Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài 7

Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài 7

Tài liệu luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online miễn phí từ A đến Z

Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài 7 tiếp tục nội dung giáo án bài giảng lớp luyện thi HSK online miễn phí của Thầy Vũ chuyên đào tạo các khóa học tiếng Trung HSK 6 đến HSK 9 đạt điểm cao trênh Kênh Luyện thi HSK online của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster. Đây là kênh giảng dạy các khóa học luyện thi tiếng Trung HSK online cực kỳ uy tín của Th.S Nguyễn Minh Vũ là chuyên gia huấn luyện và đào tạo các thí sinh ôn thi chứng chỉ HSK đạt điểm cao gồm các lớp luyện thi HSK cấp 6 và lớp luyện thi HSKK cao cấp. Toàn bộ tài nguyên học tiếng Trung online và luyện thi HSK online đều được chúng tôi chia sẻ miễn phí trên webiste này.

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Cơ sở 2 là địa chỉ chuyên đào tạo các khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản đến nâng cao và luyện thi HSK 4 đến luyện thi HSK 9 theo bộ giáo trình học tiếng Trung 9 quyển của Th.S Nguyễn Minh Vũ chủ biên và biên soạn.

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TPHCM

Trước khi vào bài mới,các bạn hãy xem lại bài cũ ngày hôm qua tại link dưới đây nhé.

Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài 6

Các bạn hãy nhanh tay truy cập vào link dưới đây để tải được bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ hướng dẫn. Bộ gõ tiếng trung trên máy tính sogou pinyin bản mới nhất không những giúp các bạn thành thạo hơn trong việc ghi nhớ chữ viết mà còn nâng cao thêm khả năng học tiếng Trung của các bạn

Sử dụng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin

Trong quá trình học và luyện thi tiếng Trung HSK,các bạn muốn kiểm tra trình độ tiếng Trung của mình thì các bạn hãy tham khảo app thi thử HSK online dưới đây để đánh giá thử năng lực của mình nhé.

App thi thử HSK online miễn phí

Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài 7 Thầy Vũ

Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài 7 tiếp tục nội dung giáo án bài giảng lớp luyện thi HSK online miễn phí của Thầy Vũ chuyên đào tạo các khóa học tiếng Trung HSK 6 đến HSK 9 đạt điểm cao.

在捷克斯洛伐克(当时是如此),固执的持不同政见的作家瓦茨拉夫·哈维尔(Vaclav Havel)援引了“无能为力的力量” – 1989年,从无力羁押的监狱中获释几年后,赢得了担任该国总统的权力。

在战场上数十年冰冷的苏联集团被监禁之后,哈维尔(Havel)看到欧洲中部国家重返欧洲的自然家园。但是那个家已经成为争执和相互失望的一种,而不是友好的。摆脱共产主义确实意味着建立了不同程度的实力和透明度的选举民主。但这也意味着政治和商业腐败–在共产主义时代,贿赂普遍存在,但与今天相比规模相对较小–高失业率时期,人们越来越怀疑欧盟是外来力量(尽管谨慎地保留了其补贴) )以及对移民的强烈不满,这意味着边界封闭并且拒绝参加欧盟的移民安置计划。在捷克共和国,以捷克和韩日血统一半的公民冈村富雄为首的新的凶猛的反移民和反伊斯兰政党在民意调查中跃升至第四位。

中欧现在已经深深地流行起来了。即使脱离了苏联的怀抱,奥地利在地理上也占有一席之地。如今,奥地利在政治上与其邻国相处比以往任何时候都更为重要。实际上,库尔兹在英国《金融时报》的一次采访中谈到了他的愿望,他希望,是否以及何时成为总理,成为后共产主义国家与欧盟之间的“桥梁”,同时分享许多前者的担忧。

建造那座桥将是一项艰巨的工作。在哈维尔作为欧洲的热情加入者而如此重视的国家(捷克共和国,匈牙利,波兰和斯洛伐克),除了同意拒绝移民外,再也找不到共同点。巴比斯说,这个名为维谢格拉德四世的组织不再有用。欧盟所有成员国对欧盟更加封闭和敌对,但方式不同。

波兰在某种意义上差异最大:在一个普遍支持莫斯科的集团中,它与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京(Vladimir Putin)保持不懈的敌对关系。执政的法律与正义党负责人Jaroslaw Kaczynski将其归咎于他的兄弟莱赫(Lech)的去世。波兰精英成员在俄罗斯的一次飞机失事中。在卡钦斯基(Kaczynski)的指导下,波兰政府一直在寻求对司法系统和媒体的更大控制,同时还攻击自由主义机构,并将欧盟定为外部和不受欢迎的影响力,这必须予以反抗。

匈牙利以专制政府的独裁者维克多·奥尔班(Viktor Orban)为首,将对欧盟的强烈敌对态度,与弗拉基米尔·普京(Vladimir Putin)的俄罗斯的紧密关系与偏执狂结合在一起,引发了一场以反犹太主义色彩为主题的喧闹运动自由主义者,出生于匈牙利的犹太裔亿万富翁乔治·索罗斯(George Soros),他为后苏联时期匈牙利的许多机构和正在崛起的政客提供了资金,其中包括奥尔本本人。索罗斯最大的贡献,就是建立备受赞誉的中欧大学,现在面临着关闭的威胁。

匈牙利-奥地利资深记者保罗·伦德瓦(Paul Lendvai)是奥本(Orban)的一本新的,严厉批评的传记的作者,他对我说,匈牙利总理“非常愤世嫉俗,而且非常熟练。他到处都施加了力量。左边是分裂的,士气低落;他担心的唯一反对派来自Jobbik”-极右翼的反犹太,反移民,反罗马政党,现在像奥地利自由党一样,软化了自己的形象,以寻求在联盟中可能的未来地位。

中欧部分完成了民主世界敦促他们做的事情:他们发展了独立的政治。但是,它们日益占主导地位的政治情绪与欧洲联盟的自由主义,亲一体化主义者的理想背道而驰,甚至被蔑视。哈维尔会认识到的这些理想现在由法国总统伊曼纽尔·马克龙(Emmanuel Macron)最好地表达。但是,德国总理安格拉·默克尔(Angela Merkel)曾是欧盟无可争议的主要演员,在未能赢得德国近期大选中的绝对多数席位后,开始了一场长期谈判以组建执政联盟,因此她无法再向法国人提供支持他指望着。

欧盟现在陷入了英国退欧与谈判之间的混乱之中,英国与英国的谈判进展不佳,而英国与欧盟之间的谈判日渐消散。今年早些时候对法国和荷兰极右翼的失败表示哀悼的时候还为时过早。封闭边界的决心,反对布鲁塞尔的更多权力以及不愿接受其权威的决心在不断增加和扩散,这使欧洲实现团结的梦想暂时无法实现。

Phiên âm tiếng Trung HSK 8 online bài tập hôm nay ngày 287 tháng 4 năm 2021 luyện kỹ năng đọc hiểu HSK 8 Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài 7

Zài jiékè sīluòfákè (dāngshí shì rúcǐ), gùzhí de chí bùtóng zhèngjiàn de zuòjiā wǎ cí lāfū·hā wéi’ěr (Vaclav Havel) yuányǐnle “wúnéngwéilì de lìliàng” – 1989 nián, cóng wúlì jīyā de jiānyù zhōng huòshì jǐ nián hòu, yíngdéle dānrèn gāi guó zǒngtǒng de quánlì.

Zài zhànchǎng shàng shù shí nián bīnglěng de sūlián jítuán bèi jiānjìn zhīhòu, hā wéi’ěr (Havel) kàn dào ōuzhōu zhōngbù guójiā chóng fǎn ōuzhōu de zìrán jiāyuán. Dànshì nàgè jiā yǐjīng chéngwéi zhēngzhí hé xiānghù shīwàng de yī zhǒng, ér bùshì yǒuhǎo de. Bǎituō gòngchǎn zhǔyì quèshí yìwèizhe jiànlì liǎo bùtóng chéngdù de shílì hé tòumíngdù de xuǎnjǔ mínzhǔ. Dàn zhè yě yìwèizhe zhèngzhì hé shāngyè fǔbài–zài gòngchǎn zhǔyì shídài, huìlù pǔbiàn cúnzài, dàn yǔ jīntiān xiàng bǐ guīmó xiāngduì jiào xiǎo–gāo shīyè lǜ shíqí, rénmen yuè lái yuè huáiyí ōuméng shì wàilái lìliàng (jǐnguǎn jǐnshèn dì bǎoliúle qí bǔtiē) ) yǐjí duì yímín de qiángliè bùmǎn, zhè yì wèi zhuó biānjiè fēngbì bìngqiě jùjué cānjiā ōuméng de yímín ānzhì jìhuà. Zài jiékè gònghéguó, yǐ jiékè hé hán rì xuètǒng yībàn de gōngmín gāng cūn fùxióng wéishǒu de xīn de xiōngměng de fǎn yímín hé fǎn yīsīlán zhèngdǎng zài mínyì diàochá zhōng yuèshēng zhì dì sì wèi.

Zhōng’ōu xiànzài yǐjīng shēn shēn de liúxíng qǐláile. Jíshǐ tuōlíle sūlián de huáibào, àodìlì zài dìlǐ shàng yě zhànyǒu yīxízhīdì. Rújīn, àodìlì zài zhèngzhì shàng yǔqí lín guó xiāngchǔ bǐ yǐwǎng rènhé shíhòu dōu gèng wéi zhòngyào. Shíjì shang, kù ěr zī zài yīngguó “jīnróng shíbào” de yīcì cǎifǎng zhōng tán dàole tā de yuànwàng, tā xīwàng, shìfǒu yǐjí hé shí chéngwéi zǒnglǐ, chéngwéi hòu gòngchǎn zhǔyì guójiā yǔ ōuméng zhī jiān de “qiáoliáng”, tóngshí fēnxiǎng xǔduō qiánzhě de dānyōu.

Jiànzào nà zuò qiáo jiāng shì yī xiàng jiānjù de gōngzuò. Zài hā wéi’ěr zuòwéi ōuzhōu de rèqíng jiārù zhě ér rúcǐ zhòngshì de guójiā (jiékè gònghéguó, xiōngyálì, bōlán hé sīluòfákè), chúle tóngyì jùjué yímín wài, zài yě zhǎo bù dào gòngtóng diǎn. Bā bǐ sī shuō, zhège míng wèi wéi xiè gélā dé sì shì de zǔzhī bù zài yǒuyòng. Ōuméng suǒyǒu chéngyuán guó duì ōuméng gèngjiā fēngbì hé díduì, dàn fāngshì bùtóng.

Bōlán zài mǒu zhǒng yìyì shàng chāyì zuìdà: Zài yīgè pǔbiàn zhīchí mòsīkē de jítuán zhōng, tā yǔ èluósī zǒngtǒng fú lā jī mǐ’ěr·pǔjīng (Vladimir Putin) bǎochí bùxiè de díduì guānxì. Zhízhèng de fǎlǜ yǔ zhèngyì dǎng fùzé rén Jaroslaw Kaczynski jiāng qí guījiù yú tā de xiōngdì lái hè (Lech) de qùshì. Bōlán jīngyīng chéngyuán zài èluósī de yīcì fēijī shīshì zhōng. Zài kǎ qīn sī jī (Kaczynski) de zhǐdǎo xià, bōlán zhèngfǔ yīzhí zài xúnqiú duì sīfǎ xìtǒng hé méitǐ de gèng dà kòngzhì, tóngshí hái gōngjí zìyóu zhǔyì jīgòu, bìng jiāng ōuméng dìng wèi wàibù hé bù shòu huānyíng de yǐngxiǎng lì, zhè bìxū yǔyǐ fǎnkàng.

Xiōngyálì yǐ zhuānzhì zhèngfǔ de dúcái zhě wéi kè duō·ào ěr bān (Viktor Orban) wéishǒu, jiāng duì ōuméng de qiángliè díduì tàidù, yǔ fú lā jī mǐ’ěr·pǔjīng (Vladimir Putin) de èluósī de jǐnmì guānxì yǔ piānzhí kuáng jiéhé zài yīqǐ, yǐnfāle yī chǎng yǐ fǎn yóutài zhǔyì sècǎi wéi zhǔtí de xuānnào yùndòng zìyóu zhǔyì zhě, chūshēng yú xiōngyálì de yóutài yì yì wàn fùwēng qiáozhì·suǒ luósī (George Soros), tā wèi hòu sūlián shíqí xiōngyálì de xǔduō jīgòu hé zhèngzài juéqǐ de zhèngkè tígōngle zījīn, qízhōng bāokuò ào ěr běn běnrén. Suǒ luósī zuìdà de gòngxiàn, jiùshì jiàn lì bèi shòu zànyù de zhōng’ōu dàxué, xiànzài miànlínzhe guānbì de wēixié.

Xiōngyálì-àodìlì zīshēn jìzhě bǎoluó·lún dé wǎ (Paul Lendvai) shì ào běn (Orban) de yī běn xīn de, yánlì pīpíng de zhuànjì de zuòzhě, tā duì wǒ shuō, xiōngyálì zǒnglǐ “fēicháng fènshìjísú, érqiě fēicháng shúliàn. Tā dàochù dōu shījiāle lìliàng. Zuǒbiān shì fēnliè de, shìqì dīluò; tā dānxīn de wéiyī fǎnduì pài láizì Jobbik”-jí yòuyì de fǎn yóutài, fǎn yímín, fǎn luómǎ zhèngdǎng, xiànzài xiàng àodìlì zìyóudǎng yīyàng, ruǎnhuàle zìjǐ de xíngxiàng, yǐ xúnqiú zài liánméng zhōng kěnéng de wèilái dìwèi.

Zhōng’ōu bùfèn wánchéngle mínzhǔ shìjiè dūncù tāmen zuò de shìqíng: Tāmen fāzhǎnle dúlì de zhèngzhì. Dànshì, tāmen rìyì zhàn zhǔdǎo dìwèi de zhèngzhì qíngxù yǔ ōuzhōu liánméng de zìyóu zhǔyì, qīn yītǐ huà zhǔyì zhě de lǐxiǎng bèidào’érchí, shènzhì bèi mièshì. Hā wéi’ěr huì rènshí dào de zhèxiē lǐxiǎng xiànzài yóu fàguó zǒngtǒng yī màn niǔ ěr·mǎkè lóng (Emmanuel Macron) zuì hǎo dì biǎodá. Dànshì, déguó zǒnglǐ ān gélā·mò kè ěr (Angela Merkel) céng shì ōuméng wú kě zhēngyì de zhǔyào yǎnyuán, zài wèi néng yíngdé déguó jìnqí dàxuǎn zhōng de juéduì duōshù xíwèi hòu, kāishǐle yī chǎng chángqí tánpàn yǐ zǔjiàn zhízhèng liánméng, yīncǐ tā wúfǎ zài xiàng fàguó rén tígōng zhīchí tā zhǐwàngzhe.

Ōuméng xiànzài xiànrùle yīngguó tuì ōu yǔ tánpàn zhī jiān de hǔnluàn zhī zhōng, yīngguó yǔ yīngguó de tánpàn jìnzhǎn bù jiā, ér yīngguó yǔ ōuméng zhī jiān de tánpàn rìjiàn xiāosàn. Jīnnián zǎo xiē shíhòu duì fàguó hé hélán jí yòuyì de shībài biǎoshì āidào de shíhòu hái wéi shíguò zǎo. Fēngbì biānjiè de juéxīn, fǎnduì bùlǔsài’ěr de gèng duō quánlì yǐjí bù yuàn jiēshòu qí quánwēi de juéxīn zài bùduàn zēngjiā hé kuòsàn, zhè shǐ ōuzhōu shíxiàn tuánjié de mèngxiǎng zhànshí wúfǎ shíxiàn.

Phiên dịch tiếng Trung HSK 8 online sang bản tiếng Việt bài giảng luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK 8 Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài 7

Tại Tiệp Khắc (như lúc đó), nhà văn bất đồng chính kiến cứng đầu Vaclav Havel đã viện dẫn “sức mạnh của kẻ bất lực” – và vào năm 1989, vài năm sau khi được thả ra khỏi nhà tù bất lực, đã giành được quyền làm tổng thống đất nước của mình.

Havel coi các quốc gia trung tâm châu Âu như trở về ngôi nhà châu Âu tự nhiên của họ, sau nhiều thập kỷ bị giam cầm sau chiến tranh băng giá trong khối Liên Xô. Nhưng ngôi nhà đó đã trở thành một trong những tranh chấp và thất vọng lẫn nhau, không phải tình thân. Thực tế, tự do khỏi chủ nghĩa cộng sản có nghĩa là tạo ra nền dân chủ bầu cử, với mức độ mạnh mẽ và minh bạch khác nhau. Nhưng nó cũng có nghĩa là tham nhũng trong chính trị và kinh doanh – hối lộ đã phổ biến trong thời kỳ Cộng sản, nhưng quy mô tương đối nhỏ so với ngày nay – thời kỳ thất nghiệp cao, ngày càng có nhiều nghi ngờ về Liên minh châu Âu là một thế lực xa lạ (mặc dù vẫn giữ cẩn thận các khoản trợ cấp của nó ) và rất không thích nhập cư, nghĩa là đã đóng cửa các biên giới và từ chối tham gia vào chương trình tái định cư cho người di cư của EU. Tại Cộng hòa Séc, một đảng chống người nhập cư và chống Hồi giáo dữ dội mới, do Tomio Okamura, một công dân mang dòng máu nửa Séc và nửa Hàn-Nhật đứng đầu, đã nhảy lên vị trí thứ tư trong các cuộc thăm dò dư luận.

Trung Âu hiện nay rất bảo thủ và phổ biến. Áo, một phần về mặt địa lý của nó ngay cả khi đã thoát khỏi vòng tay của Liên Xô, giờ đây đã hòa hợp hơn về mặt chính trị với các nước láng giềng hơn bao giờ hết. Thật vậy, Kurz đã nói trong một cuộc phỏng vấn của Financial Times về mong muốn của mình, nếu và khi là thủ tướng, trở thành “cầu nối” giữa các quốc gia hậu cộng sản và EU – đồng thời chia sẻ nhiều mối quan tâm của các cựu thủ tướng.

Xây dựng cây cầu đó sẽ là một công việc khó khăn. Các quốc gia mà Havel coi trọng như một sự bổ sung nhiệt tình cho châu Âu – Cộng hòa Séc, Hungary, Ba Lan và Slovakia – không còn tìm thấy nhiều điểm chung, ngoại trừ việc đồng ý ngăn cản người nhập cư. Babis nói rằng nhóm, được gọi là Visegrad Four, không còn hữu ích nữa. Tất cả các quốc gia thành viên của nó đã trở nên khép kín hơn và thù địch hơn với EU, nhưng theo những cách khác nhau.

Ba Lan khác biệt mạnh mẽ nhất ở một khía cạnh nào đó: trong một nhóm nói chung ủng hộ Moscow, nó không ngớt thù địch với Tổng thống Nga Vladimir Putin, người mà Jaroslaw Kaczynski, người đứng đầu Đảng Công lý và Pháp luật cầm quyền, đổ lỗi cho cái chết của anh trai Lech, cùng với những người khác thành viên của giới tinh hoa Ba Lan, trong một vụ tai nạn máy bay ở Nga. Dưới sự hướng dẫn của Kaczynski, chính phủ Ba Lan đã tìm kiếm sự kiểm soát ngày càng lớn hơn đối với hệ thống tư pháp và phương tiện truyền thông, đồng thời tấn công các thể chế tự do và coi EU là một ảnh hưởng từ bên ngoài và không được hoan nghênh, điều này phải được thách thức.

Hungary, với Viktor Orban độc tài đứng đầu một chính phủ cực hữu, kết hợp sự đối kháng mạnh mẽ với EU, mối quan hệ chặt chẽ với nước Nga của Vladimir Putin và sự hoang tưởng đã làm nảy sinh một chiến dịch ồn ào với chủ đề bài Do Thái tập trung vào nhân vật tỷ phú người Hungary gốc Do Thái tự do George Soros, người đã tài trợ cho nhiều tổ chức và các chính trị gia đang lên ở Hungary thời hậu Xô Viết – bao gồm cả chính Orban. Đóng góp lớn nhất của Soros, việc tạo ra Đại học Trung Âu được đánh giá cao, hiện đang bị đe dọa đóng cửa.

Nhà báo kỳ cựu người Hungary-Áo Paul Lendvai, tác giả của cuốn tiểu sử mới, chỉ trích dữ dội về Orban, nói với tôi rằng thủ tướng Hungary “là người rất hay hoài nghi và rất khéo léo. Anh ta đã áp đặt quyền lực của mình ở khắp mọi nơi. Bên trái bị chia cắt và mất tinh thần; phe đối lập duy nhất mà ông ấy lo sợ là từ Jobbik ”- một đảng cực hữu bài Do Thái, chống người nhập cư, chống người La Mã hiện nay, giống như Đảng Tự do Áo, đang làm dịu hình ảnh của mình để tìm kiếm một vị trí trong tương lai khả dĩ trong liên minh.

Người Trung Âu một phần đã làm được điều mà thế giới dân chủ thúc giục họ làm: họ đã phát triển một nền chính trị độc lập. Nhưng càng ngày, tình cảm chính trị chủ đạo của họ lại trái ngược với, thậm chí là khinh thường, những lý tưởng tự do, ủng hộ hội nhập của Liên minh châu Âu. Những lý tưởng mà lẽ ra Havel đã công nhận, giờ đây đã được Tổng thống Emmanuel Macron của Pháp thể hiện rõ nhất. Tuy nhiên, khi Thủ tướng Đức Angela Merkel, từng là diễn viên hàng đầu không thể tranh cãi của EU, bắt đầu những gì được coi là một cuộc đàm phán dài để thành lập một liên minh cầm quyền sau khi không giành được đa số hoàn toàn trong cuộc bầu cử gần đây của Đức, bà không còn có thể đưa ra sự ủng hộ của người Pháp. mà anh ấy đã đếm.

EU hiện đang bị kẹt giữa một nước Anh tham gia Brexit – mà các cuộc đàm phán đang không diễn ra tốt đẹp – và một nhóm người Trung Âu ngày càng chán nản. Sự nhẹ nhõm khi thất bại ở cực hữu Pháp và Hà Lan đã được chào đón vào đầu năm nay là quá sớm. Quyết tâm đóng cửa biên giới, chống lại nhiều quyền lực hơn cho Brussels và miễn cưỡng chấp nhận quyền lực của mình ngày càng lan rộng – và khiến giấc mơ thống nhất của châu Âu, lúc này là không thể.

 

Trên đây là nội dung chi tiết của bài giảng ngày hôm nay Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài 7 ,các bạn đừng quên lưu bài giảng về học dần nhé,chúc các bạn có một buổi học online vui vẻ nhé.

Was this helpful?

1 / 0

Trả lời 0