Trung tâm tiếng Trung Quận 10 thi thử HSK online bài 10

Trung tâm tiếng Trung Quận 10 thi thử HSK online bài 10
5/5 - (2 bình chọn)

Trung tâm tiếng Trung Quận 10 thi thử HSK online Thầy Vũ

Trung tâm tiếng Trung Quận 10 thi thử HSK online bài 10 là bài giảng tiếp theo của buổi học hôm trước lớp luyện thi HSK online miễn phí được phát sóng trực tiếp trên fanpage Trung tâm tiếng Trung Quận 10 ChineMaster Sài Gòn. Đây là bài giảng rất hay được chúng tôi chia sẻ lại trên website luyện thi HSK online miễn phí luyenthihskonline.com là chuyên trang cung cấp rất nhiều tài liệu học tiếng Trung HSK online miễn phí gồm các bộ đề thi thử HSK online từ HSK 1 đến HSK 6. Hàng ngày chúng tôi đều update thêm rất nhiều tài liệu học tiếng Trung online mới cho các bạn thường xuyên online trên trang web này.

Mỗi ngày để tăng thêm kĩ năng dịch thuật trong kì thi HSK các bạn phải chăm chỉ luyện tập online, bên dưới là toàn bộ tài liệu liên quan đến bài thi HSK từ cấp 1 đến cấp 6 các bạn hãy chú ý theo dõi ở link bên dưới nhé.

Đăng ký tham gia thi thử HSK online miễn phí

Các bạn hãy nhanh tay truy cập vào link dưới đây để tải được bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin mới nhất và hay nhất do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ đăng tải,bộ gõ tiếng trung trên máy tính này không những giúp các bạn thành thạo hơn trong việc ghi nhớ chữ viết mà còn nâng cao thêm khả năng học tiếng Trung của các bạn.

Gõ tiếng Trung sogou pinyin mới nhất

Các bạn muốn xem lại những bài giảng đã được đăng tải thì hãy truy cập vào chuyên mục sau do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn thảo nhé.

Để củng cố lại kiến thức cũ trước khi chúng ta vào bài học hôm nay các bạn xem chi tiết ở link bên dưới nhé.

Trung tâm tiếng Trung Quận 10 thi thử HSK online bài 9

Tài liệu Trung tâm tiếng Trung Quận 10 thi thử HSK online bài 10

Nội dung chi tiết bài giảng hôm nay lớp học tiếng Trung HSK ChineMaster Quận 10 TP HCM Trung tâm tiếng Trung Quận 10 thi thử HSK online bài 10 được trình bày rất chi tiết ở phần bên dưới.

当时我去英国旅行的主要目的是看越南学生在该国的表现。

因此,我参观了许多越南学生正在学习的剑桥大学,并结识了出色的学生朗。

大三时,Long受邀担任一家计算机公司的协调员。每天,朗(Long)上学去,在古老的城堡圆顶下学习,那里悬挂着几幅诺贝尔奖获得者的肖像,这些肖像也是学校的讲师。在周末期间,朗(Long)一路前往伦敦,去购物,看足球比赛或参加一些娱乐活动。

千差万别的海洋分隔了像朗(Long)这样的越南越南公民以及像Hoa和她的兄弟这样的人们的生活。

由于他的兼职工作,Long还可以留出一些钱寄回家。而且,来自龙的汇款通过银行服务快速,轻松地到达了越南,这与来自霍阿和她的兄弟的汇款不同,后者必须在没有任何担保的情况下进行非法和秘密的旅行。

回到越南,我去了Hoa的家乡,履行了对她的承诺。

他们居住在Nghe An的Yen Thanh区的一个村庄,这是合法和非法的劳务输出热点。这是一个恶劣天气条件的土地,居民遭受洪水和干旱的轮流袭击,迫使许多农民放弃他们的稻田,在其他地方觅食。

该地区没有工业区或工厂,除种植农作物外,唯一的工作就是捕蟹。显然,没有足够的螃蟹供所有人永远捕获。

在邻居因汇款而建造的多层房屋之间的一栋相对破旧的房屋中,Hoa的父母与孙辈一起生活。

他们说:“他们说,我们将为我们建造一所和邻国一样大的房子。”当他们从我这里得到500英镑时,声音颤抖。

我不能说一个字。但此刻让我震惊的是,到最后,他们的女儿和儿子仍然比许多人幸运,例如去年39位梦39以求的人在埃塞克斯的一艘冷藏集装箱卡车中被冻死并窒息死亡。 。

英国卡车灾难中的一名越南受害者的尸体被带到河内内排机场的一辆救护车上,将于2019年11月27日运到他们在越南中部的家乡。

UniTeller于9月发布的报告“硬币的两面:接收者的故事”基于对菲律宾,印度,印度尼西亚和越南的1911名汇款接收者进行的1,911次采访调查,该调查显示,低收入国家每年平均寄回的汇款金额越南移民的海外收入为735美元,而接收者的平均家庭月收入为73美元。

受访者表示,他们将其中25%的款项用于偿还亲人最初出国时所借的贷款。

渴望

一位社会学家曾经告诉我,越南农民和其他人离开家乡到外国居住,冒着巨大的风险有两个主要原因-努力和关注。

重点是家庭的压力:当周围的邻居突然变得富有时,需要赚更多的钱并表现出赚钱的能力,并否认失败的感觉。吸引人的地方是一个有前途的机会,在那里他们可以从事的职业和月收入“等于在农场工作一年”。社会学家说,到目前为止,由于推力因素,大多数农民已经离开了越南的家乡。

预计越南在未来几年将继续成为世界上最大的汇款接收国之一,Hoa村的人们将继续获得更多的外国现金来建造更多的多层房屋。

但是她的父母不想要这么大的房子。他们只希望自己的孩子回家,这样他们的孙子将有他们的母亲,而他们的孩子也将与他们在一起。

“你能告诉我我的两个孩子什么时候回家吗?我的两个孙子和我每天都在等他们的母亲,” Hoa的父亲告诉我。

我没有他的真正答案。

我离开他们的房子。过了一会儿,我回头。那个老人仍然站在那儿,他的目光注视着我。

现在是时候准备在越南更广泛地传播新型日冕病毒了

医务人员于2020年2月10日在胡志明市古芝区的一家野战医院外穿防护服,准备对疑似携带新冠状病毒的患者进行隔离。

我们地区正处于冠状病毒病(Covid-19)爆发的关键时刻。大多数病例仍在中国,但现在世界许多地方已确认该病毒。
在我们必须继续努力遏制其传播的同时,包括越南在内的所有国家也应该为扩大传播的可能性做好准备。

Phiên âm tiếng Trung cho bài giảng này Trung tâm tiếng Trung Quận 10 thi thử HSK online bài 10

Dāngshí wǒ qù yīngguó lǚxíng de zhǔyào mùdì shì kàn yuènán xuéshēng zài gāi guó de biǎoxiàn.

Yīncǐ, wǒ cānguānle xǔduō yuènán xuéshēng zhèngzài xuéxí de jiànqiáo dàxué, bìng jiéshìle chūsè de xuéshēng lǎng.

Dà sān shí,Long shòu yāo dānrèn yījiā jìsuànjī gōngsī de xiétiáo yuán. Měitiān, lǎng (Long) shàngxué qù, zài gǔlǎo de chéngbǎo yuán dǐng xià xuéxí, nàlǐ xuánguàzhe jǐ fú nuò bèi’ěr jiǎng huòdé zhě de xiàoxiàng, zhèxiē xiàoxiàng yěshì xuéxiào de jiǎngshī. Zài zhōumò qíjiān, lǎng (Long) yīlù qiánwǎng lúndūn, qù gòuwù, kàn zúqiú bǐsài huò cānjiā yīxiē yúlè huódòng.

Qiānchāwànbié dì hǎiyáng fēngéle xiàng lǎng (Long) zhèyàng de yuènán yuènán gōngmín yǐjí xiàng Hoa hé tā de xiōngdì zhèyàng de rénmen de shēnghuó.

Yóuyú tā de jiānzhí gōngzuò,Long hái kěyǐ liú chū yīxiē qián jì huí jiā. Érqiě, láizì lóng de huìkuǎn tōngguò yínháng fúwù kuàisù, qīngsōng de dàodále yuènán, zhè yǔ láizì huò ā hé tā de xiōngdì de huìkuǎn bùtóng, hòu zhě bìxū zài méiyǒu rènhé dānbǎo de qíngkuàng xià jìnxíng fēifǎ hé mìmì de lǚxíng.

Huí dào yuènán, wǒ qùle Hoa de jiāxiāng, lǚxíngle duì tā de chéngnuò.

Tāmen jūzhù zài Nghe An de Yen Thanh qū de yīgè cūnzhuāng, zhè shì héfǎ hé fēifǎ de láowù shūchū rèdiǎn. Zhè shì yīgè èliè tiānqì tiáojiàn de tǔdì, jūmín zāoshòu hóngshuǐ hé gānhàn de lúnliú xíjí, pòshǐ xǔduō nóngmín fàngqì tāmen de dàotián, zài qítā dìfāng mì shí.

Gāi dìqū méiyǒu gōngyè qū huò gōngchǎng, chú zhòngzhí nóngzuòwù wài, wéiyī de gōngzuò jiùshì bǔ xiè. Xiǎnrán, méiyǒu zúgòu de pángxiè gōng suǒyǒu rén yǒngyuǎn bǔhuò.

Zài línjū yīn huìkuǎn ér jiànzào de duō céng fángwū zhī jiān de yī dòng xiāngduì pòjiù de fángwū zhōng,Hoa de fùmǔ yǔ sūn bèi yīqǐ shēnghuó.

Tāmen shuō:“Tāmen shuō, wǒmen jiāng wèi wǒmen jiànzào yī suǒ hé lín guó yīyàng dà de fángzi.” Dāng tāmen cóng wǒ zhèlǐ dédào 500 yīngbàng shí, shēngyīn chàndǒu.

Wǒ bùnéng shuō yīgè zì. Dàn cǐkè ràng wǒ zhènjīng de shì, dào zuìhòu, tāmen de nǚ’ér hé érzi réngrán bǐ xǔduō rén xìngyùn, lìrú qùnián 39 wèi mèng 39 yǐ qiú de rén zài āi sāi kè sī de yī sōu lěngcáng jízhuāngxiāng kǎchē zhōng bèi dòng sǐ bìng zhìxí sǐwáng. .

Yīngguó kǎchē zāinàn zhōng de yī míng yuènán shòuhài zhě de shītǐ bèi dài dào hénèi nèi pái jīchǎng de yī liàng jiùhù chē shàng, jiāng yú 2019 nián 11 yuè 27 rì yùn dào tāmen zài yuènán zhōngbù de jiāxiāng.

UniTeller yú 9 yuè fābù de bàogào “yìngbì de liǎngmiàn: Jiēshōu zhě de gùshì” jīyú duì fēilǜbīn, yìndù, yìndùníxīyà hé yuènán de 1911 míng huìkuǎn jiēshōu zhě jìnxíng de 1,911 cì cǎifǎng diàochá, gāi diàochá xiǎnshì, dī shōurù guójiā měinián píngjūn jì huí de huìkuǎn jīn’é yuènán yímín dì hǎiwài shōurù wéi 735 měiyuán, ér jiēshōu zhě de píngjūn jiātíng yuè shōurù wéi 73 měiyuán.

Shòu fǎng zhě biǎoshì, tāmen jiāng qízhōng 25%de kuǎnxiàng yòng yú chánghuán qīnrén zuìchū chūguó shí suǒ jiè de dàikuǎn.

Kěwàng

yī wèi shèhuì xué jiā céngjīng gàosù wǒ, yuènán nóngmín hé qítā rén líkāi jiāxiāng dào wàiguó jūzhù, màozhe jùdà de fēngxiǎn yǒu liǎng gè zhǔyào yuányīn-nǔlì hé guānzhù.

Zhòngdiǎn shì jiātíng de yālì: Dāng zhōuwéi de línjū túrán biàn dé fùyǒu shí, xūyào zhuàn gèng duō de qián bìng biǎoxiàn chū zhuànqián de nénglì, bìng fǒurèn shībài de gǎnjué. Xīyǐn rén dì dìfāng shì yīgè yǒu qiántú de jīhuì, zài nàlǐ tāmen kěyǐ cóngshì de zhíyè hé yuè shōurù “děngyú zài nóngchǎng gōngzuò yī nián”. Shèhuì xué jiā shuō, dào mùqián wéizhǐ, yóuyú tuīlì yīnsù, dà duōshù nóngmín yǐjīng líkāile yuènán de jiāxiāng.

Yùjì yuènán zài wèilái jǐ nián jiāng jìxù chéngwéi shìjiè shàng zuìdà de huìkuǎn jiēshōu guózhī yī,Hoa cūn de rénmen jiāng jìxù huòdé gèng duō de wàiguó xiànjīn lái jiànzào gèng duō de duō céng fángwū.

Dànshì tā de fùmǔ bùxiǎng yào zhème dà de fángzi. Tāmen zhǐ xīwàng zìjǐ de hái zǐ huí jiā, zhèyàng tāmen de sūnzi jiāng yǒu tāmen de mǔqīn, ér tāmen de háizi yě jiāng yǔ tāmen zài yīqǐ.

“Nǐ néng gàosù wǒ wǒ de liǎng gè háizi shénme shíhòu huí jiā ma? Wǒ de liǎng gè sūnzi hé wǒ měitiān dū zài děng tāmen de mǔqīn,” Hoa de fùqīn gàosù wǒ.

Wǒ méiyǒu tā de zhēnzhèng dá’àn.

Wǒ líkāi tāmen de fángzi.Guòle yīhuǐ’er, wǒ huítóu. Nàgè lǎorén réngrán zhàn zài nà’er, tā de mùguāng zhùshìzhe wǒ.

Xiànzài shì shíhòu zhǔnbèi zài yuènán gèng guǎngfàn dì chuánbò xīnxíng rìmiǎn bìngdúle

yīwù rényuán yú 2020 nián 2 yuè 10 rì zài húzhìmíng shìgǔ zhī qū de yījiā yězhàn yīyuàn wài chuān fánghù fú, zhǔnbèi duì yísì xiédài xīn guānzhuàng bìngdú dí huànzhě jìnxíng gélí.

Wǒmen dìqū zhèng chǔyú guānzhuàng bìngdú bìng (Covid-19) bàofā de guānjiàn shíkè. Dà duōshù bìnglì réng zài zhōngguó, dàn xiànzài shìjiè xǔduō dìfāng yǐ quèrèn gāi bìngdú.
Zài wǒmen bìxū jìxù nǔlì èzhì qí chuánbò de tóngshí, bāokuò yuènán zài nèi de suǒyǒu guójiā yě yīnggāi wèi kuòdà chuánbò de kěnéng xìng zuò hǎo zhǔnbèi.

Phiên dịch tiếng Trung sang tiếng Việt Trung tâm tiếng Trung Quận 10 thi thử HSK online bài 10

Mục đích chính của chuyến đi của tôi sau đó đến Vương quốc Anh là để xem các sinh viên Việt Nam đang hoạt động như thế nào ở đất nước này.

Vì vậy, tôi đã đến thăm Đại học Cambridge, nơi có nhiều sinh viên Việt Nam đang theo học, và gặp Long, một sinh viên xuất sắc.

Khi còn là đàn em, Long nhận được lời mời làm điều phối viên cho một công ty máy tính. Hàng ngày, Long đến trường và học dưới mái vòm của những lâu đài cổ kính, nơi treo một số bức chân dung của những người đoạt giải Nobel, cũng là giảng viên của trường. Vào cuối tuần, Long đi du lịch đến London, đi mua sắm, xem một trận bóng đá hoặc một số trò chơi.

Một đại dương khác biệt đã ngăn cách cuộc sống của những công dân Việt Nam tại Vương quốc Anh như Long và của những người như Hoa và anh trai cô.

Nhờ đi làm thêm nên Long cũng dành dụm được một khoản để gửi về quê. Và lượng tiền từ Long về Việt Nam nhanh chóng và dễ dàng thông qua dịch vụ ngân hàng, khác với những khoản tiền từ Hoa và anh trai cô phải đi bất hợp pháp và bí mật mà không có bất kỳ sự bảo đảm nào.

Trở về Việt Nam, tôi về quê Hoa để thực hiện lời hứa với cô ấy.

Họ sống tại một làng quê ở huyện Yên Thành, Nghệ An – nơi được mệnh danh là điểm nóng về xuất khẩu lao động, hợp pháp và bất hợp pháp. Đây là một vùng đất có điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nơi cư dân lần lượt bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và hạn hán, buộc nhiều nông dân phải bỏ ruộng lúa của họ và kiếm ăn ở nơi khác.

Trong khu vực này không có khu công nghiệp hay nhà máy, và công việc duy nhất ngoài trồng trọt là đánh bắt cua. Rõ ràng là không có đủ cua để mọi người bắt mãi.

Trong căn nhà tương đối dột nát giữa những dãy nhà nhiều tầng mà hàng xóm xây được nhờ tiền gửi về, bố mẹ Hoa sống cùng các cháu.

“Họ nói rằng họ sẽ xây cho chúng tôi một ngôi nhà to bằng những người hàng xóm của chúng tôi,” họ nói, giọng run rẩy khi nhận được 500 bảng Anh từ tôi.

Tôi không thể nói một lời. Nhưng ý nghĩ ập đến với tôi lúc này là cuối cùng con gái và con trai của họ vẫn còn may mắn hơn nhiều người, chẳng hạn như 39 người có giấc mơ chết cóng và chết ngạt trong một chiếc xe container lạnh ở Essex năm ngoái. .

Thi thể một trong những nạn nhân Việt Nam trong vụ thảm họa xe tải ở Vương quốc Anh được đưa lên xe cấp cứu tại sân bay Nội Bài, Hà Nội, để đưa về quê nhà ở miền Trung Việt Nam, ngày 27 tháng 11 năm 2019.

Báo cáo tháng 9 của UniTeller, “Cả hai mặt của đồng tiền: Câu chuyện của người nhận”, dựa trên cuộc khảo sát 1.911 cuộc phỏng vấn với người nhận chuyển tiền ở Philippines, Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam, cho thấy giá trị chuyển tiền trung bình hàng tháng được gửi về thấp- thu nhập của người Việt Nam định cư ở nước ngoài là $ 735, so với thu nhập hộ gia đình trung bình hàng tháng của người nhận là $ 73.

Những người được hỏi cho biết họ sử dụng 25% số tiền để trả khoản nợ mà người thân của họ đã vay ngay từ đầu để ra nước ngoài.

Sự khao khát

Một nhà xã hội học từng nói với tôi rằng có hai lý do chính dẫn đến hiện tượng nông dân Việt Nam và những người khác rời quê hương lên đất lạ, chấp nhận rủi ro rất lớn – lực đẩy và sự chú ý.

Lực đẩy là áp lực ở quê nhà: nhu cầu kiếm tiền ngày càng nhiều và chứng tỏ khả năng làm được điều đó khi những người hàng xóm xung quanh họ đột nhiên trở nên giàu có, và phải từ bỏ cảm giác mình là một kẻ thất bại. Điểm hấp dẫn là một cơ hội đầy hứa hẹn tại điểm đến, nơi họ có thể có một nghề nghiệp và thu nhập hàng tháng “bằng một năm làm việc ở trang trại.” Cho đến nay, nhà xã hội học cho biết, hầu hết nông dân đã rời quê hương Việt Nam của họ vì yếu tố lực đẩy.

Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục đứng trong top những quốc gia nhận kiều hối lớn nhất thế giới trong những năm tới và người dân thôn Hoa sẽ tiếp tục thu được nhiều tiền ngoại hơn để xây thêm những ngôi nhà nhiều tầng.

Nhưng bố mẹ cô ấy không muốn có một ngôi nhà lớn như vậy. Họ chỉ mong con mình về, để cháu có mẹ, có con về với mình.

“Ông có thể cho tôi biết khi nào hai con tôi sẽ về nhà không? Hai bà cháu tôi cứ đợi mẹ chúng ngày này qua ngày khác”, bố Hoa kể.

Tôi không có câu trả lời thực sự cho anh ta.

Tôi đi khỏi nhà của họ. Sau một thời gian, tôi nhìn lại. Ông cụ vẫn đứng đó, mắt dõi theo tôi trên con đường.

Đã đến lúc chuẩn bị cho khả năng lây lan rộng hơn của vi rút corona mới ở Việt Nam

Nhân viên y tế mặc quần áo bảo hộ bên ngoài bệnh viện dã chiến chuẩn bị cách ly bệnh nhân nghi mang vi rút coronavirus mới tại huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 2 năm 2020.

Khu vực của chúng tôi đang ở thời điểm quan trọng trong đợt bùng phát dịch bệnh do coronavirus (Covid-19). Phần lớn các trường hợp vẫn ở Trung Quốc, nhưng virus hiện đã được xác nhận ở nhiều nơi trên thế giới.
Trong khi chúng ta phải tiếp tục nỗ lực để ngăn chặn sự lây lan của nó, cũng là lúc tất cả các quốc gia, trong đó có Việt Nam, chuẩn bị cho khả năng lây lan rộng hơn.

 

Trên đây là nội dung chi tiết của bài giảng Trung tâm tiếng Trung Quận 10 thi thử HSK online bài 10 ,các bạn đừng quên lưu bài giảng về học dần nhé.

Was this helpful?

1 / 0

Trả lời 0