Học tiếng Trung online bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng

Giáo trình tiếng Trung thương mại Tập 6 luyện dịch ứng dụng cơ bản
5/5 - (2 bình chọn)

Tài liệu luyện dịch tiếng Trung online ứng dụng Thầy Vũ

Học tiếng Trung online bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế là nội dung chi tiết của bài giảng trực tuyến mới nhất hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến cho tất cả các bạn,bà giảng này được chính Thầy Nguyễn Minh Vũ thiết kế theo lộ trình riêng biệt và rất đặc biệt dành cho các bạn học viên Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn nói riêng và dành cho các học tiếng Trung trên toàn quốc nói chung làm tài liệu nâng cao kỹ năng dịch thuật văn bản tiếng Trung ứng dụng vào thực tế. Hằng ngày đội ngũ chúng tôi sẽ gửi đến cho tất cả các bạn học viên nhiều bài học cực kì hay và hoàn toàn miễn phí trên kênh học tiếng Trung online. Đây là kênh đào tạo tiếng Trung uy tín của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Sài Gòn. Các bạn chú ý theo dõi tài liệu học tiếng Trung online miễn phí trên kênh này nhé.

Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân ChineMaster Hà Nội và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster quận 10 cơ sở 2 của Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ đứng ra thành lập. Trung tâm này được các chuyên gia và các bạn học viên đánh giá, nhận xét chất lượng giảng dạy cũng như chất lượng đào tạo của Trung tâm tiếng Trung Quận 10 ChineMaster Cơ sở 1 và 2 đạt tiêu chuẩn cao và chất lượng.

Thông tin về Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội

Thông tin về Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TPHCM

Bạn học viên nào hiện đang học tiếng Trung mà vẫn chưa có bản cài đặt phiên bản mới nhất của bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin thì hãy nhanh tay ấn vào link dưới đây để tải luôn và làm theo hướng dẫn cụ thể của Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ ngay tại link bên dưới do Thầy Vũ soạn thảo nha. Các bạn nhớ tham khảo ngay nhé.

Hướng dẫn tải bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin

Giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển là bộ sách giáo trình học tiếng Trung phổ biến nhất hiện nay do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ với hàng triệu độc giả trên khắp toàn quốc đang sử dụng để đào tạo và giảng dạy cho các bạn học sinh và sinh viên trong các trường Đại học và Cao đẳng trên khắp cả nước.

Giáo trình tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster

Trước khi vào bài mới,các bạn hãy xem lại bài cũ ngày hôm qua Giáo trình tiếng Trung thương mại Tập 6 luyện dịch ứng dụng cơ bản tại link dưới đây nhé.

Giáo trình tiếng Trung thương mại Tập 6 luyện dịch ứng dụng cơ bản

Nội dung Học tiếng Trung online bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng

Học tiếng Trung online bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế là nội dung bài giảng trực tuyến mới nhất hôm nay Thầy Vũ thiết kế theo lộ trình riêng biệt và rất đặc biệt dành cho các bạn học viên Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn làm tài liệu nâng cao kỹ năng dịch thuật văn bản tiếng Trung ứng dụng vào thực tế. Các bạn chú ý theo dõi tài liệu học tiếng Trung online miễn phí trên kênh này nhé.

这是医疗电视节目喜欢播放的紧急情况,因为它的突然和令人震惊的效果:肺栓塞。如果有多个,则称为肺栓塞,这些通常是由于血凝块从体内某处脱落,到达肺部并阻塞了向肺部供血的动脉所致。

当血凝块形成时,它们会沿着静脉壁停留,虽然这可能会因减缓血流而导致问题,但血凝块带来的最大风险是肺栓塞的可能性,医学博士道格拉斯舒尔说Barnes-Jewish Hospital 和华盛顿大学圣路易斯分校的外科助理教授。

患有深静脉血栓形成 (DVT) 的人,在深静脉中形成一个或多个血块,发生肺栓塞的风险增加。如果一个人患有 DVT,血凝块可能会破裂并流到肺部,导致肺栓塞。

三分之一患有 DVT 相关凝块的患者最终会出现肺栓塞,其中三分之一会死于肺栓塞。

具有 DVT 遗传倾向的人在一个或多个有助于调节血液凝固的基因中存在异常。异常基因可能意味着某些蛋白质(称为蛋白质 S、蛋白质 C 或抗凝血酶 III)没有产生,或产生的量减少。发生这种情况时,可能会出现异常的血液凝固。有时具有异常基因会导致产生攻击正常凝血蛋白的抗体(称为抗磷脂抗体),或导致产生有缺陷的凝血蛋白(称为因子 V Leiden)。任何这些遗传“错误”都可能意味着更高的 DVT(和肺栓塞)风险。

Schuerer 博士说:“当然,有些患有肺栓塞的人我们没有发现 DVT。”也有可能整个 DVT 凝块移出并移动到肺部,导致肺栓塞而没有留下任何明显迹象DVT 曾经存在于静脉中。

此外,Schuerer 说,如果血栓形成于盆腔静脉而不是腿部静脉,则可能更难发现导致肺栓塞的凝块。

也就是说,在某些情况下,肺栓塞可能是由 DVT 以外的问题引起的。在这些情况下,空气、脂肪颗粒、孕妇羊水滴、断骨释放的骨髓,甚至可能已经分解成较小部分的肿瘤都可能形成栓子。

虽然这些症状都可能表明其他呼吸问题或健康状况,但最好在出现时尽快就医。如果您有肺栓塞的症状,特别是如果您有 DVT 或 DVT 的任何危险因素,请立即寻求紧急护理。如果您没有 DVT 病史,也没有具体的危险因素,诊断肺栓塞可能需要进行密集的医学检查,以排除其他更可能导致您症状的原因。

肺栓塞的治疗必须迅速进行,以尽量减少任何损害并防止死亡。溶栓(血凝块)疗法通常涉及破坏凝块的药物,如链激酶、尿激酶或组织纤溶酶原激活剂,以分解凝块。有时可以通过将一根细管从大血管穿过大腿一直延伸到肺来去除肺中的凝块,这样医生就可以机械地将其拉出。

一旦紧急治疗结束,肺栓塞治疗类似于 DVT 治疗,包括血液稀释药物,称为抗凝剂,静脉内(通过静脉)给药数天,然后通常进行数月的口服抗凝剂治疗,以防止形成新的血凝块.

有时,如果复发性肺栓塞的风险很高,则会在腿部和肺部之间的大静脉中放置一个微小的网状过滤器,以捕获任何脱落并流向肺部的凝块。

如果您被诊断出患有 DVT,您可以做的最重要的事情就是在出现肺栓塞症状时立即就医。如果您过去曾患过肺栓塞并注意到类似的症状,那么提醒您的医生您可能有其他肺栓塞的迹象尤为重要。

边缘型人格障碍 (BPD) 是一种复杂的、经常被误解的心理健康状况。心理健康专家过去认为这是无法治愈的。但由于过去 30 年的研究,我们知道 BPD 患者有可能从专门开发的谈话疗法中受益。

在最基本的层面上,BPD 是一种导致一个人在自我认同和调节情绪方面出现障碍的疾病。人们可能会从一种强烈的情绪转变为另一种情绪,感受到极度的爱,然后感到不合理的愤怒。一旦事件触发了强烈的情绪,人就很难恢复到更稳定的心态。这些情绪波动可持续数小时或数天。

这种强烈的情绪反应会导致人际关系问题、自尊问题和冲动行为。患有 BPD 的人可能会害怕被遗弃,很难独处,但他们的行为和反应可以将人们推开。

纽约石溪市石溪医学心身临床研究中心的临床心理学家和研究科学家 Brittain Mahaffey 博士说,对诊断出的女性比例较高的一个可能解释可能是诊断标准中的性别偏见。她说,女性也更有可能成为虐待的受害者,这可能会导致 BPD 的发展。

BPD 会导致人们体验强烈的情绪,这会使他们感到不安全并导致他们做出不合理的行为。这种行为经常出现在他们的关系中:某人可能在一天被视为密友,而在第二天可能被视为敌人。

“这真的是一种关系障碍——关系不能正常运作,这就是触发点和精确定位,”位于马萨诸塞州新泽西州的 Summit Behavioral Health 的注册临床社会工作者和门诊服务执行主任 Bethany Kassar 说。和宾夕法尼亚州。

任何出现 BPD 体征和症状的人都应该咨询医生。没有针对 BPD 的测试或筛查,因此获得诊断可能需要时间和仔细评估。医生会与您会面讨论症状,也可能会与您以前的医生交谈或要求采访朋友和家人,了解您在人际关系中的行为。

BPD 通常不会在儿童中被诊断出来,因为他们的个性和特征仍在发展中,尽管专家确实会在青春期早期观察迹象。

虽然没有单一的风险因素会导致 BPD,但家庭成员患有精神疾病显然会使您面临更高的风险。根据全国精神疾病联盟 (NAMI) 的说法,拥有 BPD 的一级亲属可能会使您的风险增加五倍以上。

但从某种意义上说,家庭事务可能会影响您患 BPD 的风险,而不仅仅是遗传学——您成长过程中的环境也可以发挥作用。例如,虐待和忽视与 BPD 相关。

同样,在父母患有 BPD 的家庭中长大可能会造成混乱的环境,除了可能带来的遗传风险之外,还会增加您患 BPD 的风险。

当一个伴侣患有 BPD 时,关系可能会特别困难。重要的是要记住,虽然您无法控制他人的行为,但您可以控制自己的行为或对情况的反应。了解 BPD 以及它如何影响您伴侣的行为可能有助于缓解双方的一些挫败感。

从根本上说,要知道 BPD 症状(例如自尊问题、自我意识不稳定、信任问题、害怕被遗弃和剧烈的情绪波动)对您的伴侣和对您的影响一样严重。

有时,一点同情心和良好的沟通可以大有帮助。 “让他们知道你理解他们正在受苦,他们并不是故意想要操纵别人,”马哈菲博士说。

也为自己争取支持。独自与治疗师交谈或加入支持小组可以帮助您培养处理关系中挣扎的技能。

患有 BPD 的人也被诊断出患有其他心理健康问题是很常见的。事实上,大约 85% 的 BPD 患者也符合另一种心理健康状况的诊断标准。

不幸的是,这些合并症与 BPD 有许多相同的症状。 “这是一个非常困难的诊断,因为它非常复杂,”Kassar 说。

如果没有适当的背景和病史,某人很容易被误诊,因为医生遗漏了一块拼图。例如,根据 Mahaffey 的说法,BPD 患者经常因易怒、冲动和愤怒管理问题而被错误地诊断为双相情感障碍。

BPD 的治疗计划可能包括几种不同的方法,但大多数情况下,它主要包括某种类型的谈话疗法。为了帮助获得最佳结果,重要的是要找到一位对 BPD 和您选择接受的治疗类型都有经验的治疗师。您还希望与您信任并感到自在的人一起工作。

BPD 患者的治疗目标是学习如何处理不舒服的情绪,以健康的方式表达需求和情绪,并改善人际关系。

用于 BPD 的常用技术有:

认知行为疗法 (CBT) 客户与个人治疗师合作,学习识别消极思维模式并更清楚地看待情况。

辩证行为疗法 (DBT) DBT 是专门为 BPD 患者设计的计划,用于教授管理情绪和改善人际关系的应对技巧。这可以由个人治疗师或团队完成。

Bài tập chú thích phiên âm tiếng Trung online theo giáo án giảng dạy các khóa Học tiếng Trung online bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế.

Zhè shì yīliáo diànshì jiémù xǐhuān bòfàng de jǐnjí qíngkuàng, yīnwèi tā dì túrán hé lìng rén zhènjīng de xiàoguǒ: Fèi shuānsāi. Rúguǒ yǒu duō gè, zé chēng wèi fèi shuānsāi, zhèxiē tōngcháng shì yóuyú xuě níng kuài cóng tǐnèi mǒu chù tuōluò, dàodá fèi bù bìng zǔsèle xiàng fèi bù gōngxiě de dòngmài suǒ zhì.

Dāng xuě níng kuài xíngchéng shí, tāmen huì yánzhe jìngmài bì tíngliú, suīrán zhè kěnéng huì yīn jiǎnhuǎn xuè liú ér dǎozhì wèntí, dàn xuě níng kuài dài lái de zuìdà fēngxiǎn shì fèi shuānsāi de kěnéng xìng, yīxué bóshì dàogélāsī shū ěr shuō Barnes-Jewish Hospital hé huáshèngdùn dàxué shènglùyìsī fēnxiào de wàikē zhùlǐ jiàoshòu.

Huàn yǒu shēn jìngmài xiě shuān xíngchéng (DVT) de rén, zài shēn jìngmài zhōng xíngchéng yīgè huò duō gè xiěkuài, fāshēng fèi shuānsāi de fēngxiǎn zēngjiā. Rúguǒ yīgè rén huàn yǒu DVT, xuě níng kuài kěnéng huì pòliè bìng liú dào fèi bù, dǎozhì fèi shuānsāi.

Sān fēn zhī yī huàn yǒu DVT xiāngguān níng kuài de huànzhě zuìzhōng huì chūxiàn fèi shuānsāi, qí zhòng sān fēn zhī yī huǐ sǐ yú fèi shuānsāi.

Jùyǒu DVT yíchuán qīngxiàng de rén zài yīgè huò duō gè yǒu zhù yú tiáojié xiěyè nínggù de jīyīn zhōng cúnzài yìcháng. Yìcháng jīyīn kěnéng yìwèizhe mǒu xiē dànbáizhí (chēng wèi dànbáizhí S, dànbáizhí C huò kàng níngxiě méi III) méiyǒu chǎnshēng, huò chǎnshēng de liàng jiǎnshǎo. Fāshēng zhè zhǒng qíngkuàng shí, kěnéng huì chūxiàn yìcháng de xiěyè nínggù. Yǒushí jùyǒu yìcháng jīyīn huì dǎozhì chǎnshēng gōngjí zhèngcháng níngxiě dànbái de kàngtǐ (chēng wèi kàng línzhī kàngtǐ), huò dǎozhì chǎnshēng yǒu quēxiàn de níng xiě dànbái (chēng wéi yīnzǐ V Leiden). Rènhé zhèxiē yíchuán “cuòwù” dōu kěnéng yìwèizhe gèng gāo de DVT(hé fèi shuānsāi) fēngxiǎn.

Schuerer bóshì shuō:“Dāngrán, yǒuxiē huàn yǒu fèi shuānsāi de rén wǒmen méiyǒu fāxiàn DVT.” Yěyǒu kěnéng zhěnggè DVT níng kuài yíchū bìng yídòng dào fèi bù, dǎozhì fèi shuānsāi ér méiyǒu liú xià rènhé míngxiǎn jīxiàng DVT céngjīng cúnzài yú jìngmài zhōng.

Cǐwài,Schuerer shuō, rúguǒ xuèshuān xíngchéng yú pénqiāng jìngmài ér bùshì tuǐ bù jìngmài, zé kěnéng gèng nán fāxiàn dǎozhì fèi shuānsāi de níng kuài.

Yě jiùshì shuō, zài mǒu xiē qíngkuàng xià, fèi shuānsāi kěnéng shì yóu DVT yǐwài de wèntí yǐnqǐ de. Zài zhèxiē qíngkuàng xià, kōngqì, zhīfáng kēlì, yùnfù yáng shuǐdī, duàn gǔ shìfàng de gǔsuǐ, shènzhì kěnéng yǐjīng fēnjiě chéng jiào xiǎo bùfèn de zhǒngliú dōu kěnéng xíngchéng shuān zi.

Suīrán zhèxiē zhèngzhuàng dōu kěnéng biǎomíng qítā hūxī wèntí huò jiànkāng zhuàngkuàng, dàn zuì hǎo zài chūxiàn shí jǐnkuài jiùyī. Rúguǒ nín yǒu fèi shuānsāi de zhèngzhuàng, tèbié shì rúguǒ nín yǒu DVT huò DVT de rènhé wéixiǎn yīnsù, qǐng lìjí xúnqiú jǐnjí hùlǐ. Rúguǒ nín méiyǒu DVT bìngshǐ, yě méiyǒu jùtǐ de wéixiǎn yīnsù, zhěnduàn fèi shuānsāi kěnéng xūyào jìnxíng mìjí de yīxué jiǎnchá, yǐ páichú qítā gèng kěnéng dǎozhì nín zhèngzhuàng de yuányīn.

Fèi shuānsāi de zhìliáo bìxū xùnsù jìnxíng, yǐ jǐnliàng jiǎnshǎo rènhé sǔnhài bìng fángzhǐ sǐwáng. Róng shuān (xuě níng kuài) liáofǎ tōngcháng shèjí pòhuài níng kuài di yàowù, rú liàn jīméi, niào jīméi huò zǔzhī xiān róng méi yuán jīhuó jì, yǐ fēnjiě níng kuài. Yǒushí kěyǐ tōngguò jiāng yī gēn xì guǎn cóng dà xiěguǎn chuān guo dàtuǐ yīzhí yánshēn dào fèi lái qùchú fèi zhōng de níng kuài, zhèyàng yīshēng jiù kěyǐ jīxiè de jiāng qí lā chū.

Yīdàn jǐnjí zhìliáo jiéshù, fèi shuānsāi zhìliáo lèisì yú DVT zhìliáo, bāokuò xiěyè xīshì yàowù, chēng wèi kàng níng jì, jìngmài nèi (tōngguò jìngmài) gěi yào shù tiān, ránhòu tōngcháng jìnxíng shǔ yuè de kǒufú kàng níng jì zhìliáo, yǐ fángzhǐ xíngchéng xīn de xuě níng kuài.

Yǒushí, rúguǒ fùfā xìng fèi shuānsāi de fēngxiǎn hěn gāo, zé huì zài tuǐ bù hé fèi bù zhī jiān de dà jìngmài zhōng fàngzhì yīgè wéixiǎo de wǎng zhuàng guòlǜ qì, yǐ bǔhuò rènhé tuōluò bìng liúxiàng fèi bù de níng kuài.

Rúguǒ nín bèi zhěnduàn chū huàn yǒu DVT, nín kěyǐ zuò de zuì zhòngyào de shìqíng jiùshì zài chūxiàn fèi shuānsāi zhèngzhuàng shí lìjí jiùyī. Rúguǒ nín guòqù céng huànguò fèi shuānsāi bìng zhùyì dào lèisì de zhèngzhuàng, nàme tíxǐng nín de yīshēng nín kěnéng yǒu qítā fèi shuānsāi de jīxiàng yóuwéi zhòngyào.

Biānyuán xíng réngé zhàng’ài (BPD) shì yī zhǒng fùzá de, jīngcháng bèi wùjiě de xīnlǐ jiànkāng zhuàngkuàng. Xīnlǐ jiànkāng zhuānjiā guòqù rènwéi zhè shì wúfǎ zhìyù de. Dàn yóuyú guòqù 30 nián de yánjiū, wǒmen zhīdào BPD huànzhě yǒu kěnéng cóng zhuānmén kāifā de tánhuà liáofǎ zhōng shòuyì.

Zài zuì jīběn de céngmiàn shàng,BPD shì yī zhǒng dǎozhì yīgè rén zài zìwǒ rèntóng hé tiáojié qíngxù fāngmiàn chūxiàn zhàng’ài de jíbìng. Rénmen kěnéng huì cóng yī zhǒng qiángliè de qíngxù zhuǎnbiàn wèi lìng yī zhǒng qíngxù, gǎnshòu dào jídù de ài, ránhòu gǎndào bù hélǐ de fènnù. Yīdàn shìjiàn chùfāle qiángliè de qíngxù, rénjiù hěn nán huīfù dào gèng wěndìng de xīntài. Zhèxiē qíngxù bōdòng kě chíxù shù xiǎoshí huò shù tiān.

Zhè zhǒng qiángliè de qíngxù fǎnyìng huì dǎozhì rénjì guānxì wèntí, zìzūn wèntí hé chōngdòng xíngwéi. Huàn yǒu BPD de rén kěnéng huì hàipà bèi yíqì, hěn nán dúchǔ, dàn tāmen de xíngwéi hé fǎnyìng kěyǐ jiāng rénmen tuī kāi.

Niǔyuē shí xī shìshí xī yīxué xīnshēn línchuáng yánjiū zhōngxīn de línchuáng xīnlǐ xué jiā hé yánjiū kēxuéjiā Brittain Mahaffey bóshì shuō, duì zhěnduàn chū de nǚxìng bǐlì jiào gāo de yīgè kěnéng jiěshì kěnéng shì zhěnduàn biāozhǔn zhōng dì xìngbié piānjiàn. Tā shuō, nǚxìng yě gèng yǒu kěnéng chéngwéi nüèdài de shòuhài zhě, zhè kěnéng huì dǎozhì BPD de fǎ zhǎn.

BPD huì dǎozhì rénmen tǐyàn qiángliè de qíngxù, zhè huì shǐ tāmen gǎndào bù ānquán bìng dǎozhì tāmen zuò chū bù hélǐ de xíngwéi. Zhè zhǒng xíngwéi jīngcháng chūxiàn zài tāmen de guānxì zhōng: Mǒu rén kěnéng zài yītiān bèi shì wéi mìyǒu, ér zài dì èr tiān kěnéng bèi shì wéi dírén.

“Zhè zhēn de shì yī zhǒng guānxì zhàng’ài——guānxì bùnéng zhèngcháng yùnzuò, zhè jiùshì chùfā diǎn hé jīngquè dìngwèi,” wèiyú mǎsàzhūsāi zhōu xīnzéxī zhōu de Summit Behavioral Health de zhùcè línchuáng shèhuì gōngzuò zhě hé ménzhěn fúwù zhíxíng zhǔrèn Bethany Kassar shuō. Hé bīnxīfǎníyǎ zhōu.

Rènhé chūxiàn BPD tǐzhēng hé zhèngzhuàng de rén dōu yīnggāi zīxún yīshēng. Méiyǒu zhēnduì BPD de cèshì huò shāi chá, yīncǐ huòdé zhěnduàn kěnéng xūyào shíjiān hé zǐxì pínggū. Yīshēng huì yǔ nín huìmiàn tǎolùn zhèngzhuàng, yě kěnéng huì yǔ nín yǐqián de yīshēng jiāotán huò yāoqiú cǎifǎng péngyǒu hé jiārén, liǎojiě nín zài rénjì guānxì zhōng de xíngwéi.

BPD tōngcháng bù huì zài értóng zhōng bèi zhěnduàn chūlái, yīnwèi tāmen de gèxìng hé tèzhēng réng zài fāzhǎn zhōng, jǐnguǎn zhuānjiā quèshí huì zài qīngchūnqí zǎoqí guānchá jīxiàng.

Suīrán méiyǒu dānyī de fēngxiǎn yīnsù huì dǎozhì BPD, dàn jiātíng chéngyuán huàn yǒu jīngshén jíbìng xiǎnrán huì shǐ nín miànlín gèng gāo de fēngxiǎn. Gēnjù quánguó jīngshén jíbìng liánméng (NAMI) de shuōfǎ, yǒngyǒu BPD de yī jí qīnshǔ kěnéng huì shǐ nín de fēngxiǎn zēngjiā wǔ bèi yǐshàng.

Dàn cóng mǒu zhǒng yìyì shàng shuō, jiātíng shìwù kěnéng huì yǐngxiǎng nín huàn BPD de fēngxiǎn, ér bùjǐn jǐn shì yíchuán xué——nín chéngzhǎng guòchéng zhōng de huánjìng yě kěyǐ fāhuī zuòyòng. Lìrú, nüèdài hé hūshì yǔ BPD xiāngguān.

Tóngyàng, zài fùmǔ huàn yǒu BPD de jiātíng zhōng cháng dà kěnéng huì zàochéng hǔnluàn de huánjìng, chúle kěnéng dài lái de yíchuán fēngxiǎn zhī wài, hái huì zēngjiā nín huàn BPD de fēngxiǎn.

Dāng yīgè bànlǚ huàn yǒu BPD shí, guānxì kěnéng huì tèbié kùnnán. Zhòngyào de shì yào jì zhù, suīrán nín wúfǎ kòngzhì tārén de xíngwéi, dàn nín kěyǐ kòngzhì zìjǐ de xíngwéi huò duì qíngkuàng de fǎnyìng. Liǎojiě BPD yǐjí tā rúhé yǐngxiǎng nín bànlǚ de xíngwéi kěnéng yǒu zhù yú huǎnjiě shuāngfāng de yīxiē cuòbài gǎn.

Cóng gēnběn shàng shuō, yào zhīdào BPD zhèngzhuàng (lìrú zìzūn wèntí, zìwǒ yìshí bù wěndìng, xìnrèn wèntí, hàipà bèi yíqì hé jùliè de qíngxù bōdòng) duì nín de bànlǚ hé duì nín de yǐngxiǎng yīyàng yánzhòng.

Yǒushí, yīdiǎn tóngqíng xīn hé liánghǎo de gōutōng kěyǐ dà yǒu bāngzhù. “Ràng tāmen zhīdào nǐ lǐjiě tāmen zhèngzài shòukǔ, tāmen bìng bùshì gùyì xiǎng yào cāozòng biérén,” mǎ hā fēi bóshì shuō.

Yě wèi zìjǐ zhēngqǔ zhīchí. Dúzì yǔ zhìliáo shī jiāotán huò jiārù zhīchí xiǎozǔ kěyǐ bāngzhù nín péiyǎng chǔlǐ guānxì zhōng zhēngzhá de jìnéng.

Huàn yǒu BPD de rén yě bèi zhěnduàn chū huàn yǒu qítā xīnlǐ jiànkāng wèntí shì hěn chángjiàn de. Shì shí shàng, dàyuē 85% de BPD huànzhě yě fúhé lìng yī zhǒng xīnlǐ jiànkāng zhuàngkuàng de zhěnduàn biāozhǔn.

Bùxìng de shì, zhèxiē hébìng zhèng yǔ BPD yǒu xǔduō xiāngtóng de zhèngzhuàng. “Zhè shì yīgè fēicháng kùnnán de zhěnduàn, yīnwèi tā fēicháng fùzá,”Kassar shuō.

Rúguǒ méiyǒu shìdàng de bèijǐng hé bìngshǐ, mǒu rén hěn róngyì bèi wùzhěn, yīnwèi yīshēng yílòule yīkuài pīntú. Lìrú, gēnjù Mahaffey de shuōfǎ,BPD huànzhě jīngcháng yīn yì nù, chōngdòng hé fènnù guǎnlǐ wèntí ér bèi cuòwù de zhěnduàn wèi shuāng xiàng qínggǎn zhàng’ài.

BPD de zhìliáo jìhuà kěnéng bāokuò jǐ zhǒng bùtóng de fāngfǎ, dàn dà duōshù qíngkuàng xià, tā zhǔyào bāokuò mǒu zhǒng lèixíng de tánhuà liáofǎ. Wèile bāngzhù huòdé zuì jiā jiéguǒ, zhòngyào de shì yào zhǎodào yī wèi duì BPD hé nín xuǎnzé jiēshòu de zhìliáo lèixíng dōu yǒu jīngyàn de zhìliáo shī. Nín hái xīwàng yǔ nín xìnrèn bìng gǎndào zìzài de rén yīqǐ gōngzuò.

BPD huànzhě de zhìliáo mùbiāo shì xuéxí rúhé chǔlǐ bú shūfú de qíngxù, yǐ jiànkāng de fāngshì biǎodá xūqiú hé qíngxù, bìng gǎishàn rénjì guānxì.

Yòng yú BPD de chángyòng jìshù yǒu:

Rèn zhī xíngwéi liáofǎ (CBT) kèhù yǔ gèrén zhìliáo shī hézuò, xuéxí shìbié xiāojí sīwéi móshì bìng gèng qīngchǔ dì kàndài qíngkuàng.

Biànzhèng xíngwéi liáofǎ (DBT) DBT shì zhuānmén wèi BPD huànzhě shèjì de jìhuà, yòng yú jiàoshòu guǎnlǐ qíngxù hé gǎishàn rénjì guānxì de yìngduì jìqiǎo. Zhè kěyǐ yóu gèrén zhìliáo shī huò tuánduì wánchéng.

Giáo án luyện dịch tiếng Trung online theo hệ thống bài tập của Thầy Vũ chuyên đào tạo và giảng dạy các khóa Học tiếng Trung online bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế.

Đó là trường hợp khẩn cấp mà các chương trình truyền hình y tế muốn phát ra vì tác dụng đột ngột và gây sốc của nó: thuyên tắc phổi. Được gọi là thuyên tắc phổi nếu có nhiều hơn một, đây thường là kết quả của các cục máu đông bị vỡ ra từ một nơi nào đó trong cơ thể, di chuyển đến phổi và làm tắc nghẽn động mạch cung cấp máu cho phổi.

Khi cục máu đông hình thành, chúng nằm dọc theo thành tĩnh mạch và trong khi điều này có thể gây ra các vấn đề bằng cách làm chậm lưu lượng máu, thì nguy cơ lớn nhất mà cục máu đông gây ra là khả năng gây thuyên tắc phổi, Douglas Schuerer, Giám đốc chấn thương tại Bệnh viện Barnes – Do Thái và trợ lý giáo sư phẫu thuật tại Đại học Washington ở St. Louis.

Những người bị huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT), trong đó cục máu đông hoặc cục máu đông đã hình thành trong tĩnh mạch sâu, có nhiều nguy cơ bị thuyên tắc phổi. Nếu một người bị DVT, cục máu đông có thể vỡ ra và di chuyển đến phổi, gây ra thuyên tắc phổi.

Một phần ba số bệnh nhân có cục máu đông liên quan đến DVT kết thúc bằng thuyên tắc phổi và trong số này, một phần ba sẽ chết vì nó.

Những người có khuynh hướng di truyền với DVT có sự bất thường trong một hoặc nhiều gen giúp điều hòa quá trình đông máu. Một gen bất thường có thể có nghĩa là một số protein nhất định (được gọi là protein S, protein C hoặc antithrombin III) không được sản xuất hoặc đang được sản xuất với số lượng giảm. Khi điều này xảy ra, có thể xảy ra hiện tượng đông máu bất thường. Đôi khi có một gen bất thường dẫn đến việc sản xuất các kháng thể (được gọi là kháng thể kháng phospholipid) tấn công các protein đông máu bình thường hoặc khiến các protein đông máu bị lỗi được tạo ra (được gọi là yếu tố V Leiden). Bất kỳ “lỗi” di truyền nào trong số này đều có thể có nguy cơ cao hơn đối với DVT (và thuyên tắc phổi).

Tiến sĩ Schuerer nói: “Chắc chắn có những người bị thuyên tắc phổi mà chúng tôi không tìm thấy DVT. DVT đã từng hiện diện trong tĩnh mạch.

Schuerer cũng cho biết, các cục máu đông gây thuyên tắc phổi có thể khó tìm thấy hơn nếu chúng được hình thành trong tĩnh mạch chậu hơn là tĩnh mạch chân.

Điều đó nói lên rằng, có một số tình huống trong đó thuyên tắc phổi có thể do các vấn đề khác ngoài DVT gây ra. Trong những trường hợp này, tắc mạch có thể được hình thành bởi không khí, các hạt chất béo, giọt nước ối ở phụ nữ mang thai, tủy xương thoát ra từ xương bị gãy, hoặc thậm chí các khối u có thể đã vỡ thành các phần nhỏ hơn.

Mặc dù những triệu chứng này đều có thể chỉ ra các vấn đề về hô hấp hoặc tình trạng sức khỏe khác, nhưng tốt nhất bạn nên đến gặp bác sĩ càng sớm càng tốt khi chúng xảy ra. Nếu bạn có các triệu chứng của thuyên tắc phổi, đặc biệt là nếu bạn bị DVT hoặc bất kỳ yếu tố nguy cơ nào của DVT, hãy đi cấp cứu ngay lập tức. Nếu bạn không có tiền sử DVT và không có yếu tố nguy cơ cụ thể nào đối với nó, việc chẩn đoán thuyên tắc phổi có thể yêu cầu xét nghiệm y tế chuyên sâu để loại trừ các nguyên nhân khác, có nhiều khả năng hơn gây ra các triệu chứng của bạn.

Điều trị thuyên tắc phổi phải được tiến hành nhanh chóng để giảm thiểu thiệt hại và ngăn ngừa tử vong. Liệu pháp làm tan huyết khối (cục máu đông) thường bao gồm một loại thuốc làm tan cục máu đông như streptokinase, urokinase, hoặc chất hoạt hóa plasminogen mô, để phá vỡ cục máu đông. Đôi khi cục máu đông trong phổi có thể được loại bỏ bằng cách luồn một ống nhỏ từ một mạch máu lớn qua đùi lên phổi để bác sĩ có thể kéo nó ra một cách cơ học.

Sau khi điều trị khẩn cấp kết thúc, điều trị thuyên tắc phổi tương tự như điều trị DVT và bao gồm thuốc làm loãng máu, được gọi là thuốc chống đông máu, được tiêm vào tĩnh mạch (qua tĩnh mạch) trong vài ngày, thường sau đó là vài tháng điều trị bằng thuốc chống đông máu để ngăn ngừa hình thành cục máu đông mới. .

Đôi khi, nếu nguy cơ thuyên tắc phổi tái phát cao, một bộ lọc lưới nhỏ sẽ được đặt trong tĩnh mạch lớn giữa chân và phổi để bắt bất kỳ cục máu đông nào vỡ ra và đi về phía phổi.

Nếu bạn đã được chẩn đoán mắc DVT, điều quan trọng nhất bạn có thể làm là điều trị y tế ngay lập tức nếu các triệu chứng thuyên tắc phổi phát triển. Và nếu bạn đã từng bị thuyên tắc phổi trước đây và nhận thấy các triệu chứng tương tự, điều đặc biệt quan trọng là bạn phải thông báo cho bác sĩ biết rằng bạn có thể có các dấu hiệu của một bệnh thuyên tắc phổi khác.

Rối loạn nhân cách ranh giới (BPD) là một tình trạng sức khỏe tâm thần phức tạp, thường bị hiểu nhầm. Các chuyên gia sức khỏe tâm thần từng nghĩ rằng nó không thể điều trị được. Nhưng nhờ nghiên cứu trong 30 năm qua, chúng tôi biết rằng những người mắc chứng BPD có thể được hưởng lợi từ các liệu pháp trò chuyện được phát triển đặc biệt.

Ở cấp độ cơ bản nhất, BPD là một chứng rối loạn khiến một người bị suy giảm khả năng nhận dạng bản thân và điều chỉnh cảm xúc của mình. Mọi người có thể đi từ cảm xúc mãnh liệt này sang cảm xúc khác, cảm thấy yêu thương vô cùng, sau đó là cảm thấy tức giận vô cớ. Một khi một sự kiện gây ra cảm xúc mạnh mẽ, người đó sẽ khó trở lại trạng thái tâm trí ổn định hơn. Những thay đổi tâm trạng này có thể kéo dài hàng giờ hoặc hàng ngày.

Những phản ứng cảm xúc mãnh liệt như vậy có thể dẫn đến rắc rối với các mối quan hệ cá nhân, các vấn đề về lòng tự trọng và hành động bốc đồng. Những người mắc chứng BPD có thể phải vật lộn với nỗi sợ bị bỏ rơi và cảm thấy khó khăn khi ở một mình, nhưng hành động và phản ứng của họ có thể đẩy mọi người ra xa.

Brittain Mahaffey, tiến sĩ, nhà tâm lý học lâm sàng và nhà khoa học nghiên cứu tại Trung tâm nghiên cứu lâm sàng Mind-Body tại Stony Brook, New York, cho biết một lời giải thích khả dĩ cho tỷ lệ phụ nữ được chẩn đoán cao hơn có thể là sự thiên lệch giới tính trong tiêu chuẩn chẩn đoán. Bà nói, phụ nữ cũng có nhiều khả năng là nạn nhân của lạm dụng, điều này có thể góp phần vào sự phát triển của BPD.

BPD khiến mọi người trải qua những cảm xúc mãnh liệt, có thể khiến họ cảm thấy bất an và khiến họ hành động phi lý trí. Hành vi này thường thấy trong các mối quan hệ của họ: Ai đó có thể được coi là bạn thân vào một ngày nào đó và kẻ thù vào ngày hôm sau.

Bethany Kassar, một nhân viên xã hội lâm sàng được cấp phép và là giám đốc điều hành của các dịch vụ ngoại trú tại Summit Behavioral Health, có trụ sở tại New Jersey, Massachusetts, cho biết: và Pennsylvania.

Bất kỳ ai gặp các dấu hiệu và triệu chứng của BPD nên nói chuyện với bác sĩ về nó. Không có xét nghiệm hoặc sàng lọc BPD, vì vậy việc chẩn đoán có thể mất thời gian và đánh giá cẩn thận. Một bác sĩ sẽ gặp bạn để thảo luận về các triệu chứng và cũng có thể nói chuyện với các bác sĩ trước đây của bạn hoặc yêu cầu phỏng vấn bạn bè và gia đình về hành vi của bạn trong các mối quan hệ.

BPD thường không được chẩn đoán ở trẻ em vì tính cách và đặc điểm của chúng vẫn đang phát triển, mặc dù các chuyên gia luôn theo dõi các dấu hiệu sớm ở tuổi vị thành niên.

Mặc dù không có một yếu tố nguy cơ nào dẫn đến BPD, nhưng việc có một thành viên trong gia đình mắc bệnh tâm thần rõ ràng có thể khiến bạn tăng nguy cơ mắc bệnh. Theo Liên minh Quốc gia về Bệnh Tâm thần (NAMI), việc có người thân bị BPD cấp độ một có thể khiến bạn có nguy cơ gia tăng gấp 5 lần.

Nhưng ở một khía cạnh nào đó, các vấn đề gia đình có thể ảnh hưởng đến nguy cơ mắc BPD của bạn ngoài di truyền – môi trường trong quá trình nuôi dạy của bạn cũng có thể đóng một vai trò nào đó. Ví dụ, lạm dụng và bỏ bê có liên quan đến BPD.

Tương tự, lớn lên trong một gia đình có cha hoặc mẹ mắc chứng BPD có thể tạo ra một môi trường hỗn loạn làm tăng nguy cơ phát triển BPD của bạn bên cạnh nguy cơ di truyền có thể gây ra.

Các mối quan hệ có thể đặc biệt khó khăn khi một đối tác mắc chứng BPD. Điều quan trọng cần nhớ là mặc dù bạn không thể kiểm soát hành vi của người khác, nhưng bạn có thể kiểm soát cách bạn hành động hoặc phản ứng với một tình huống. Tìm hiểu về BPD và cách nó ảnh hưởng đến hành vi của đối tác của bạn có thể giúp giảm bớt sự thất vọng ở cả hai phía.

Về cơ bản, hãy biết rằng các triệu chứng BPD như các vấn đề về lòng tự trọng, cảm giác không ổn định về bản thân, các vấn đề về lòng tin, sợ bị bỏ rơi và tâm trạng thất thường cũng gây khó khăn cho đối tác của bạn như họ đối với bạn.

Đôi khi, một chút từ bi và giao tiếp tốt có thể giúp bạn đi một chặng đường dài. Tiến sĩ Mahaffey nói: “Hãy cho họ biết rằng bạn hiểu họ đang đau khổ và họ không cố ý muốn bị lôi kéo.

Nhận hỗ trợ cho chính bạn là tốt. Tự mình trò chuyện với nhà trị liệu hoặc tham gia nhóm hỗ trợ có thể giúp bạn phát triển các kỹ năng đối phó với những khó khăn trong mối quan hệ.

Việc một người mắc chứng BPD cũng được chẩn đoán với các tình trạng sức khỏe tâm thần khác rất phổ biến. Trên thực tế, khoảng 85 phần trăm những người mắc chứng BPD cũng đáp ứng các tiêu chuẩn chẩn đoán cho một tình trạng sức khỏe tâm thần khác.

Thật không may, những bệnh đi kèm này có nhiều triệu chứng giống như BPD. Kassar nói: “Đó là một chẩn đoán rất khó vì nó rất phức tạp.

Nếu không có lý lịch và tiền sử bệnh thích hợp, ai đó có thể dễ dàng bị chẩn đoán sai vì bác sĩ bỏ sót một mảnh ghép. Ví dụ, những người mắc chứng BPD thường bị chẩn đoán sai với chứng rối loạn lưỡng cực dựa trên các vấn đề về quản lý cơn cáu giận, bốc đồng và tức giận, theo Mahaffey.

Một kế hoạch điều trị cho BPD có thể bao gồm một số cách tiếp cận khác nhau, nhưng thông thường nó sẽ chủ yếu bao gồm một số loại liệu pháp trò chuyện. Để giúp đạt được kết quả tốt nhất, điều quan trọng là phải tìm một nhà trị liệu có kinh nghiệm với cả BPD và loại liệu pháp bạn chọn để tiếp nhận. Bạn cũng sẽ muốn làm việc với người mà bạn tin tưởng và cảm thấy thoải mái.

Mục tiêu của liệu pháp cho những người mắc chứng BPD là học cách đối phó với những cảm xúc không thoải mái, thể hiện nhu cầu và cảm xúc một cách lành mạnh, và cải thiện các mối quan hệ.

Các kỹ thuật phổ biến được sử dụng cho BPD là:

Liệu pháp nhận thức hành vi (CBT) Thân chủ làm việc với một nhà trị liệu cá nhân để học cách xác định các kiểu suy nghĩ tiêu cực và nhìn nhận các tình huống rõ ràng hơn.

Liệu pháp hành vi biện chứng (DBT) DBT là một chương trình được thiết kế đặc biệt cho những người mắc chứng BPD để dạy các kỹ năng đối phó để quản lý cảm xúc và cải thiện các mối quan hệ. Điều này có thể được thực hiện với một nhà trị liệu cá nhân hoặc với một nhóm.

Phía trên là nội dung chi tiết của bài giảng ngày hôm nay Học tiếng Trung online bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng ,các bạn nhớ lưu về để học dần nha,cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi kênh mỗi ngày. Hãy cùng chúng tôi nâng cao thêm vốn tiếng Trung của tất cả các bạn nhé.

Was this helpful?

1 / 0

Trả lời 0