Luyện thi HSK 9 theo giáo trình luyện thi tiếng Trung HSK 9

Luyện thi HSK 9 theo giáo trình luyện thi tiếng Trung HSK 9

Luyện thi HSK 9 theo giáo trình luyện thi tiếng Trung HSK 9

Luyện thi HSK 9 theo giáo trình luyện thi tiếng Trung HSK 9 là nội dung giáo án mới nhất hôm nay của lớp luyện thi HSK online miễn phí Thầy Vũ chia sẻ trên trang web chuyên luyện thi HSK trực tuyến uy tín của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TPHCM và Trung tâm tiếng Trung quận Thanh Xuân Hà Nội. Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Cơ sở 2 là địa chỉ chuyên đào tạo các khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản đến nâng cao và luyện thi HSK 4 đến luyện thi HSK 9 theo bộ giáo trình học tiếng Trung 9 quyển của Th.S Nguyễn Minh Vũ chủ biên và biên soạn.

Trước khi vào bài mới,các bạn hãy xem lại bài cũ ngày hôm qua tại link dưới đây nhé.

Lớp luyện thi HSK 9 chuyên đề đọc hiểu tiếng Trung HSK 9

Dưới đây là website thi thử HSK online các cấp miễn phí và những bạn chưa biết cách sử dụng thì hãy chú ý xem hết bài giảng hướng dẫn để biết cách làm bài thi thử HSK online trên máy tính và trên điện thoại nhé.

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TPHCM

Các bạn cài bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin gặp thắc mắc chỗ nào thì hãy đăng câu hỏi bình luận ở ngay bên dưới để được hướng dẫn chi tiết cách cài đặt cụ thể từng bước.

Bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin

Trong quá trình học và luyện thi tiếng Trung HSK,các bạn muốn kiểm tra trình độ tiếng Trung của mình thì các bạn hãy tham khảo app thi thử HSK online dưới đây để đánh giá thử năng lực của mình nhé.

App thi thử HSK online miễn phí

Bài giảng Luyện thi HSK 9 theo giáo trình luyện thi tiếng Trung HSK 9

Luyện thi HSK 9 theo giáo trình luyện thi tiếng Trung HSK 9 là nội dung giáo án mới nhất hôm nay của lớp luyện thi HSK online miễn phí Thầy Vũ chia sẻ trên trang web chuyên luyện thi HSK trực tuyến uy tín của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Sài Gòn.

顾问警告说,他们预计随着时间的推移,印度菌株将在英国占主导地位。根据政府科学顾问上周五发布的一篇论文,有一种“现实的可能性”,即新变种的可传播性比目前的主要冠状病毒株高50%。

该文件称,如果是这种情况,英国继续其解锁计划,则可能“导致住院治疗大量复苏”。

约翰逊说,由于印度案件的总数很低,政府预计将在周一推进下一阶段的放宽限制措施。周一放宽规定,将带来国际休闲旅行的回来,室内酒吧和餐馆也将重新开放。

但是他警告说,如果印度的压力“更容易传播,我们可能会面临一些艰难的选择”,以应对接下来发生的事情。他呼吁公众继续每周免费接受两次测试,并遵守与社会保持距离的规则。

他说:“现在很明显,我们将不得不同时使用这种新的病毒变体。”

阿富汗政府塔利班代表团讨论卡塔尔和平
阿富汗政府和平小组在推特上说:“今天双方都在多哈举行了会议。”

双方官员说,经过几个月的谈判停滞不前,阿富汗政府的谈判小组和塔利班领导层星期五在卡塔尔举行会议,讨论加快和谈的步伐。

阿富汗政府和平小组在推特上说:“今天双方都在多哈举行了会议。”

双方“强调加快多哈和谈”。

塔利班在推特上发表的类似声明中说,“双方同意在开斋节之后继续进行会谈”。

经过数周的致命暴力之后,交战双方商定的为期三天的停火于周四生效,以纪念穆斯林的开斋节。

尽管9月在卡塔尔举行了前所未有的会谈,但他们仍在努力取得进展。

土耳其原定于4月下旬举行阿富汗会议,但由于塔利班拒绝参加,会议被无限期推迟。

他们在抗议美国从阿富汗撤军的延误,华盛顿将其从5月1日推迟到9月11日。

自外国部队开始从阿富汗最后撤军以来,政府军和塔利班一直在激烈战斗,特别是在该国南部。

获得Covid-19疫苗的途径:印度,美国在WTO上就豁免问题进行谈判

在与印度商务部长Piyush Goyal举行的虚拟会议中,贸易代表凯瑟琳·戴(Katherine Tai)重申了美国“承诺”以帮助印度。

星期五,在印度新德里的Trilokpuri公立学校,一名医务人员给人接种了Covid-19疫苗。

印度商务部长皮亚什·戈亚尔(Piyush Goyal)和他的美国外交大臣凯瑟琳·戴(Katherine Tai)周五在世界贸易组织(WTO)上讨论了印度和南非提出的暂时放弃Covid-19疫苗的知识产权以确保公平获取的提案。给世界各地的人们。

她的办公室在虚拟对话的宣读中说,美国贸易代表戴大钊重申美国“承诺”在需要时帮助印度。

她告诉Goyal,美国支持WTO的豁免和基于文本的谈判,这是拜登·哈里斯政府“为扩大疫苗在世界范围内的生产和分销所作的全面努力”的一部分。

戴在上周宣布美国支持该提案,这是在世贸组织其他成员国和民主人士施加越来越大的压力的情况下提出的。

英国首席医疗官:印度变种比英国变种更容易传播

“现在有信心……这种变体比B.1.1.7(肯特变体)更容易传播,现在在接下来的两到三周中,实际的问题是,这种变体比B.1.1.7更具传播性……或者更容易传播”

英国科学家现在认为,起源于印度的冠状病毒变种比英语中首次发现的变种更易传播

英国首席医学官克里斯·惠提周五说,英国科学家现在认为,起源于印度的冠状病毒变种比最初在英国肯特郡发现的变种更易传播。

“现在有信心……这种变体比B.1.1.7(肯特变体)更容易传播,现在在接下来的两到三周中,实际的问题是,这种变体比B.1.1.7更具传播性……或者这更容易传播,这将对这种流行病在英国乃至国际流行的长期前景产生影响,”他在新闻发布会上说。

Phiên âm tiếng Trung HSK 9 theo bài giảng lớp luyện thi HSK cấp tốc chuyên đề đọc hiểu tiếng Trung HSK toàn diện 6 kỹ năng Luyện thi HSK 9 theo giáo trình luyện thi tiếng Trung HSK 9

Gùwèn jǐnggào shuō, tāmen yùjì suízhe shíjiān de tuīyí, yìndù jūnzhū jiàng zài yīngguó zhàn zhǔdǎo dìwèi. Gēnjù zhèngfǔ kēxué gùwèn shàng zhōu wǔ fābù de yī piān lùnwén, yǒuyī zhǒng “xiànshí de kěnéng xìng”, jí xīn biànzhǒng de kě chuánbò xìng bǐ mùqián de zhǔyào guānzhuàng bìngdú zhū gāo 50%.

Gāi wénjiàn chēng, rúguǒ shì zhè zhǒng qíngkuàng, yīngguójìxù qí jiěsuǒ jìhuà, zé kěnéng “dǎozhì zhùyuàn zhìliáo dàliàng fùsū”.

Yuēhànxùn shuō, yóuyú yìndù ànjiàn de zǒngshù hěn dī, zhèngfǔ yùjì jiàng zài zhōuyī tuījìn xià yī jiēduàn dì fàngkuān xiànzhì cuòshī. Zhōuyī fàngkuān guīdìng, jiāng dài lái guójì xiūxián lǚxíng de huílái, shìnèi jiǔbā hé cānguǎn yě jiāng chóngxīn kāifàng.

Dànshì tā jǐnggào shuō, rúguǒ yìndù de yālì “gèng róngyì chuánbò, wǒmen kěnéng huì miànlín yīxiē jiānnán de xuǎnzé”, yǐ yìngduì jiē xiàlái fāshēng de shìqíng. Tā hūyù gōngzhòng jìxù měi zhōu miǎnfèi jiēshòu liǎng cì cèshì, bìng zūnshǒu yǔ shèhuì bǎochí jùlí de guīzé.

Tā shuō:“Xiànzài hěn míngxiǎn, wǒmen jiāng bùdé bù tóngshí shǐyòng zhè zhǒng xīn de bìngdú biàn tǐ.”

Āfùhàn zhèngfǔ tǎlìbān dàibiǎo tuán tǎolùn kǎtǎ’ěr hépíng
āfùhàn zhèngfǔ hépíng xiǎozǔ zài tuī tè shàng shuō:“Jīntiān shuāngfāng dōu zài duōhā jǔxíngle huìyì.”

Shuāngfāng guānyuán shuō, jīngguò jǐ gè yuè de tánpàn tíngzhì bù qián, āfùhàn zhèngfǔ de tánpàn xiǎozǔ hé tǎlìbān lǐngdǎo céng xīngqíwǔ zài kǎtǎ’ěr jǔ háng huìyì, tǎolùn jiākuài hétán de bùfá.

Āfùhàn zhèngfǔ hépíng xiǎozǔ zài tuī tè shàng shuō:“Jīntiān shuāngfāng dōu zài duōhā jǔxíng le huìyì.”

Shuāngfāng “qiángdiào jiākuài duōhā hétán”.

Tǎlìbān zài tuī tè shàng fābiǎo de lèisì shēngmíng zhōng shuō,“shuāngfāng tóngyì zài kāizhāi jié zhīhòu jìxù jìn háng huìtán”.

Jīngguò shù zhōu de zhìmìng bàolì zhīhòu, jiāozhàn shuāngfāng shāngdìng de wéiqí sān tiān de tínghuǒ yú zhōu sì shēngxiào, yǐ jìniàn mùsīlín de kāizhāi jié.

Jǐnguǎn 9 yuè zài kǎtǎ’ěr jǔxíngle qiánsuǒwèiyǒu de huìtán, dàn tāmen réng zài nǔlì qǔdé jìnzhǎn.

Tǔ’ěrqí yuán dìng yú 4 yuè xiàxún jǔxíng āfùhàn huìyì, dàn yóuyú tǎlìbān jùjué cānjiā, huìyì bèi wúxiàn qí tuīchí.

Tāmen zài kàngyì měiguó cóng āfùhàn chèjūn de yánwù, huáshèngdùn jiāng qí cóng 5 yuè 1 rì tuīchí dào 9 yuè 11 rì.

Zì wàiguó bùduì kāishǐ cóng āfùhàn zuìhòu chèjūn yǐlái, zhèngfǔ jūn hé tǎlìbān yīzhí zài jīliè zhàndòu, tèbié shì zài gāi guó nánbù.

Huòdé Covid-19 yìmiáo de tújìng: Yìndù, měiguó zài WTO shàng jiù huòmiǎn wèntí jìnxíng tánpàn

zài yǔ yìndù shāngwù bùzhǎng Piyush Goyal jǔxíng de xūnǐ huìyì zhōng, màoyì dàibiǎo kǎisèlín·dài (Katherine Tai) chóngshēnle měiguó “chéngnuò” yǐ bāngzhù yìndù.

Xīngqíwǔ, zài yìndù xīndélǐ de Trilokpuri gōnglì xuéxiào, yī míng yīwù rényuán jǐ rén jiēzhǒngle Covid-19 yìmiáo.

Yìndù shāngwù bùzhǎng pí yà shén·gē yà ěr (Piyush Goyal) hé tā dì měiguó wàijiāo dàchén kǎisèlín·dài (Katherine Tai) zhōu wǔ zài shìjiè màoyì zǔzhī (WTO) shàng tǎolùnle yìndù hé nánfēi tíchū de zhànshí fàngqì Covid-19 yìmiáo de zhīshì chǎnquán yǐ quèbǎo gōngpíng huòqǔ de tí’àn. Gěi shìjiè gèdì de rénmen.

Tā de bàngōngshì zài xūnǐ duìhuà de xuāndú zhōng shuō, měiguó màoyì dàibiǎo dàidàzhāo chóngshēn měiguó “chéngnuò” zài xūyào shí bāngzhù yìndù.

Tā gàosù Goyal, měiguó zhīchí WTO de huòmiǎn hé jīyú wénběn de tánpàn, zhè shì bài dēng·hālǐsī zhèngfǔ “wèi kuòdà yìmiáo zài shìjiè fànwéi nèi de shēngchǎn hé fēnxiāo suǒzuò de quánmiàn nǔlì” de yībùfèn.

Dài zài shàng zhōu xuānbù měiguó zhīchí gāi tí’àn, zhè shì zài shìmào zǔzhī qítā chéngyuán guó hé mínzhǔ rénshì shījiā yuè lái yuè dà de yālì de qíngkuàng xià tíchū de.

Yīngguó shǒuxí yīliáo guān: Yìndù biànzhǒng bǐ yīngguó biànzhǒng gèng róngyì chuánbò

“xiànzài yǒu xìnxīn……zhè zhǒng biàn tǐ bǐ B.1.1.7(Kěntè biàn tǐ) gèng róngyì chuánbò, xiànzài zài jiē xiàlái de liǎng dào sān zhōu zhōng, shíjì de wèntí shì, zhè zhǒng biàn tǐ bǐ B.1.1.7 Gèng jù chuánbò xìng……huòzhě gèng róngyì chuánbò”

yīngguó kēxuéjiā xiànzài rènwéi, qǐyuán yú yìndù de guānzhuàng bìngdú biànzhǒng bǐ yīngyǔ zhòng shǒucì fāxiàn de biànzhǒng gēngyì chuánbò

yīngguó shǒuxí yīxué guān kè lǐ sī·huì tí zhōu wǔ shuō, yīngguó kēxuéjiā xiànzài rènwéi, qǐyuán yú yìndù de guānzhuàng bìngdú biànzhǒng bǐ zuìchū zài yīngguó kěntè jùn fāxiàn de biànzhǒng gēngyì chuánbò.

“Xiànzài yǒu xìnxīn……zhè zhǒng biàn tǐ bǐ B.1.1.7(Kěntè biàn tǐ) gèng róngyì chuánbò, xiànzài zài jiē xiàlái de liǎng dào sān zhōu zhōng, shíjì de wèntí shì, zhè zhǒng biàn tǐ bǐ B.1.1.7 Gèng jù chuánbò xìng……huòzhě zhè gèng róngyì chuánbò, zhè jiāng duì zhè zhǒng liúxíng bìng zài yīngguó nǎizhì guó jì liúxíng de cháng qī qiánjǐng chǎnshēng yǐngxiǎng,” tā zài xīnwén fābù huì shàng shuō.

Phiên dịch tiếng Trung HSK 9 sang tiếng Việt bài tập nâng cao kỹ năng dịch tiếng Trung HSK 7 HSK 8 HSK 9 lớp Luyện thi HSK 9 theo giáo trình luyện thi tiếng Trung HSK 9

Các cố vấn cảnh báo họ hy vọng chủng tộc Ấn Độ sẽ trở nên thống trị ở Anh theo thời gian. Có một “khả năng thực tế” rằng biến thể mới có khả năng lây truyền cao hơn 50% so với chủng coronavirus chiếm ưu thế hiện tại, theo một bài báo được công bố vào thứ Sáu từ các cố vấn khoa học của chính phủ.

Nếu đúng như vậy và Vương quốc Anh tiến hành kế hoạch mở khóa, thì điều đó có thể “dẫn đến một đợt nhập viện hồi sinh đáng kể”, tài liệu cho biết.

Johnson cho biết chính phủ dự kiến sẽ thúc đẩy giai đoạn tiếp theo của việc nới lỏng các hạn chế vào thứ Hai vì tổng số trường hợp của Ấn Độ là thấp. Sự thư giãn trong các quy tắc của ngày thứ Hai sẽ mang lại sự trở lại của du lịch giải trí quốc tế và việc mở cửa trở lại các quán rượu và nhà hàng trong nhà.

Nhưng ông cảnh báo rằng nếu chủng Ấn Độ “dễ lây lan hơn đáng kể, chúng tôi có khả năng phải đối mặt với một số lựa chọn khó khăn” về những gì xảy ra tiếp theo. Anh ta kêu gọi công chúng tiếp tục kiểm tra miễn phí hai lần một tuần và tuân thủ các quy tắc xa rời xã hội.

Ông nói: “Rõ ràng là bây giờ chúng ta sẽ phải sống chung với biến thể mới của vi rút này trong một thời gian,” ông nói.

Phái đoàn chính phủ Afghanistan, Taliban thảo luận về hòa bình ở Qatar
“Hôm nay một cuộc họp đã được tổ chức tại Doha giữa các phái đoàn của cả hai bên đàm phán”, đội hòa bình của chính phủ Afghanistan đã tweet.

Các quan chức của cả hai bên cho biết, nhóm đàm phán của chính phủ Afghanistan và lãnh đạo Taliban đã gặp nhau tại Qatar vào thứ Sáu để thảo luận về việc đẩy nhanh các cuộc đàm phán hòa bình, sau nhiều tháng đàm phán bị đình trệ.

“Hôm nay một cuộc họp đã được tổ chức tại Doha giữa các phái đoàn của cả hai bên đàm phán”, đội hòa bình của chính phủ Afghanistan đã tweet.

Các bên “nhấn mạnh việc đẩy nhanh các cuộc đàm phán hòa bình ở Doha”, nó nói thêm.

Trong một tuyên bố tương tự đăng trên Twitter, Taliban cho biết “cả hai bên đã đồng ý tiếp tục các cuộc đàm phán sau (Eid al-Fitr)”.

Một lệnh ngừng bắn kéo dài ba ngày được các bên tham chiến đồng ý có hiệu lực vào thứ Năm để đánh dấu ngày lễ Eid của người Hồi giáo, sau nhiều tuần bạo lực chết người.

Bất chấp các cuộc đàm phán chưa từng có tiền lệ mở đầu vào tháng 9 tại Qatar, họ đã phải vật lộn để đạt được thành công.

Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến tổ chức hội nghị Afghanistan vào cuối tháng 4 nhưng bị hoãn vô thời hạn vì Taliban từ chối tham dự.

Họ phản đối việc Mỹ trì hoãn rút quân khỏi Afghanistan, vốn bị Washington đẩy lùi từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 11 tháng 9.

Kể từ khi quân đội nước ngoài bắt đầu cuộc rút quân cuối cùng khỏi Afghanistan, các lực lượng chính phủ và Taliban đã giao tranh ác liệt, đặc biệt là ở miền nam đất nước.

Tiếp cận vắc xin Covid-19: Ấn Độ, Hoa Kỳ tổ chức các cuộc đàm phán về việc miễn trừ tại WTO

Trong cuộc họp ảo với Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal, đại diện thương mại Katherine Tai đã tái khẳng định “cam kết” của Hoa Kỳ giúp đỡ Ấn Độ

Một nhân viên y tế đã tiêm vắc-xin Covid-19 cho một người tại trường học chính phủ Trilokpuri ở New Delhi, Ấn Độ, hôm thứ Sáu.

Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal và người đồng cấp Hoa Kỳ Katherine Tai đã thảo luận vào các cuộc đàm phán hôm thứ Sáu tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), về một đề xuất do Ấn Độ và Nam Phi đưa ra để tạm thời từ bỏ quyền sở hữu trí tuệ đối với vắc-xin Covid-19, để đảm bảo tiếp cận công bằng cho họ trên khắp thế giới.

Đại diện thương mại Hoa Kỳ Tai tái khẳng định “cam kết” của Hoa Kỳ sẽ giúp đỡ Ấn Độ trong thời gian cần thiết, văn phòng của bà cho biết trong một bài đọc về cuộc trò chuyện ảo.

Bà nói với Goyal rằng sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với việc miễn trừ và các cuộc đàm phán dựa trên văn bản tại WTO là một phần trong “nỗ lực toàn diện của chính quyền Biden-Harris nhằm mở rộng sản xuất và phân phối vắc xin trên khắp thế giới”.

Ông Tài đã tuyên bố ủng hộ đề xuất của Hoa Kỳ vào tuần trước dưới áp lực ngày càng lớn từ các nước thành viên WTO khác và các nhà dân chủ trong nước.

Biến thể Ấn Độ dễ lây truyền hơn biến thể Vương quốc Anh: Giám đốc y tế Anh

“Bây giờ có sự tin tưởng … rằng biến thể này dễ truyền hơn B.1.1.7 (biến thể Kent), bây giờ câu hỏi về mặt thực tế trong vòng hai đến ba tuần tới là liệu điều này có dễ truyền hơn B.1.1.7 không. . hay cái này dễ truyền hơn nhiều ”

Các nhà khoa học Anh hiện tin rằng biến thể coronavirus có nguồn gốc ở Ấn Độ dễ lây truyền hơn so với biến thể đầu tiên được tìm thấy ở Anh

Các nhà khoa học Anh hiện tin rằng biến thể coronavirus có nguồn gốc ở Ấn Độ dễ lây truyền hơn so với biến thể lần đầu tiên được tìm thấy ở hạt Kent của Anh, Chris Whitty, giám đốc y tế của Anh, cho biết hôm thứ Sáu.

“Bây giờ có sự tin tưởng … rằng biến thể này dễ truyền hơn B.1.1.7 (biến thể Kent), bây giờ câu hỏi về mặt thực tế trong hai đến ba tuần tới là nó có phần nào dễ truyền hơn B.1.1.7 không . hoặc là điều này dễ lây lan hơn và điều đó sẽ có tác động đến triển vọng dài hạn của dịch bệnh này ở Anh và thực sự là đại dịch quốc tế, “ông nói trong một cuộc họp báo.

Trên đây là nội dung chi tiết của bài giảng ngày hôm nay Luyện thi HSK 9 theo giáo trình luyện thi tiếng Trung HSK 9 ,các bạn đừng quên lưu bài giảng về học dần nhé,chúc các bạn có một buổi học online vui vẻ nhé.

Was this helpful?

1 / 0

Trả lời 0