIPAA, dàn nín de yīshēng huì zài huānlè shíguāng bìng shǐyòng nín de xìngmíng xiàng tāmen de péngyǒu pīlù yǒuguān nín jiànkāng zhuàngkuàng de xiángxì xìnxī.

Ānquán guīzé běnzhí shàng yìwèizhe hángài de shítǐ xūyào nǔlì bǎohù nín de sīrén yīliáo bǎojiàn shùjù.

Zǒng de lái shuō,HIPAA yǒu zhù yú zài mǒu xiē qíngkuàng hé qíngkuàng xià bǎohù nín de gèrén yīliáo bǎojiàn xìnxī. (Zhùyì xiétǐ: Shāo hòu huì tí dào.)

“HIPAA hěn zhòngyào, yīnwèi tā kěyǐ bǎohù wǒmen suǒyǒurén miǎn shòu wǒmen kěnéng xīwàng bǎomì de gèrén yīliáo xìnxī de qīnhài,” luō gé sī dàxué luōbótè wǔdé yuēhànxùn yīxuéyuàn fùnǚ jiànkāng fù yuàn zhǎng jiān fùnǚ jiànkāng yánjiū suǒ suǒ cháng Gloria Bachmann yīxué bóshì, gàosù jiànkāng. Tā kěyǐ fángzhǐ nǐ de yīshēng dǎ diànhuà gěi nǐ de gōngzuò, gàosù nǐ de lǎobǎn nǐ huáiyùnle, nǐ yǒu tángniàobìng, huòzhě nǐ zhèngzài jiēshòu tángniàobìng zhìliáo. (Bìng bùshì shuō nǐ de yīshēng wúlùn rúhé dūhuì zhèyàng zuò, dàn nǐ míngbáile.)

Bù. “Gùzhǔ xiàng gùyuán xúnwèn tāmen de yìmiáo jiēzhǒng qíngkuàng bìng bù wéifǎn liánbāng fǎlǜ,” xiūsīdùn lǜshī shìwù suǒ Stuart PC de jiùyè lǜshī, lái sī dàxué qióngsī shāng xué yuàn de jiānzhí jiàoshòu lā lǐ·sītú’ěrtè (Larry Stuart) shuō. Dàxué, gàosù jiànkāng. Qǐyè jí qí zànzhù rén yěshì rúcǐ.

“[HIPAA] jué bù jīn zhǐ qǐyè zhǔ hé qítā gèrén xúnwèn rénmen shìfǒu jiēzhǒngle yìmiáo,” pǐzībǎo dàxué fǎlǜ hé shēngwù lúnlǐ xué jiàoshòu ài lún·méi sài ěr tōngguò diànzǐ yóujiàn gàosù “jīnrì měiguó”. “Shì shí shàng, tā shènzhì méiyǒu jìnzhǐ shàngshù yīliáo jīgòu xúnwèn rénmen shìfǒu jiēzhǒngle yìmiáo.”

Měiguó píngděng jiùyè jīhuì wěiyuánhuì (EEOC) yě fùzé guǎnlǐ hé zhíxíng fǎnduì gōngzuò chǎngsuǒ qíshì de fǎlǜ,“cǎiqǔ de lìchǎng shì gùzhǔ kěyǐ héfǎ de tíchū zhège wèntí, bìng yāoqiú dédào dá’àn,” sītú’ěrtè shuō.

Dāng shèjí dào qǐyè huò gùzhǔ xúnwèn wèishéme mǒu rén méiyǒu jiēzhǒng yìmiáo shí, shìqíng biàn dé yǒudiǎn jíshǒu. Sītú’ěrtè shuō:“Rúguǒ mǒu rén yǒu shēntǐ cánjí ér wúfǎ jiēzhǒng yìmiáo, tāmen kěnéng xūyào zūnshǒu měiguó cánjí rén fǎ’àn.” Érqiě, rúguǒ yīgèrén yǒu zōngjiào huòmiǎn quán, nà yě kěnéng xūyào kǎolǜ zài nèi.

Zòng shàng suǒ shù,HIPAA shènzhì bù hángài zhèxiē nèiróng. “Zhè jǐn shìyòng yú yīshēng yǒngyǒu gè rén jiànkāng xìnxī bìng gōngkāi de qíngkuàng,” sītú’ěrtè shuō. “Rúguǒ gùzhǔ xúnwèn nín de yìmiáo jiēzhǒng qíngkuàng, zé HIPAA bù bāokuò zài nèi.” Dànshì, rúguǒ nín de gùzhǔ yāoqiú nín de yīshēng tígōng zhèxiē xìnxī, zé gāi xìnxī jiāng shòu HIPAA bǎohù.

Yě jiùshì shuō, jǐnjǐn yīnwèi yǒu rén xúnwèn nín de yìmiáo jiēzhǒng qíngkuàng, bìng bù yìwèizhe nín bìxū xiàng tāmen tòulù.

Phiên dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế bài giảng Luyện tập đọc hiểu tiếng Trung HSK 7 HSK 8 HSK 9 mới.

Hỏi ai đó về tình trạng tiêm chủng COVID-19 của họ có thể là một chủ đề dễ gây xúc động. Trong khi một số người vui vẻ trò chuyện về việc được tiêm chủng, những người khác muốn giữ thông tin đó ở chế độ riêng tư.

Một số, bao gồm cả nữ nghị sĩ Georgia Marjorie Taylor Greene, đã tuyên bố rằng việc được hỏi về tình trạng tiêm chủng của họ là vi phạm HIPAA. Nhưng những người khác đã nói rằng điều đó không thực sự đúng.

Vậy điều gì đang thực sự xảy ra ở đây? Đọc tiếp những gì bạn cần biết.

Bạn có lẽ ít nhất đã quen thuộc với HIPAA ở một mức độ nào đó, hoặc ít nhất đã phải ký vào một biểu mẫu về việc tuân thủ HIPAA khi bạn đến phòng khám bác sĩ của mình. Nhưng hầu hết mọi người đều mờ nhạt về các chi tiết cụ thể của luật.

HIPAA là viết tắt của Đạo luật về trách nhiệm giải trình và cung cấp bảo hiểm y tế năm 1996. Đó là luật liên bang yêu cầu tạo ra các tiêu chuẩn quốc gia để bảo vệ thông tin sức khỏe nhạy cảm của bệnh nhân không bị tiết lộ mà không có sự đồng ý hoặc biết của bệnh nhân, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) giải thích. Có một số yếu tố khác đối với nó, bao gồm Quy tắc bảo mật HIPAA, thực hiện các yêu cầu của HIPAA và Quy tắc bảo mật HIPAA, bảo vệ một tập hợp con thông tin được đề cập trong Quy tắc bảo mật.

Các tiêu chuẩn của Quy tắc bảo mật là điều mà hầu hết mọi người đều quan tâm. Điều này đề cập đến việc sử dụng và tiết lộ thông tin sức khỏe của bạn – còn gọi là “thông tin sức khỏe được bảo vệ” của bạn – bởi các thực thể tuân theo Quy tắc bảo mật. Theo Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ, những người hoặc tổ chức này được gọi là “các tổ chức được bảo hiểm” và chúng bao gồm các chương trình y tế, cơ quan thanh toán bù trừ dịch vụ chăm sóc sức khỏe và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Quy tắc Bảo mật cũng có các tiêu chuẩn về quyền của một người được hiểu và kiểm soát cách thông tin sức khỏe của bạn được sử dụng. Về cơ bản, mục tiêu là giúp đảm bảo rằng thông tin sức khỏe của bạn được bảo vệ đúng cách, đồng thời cho phép dòng thông tin sức khỏe cần thiết để cung cấp và thúc đẩy chăm sóc sức khỏe chất lượng cao cũng như bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc của cộng đồng. Vì vậy, bác sĩ của bạn nói chuyện với dược sĩ địa phương của bạn về một loại thuốc được kê cho bạn không phải là vi phạm HIPAA khi bạn ký vào các biểu mẫu cho phép nó, nhưng bác sĩ của bạn tiết lộ chi tiết về tình trạng sức khỏe của bạn cho bạn bè của họ vào giờ hạnh phúc-và sử dụng tên của bạn-là .

Quy tắc bảo mật về cơ bản có nghĩa là các thực thể được bảo hiểm cần phải làm việc chăm chỉ để bảo vệ dữ liệu chăm sóc sức khỏe cá nhân của bạn.

Nói chung, HIPAA giúp bảo vệ thông tin chăm sóc sức khỏe cá nhân của bạn trong một số trường hợp và hoàn cảnh nhất định. (Lưu ý phần in nghiêng: Điều đó sẽ xuất hiện sau.)

“HIPAA quan trọng vì nó bảo vệ tất cả chúng ta khỏi ai đó biết thông tin y tế cá nhân mà chúng ta có thể muốn giữ kín”, Gloria Bachmann, MD, phó trưởng khoa sức khỏe phụ nữ và giám đốc Viện sức khỏe phụ nữ tại Trường Y Rutgers Robert Wood Johnson , nói với Health. Nó ngăn bác sĩ gọi đến công việc của bạn và nói với sếp rằng bạn đang mang thai, bạn bị tiểu đường hoặc bạn đang được điều trị bệnh tiểu đường. (Dù sao thì bác sĩ của bạn cũng không làm như vậy, nhưng bạn hiểu rõ.)

Không. Larry Stuart, một luật sư việc làm của công ty luật Stuart PC có trụ sở tại Houston và là giáo sư trợ giảng tại Trường Kinh doanh Jones Graduate tại Rice, không vi phạm luật liên bang. Đại học, nói với Health. Điều này cũng xảy ra với các doanh nghiệp và khách hàng quen của họ.

Alan Meisel, giáo sư luật và đạo đức sinh học tại Đại học Pittsburgh, nói với USA Today qua email: “[HIPAA] không có cách nào cấm các chủ doanh nghiệp và các cá nhân khác hỏi mọi người xem họ đã được tiêm phòng hay chưa”. “Trên thực tế, nó thậm chí không cấm các cơ quan chăm sóc sức khỏe nói trên hỏi mọi người xem họ đã được tiêm phòng chưa.”

Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng của Hoa Kỳ (EEOC) cũng vậy, cơ quan quản lý và thực thi luật chống phân biệt đối xử tại nơi làm việc, “đã đưa ra quan điểm rằng nhà tuyển dụng có thể hỏi câu hỏi đó một cách hợp pháp và yêu cầu câu trả lời cho nó”, Stuart nói.

Mọi thứ trở nên phức tạp hơn một chút khi có một doanh nghiệp hoặc người sử dụng lao động hỏi tại sao một người nào đó không được tiêm chủng. Stuart nói: “Nếu ai đó bị khuyết tật về y tế khiến họ không thể tiêm vắc-xin, họ có thể cần phải điều chỉnh theo Luật Người khuyết tật Hoa Kỳ. Và, nếu một người được miễn trừ tôn giáo, điều đó cũng có thể cần được đáp ứng.

Tất cả những điều đó đã nói, không có điều nào trong số này thậm chí còn được đề cập trong HIPAA. “Điều đó chỉ áp dụng nếu một bác sĩ có thông tin sức khỏe cá nhân và tiết lộ nó,” Stuart nói. “HIPAA sẽ không bao trả nếu chủ lao động hỏi tình trạng tiêm chủng của bạn.” Tuy nhiên, nếu chủ lao động của bạn yêu cầu bác sĩ của bạn cung cấp thông tin, đó sẽ là thông tin được bảo vệ bởi HIPAA.

Điều đó nói rằng, chỉ vì ai đó hỏi về tình trạng tiêm chủng của bạn, không có nghĩa là bạn phải tiết lộ điều đó cho họ.

Trên đây là nội dung chi tiết của bài giảng ngày hôm nay Luyện tập đọc hiểu tiếng Trung HSK 7 HSK 8 HSK 9 mới ,các bạn nhớ lưu bài về học dần nhé,hẹn gặp lại các bạn ở những bài giảng sau nhé.

Was this helpful?

0 / 0

Trả lời 0