Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài 6

Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài 6

Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online cấp tốc cùng Thầy Vũ

Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài 6 là giáo trình luyện thi HSK online uy tín của Thầy Vũ chuyên đào tạo và giảng dạy các lớp luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK cấp tốc từ HSK 1 đến HSK 9 tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TP HCM. Nội dung bài giảng lớp học tiếng Trung HSK online của Thầy Vũ được phân chia theo 3 phần gồm văn bản tiếng Trung giản thể, phiên âm tiếng Trung và bản dịch tiếng Trung sang tiếng Việt để các bạn có thể vừa học vừa đối chiếu phiên âm vừa xem phần dịch tiếng Trung sang tiếng Việt. Như vậy thì hiệu quả học tiếng Trung để luyện thi chứng chỉ HSK sẽ cực kỳ hiệu quả. Các bạn nhớ đón xem các bài giảng mỗi ngày nhé.

Để củng cố lại kiến thức cũ trước khi chúng ta vào bài học hôm nay các bạn xem chi tiết ở link bên dưới nhé.

Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài 5

Mỗi ngày để tăng thêm kĩ năng dịch thuật trong kì thi HSK các bạn phải chăm chỉ luyện tập online, bên dưới là toàn bộ tài liệu liên quan đến bài thi HSK từ cấp 1 đến cấp 6 các bạn hãy chú ý theo dõi ở link bên dưới nhé.

Tham gia thi thử HSK online miễn phí

Dưới đây là link bài viết hướng dẫn tải và gõ tiếng Trung Sogou trên máy tính, đây là tài liệu học tiếng Trung giúp nâng cao khả năng ghi nhớ chữ Hán qua bộ gõ tiếng Trung do Thạc sĩ Nguyễn Vũ soạn thảo và gửi đến các bạn. Các bạn nhớ xem nhé.

Gõ tiếng Trung sogou pinyin mới nhất

Lớp học tiếng Trung uy tín của Thầy Vũ tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 Cơ sở 2 TP HCM và trung tâm tiếng Trung quận Thanh Xuân Hà Nội với nguồn giáo án giảng dạy tiếng Trung vô cùng phong phú và đa dạng trên website học tiếng Trung online miễn phí của Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster tại Quận 10 TPHCM

Bài học Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài 6

Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài 6 là giáo trình luyện thi HSK online uy tín của Thầy Vũ chuyên đào tạo và giảng dạy các lớp luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK cấp tốc từ HSK 1 đến HSK 9 tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TP HCM.

平顺市建筑部门副负责人曹颂东说,缺乏排水系统的连接和安全措施,再加上大雨,引发了大流量和山体滑坡,伤害了附近的居民区。

该项目因“违反建筑工程质量管理规定”而被罚款2500万越南盾(1,087美元)。

项目代表Nguyen Van Hung承认投资者Loc Tu LLC公司的责任。在过去几天中,超过20台机器和50名工人清理了Huynh Thuc Khang街和当地房屋的沙子和泥土。洪说,他的公司将赔偿事件造成的损失,但没有详细说明。

工人们在项目现场开挖并制造了10个水容器(长20m,宽15m,深5m)。遇有大雨,水泵到位以装满容器,以防止大流量。洪说,但这只是一个临时措施。

他补充说,从长远来看,该公司将最终确定排水系统并建造路堤。

洪还表示,该公司已要求当地政府解决该地区的土地纠纷,以便他们可以完成排水系统的建设,但问题仍然存在。

“如果清理场地,我们将立即建立排水系统,并且不会发生此类事故。”

在从其他国家/地区寄出的包裹中发现藏匿的毒品

在HCMC的牛奶罐中发现了多袋毒品。

星期二,在HCMC的新山一国际机场发现了约36公斤毒品,这些毒品藏在从国外寄来的牛奶,咖啡和花生纸箱中。
据HCMC海关部门,越南海关和HCMC警察称,在从美国,德国和加拿大发给HCMC的16箱纸箱中,发现了包括MDMA,大麻和氯胺酮在内的毒品。

他们说,这些药物被真空密封并包裹在铝箔中,以防止被扫描仪和嗅探犬发现。

HCMC海关官员说,犯罪分子仍在通过在线运输发送毒品,以便他们可以跟踪运输过程。

他们补充说,包裹上的地址是假的,因此即使当局发现了毒品,他们也没有办法将毒品追查到他们身上,而没有详细说明。

此案正在进一步调查中。

旅馆老板因帮助中国人进入柬埔寨而被捕

安江的一家旅馆老板周二因协助25名中国人非法进入柬埔寨而被捕。
54岁的阮氏金·休伊(Nguyen Thi Kim Huy)以及她的同伙34岁的Nguyen Van Ut和61岁的Nguyen Nhu Nho因与柬埔寨接壤的湄公河三角洲省的警察被捕,涉嫌“在越南非法出口。”

3月,Ut要求Nho为一群中国人推荐一家酒店,然后再帮助他们进入柬埔寨。然后,Nho向拥有旅馆的Huy寻求帮助。

(摘自L)阮文革,阮玉和阮锡金惠在安江省的一个警察局。

4月14日,柬埔寨一个身份不明的人打来Ut,说八名中国人去了安江。然后,他们带他们去了休伊的酒店。两天后,尤特(Ut)叫出租车让中国人离开酒店,但遭到警察的殴打。

该华人小组已被隔离以预防Covid-19。他们向警察承认,他们是通过北部边境非法进入越南的。

休伊和乌特承认,他们与Nho一起帮助25名中国人分别在三个不同场合非法越过柬埔寨。

卫生部证实,通过Covax为优先人群提供了足够的疫苗

2021年3月,一名护士从河内国立热带病国家医院的小瓶中获得阿斯利康疫苗。

Covax设施将为越南提供近900万剂其他剂量的阿斯利康疫苗,使该国可以为所有一线工人接种疫苗。
卫生部在周一发给总理范敏清的一份报告中说,全球Covid-19疫苗设施(Covax)将为越南提供3890万剂阿斯利康疫苗,而不是此前承诺的3000万剂。

Covax是开发,制造和采购Covid-19候选疫苗的全球机制,可促进和支持成员国在可用疫苗时使用它们。

根据越南已经公布并实施的计划,除了前线医务人员,医务人员,军人和警察外,Covid-19疫苗接种的优先事项还包括教师,外交人员,海关和移民官员,从事基本服务的人员例如交通,65岁及以上的人,穷人和患有慢性病的人。

寻求出国学习或工作或在大流行地区生活的人也列在清单中。

Phiên âm tiếng Trung HSK 8 cho bài tập luyện đọc hiểu tiếng Trung HSK cấp 8 Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài 6

Píngshùn shìjiànzhú bùmén fù fùzé rén cáosòngdōng shuō, quēfá páishuǐ xìtǒng de liánjiē hé ānquán cuòshī, zài jiā shàng dàyǔ, yǐnfāle dà liúliàng hé shāntǐ huápō, shānghàile fùjìn de jūmín qū.

Gāi xiàngmù yīn “wéifǎn jiànzhú gōngchéng zhìliàng guǎnlǐ guīdìng” ér bèi fákuǎn 2500 wàn yuènán dùn (1,087 měiyuán).

Xiàngmù dàibiǎo Nguyen Van Hung chéngrèn tóuzī zhě Loc Tu LLC gōngsī de zérèn. Zài guòqù jǐ tiān zhōng, chāoguò 20 tái jīqì hé 50 míng gōngrén qīnglǐle Huynh Thuc Khang jiē hé dāngdì fángwū de shāzi hé nítǔ. Hóng shuō, tā de gōngsī jiāng péicháng shì jiànzàochéng de sǔnshī, dàn méiyǒu xiángxì shuōmíng.

Gōngrénmen zàixiàngmù xiànchǎng kāi wā bìng zhìzàole 10 gè shuǐ róngqì (zhǎng 20m, kuān 15m, shēn 5m). Yù yǒu dàyǔ, shuǐbèng dàowèi yǐ zhuāng mǎn róngqì, yǐ fángzhǐ dà liúliàng. Hóng shuō, dàn zhè zhǐshì yīgè línshí cuòshī.

Tā bǔchōng shuō, cóng chángyuǎn lái kàn, gāi gōngsī jiāng zuìzhōng quèdìng páishuǐ xìtǒng bìng jiàn zào lùdī.

Hóng hái biǎoshì, gāi gōngsī yǐ yāoqiú dāngdì zhèngfǔ jiějué gāi dìqū de tǔdì jiūfēn, yǐbiàn tāmen kěyǐ wánchéng páishuǐ xìtǒng de jiànshè, dàn wèntí réngrán cúnzài.

“Rúguǒ qīnglǐ chǎngdì, wǒmen jiāng lìjí jiànlì páishuǐ xìtǒng, bìngqiě bù huì fāshēng cǐ lèi shìgù.”

Zài cóng qítā guójiā/dìqū jì chū de bāoguǒ zhōng fāxiàn cángnì de dúpǐn

zài HCMC de niúnǎi guàn zhōng fāxiànle duō dài dúpǐn.

Xīngqí’èr, zài HCMC de xīnshān yī guójì jīchǎng fāxiànle yuē 36 gōngjīn dúpǐn, zhèxiē dúpǐn cáng zài cóng guówài jì lái de niúnǎi, kāfēi hé huāshēng zhǐxiāng zhōng.
Jù HCMC hǎiguān bùmén, yuènán hǎiguān hé HCMC jǐngchá chēng, zài cóng měiguó, déguó hé jiānádà fā gěi HCMC de 16 xiāng zhǐxiāng zhōng, fāxiànle bāokuò MDMA, dàmá hé lǜ’āntóng zài nèi de dúpǐn.

Tāmen shuō, zhèxiē yàowù bèi zhēnkōng mìfēng bìng bāoguǒ zài lǚbó zhōng, yǐ fángzhǐ bèi sǎomiáo yí hé xiù tàn quǎn fāxiàn.

HCMC hǎiguān guānyuán shuō, fànzuì fēnzǐ réng zài tōngguò zài xiàn yùnshū fāsòng dúpǐn, yǐbiàn tāmen kěyǐ gēnzōng yùnshū guòchéng.

Tāmen bǔchōng shuō, bāoguǒ shàng dì dìzhǐ shì jiǎ de, yīncǐ jíshǐ dāngjú fāxiànle dúpǐn, tāmen yě méiyǒu bànfǎ jiāng dúpǐn zhuīchá dào tāmen shēnshang, ér méiyǒu xiángxì shuōmíng.

Cǐ àn zhèngzài jìnyībù diàochá zhōng.

Lǚguǎn lǎobǎn yīn bāngzhù zhōngguó rén jìnrù jiǎnpǔzhài ér bèi bǔ

ānjiāng de yījiā lǚguǎn lǎobǎn zhōu’èr yīn xiézhù 25 míng zhōngguó rén fēifǎ jìnrù jiǎnpǔzhài ér bèi bǔ.
54 Suì de ruǎn shì jīn·xiū yī (Nguyen Thi Kim Huy) yǐjí tā de tónghuǒ 34 suì de Nguyen Van Ut hé 61 suì de Nguyen Nhu Nho yīn yǔ jiǎnpǔzhài jiērǎng de méigōnghé sānjiǎozhōu shěng de jǐngchá bèi bǔ, shèxián “zài yuènán fēifǎ chūkǒu.”

3 Yuè,Ut yāoqiú Nho wéi yīqún zhōngguó rén tuījiàn yījiā jiǔdiàn, ránhòu zài bāngzhù tāmen jìnrù jiǎnpǔzhài. Ránhòu,Nho xiàng yǒngyǒu lǚguǎn de Huy xúnqiú bāngzhù.

(Zhāizì L) ruǎn wéngé, ruǎn yù hé ruǎn xíjīn huì zài ānjiāng shěng de yīgè jǐngchá jú.

4 Yuè 14 rì, jiǎnpǔzhài yīgè shēnfèn bùmíng de rén dǎ lái Ut, shuō bā míng zhōngguó rén qùle ānjiāng. Ránhòu, tāmen dài tāmen qùle xiū yī de jiǔdiàn. Liǎng tiānhòu, yóu tè (Ut) jiào chūzū chē ràng zhōngguó rén líkāi jiǔdiàn, dàn zāo dào jǐngchá de ōudǎ.

Gāi huárén xiǎozǔ yǐ bèi gélí yǐ yùfáng Covid-19. Tāmen xiàng jǐngchá chéngrèn, tāmen shì tōngguò běibù biānjìng fēifǎ jìnrù yuènán de.

Xiū yī hé wū tè chéngrèn, tāmen yǔ Nho yīqǐ bāngzhù 25 míng zhōngguó rén fēnbié zài sān gè bùtóng chǎnghé fēifǎ yuèguò jiǎnpǔzhài.

Wèishēng bù zhèngshí, tōngguò Covax wèi yōuxiān rénqún tígōngle zúgòu de yìmiáo

2021 nián 3 yuè, yī míng hùshì cóng hénèi guólì rèdài bìng guójiā yīyuàn de xiǎopíng zhōng huòdé ā sī lìkāng yìmiáo.

Covax shèshī jiāng wèi yuènán tígōng jìn 900 wàn jì qítā jìliàng de ā sī lìkāng yìmiáo, shǐ gāi guó kěyǐ wéi suǒyǒu yīxiàn gōngrén jiēzhǒng yìmiáo.
Wèishēng bù zài zhōuyī fà gěi zǒnglǐ fàn mǐnqīng de yī fèn bàogào zhōng shuō, quánqiú Covid-19 yìmiáo shèshī (Covax) jiāng wèi yuènán tígōng 3890 wàn jì ā sī lìkāng yìmiáo, ér bùshì cǐqián chéngnuò de 3000 wàn jì.

Covax shì kāifā, zhìzào hé cǎigòu Covid-19 hòuxuǎn yìmiáo de quánqiú jīzhì, kě cùjìn hé zhīchí chéngyuán guó zài kěyòng yìmiáo shí shǐyòng tāmen.

Gēnjù yuènán yǐjīng gōngbù bìng shíshī de jìhuà, chúle qiánxiàn yīwù rényuán, yīwù rényuán, jūnrén hé jǐngchá wài,Covid-19 yìmiáo jiēzhǒng de yōuxiān shìxiàng hái bāokuò jiàoshī, wàijiāo rényuán, hǎiguān hé yímín guānyuán, cóngshì jīběn fúwù de rényuán lìrú jiāotōng,65 suì jí yǐshàng de rén, qióngrén hé huàn yǒu mànxìngbìng de rén.

Xúnqiú chūguó xuéxí huò gōngzuò huò zài dà liúxíng dìqū shēnghuó de rén yě liè zài qīngdān zhōng.

Phiên dịch tiếng Trung HSK 8 online sang tiếng Việt bài tập luyện kỹ năng đọc hiểu HSK 8 Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài 6

Cao Sơn Dũng, Phó trưởng phòng xây dựng của Bình Thuận, cho biết việc thiếu kết nối hệ thống thoát nước và các biện pháp an toàn, kết hợp với mưa lớn, gây ra dòng chảy lớn và sạt lở đất, làm tổn thương các khu dân cư gần đó.

Dự án bị phạt 25 triệu đồng (1.087 USD) vì “vi phạm quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng”.

Đại diện dự án Nguyễn Văn Hùng thừa nhận trách nhiệm của chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV Lộc Tú. Trong vài ngày gần đây, hơn 20 máy móc và 50 công nhân đã dọn sạch bùn cát trên đường Huỳnh Thúc Kháng và các nhà dân. Ông Hùng cho biết công ty của ông sẽ bồi thường thiệt hại do sự cố gây ra, nhưng không nói rõ.

Các công nhân đã tiến hành đào tạo 10 công trình chứa nước (dài 20m, rộng 15m, sâu 5m) trong khuôn viên dự án. Máy bơm nước được lắp đặt để lấp đầy các thùng chứa trong trường hợp mưa lớn, ngăn dòng chảy lớn. Nhưng đây chỉ là biện pháp tạm thời, ông Hùng nói.

Về lâu dài, công ty sẽ hoàn thiện hệ thống thoát nước và xây dựng bờ kè.

Ông Hùng cũng cho biết công ty đã yêu cầu chính quyền địa phương giải quyết tranh chấp đất đai trong khu vực để họ xây dựng xong hệ thống thoát nước nhưng vẫn còn vướng mắc.

“Nếu giải phóng được mặt bằng, chúng tôi sẽ xây dựng ngay hệ thống thoát nước, sẽ không xảy ra tai nạn như vậy”.

Ma túy được tìm thấy giấu trong các bưu kiện gửi từ các quốc gia khác

Nhiều bịch ma túy được phát hiện cất giấu bên trong hộp sữa ở TP HCM.

Khoảng 36 kg ma túy được tìm thấy tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TP HCM hôm thứ Ba, được giấu bên trong hộp sữa, cà phê và đậu phộng được gửi từ nước ngoài.
Các loại ma túy, bao gồm MDMA, cần sa và ketamine, đã được tìm thấy trong số 16 thùng giấy được gửi đến TP.HCM từ Mỹ, Đức và Canada, theo Cục Hải quan TP.HCM, Hải quan Việt Nam và Công an TP.HCM.

Họ cho biết các loại ma túy này đã được hút chân không và bọc trong giấy nhôm để ngăn chặn sự phát hiện của máy quét và chó đánh hơi.

Tội phạm vẫn gửi ma túy qua đường hàng trực tuyến để chúng có thể theo dõi quá trình vận chuyển, một thủ đoạn cũ, các quan chức hải quan TP.HCM cho biết.

Họ cho biết thêm, địa chỉ trên các bưu kiện là giả mạo, vì vậy ngay cả khi cơ quan chức năng tìm thấy thuốc, họ sẽ không có cách nào để truy tìm lại số thuốc đó.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Chủ khách sạn bị bắt vì giúp người Trung Quốc vào Campuchia

Một chủ khách sạn ở An Giang bị bắt hôm thứ Ba vì giúp 25 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Campuchia.
Nguyễn Thị Kim Huy, 54 tuổi, cùng đồng bọn là Nguyễn Văn Út, 34 tuổi và Nguyễn Như Nho, 61 tuổi, đã bị Công an tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, giáp Campuchia, bắt giữ với cáo buộc “môi giới xuất cảnh trái phép tại Việt Nam”.

Vào tháng 3, Út nhờ Nho giới thiệu khách sạn cho một nhóm người Trung Quốc trước khi giúp họ nhập cảnh vào Campuchia. Sau đó Nho nhờ Huy, chủ một khách sạn giúp đỡ.

(Từ L) Nguyễn Văn Út, Nguyễn Như Nhỏ và Nguyễn Thị Kim Huy tại Công an tỉnh An Giang.

Ngày 14/4, một người chưa rõ danh tính ở Campuchia gọi cho Út và cho biết có 8 người Trung Quốc đã đến An Giang. Sau đó, Út đưa họ đến khách sạn của Huy. Hai ngày sau, Út gọi taxi cho nhóm người Trung Quốc rời khách sạn nhưng bị cảnh sát bắt quả tang.

Nhóm Trung Quốc đã được đưa vào diện kiểm dịch để ngăn chặn Covid-19. Họ khai nhận với cảnh sát rằng họ đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua biên giới phía Bắc.

Huy và Út khai nhận họ cùng với Nho đã giúp 25 người Trung Quốc vượt biên trái phép sang Campuchia trong 3 lần riêng biệt.

Đủ vắc xin cho các nhóm ưu tiên thông qua Covax, Bộ Y tế xác nhận

Một y tá nhận vắc xin AstraZeneca từ một lọ tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ở Hà Nội, tháng 3 năm 2021.

Cơ sở Covax sẽ cung cấp cho Việt Nam gần 9 triệu liều vắc xin AstraZeneca bổ sung, cho phép cả nước tiêm chủng cho tất cả công nhân tuyến đầu.
Cơ sở vắc xin Covid-19 toàn cầu (Covax) sẽ cung cấp cho Việt Nam 38,9 triệu liều vắc xin AstraZeneca thay vì 30 triệu liều đã cam kết trước đó, Bộ Y tế cho biết trong báo cáo gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm thứ Hai.

Covax là một cơ chế toàn cầu trong việc phát triển, sản xuất và mua sắm các ứng cử viên vắc xin Covid-19, tạo điều kiện và hỗ trợ các nước thành viên tiếp cận vắc xin khi chúng có sẵn.

Theo kế hoạch mà Việt Nam đã và đang triển khai, ngoài nhân viên y tế tuyến đầu, nhân viên y tế, quân đội và công an, danh sách ưu tiên tiêm vắc xin Covid-19 bao gồm giáo viên, nhân viên ngoại giao, nhân viên hải quan và xuất nhập cảnh, những người làm việc trong các dịch vụ thiết yếu như phương tiện giao thông, những người từ 65 tuổi trở lên, người nghèo và những người mắc bệnh mãn tính.

Những người đang tìm cách học tập hoặc làm việc ở nước ngoài hoặc sống trong các khu vực bị dịch cúm tấn công cũng nằm trong danh sách này.

Trên đây là nội dung bài học hôm nay Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài 6 . Các bạn cần hỏi gì thêm thì để lại bình luận trong Diễn đàn Dân tiếng Trung hoặc Diễn đàn Học tiếng Trung ChineMaster nhé.

Was this helpful?

1 / 0

Trả lời 0