Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài 5

Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài 5

Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online hằng ngày cùng Thầy Vũ

Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài 5 là bài giảng trực tuyến lớp luyện thi HSK online uy tín của Thầy Vũ. Nói đến luyện thi HSK online thì chúng ta phải nghĩ ngay tới Thầy Vũ rồi, các giáo án bài giảng được chúng tôi chia sẻ lại trên kênh này đều được trích dẫn từ nguồn giáo trình luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK online chất lượng của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM và ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội. Trung tâm học tiếng Trung uy tín ChineMaster  hiện nay đã có cơ sở mới tại Quận 10 TP HCM,các bạn nếu có nhu cầu muốn học tiếng Trung bài bản và chuyên nghiệp nhất thì hãy đến với Trung tâm tiếng Trung ChineMaster của Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ nhé

Trước khi vào bài mới,các bạn hãy xem lại bài cũ ngày hôm qua tại link dưới đây nhé.

Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài 4

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Cơ sở 2 là địa chỉ chuyên đào tạo các khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản đến nâng cao và luyện thi HSK 4 đến luyện thi HSK 9 theo bộ giáo trình học tiếng Trung 9 quyển của Th.S Nguyễn Minh Vũ chủ biên và biên soạn.

Khóa học tại trung tâm tiếng Trung ChineMaster cơ sở 2 tại Quận 10 TPHCM

Bài viết về hướng dẫn sử dụng bộ gõ tiếng Trung Sogou trên máy tính là bài giảng trực tuyến của Thầy Vũ hướng dẫn các bạn học viên nâng cao khả năng học từ vựng tiếng Trung và luyện kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung thông qua cách gõ tiếng Trung Sougou Pinyin.

Hướng dẫn tải bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin

Tiếp theo chúng ta sẽ đến với website thi thử HSK online miễn phí là trang chuyên cung cấp rất nhiều bộ đề thi thử HSK online uy tín và chất lượng chỉ có duy nhất tại Trung tâm tiếng Trung luyện thi HSK uy tín ChineMaster Hà Nội – TP HCM.

Tham khảo ứng dụng thi thử HSK online miễn phí

Bài học Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài 5

Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài 5 là bài giảng trực tuyến lớp luyện thi HSK online uy tín của Thầy Vũ. Nói đến luyện thi HSK online thì chúng ta phải nghĩ ngay tới Thầy Vũ rồi, các giáo án bài giảng được chúng tôi chia sẻ lại trên kênh này đều được trích dẫn từ nguồn giáo trình luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK online chất lượng của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM và ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội.

八月份,在涉及的程序开始以监视程序的人无法理解的语言相互交流之后,Facebook关闭了一项AI实验。

这是普通人类兵役的终结吗?几乎可以肯定。甚至有人争辩说,一个更复杂的高科技战场可能需要更多的士兵,而不是更少。

机器人系统可能容易受到黑客攻击,干扰,并可能因电子战而变得无法操作。这种技术使美国领导的驻伊拉克部队在很大程度上可以消除伊斯兰国正在使用的现成无人机。俄罗斯在乌克兰对西方制造的无人机使用了类似的技术。

就像许多行业一样,这令军队担心自动化。英国的新型航母仅是规模稍大的美国航母中的一小部分,严重依赖自动系统来管理武器和损害控制。俄罗斯最新型的T-14 Armata坦克配备了自动炮塔,通常对大多数机组人员来说都是遥不可及的。此类技术具有明显的优势-但也意味着干扰电子设备可能会使它们失去作用。

不管这是一个好主意,这种技术都在不断涌现。确实,即使是相对较旧的军事装备也可以越来越多地进行改装。俄罗斯工程师已经证明,他们可以对具有20年历史的T-90坦克进行远程控制。

具有讽刺意味的是,朝鲜危机提醒我们,最危险的技术很可能仍然是70年前发明的技术-原子武器和携带这些武器的导弹。但是,即使人类可以避免核灾难,即将到来的AI和机器人革命也可能会带来同等的生存挑战。

越南的时尚发展速度有多快

在上周日H&M商店在西贡首次亮相之前,人们在H&M商店前排着队。

越南几乎在一夜之间吸引了外国时尚品牌,但是为什么会这样呢?
越南是世界上发展最快的国家之一,人口众多,中高收入购物者和消费者的数量正在稳步增加。

结果,诸如Zara,H&M和Uniqlo之类的国际品牌为他们找到了推出新概念并增加销量的绝佳机会。如今,这在许多行业中都在发生,而时尚就是其中之一。

越南人(尤其是女性)以其外表而自豪,并且随着中产阶级的增加,越来越多的消费者有钱花更多的钱来购买优质的国际品牌和最新产品。

当然,对于大多数越南人来说,价格仍然是决定购买决定的最重要因素,但是时尚产品也传达了在越南文化中非常重要的形象和地位。

千禧一代(年龄在15-35岁之间)占人口的三分之一,现在是该国的推动力,他们的时尚水平更高,并且通过互联网/社交媒体和旅行经历对全球趋势的了解程度更高。

这些年轻人是国际时尚品牌发展的关键,因为他们有购买欲望,有钱的欲望,并且已经在这些品牌上出售,因为它们大多数人都知道这些品牌,有时还从海外购买产品。

这些因素为越南国际时尚品牌的进入和发展提供了良好的前景,并为获得新客户提供了平台。

外国时尚品牌真的可以改变越南消费者的购物方式吗?

越南正在遵循全球标准化趋势。这些品牌希望在世界各地提供相同的客户体验,因此它们具有严格的准则来满足客户需求和已证明可在多个国家/地区使用的推广概念。

对于越南人来说,这种潜在的推广是一个真正的机会,使越南人民可以获得这些产品,他们已经知道其中一些。

越南是一个本地品牌和本地制造商可以提供更多独特和个性化产品的国家,但是越南今天想要的,尤其是年轻一代,要拥有国际化的品牌,以提供现代性并成为更广阔世界的一部分。

这些品牌可能正在提供大众市场产品,但这正是年轻购物者所渴望的,而新开设的商店可能会推动前往主要城市的众多购物中心的客流量增加。

从根本上讲,他们将通过提供一个舒适,宽敞且高档的购物区,干净的商店布局和标志性的购物袋来提高越南的购物体验,从而使购物体验更加轻松有趣。当购物者进入商店时,他们会期待时尚的音乐和酷炫的员工来迎接他们。

除此之外,我们可以期望国际品牌的另一个进步是采用技术来增强购物体验。

Phiên âm tiếng Trung HSK 8 online cho bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng ngày 26/4/2021 Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài 5

Bā yuèfèn, zài shèjí de chéngxù kāishǐ yǐ jiānshì chéngxù de rén wúfǎ lǐjiě de yǔyán xiānghù jiāoliú zhīhòu,Facebook guānbìle yī xiàng AI shíyàn.

Zhè shì pǔtōng rénlèi bīngyì de zhōngjié ma? Jīhū kěyǐ kěndìng. Shènzhì yǒurén zhēngbiàn shuō, yīgè gèng fùzá de gāo kējì zhànchǎng kěnéng xūyào gèng duō dí shìbīng, ér bùshì gèng shǎo.

Jīqìrén xìtǒng kěnéng róngyì shòudào hēikè gōngjí, gānrǎo, bìng kěnéng yīn diànzǐ zhàn ér biàn dé wúfǎ cāozuò. Zhè zhǒng jìshù shǐ měiguó lǐngdǎo de zhù yīlākè bùduì zài hěn dà chéngdù shàng kěyǐ xiāochú yīsīlán guó zhèngzài shǐyòng de xiànchéng wú rén jī. Èluósī zài wūkèlán duì xīfāng zhìzào de wú rén jī shǐyòngle lèisì de jìshù.

Jiù xiàng xǔduō hángyè yīyàng, zhè lìng jūnduì dānxīn zìdònghuà. Yīngguó de xīnxíng hángmǔ jǐn shì guīmó shāo dà dì měiguó hángmǔ zhōng de yī xiǎo bùfèn, yánzhòng yīlài zìdòng xìtǒng lái guǎnlǐ wǔqì hé sǔnhài kòngzhì. Èluósī zuìxīn xíng de T-14 Armata tǎnkè pèibèile zìdòng pàotǎ, tōngcháng duì dà duōshù jīzǔ rényuán lái shuō dōu shì yáo bùkě jí de. Cǐ lèi jìshù jùyǒu míngxiǎn de yōushì-dàn yě yìwèizhe gānrǎo diànzǐ shèbèi kěnéng huì shǐ tāmen shīqù zuòyòng.

Bùguǎn zhè shì yīgè hǎo zhǔyì, zhè zhǒng jìshù dōu zài bùduàn yǒngxiàn. Quèshí, jíshǐ shì xiāngduì jiào jiù de jūnshì zhuāngbèi yě kěyǐ yuè lái yuè duō de jìnxíng gǎizhuāng. Èluósī gōngchéngshī yǐjīng zhèngmíng, tāmen kěyǐ duì jùyǒu 20 nián lìshǐ de T-90 tǎnkè jìnxíng yuǎnchéng kòngzhì.

Jùyǒu fèngcì yìwèi de shì, cháoxiǎn wéijī tíxǐng wǒmen, zuì wéixiǎn de jìshù hěn kěnéng réngrán shì 70 nián qián fāmíng de jìshù-yuánzǐ wǔqì hé xiédài zhèxiē wǔqì de dǎodàn. Dànshì, jíshǐ rénlèi kěyǐ bìmiǎn hé zāinàn, jíjiāng dàolái de AI hé jīqìrén gémìng yě kěnéng huì dài lái tóngděng de shēngcún tiǎozhàn.

Yuènán de shíshàng fāzhǎn sùdù yǒu duō kuài

zài shàng zhōu rì H&M shāngdiàn zài xīgòng shǒucì liàngxiàng zhīqián, rénmen zài H&M shāngdiàn qián páizhe duì.

Yuènán jīhū zài yīyè zhī jiān xīyǐnle wàiguó shíshàng pǐnpái, dànshì wèishéme huì zhèyàng ne?
Yuènán shì shìjiè shàng fāzhǎn zuì kuài de guójiā zhī yī, rénkǒu zhòngduō, zhōnggāo shōurù gòuwù zhě hé xiāofèi zhě de shùliàng zhèngzài wěnbù zēngjiā.

Jiéguǒ, zhūrú Zara,H&M hé Uniqlo zhī lèi de guójì pǐnpái wèi tāmen zhǎodàole tuīchū xīn gàiniàn bìng zēngjiā xiāoliàng de jué jiā jīhuì. Rújīn, zhè zài xǔduō hángyè zhōng dōu zài fāshēng, ér shíshàng jiùshì qízhōng zhī yī.

Yuènán rén (yóuqí shì nǚxìng) yǐ qí wàibiǎo ér zìháo, bìngqiě suízhe zhōngchǎn jiējí de zēngjiā, yuè lái yuè duō de xiāofèi zhě yǒu qián huā gèng duō de qián lái gòumǎi yōuzhì de guójì pǐnpái hé zuìxīn chǎnpǐn.

Dāngrán, duìyú dà duōshù yuènán rén lái shuō, jiàgé réngrán shì juédìng gòumǎi juédìng de zuì zhòngyào yīnsù, dànshì shíshàng chǎnpǐn yě chuándále zài yuènán wénhuà zhōng fēicháng zhòngyào de xíngxiàng hé dìwèi.

Qiān xǐ yīdài (niánlíng zài 15-35 suì zhī jiān) zhàn rénkǒu de sān fēn zhī yī, xiànzài shì gāi guó de tuīdòng lì, tāmen de shíshàng shuǐpíng gèng gāo, bìngqiě tōngguò hùliánwǎng/shèjiāo méitǐ hé lǚxíng jīnglì duì quánqiú qūshì de liǎojiě chéngdù gèng gāo.

Zhèxiē niánqīng rén shì guójì shíshàng pǐnpái fāzhǎn de guānjiàn, yīnwèi tāmen yǒu gòumǎi yùwàng, yǒu qián de yùwàng, bìngqiě yǐjīng zài zhèxiē pǐnpái shàng chūshòu, yīnwèi tāmen dà duōshù rén dōu zhīdào zhèxiē pǐnpái, yǒushí hái cóng hǎiwài gòumǎi chǎnpǐn.

Zhèxiē yīnsù wèi yuènán guójì shíshàng pǐnpái de jìnrù hé fāzhǎn tígōngle liánghǎo de qiánjǐng, bìng wèi huòdé xīn kèhù tígōngle píngtái.

Wàiguó shíshàng pǐnpái zhēn de kěyǐ gǎibiàn yuènán xiāofèi zhě de gòuwù fāngshì ma?

Yuènán zhèngzài zūnxún quánqiú biāozhǔnhuà qūshì. Zhèxiē pǐnpái xīwàng zài shìjiè gèdì tígōng xiāngtóng de kèhù tǐyàn, yīncǐ tāmen jùyǒu yángé de zhǔnzé lái mǎnzú kèhù xūqiú hé yǐ zhèngmíng kě zài duō gè guójiā/dìqū shǐyòng de tuīguǎng gàiniàn.

Duìyú yuènán rén lái shuō, zhè zhǒng qiánzài de tuīguǎng shì yīgè zhēnzhèng de jīhuì, shǐ yuènán rénmín kěyǐ huòdé zhèxiē chǎnpǐn, tāmen yǐjīng zhīdào qízhōng yīxiē.

Yuènán shì yīgè běndì pǐnpái hé běndì zhìzào shāng kěyǐ tígōng gèng duō dútè hé gèxìng huà chǎnpǐn de guójiā, dànshì yuènán jīntiān xiǎng yào de, yóuqí shì niánqīng yīdài, yào yǒngyǒu guójì huà de pǐnpái, yǐ tígōng xiàndài xìng bìng chéngwéi gèng guǎngkuò shìjiè de yībùfèn.

Zhèxiē pǐnpái kěnéng zhèngzài tígōng dàzhòng shìchǎng chǎnpǐn, dàn zhè zhèng shì niánqīng gòuwù zhě suǒ kěwàng de, ér xīn kāishè de shāngdiàn kěnéng huì tuīdòng qiánwǎng zhǔyào chéngshì de zhòngduō gòuwù zhòng xīn de kèliú liàng zēngjiā.

Cóng gēnběn shàng jiǎng, tāmen jiāng tōngguò tígōng yīgè shūshì, kuānchǎng qiě gāodàng de gòuwù qū, gānjìng de shāngdiàn bùjú hé biāozhì xìng de gòuwù dài lái tígāo yuènán de gòuwù tǐyàn, cóng’ér shǐ gòuwù tǐyàn gèngjiā qīngsōng yǒuqù. Dāng gòuwù zhě jìnrù shāngdiàn shí, tāmen huì qídài shíshàng de yīnyuè hé kù xuàn de yuángōng lái yíngjiē tāmen.

Chú cǐ zhī wài, wǒmen kěyǐ qīwàng guójì pǐnpái de lìng yīgè jìnbù shì cǎiyòng jìshù lái zēngqiáng gòuwù tǐyàn.

Phiên dịch tiếng Trung HSK online sang tiếng Việt Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài 5

Vào tháng 8, Facebook đã đóng cửa một thử nghiệm AI sau khi các chương trình liên quan bắt đầu giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ mà con người theo dõi họ không thể hiểu được.

Đây có phải là dấu chấm hết cho sự hàn gắn của con người bình thường? Gần như chắc chắn là không. Người ta thậm chí còn lập luận rằng một chiến trường phức tạp hơn, công nghệ cao hơn có thể đòi hỏi nhiều binh sĩ hơn, chứ không phải ít hơn.

Các hệ thống robot có thể dễ bị tấn công, gây nhiễu và đơn giản là không thể hoạt động thông qua chiến tranh điện tử. Những kỹ thuật như vậy cho phép các lực lượng do Hoa Kỳ lãnh đạo ở Iraq phần lớn phủ nhận các máy bay không người lái có sẵn đang được Nhà nước Hồi giáo sử dụng. Nga đã sử dụng các kỹ thuật tương tự để chống lại máy bay không người lái do phương Tây sản xuất ở Ukraine.

Đó là một nỗi lo đối với các lực lượng vũ trang đặt cược – giống như nhiều ngành – về tự động hóa. Hàng không mẫu hạm mới của Anh chỉ có một phần nhỏ số thủy thủ trên các đối tác tàu sân bay lớn hơn một chút của Mỹ, chủ yếu dựa vào các hệ thống tự động để quản lý vũ khí và kiểm soát thiệt hại. Xe tăng mới nhất của Nga, T-14 Armata, có tháp pháo tự động thường nằm ngoài tầm với của hầu hết kíp xe. Những kỹ thuật như vậy có những ưu điểm rõ ràng – nhưng cũng có nghĩa là việc can thiệp vào thiết bị điện tử có thể khiến chúng trở nên vô dụng.

Công nghệ như vậy đang đến cho dù đó có phải là một ý tưởng tốt hay không. Thật vậy, ngay cả những thiết bị quân sự tương đối cũ ngày càng có thể được trang bị thêm. Các kỹ sư Nga đã chứng minh rằng họ có thể điều khiển xe tăng T-90 20 năm tuổi được điều khiển từ xa.

Trớ trêu thay, cuộc khủng hoảng Bắc Triều Tiên nhắc nhở chúng ta rằng những công nghệ nguy hiểm nhất có thể vẫn là những công nghệ được phát minh hơn 70 năm trước – vũ khí nguyên tử và tên lửa mang chúng. Tuy nhiên, ngay cả khi nhân loại có thể tránh được ngày tận thế hạt nhân, cuộc cách mạng về AI và robot sắp tới có thể chứng minh một thách thức tồn tại bình đẳng.

Thời trang nhanh đang nổi lên với tốc độ ra sao

Mọi người xếp hàng dài trước cửa hàng H&M trước khi ra mắt tại Sài Gòn vào Chủ nhật tuần trước.

Thực tế, Việt Nam đã trở thành một thỏi nam châm thu hút các thương hiệu thời trang nước ngoài trong một sớm một chiều, nhưng tại sao lại như vậy?
Việt Nam là một trong những quốc gia phát triển nhanh nhất trên thế giới với dân số khổng lồ, số lượng người mua sắm và người tiêu dùng có thu nhập trung bình và cao đang tăng đều đặn.

Do đó, các thương hiệu quốc tế như Zara, H&M và Uniqlo đã nhận thấy cơ hội tuyệt vời để họ tung ra các khái niệm mới và tăng doanh số bán hàng. Ngày nay, điều này đang diễn ra trong rất nhiều ngành công nghiệp, và thời trang là một trong số đó.

Người Việt Nam (đặc biệt là phụ nữ) rất tự hào về ngoại hình của mình, và với tầng lớp trung lưu ngày càng tăng, nhiều người tiêu dùng có tiền để chi trả nhiều hơn cho các thương hiệu quốc tế chất lượng và các sản phẩm cập nhật.

Tất nhiên, giá cả vẫn là yếu tố quan trọng nhất khi đưa ra quyết định mua hàng đối với hầu hết mọi người ở Việt Nam, nhưng các sản phẩm thời trang cũng truyền tải hình ảnh và vị thế rất quan trọng trong văn hóa Việt Nam.

Thế hệ thiên niên kỷ (15-35 tuổi), chiếm 1/3 dân số, hiện đang là động lực phát triển của đất nước, có tiêu chuẩn thời trang cao hơn và tiếp xúc nhiều hơn với các xu hướng toàn cầu thông qua internet / mạng xã hội và trải nghiệm du lịch.

Dân số trẻ này là chìa khóa cho sự phát triển của các thương hiệu thời trang quốc tế vì họ có mong muốn mua, có tiền để làm như vậy và đã được bán trên các thương hiệu này vì hầu hết họ đều biết đến chúng và đôi khi mua sản phẩm của họ từ nước ngoài.

Những yếu tố này mang đến một viễn cảnh tốt cho sự gia nhập và phát triển của các thương hiệu thời trang quốc tế tại Việt Nam và là nền tảng để thu hút khách hàng mới.

Liệu các thương hiệu thời trang nước ngoài có thể thực sự thay đổi cách mua sắm của người tiêu dùng Việt Nam?

Việt Nam đang theo xu hướng tiêu chuẩn hóa toàn cầu. Những thương hiệu này muốn mang đến trải nghiệm giống nhau cho khách hàng ở mọi nơi trên thế giới, vì vậy họ có những nguyên tắc nghiêm ngặt để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và triển khai các khái niệm đã được chứng minh là phù hợp với nhiều quốc gia.

Việc triển khai tiềm năng này tại Việt Nam là cơ hội thực sự cho người Việt Nam tiếp cận với các sản phẩm này, một số sản phẩm mà họ đã biết đến.

Việt Nam là một đất nước mà các thương hiệu trong nước và các nhà sản xuất trong nước có thể cung cấp những sản phẩm độc đáo và cá tính hơn, nhưng điều mà người Việt Nam mong muốn ngày nay, đặc biệt là thế hệ trẻ, là có những thương hiệu quốc tế mang đến sự hiện đại và cảm giác là một phần của thế giới rộng lớn hơn.

Những thương hiệu này có thể đang cung cấp các sản phẩm thị trường đại chúng, nhưng đó là điều mà những người mua sắm trẻ tuổi mong muốn và việc mở cửa hàng mới có thể sẽ thúc đẩy lưu lượng truy cập đến nhiều trung tâm mua sắm mọc lên ở các thành phố trọng điểm.

Ở cấp độ cơ bản, họ sẽ nâng cao trải nghiệm mua sắm tại Việt Nam bằng cách cung cấp một khu vực mua sắm thoải mái, rộng rãi và cao cấp với cách bài trí cửa hàng sạch sẽ và các túi mua sắm mang tính biểu tượng để giúp trải nghiệm mua sắm dễ dàng và thú vị hơn. Hãy chờ đợi âm nhạc thời thượng và đội ngũ nhân viên sành điệu chào đón người mua sắm khi họ bước vào cửa hàng.

Ngoài ra, một tiến bộ khác mà chúng ta có thể mong đợi từ các thương hiệu quốc tế là việc áp dụng công nghệ để nâng cao trải nghiệm mua sắm.

Trên đây là nội dung chi tiết của bài giảng Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài 5 ngày hôm nay,các bạn đừng quên lưu bài giảng về học dần nhé,chúc các bạn có một buổi học vui vẻ nhé.

Was this helpful?

1 / 0

Trả lời 0