Luyện nghe tiếng Trung HSK 8 online Thầy Vũ thiết kế

Luyện nghe tiếng Trung HSK 8 online Thầy Vũ thiết kế
5/5 - (1 bình chọn)

Bài học Luyện nghe tiếng Trung HSK 8 online Thầy Vũ thiết kế

Luyện nghe tiếng Trung HSK 8 online Thầy Vũ thiết kế bài tập nâng cao kỹ năng nghe hiểu tiếng Trung HSK cho các bạn học viên đang luyện thi HSK 9 cấp theo bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển. Mỗi ngày bài giảng đều được đăng lên kênh học tiếng Trung trực tuyến Luyện thi HSK online của Trung tâm đào tạo tiếng trung ChineMaster chi nhánh tại Hà Nội và Trung tâm đào tạo tiếng trung ChineMaster chi nhánh tại quận 10 TP HCM.

Trước khi vào bài mới,các bạn hãy xem lại bài cũ ngày hôm qua Bài giảng Thầy Vũ hướng dẫn học từ vựng HSK 1 đến HSK 9 tại link dưới đây nhé.

Luyện nghe tiếng Trung HSK 7 online giáo án ChineMaster

Nếu các bạn thường xuyên làm việc máy tính bằng tiếng Trung thì không thể nào thiếu đi bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin. Chính vì thế hãy tải ngày bộ gõ tiếng Trung theo chỉ dẫn của Thầy Vũ tại link sau nha.

Bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin mới nhất

Có thể các bạn chưa biết Trung tâm học tiếng Trung Quận 10 Thầy Vũ là địa chỉ dạy tiếng Trung Quốc cực kỳ uy tín và chất lượng với rất nhiều bài giảng được cập nhật mỗi ngày phục vụ cho việc học tập cũng như ôn thi của các bạn.

Khóa học tiếng Trung tại Trung tâm ChineMaster cơ sở 2 tại Quận 10 TPHCM

Bạn vừa bắt đầu học tiếng Trung và đăng băn khoăn chưa biết sẽ học giáo trình gì. Hãy nhanh tay ấn vào dưới link sau để tham khảo bộ giáo trình tiếng Trung dặc biệt do Thầy Nguyễn Minh Vũ biên soạn nhé.

Bộ giáo trình tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster

Luyện nghe tiếng Trung HSK 8 online Thầy Vũ thiết kế hay nhất

Luyện nghe tiếng Trung HSK 8 online Thầy Vũ thiết kế bài tập nâng cao kỹ năng nghe hiểu tiếng Trung HSK cho các bạn học viên đang luyện thi HSK 9 cấp theo bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển.

来自罗德里格斯的消息表明,这是一个地区首次宣布出现大量婴儿感染的消息之一。过去,发表的有限报告表明,“少数婴儿”在出生后不久对该病毒进行了阳性检测。然而,根据疾病预防控制中心的说法,儿童的风险并不比成年人高,而且迄今为止大多数病例都是成年人。

尽管这种情况很少见,但婴儿的死亡也被归因于该病毒,其中包括一名 6 周大的康涅狄格婴儿,他在 3 月份检测呈阳性后死亡。

“我们认为,这是由于与 COVID-19 相关的并发症而在任何地方丧生的最年轻的生命之一,”州长内德·拉蒙特当时说。

许多学区已宣布他们不会在学年开始时举办面对面的课程,而其他学区正在推进重新开放的计划——以及教育工作者,尤其是那些基础疾病使他们死于 COVID 的风险增加的教育工作者-19,告诉人们他们害怕最坏的情况。

Terri Crothers 热爱她的艺术指导工作,但是当她所在的中学区说老师们下个月必须返回面对面的课程时,她非常害怕生病,甚至可能会死,她立即联系了律师并开始写再见给她家人的信。

她加入了越来越多焦虑的学校教师的行列,他们急于与律师和遗产规划师一起起草新的遗嘱,因为他们面临着在冠状病毒大流行期间重返校园的前景。

俄亥俄州加利波利斯市 57 岁的克罗瑟斯告诉人们:“我害怕回到教室。” “我很害怕,如果我感染了病毒,我将无法生存,否则我会留下虚弱的影响。”

这种恐惧驱使患有糖尿病的克罗瑟斯争先恐后地整理自己的事务。

“我不想让我的家人处理我可能留下的任何东西,”她说。

除了合法地表达她的遗愿外,这位离异的妈妈还会要求她的律师将信件寄给她 19 岁的女儿悉尼和她年迈的父母,她会帮助照顾他们,以防万一发生最坏的情况。

克罗瑟斯说:“悉尼会知道我爱她,我很抱歉不能出席她的毕业典礼、她的婚礼或她的第一个孩子。” “我告诉她,我努力生活,因为我无法忍受没有她,但我的时代已经到来,我最后的想法将是她。”

对于她的父母,克罗瑟斯计划写下“我对他们给予我的爱和生活的感激之情,”她说。 “我会要求他们坚强,只要他们有能力就留在悉尼。我会告诉他们我会在另一边看到他们。”

全国各地的学区正在采取各种方法重新开放。选项包括完全在线、按交错时间表引入学生、提供远程和面对面课程的组合以及提供完全面对面的课程。其他人还没有定论。

随着美国部分地区的流行病恶化,决定重新开放学校的地区正在呼应克罗瑟斯的困境,教育工作者在努力快速获得这些论文之前从未有过意愿。

“我们看到对遗嘱、授权书和其他医疗保健指令的需求大量增加,”全国遗产规划师协会秘书约翰米吉特告诉人们。 “万一发生什么事,他们不想给家人留下更多问题。”

据一项调查显示,高达 84% 的 18-34 岁受访者和 73% 的 35-54 岁受访者没有任何此类法律文件,甚至不确定他们是否有或不愿透露。在大流行之前进行的 Caring.com 调查。根据研究结果,最重要的原因是“我还没有解决它”。

但随着人们接受令人振奋的现实检查,这种情况似乎正在发生变化,米吉特说。

“我觉得是时候把它写下来,让我们知道我们的愿望了,”36 岁的 Shawn Arthur 说,他是圣路易斯的 8 年级数学老师。

他告诉人们,两个年幼孩子的父亲患有哮喘,他妻子为克罗恩病服用的药物会影响她的免疫系统。

他说:“如果我们俩都发生了什么事,我们很担心孩子们会发生什么。”

Midgett 看到其他人对 COVID-19 爆发的反应也类似。

弗吉尼亚州弗吉尼亚海滩的律师米吉特说:“这是对许多人做他们应该为家人做的事情的警钟。”他说每个成年人都应该有一份遗嘱。 “这是大流行的一线希望。”

米吉特说,在没有法律指示的情况下,各州处理死者资产和账单的方式差异很大,因此没有遗嘱的人要冒很大的风险。

“你想让国家告诉你如何分割你的财产吗?”他说。

Phiên âm tiếng Trung HSK ứng dụng cho giáo án bài tập Luyện nghe tiếng Trung HSK 8 online Thầy Vũ thiết kế.

Láizì luō délǐ gé sī de xiāoxī biǎomíng, zhè shì yīgèdìqū shǒucì xuānbù chūxiàn dàliàng yīng’ér gǎnrǎn de xiāo xí zhī yī. Guòqù, fābiǎo de yǒuxiàn bàogào biǎomíng,“shǎoshù yīng’ér” zài chūshēng hòu bùjiǔ duì gāi bìngdú jìnxíngle yángxìng jiǎncè. Rán’ér, gēnjù jíbìng yùfáng kòngzhì zhōngxīn de shuōfǎ, értóng de fēngxiǎn bìng bùbǐ chéngnián rén gāo, érqiě qìjīn wéizhǐ dà duōshù bìnglì dōu shì chéngnián rén.

Jǐnguǎn zhè zhǒng qíngkuàng hěn shǎo jiàn, dàn yīng’ér de sǐwáng yě bèi guī yīn yú gāi bìngdú, qízhōng bāokuò yī míng 6 zhōu dà de kāngnièdígé yīng’ér, tā zài 3 yuèfèn jiǎncè chéng yángxìng hòu sǐwáng.

“Wǒmen rènwéi, zhè shì yóuyú yǔ COVID-19 xiāngguān de bìngfā zhèng ér zài rènhé dìfāng sàngshēng de zuì niánqīng de shēngmìng zhī yī,” zhōuzhǎng nèi dé·lā méngtè dāngshí shuō.

Xǔduō xuéqū yǐ xuānbù tāmen bù huì zài xuénián kāishǐ shí jǔbàn miànduìmiàn de kèchéng, ér qítā xuéqū zhèngzài tuījìn chóngxīn kāifàng de jìhuà——yǐjí jiàoyù gōngzuò zhě, yóuqí shì nàxiē jīchǔ jíbìng shǐ tāmen sǐ yú COVID de fēngxiǎn zēngjiā de jiàoyù gōngzuò zhě-19, gàosù rénmen tāmen hàipà zuì huài de qíngkuàng.

Terri Crothers rè’ài tā de yìshù zhǐdǎo gōngzuò, dànshì dāng tā suǒzài de zhōngxuéqū shuō lǎoshīmen xià gè yuè bìxū fǎnhuí miànduìmiàn de kèchéng shí, tā fēicháng hàipà shēngbìng, shènzhì kěnéng huì sǐ, tā lìjí liánxìle lǜshī bìng kāishǐ xiě zàijiàn gěi tā jiārén de xìn.

Tā jiārùle yuè lái yuè duō jiāolǜ de xuéxiào jiàoshī de hángliè, tāmen jíyú yǔ lǜshī hé yíchǎn guīhuà shī yīqǐ qǐcǎo xīn de yízhǔ, yīnwèi tāmen miànlínzhe zài guānzhuàng bìngdú dà liúxíng qíjiān chóng fǎn xiàoyuán de qiánjǐng.

Éhài’é zhōu jiā lì bō lì sī shì 57 suì de kè luó sè sī gàosù rénmen:“Wǒ hàipà huí dào jiàoshì.” “Wǒ hěn hàipà, rúguǒ wǒ gǎnrǎnle bìngdú, wǒ jiāng wúfǎ shēngcún, fǒuzé wǒ huì liú xià xūruò de yǐngxiǎng.”

Zhè zhǒng kǒngjù qūshǐ huàn yǒu tángniàobìng de kè luó sè sī zhēngxiānkǒnghòu de zhěnglǐ zìjǐ de shìwù.

“Wǒ bùxiǎng ràng wǒ de jiārén chǔlǐ wǒ kěnéng liú xià de rènhé dōngxī,” tā shuō.

Chúle héfǎ dì biǎodá tā de yíyuàn wài, zhè wèi líyì de māmā hái huì yāoqiú tā de lǜshī jiāng xìnjiàn jì gěi tā 19 suì de nǚ’ér xīní hé tā niánmài de fùmǔ, tā huì bāngzhù zhàogù tāmen, yǐ fáng wàn yī fà shēng zuì huài de qíngkuàng.

Kè luó sè sī shuō:“Xīní huì zhīdào wǒ ài tā, wǒ hěn bàoqiàn bùnéng chūxí tā de bìyè diǎnlǐ, tā de hūnlǐ huò tā de dì yī gè háizi.” “Wǒ gàosù tā, wǒ nǔlì shēnghuó, yīnwèi wǒ wúfǎ rěnshòu méiyǒu tā, dàn wǒ de shídài yǐjīng dàolái, wǒ zuìhòu de xiǎngfǎ jiāng shì tā.”

Duìyú tā de fùmǔ, kè luó sè sī jìhuà xiě xià “wǒ duì tāmen jǐyǔ wǒ de ài hé shēnghuó de gǎnjī zhī qíng,” tā shuō. “Wǒ huì yāoqiú tāmen jiānqiáng, zhǐyào tāmen yǒu nénglì jiù liú zài xīní. Wǒ huì gàosù tāmen wǒ huì zài lìng yībiān kàn dào tāmen.”

Quánguó gè dì de xué qū zhèngzài cǎiqǔ gè zhǒng fāngfǎ chóngxīn kāifàng. Xuǎnxiàng bāokuò wánquán zàixiàn, àn jiāocuò shíjiān biǎo yǐnrù xuéshēng, tígōng yuǎnchéng huò miànduìmiàn kèchéng de zǔhé yǐjí tígōng wánquán miànduìmiàn de kèchéng. Qítā rén hái méiyǒu dìnglùn.

Suízhe měiguó bùfèn dìqū de liúxíng bìng èhuà, juédìng chóngxīn kāifàng xuéxiào dì dìqū zhèngzài hūyìng kè luó sè sī de kùnjìng, jiàoyù gōngzuò zhě zài nǔlì kuàisù huòdé zhèxiē lùnwén zhīqián cóng wèi yǒuguò yìyuàn.

“Wǒmen kàn dào duì yízhǔ, shòuquán shū hé qítā yīliáo bǎojiàn zhǐlìng de xūqiú dàliàng zēngjiā,” quánguó yíchǎn guīhuà shī xiéhuì mìshū yuēhàn mǐjí tè gàosù rénmen. “Wàn yī fà shēng shénme shì, tāmen bùxiǎng gěi jiārén liú xià gèng duō wèntí.”

Jù yīxiàng diàochá xiǎnshì, gāodá 84% de 18-34 suì shòu fǎng zhě hé 73% de 35-54 suì shòu fǎng zhě méiyǒu rènhé cǐ lèi fǎlǜ wénjiàn, shènzhì bù quèdìng tāmen shìfǒu yǒu huò bù yuàn tòulù. Zài dà liúxíng zhīqián jìnxíng de Caring.Com diàochá. Gēnjù yánjiū jiéguǒ, zuì zhòngyào de yuányīn shì “wǒ hái méiyǒu jiějué tā”.

Dàn suízhe rénmen jiēshòu lìng rén zhènfèn de xiànshí jiǎnchá, zhè zhǒng qíngkuàng sìhū zhèngzài fāshēng biànhuà, mǐjí tè shuō.

“Wǒ juédé shì shíhòu bǎ tā xiě xiàlái, ràng wǒmen zhīdào wǒmen de yuànwàngle,”36 suì de Shawn Arthur shuō, tā shì shènglùyìsī de 8 niánjí shùxué lǎoshī.

Tā gàosù rénmen, liǎng gè nián yòu háizi de fùqīn huàn yǒu xiāochuǎn, tā qīzi wèi kè luó ēn bìng fúyòng di yàowù huì yǐngxiǎng tā de miǎnyì xìtǒng.

Tā shuō:“Rúguǒ wǒmen liǎ dōu fāshēng le shénme shì, wǒmen hěn dānxīn háizimen huì fāshēng shénme.”

Midgett kàn dào qítā rén duì COVID-19 bàofā de fǎnyìng yě lèisì.

Fújíníyǎ zhōu fújíníyǎ hǎitān de lǜshī mǐjí tè shuō:“Zhè shì duì xǔduō rén zuò tāmen yīnggāi wéi jiārén zuò de shìqíng de jǐngzhōng.” Tā shuō měi gè chéngnián rén dōu yīnggāi yǒuyī fèn yízhǔ. “Zhè shì dà liúxíng de yī xiàn xīwàng.”

Mǐjí tè shuō, zài méiyǒu fǎlǜ zhǐshì de qíngkuàng xià, gèzhōu chǔlǐ sǐzhě zīchǎn hé zhàngdān de fāngshì chāyì hěn dà, yīncǐ méiyǒu yízhǔ de rén yào mào hěn dà de fēngxiǎn.

“Nǐ xiǎng ràng guójiā gàosù nǐ rúhé fēngē nǐ de cáichǎn ma?” Tā shuō.

Phiên dịch tiếng Trung HSK sang tiếng Việt bài tập Luyện nghe tiếng Trung HSK 8 online Thầy Vũ thiết kế.

Tin tức từ Rodriguez cho biết một trong những thông báo đầu tiên về một số lượng lớn các ca nhiễm trùng ở trẻ sơ sinh ở một khu vực. Trước đây, các báo cáo được công bố hạn chế chỉ ra rằng “một số ít trẻ sơ sinh” có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút ngay sau khi sinh. Tuy nhiên, trẻ em không có nguy cơ cao hơn người lớn và phần lớn các trường hợp cho đến nay là người lớn, theo CDC.

Mặc dù hiếm gặp, nhưng trường hợp trẻ sơ sinh tử vong cũng được cho là do vi rút, bao gồm cả một em bé 6 tuần tuổi ở Connecticut đã chết sau khi xét nghiệm dương tính vào tháng Ba.

Thống đốc Ned Lamont cho biết: “Chúng tôi tin rằng đây là một trong những trường hợp trẻ tuổi nhất bị mất mạng do các biến chứng liên quan đến COVID-19.

Nhiều khu học chánh đã thông báo rằng họ sẽ không tổ chức các lớp học trực tiếp vào đầu năm học, trong khi những khu vực khác đang thúc đẩy kế hoạch mở cửa trở lại – và các nhà giáo dục, đặc biệt là những người có tình trạng y tế tiềm ẩn khiến họ có nguy cơ tử vong do COVID cao hơn -19, nói với NGƯỜI TA rằng họ đang lo sợ điều tồi tệ nhất

Terri Crothers yêu thích công việc hướng dẫn nghệ thuật của mình, nhưng khi khu học chánh cấp hai của cô ấy nói rằng các giáo viên phải trở lại lớp trực tiếp vào tháng tới, cô ấy quá sợ hãi vì bị ốm và thậm chí có thể chết, cô ấy ngay lập tức liên hệ với luật sư và bắt đầu viết thư từ biệt thư cho gia đình cô ấy.

Cô tham gia vào một danh sách ngày càng tăng các giáo viên đang lo lắng, những người đang đổ xô đến các luật sư và nhà lập kế hoạch bất động sản để vẽ ra những ý chí mới khi họ đối mặt với viễn cảnh quay trở lại tòa nhà của họ giữa đại dịch coronavirus.

Crothers, 57 tuổi, ở Gallipolis, Ohio, nói với People: “Tôi sợ như chết điếng khi quay lại lớp học. “Tôi sợ rằng nếu tôi bị nhiễm virus, tôi sẽ không sống sót hoặc tôi sẽ bị suy nhược.”

Nỗi sợ hãi đó đã khiến Crothers, người bị bệnh tiểu đường, cố gắng tìm cách giải quyết công việc của mình.

Cô nói: “Tôi không muốn rời xa gia đình với mớ hỗn độn khi chăm sóc bất cứ thứ gì mà tôi có thể đã bỏ lại.

Ngoài việc đưa ra mong muốn cuối cùng của mình một cách hợp pháp, người mẹ đã ly hôn sẽ nhờ luật sư chuyển thư cho cô con gái 19 tuổi, Sydney và cha mẹ già của cô, những người mà cô giúp chăm sóc, đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra.

“Sydney sẽ biết rằng tôi yêu cô ấy và tôi thực sự xin lỗi vì tôi không thể có mặt trong lễ tốt nghiệp của cô ấy, đám cưới của cô ấy vào một ngày nào đó hoặc đứa con đầu lòng của cô ấy”, Crothers nói. “Tôi đang nói với cô ấy rằng tôi đã chiến đấu rất vất vả để sống vì tôi không thể chịu đựng được khi thiếu cô ấy, nhưng thời gian của tôi đã đến và những suy nghĩ cuối cùng của tôi sẽ là về cô ấy.”

Gửi tới bố và mẹ của mình, Crothers dự định viết “tôi biết ơn biết bao vì tình yêu và cuộc sống mà họ đã dành cho tôi”, cô nói. “Tôi sẽ yêu cầu họ mạnh mẽ và ở đó cho Sydney miễn là họ có thể. Tôi sẽ nói với họ rằng tôi sẽ gặp họ ở phía bên kia.”

Các khu học chánh trên toàn quốc đang thực hiện nhiều cách tiếp cận khác nhau để mở cửa trở lại. Các tùy chọn bao gồm hoàn toàn trực tuyến, thu hút sinh viên theo một lịch trình ổn định, cung cấp sự kết hợp của các lớp học từ xa và trực tiếp và cung cấp các lớp học trực tiếp hoàn toàn. Những người khác vẫn chưa được quyết định.

Hoàn cảnh của Crothers đang được lặp lại ở các quận quyết tâm mở cửa trở lại trường học khi đại dịch tồi tệ hơn ở các vùng của Hoa Kỳ, với các nhà giáo dục chưa bao giờ có ý chí làm việc để nhanh chóng có được những giấy tờ đó.

John Midgett, thư ký của Hiệp hội các nhà hoạch định bất động sản quốc gia, nói với NGƯỜI DÂN: “Chúng tôi nhận thấy có rất nhiều nhu cầu về di chúc, quyền hạn của luật sư và các chỉ thị chăm sóc sức khỏe khác. “Trong trường hợp có điều gì đó xảy ra, họ không muốn để lại thêm rắc rối cho gia đình mình.”

Một con số khổng lồ 84% người được hỏi ở độ tuổi 18-34 và 73% người ở độ tuổi 35-54, không có bất kỳ tài liệu pháp lý nào như vậy, thậm chí không chắc liệu họ có làm hay không, hoặc không muốn nói, theo một Caring.com khảo sát thực hiện trước đại dịch. Theo kết quả nghiên cứu, lý do hàng đầu là, “Tôi chưa hiểu được nó”.

Nhưng điều đó dường như đang thay đổi khi mọi người tiếp thu một cuộc kiểm tra thực tế phù hợp, Midgett nói.

Shawn Arthur, 36 tuổi, một giáo viên toán lớp 8 ở St. Louis cho biết: “Tôi cảm thấy đã đến lúc phải củng cố và viết thành văn bản, đồng thời biến những mong muốn của chúng tôi thành hiện thực.

Cha của hai đứa con nhỏ mắc bệnh hen suyễn, và loại thuốc mà vợ ông dùng để điều trị bệnh Crohn sẽ ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch của cô ấy, ông nói với NGƯỜI DÂN.

“Chúng tôi lo lắng về những gì có thể xảy ra với bọn trẻ nếu điều gì đó có thể xảy ra với cả hai chúng tôi”, anh ấy nói.

Midgett thấy những người khác phản ứng với sự bùng phát COVID-19 tương tự.

Midgett, một luật sư ở Virginia Beach, Virginia, cho biết: “Đây là một lời cảnh tỉnh cho nhiều người hãy làm những gì họ đáng lẽ phải làm cho gia đình mình. “Đây là lớp lót bạc của đại dịch.”

Midgett nói rằng các quốc gia rất khác nhau về cách họ xử lý tài sản và hóa đơn của một người đã qua đời khi không có hướng dẫn của pháp luật, vì vậy những người không có di chúc đang gặp rủi ro lớn.

“Bạn có muốn nhà nước cho bạn biết làm thế nào để phân chia tài sản của bạn?” anh ta nói.

Vậy là bài học hôm nay Luyện nghe tiếng Trung HSK 8 online Thầy Vũ thiết kế đến đây là kết thúc rồi,các bạn đừng quên lưu bài giảng về học dần nhé,chúc các bạn học tập thật vui vẻ nhé.

Was this helpful?

0 / 0

Trả lời 0