Giáo trình luyện nghe HSK 8 online bài tập ôn thi HSK cấp 8

Giáo trình luyện nghe HSK 8 online bài tập ôn thi HSK cấp 8
5/5 - (1 bình chọn)

Nội dung Giáo trình luyện nghe HSK 8 online bài tập ôn thi HSK cấp 8

Giáo trình luyện nghe HSK 8 online bài tập ôn thi HSK cấp 8 do Th.S Nguyễn Minh Vũ thiết kế nhằm nâng cao kỹ năng làm bài thi HSK nghe hiểu HSK cấp 8 cho các bạn học viên Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn muốn luyện thi HSK cấp tốc theo bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển. Hằng ngày sẽ có rất nhiều bài giảng được cập nhât liên tục trên kênh luyện thi HSK online uy tín của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội Quận Thanh Xuân và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 trong thành phố Hồ Chí Minh.

Thông báo Trung tâm tiếng Trung ChineMaster đã có chi nhánh tại TP HCM để có thể đáp ứng nhu cầu học tiếng Trung giao tiếp của các bạn đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh nhé các bạn

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster cơ sở 2 tại Quận 10 TPHCM

Các bạn đang học tiếng Trung Quốc nên cài đặt bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin để nâng cao trình độ của bản thân về việc ghi nhớ chữ Hán nhé,xem link tải bộ gõ từ A đến Z tại link sau nè.

Download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin

Trước khi vào bài mới,các bạn hãy xem lại bài cũ ngày hôm Luyện nghe tiếng Trung HSK 8 online Thầy Vũ thiết kế qua tại link dưới đây nhé.

Luyện nghe tiếng Trung HSK 8 online Thầy Vũ thiết kế

Mình sẽ giới thiệu đến các bạn Bộ Giáo trình Tiếng Trung ChineMaster rất phù hợp với các bạn học viên và thí sinh muốn tự học tiếng Trung online tại nhà để thi chứng chỉ tiếng Trung HSK cấp tốc trong thời gian ngắn nhất mà không phải tốn quá nhiều công sức cũng như thời gian là có thể hoàn thành được mục tiêu của bản thân

Bộ giáo trình tiếng Trung Thầy Vũ 9 quyển

Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân ChineMaster Hà Nội là địa chỉ chuyên đào tạo khóa học tiếng Trung giao tiếp Luyện thi HSK cực kỳ uy tín

Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân

Giáo trình luyện nghe HSK 8 online bài tập ôn thi HSK cấp 8 Thầy Vũ

Giáo trình luyện nghe HSK 8 online bài tập ôn thi HSK cấp 8 do Th.S Nguyễn Minh Vũ thiết kế nhằm nâng cao kỹ năng làm bài thi HSK nghe hiểu HSK cấp 8 cho các bạn học viên Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn muốn luyện thi HSK cấp tốc theo bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển.

您消化食物所需的时间(从放入口中到排泄的时间)取决于许多因素。 (仅供参考:根据美国国家医学图书馆的资源 MedlinePlus,这个过程有时被称为您的肠道运输时间。)“总而言之,人们消化食物需要两到五天的时间,”纽约大学朗格尼分校的胃肠病学家 Rabia De Latour 医学博士告诉 Health。 “每个人都不同,”她补充道。

很多事情都会影响这里人与人之间的时差,但对于初学者来说,你吃的食物类型起着重要作用。 De Latour 博士说,高纤维食物可以加速消化。她补充说,简单的食物(想想:非加工食品)更容易消化,因为你的身体更难分解加工食品中的复杂化学物质。 “复合糖、高脂肪 [食物] 和高蛋白食物需要更长的时间,”克利夫兰诊所的胃肠病学家 Christine Lee 医学博士告诉 Health。还值得注意的是:您的消化系统会随着年龄的增长而减慢,De Latour 博士补充道。

许多情况会对消化系统产生影响,并非所有这些情况都一定会减慢或加速消化系统,但这并不是表明出现问题的唯一两个指标。根据美国国家医学图书馆 (USNLM) 的资源 MedlinePlus,其中常见的有癌症、胃灼热、乳糖不耐症和肠易激综合征。

如果您怀疑自己的消化系统工作不正常——例如,如果您经常腹泻或便秘——最好咨询您的医生,找出可能导致问题的原因。根据 MedlinePlus 的说法,可以进行许多测试来评估身体的这个区域,包括结肠镜检查。如果您担心出了什么问题,您的初级保健医生可以将您转介给胃肠病学家,他可以完成一项完整的检查,以帮助您找出导致消化系统问题的根源。好消息是,许多消化问题可以通过改变生活方式来解决。

客户经常问我关于食物组合的问题,他们正在询问使用这个术语的三种潜在策略。只有一种具有科学价值。但是,我认为了解每种食物组合方法背后的原因是有帮助的,以及为什么简单地专注于吃多样化、均衡的饮食和大量的全食是最大限度地提高营养状况和健康的最佳策略。这是要知道的。

一种食物搭配方法侧重于不混合某些宏量营养素(蛋白质、碳水化合物和脂肪),不将某些食物组(如淀粉和蛋白质,或脂肪和蛋白质)一起吃,只吃一些食物,如水果。该理论认为,将某些食物一起吃会干扰消化——因为所需的酶不同,或者这些食物的 pH 值水平或消化速度不同。这种食物搭配的支持者认为,肠道中的“竞争”会导致食物在体内“腐烂”,从而导致毒素的产生,并引发消化不良和健康问题。

事实是,由于多种原因,这些食物组合规则没有多大意义。首先,您的身体在释放消化膳食所需的酶方面做得非常好,无论您吃了什么。换句话说,您的身体提供了完成分解食物并将营养从胃肠道吸收到血液中的工作所需的物质。

许多食物组合的支持者声称不遵循它会导致体重增加。然而,如果食物没有被正确消化,结果是吸收不良,导致稀便或腹泻,体重减轻,而不是体重增加。绝大多数人口不进行食物组合,我们没有吸收不良和体重减轻的流行病。

此外,许多单一食物包含宏量的组合,例如提供脂肪和蛋白质的坚果和提供碳水化合物和蛋白质的小扁豆。如果食物搭配的原则成立,即使单独食用,您的身体也很难消化这些食物。

此外,在世界上被称为“蓝色地带”的五个地区——人们寿命最长、最健康——居民不进行食物搭配。在这些地区,情况恰恰相反,90 岁及以上的居民比例很高,但肥胖和其他疾病的发病率却很低。例如,在希腊的伊卡里亚,午餐可能是豆类和土豆沙拉;在哥斯达黎加的尼科亚,是指豆类、大米和南瓜。两餐都不符合食物组合理论,这进一步降低了其有效性。

最后,某些直接违反食物组合规则的食物组合实际上可以帮助改善营养吸收(更多内容见下文)。而且,虽然只有一项已发表的研究专门研究了食物组合。

Chú thích Phiên âm tiếng Trung HSK cho bài tập trong Giáo trình luyện nghe HSK 8 online bài tập ôn thi HSK cấp 8.

Nín xiāohuà shíwù suǒ xū de shíjiān (cóng fàng rù kǒuzhōng dào páixiè de shíjiān) qǔjué yú xǔduō yīnsù. (Jǐn gōng cānkǎo: Gēnjù měiguó guójiā yīxué túshū guǎn de zīyuán MedlinePlus, zhège guòchéng yǒushí bèi chēng wèi nín de cháng dào yùnshū shíjiān.)“Zǒng’éryánzhī, rénmen xiāohuà shíwù xūyào liǎng dào wǔ tiān de shíjiān,” niǔyuē dàxué lǎng gé ní fēnxiào de wèi cháng bìng xué jiā Rabia De Latour yīxué bóshì gàosù Health. “Měi gèrén dōu bùtóng,” tā bǔchōng dào.

Hěnduō shìqíng dūhuì yǐngxiǎng zhèlǐ rén yǔ rén zhī jiān de shíchā, dàn duìyú chū xuézhě lái shuō, nǐ chī de shíwù lèixíng qǐ zhuó zhòngyào zuòyòng. De Latour bóshì shuō, gāo xiānwéi shíwù kěyǐ jiāsù xiāohuà. Tā bǔchōng shuō, jiǎndān de shíwù (xiǎng xiǎng: Fēi jiāgōng shípǐn) gèng róngyì xiāohuà, yīnwèi nǐ de shēntǐ gèng nán fēnjiě jiāgōng shípǐn zhōng de fùzá huàxué wùzhí. “Fùhé táng, gāo zhīfáng [shíwù] hé gāo dànbái shíwù xūyào gèng zhǎng de shíjiān,” kèlìfūlán zhěnsuǒ de wèi cháng bìng xué jiā Christine Lee yīxué bóshì gàosù Health. Hái zhídé zhùyì de shì: Nín de xiāohuà xìtǒng huì suízhe niánlíng de zēng cháng ér jiǎn màn,De Latour bóshì bǔchōng dào.

Xǔduō qíngkuàng huì duì xiāohuà xìtǒng chǎnshēng yǐngxiǎng, bìngfēi suǒyǒu zhèxiē qíngkuàng dōu yīdìng huì jiǎn màn huò jiāsù xiāohuà xìtǒng, dàn zhè bìng bùshì biǎomíng chūxiàn wèntí de wéiyī liǎng gè zhǐbiāo. Gēnjù měiguó guójiā yīxué túshū guǎn (USNLM) de zīyuán MedlinePlus, qízhōng chángjiàn de yǒu áizhèng, wèi zhuórè, rǔtáng bù nài zhèng hé cháng yì jī zònghé zhēng.

Rúguǒ nín huáiyí zìjǐ de xiāohuà xìtǒng gōngzuò bù zhèngcháng——lìrú, rúguǒ nín jīngcháng fùxiè huò biànmì——zuì hǎo zīxún nín de yīshēng, zhǎo chū kěnéng dǎozhì wèntí de yuányīn. Gēnjù MedlinePlus de shuōfǎ, kěyǐ jìnxíng xǔduō cèshì lái pínggū shēntǐ de zhège qūyù, bāokuò jiécháng jìng jiǎnchá. Rúguǒ nín dānxīn chūle shénme wèntí, nín de chūjí bǎojiàn yīshēng kěyǐ jiāng nín zhuǎn jiè gěi wèi cháng bìng xué jiā, tā kěyǐ wánchéng yī xiàng wánzhěng de jiǎnchá, yǐ bāngzhù nín zhǎo chū dǎozhì xiāohuà xìtǒng wèntí de gēnyuán. Hǎo xiāoxī shì, xǔduō xiāohuà wèntí kěyǐ tōngguò gǎibiàn shēnghuó fāngshì lái jiějué.

Kèhù jīngcháng wèn wǒ guānyú shíwù zǔhé de wèntí, tāmen zhèngzài xúnwèn shǐyòng zhège shùyǔ de sān zhǒng qiánzài cèlüè. Zhǐyǒu yī zhǒng jùyǒu kēxué jiàzhí. Dànshì, wǒ rènwéi liǎojiě měi zhǒng shíwù zǔhé fāngfǎ bèihòu de yuányīn shì yǒu bāngzhù de, yǐjí wèishéme jiǎndān de zhuānzhù yú chī duōyàng huà, jūnhéng de yǐnshí hé dàliàng de quánshí shì zuìdà xiàndù de tígāo yíngyǎng zhuàngkuàng hé jiànkāng de zuì jiā cèlüè. Zhè shì yào zhīdào de.

Yī zhǒng shíwù dāpèi fāngfǎ cèzhòng yú bù hùnhé mǒu xiē hóng liàng yíngyǎngsù (dànbáizhí, tànshuǐ huàhéwù hé zhīfáng), bù jiāng mǒu xiē shíwù zǔ (rú diànfěn hé dànbáizhí, huò zhīfáng hé dànbáizhí) yīqǐ chī, zhǐ chī yīxiē shíwù, rú shuǐguǒ. Gāi lǐlùn rènwéi, jiāng mǒu xiē shíwù yīqǐ chī huì gānrǎo xiāohuà——yīn wéi suǒ xū de méi bùtóng, huòzhě zhèxiē shíwù de pH zhí shuǐpíng huò xiāohuà sùdù bùtóng. Zhè zhǒng shíwù dāpèi de zhīchí zhě rènwéi, cháng dàozhōng de “jìngzhēng” huì dǎozhì shíwù zài tǐnèi “fǔlàn”, cóng’ér dǎozhì dúsù de chǎnshēng, bìng yǐnfā xiāohuà bùliáng hé jiànkāng wèntí.

Shìshí shì, yóuyú duō zhǒng yuányīn, zhèxiē shíwù zǔhé guīzé méiyǒu duōdà yìyì. Shǒuxiān, nín de shēntǐ zài shìfàng xiāohuà shànshí suǒ xū de méi fāngmiàn zuò dé fēicháng hǎo, wúlùn nín chīle shénme. Huàn jù huàshuō, nín de shēntǐ tígōngle wánchéng fèn jiě shíwù bìng jiāng yíngyǎng cóng wèi cháng dào xīshōu dào xiěyè zhōng de gōngzuò suǒ xū de wùzhí.

Xǔduō shíwù zǔhé de zhīchí zhě shēngchēng bù zūnxún tā huì dǎozhì tǐzhòng zēngjiā. Rán’ér, rúguǒ shíwù méiyǒu bèi zhèngquè xiāohuà, jiéguǒ shì xīshōu bùliáng, dǎozhì xī biàn huò fùxiè, tǐzhòng jiǎnqīng, ér bùshì tǐzhòng zēngjiā. Jué dà duōshù rénkǒu bù jìnxíng shíwù zǔhé, wǒmen méiyǒu xīshōu bùliáng hé tǐzhòng jiǎnqīng de liúxíng bìng.

Cǐwài, xǔduō dānyī shíwù bāohán hóng liàng de zǔhé, lìrú tígōng zhīfáng hé dànbáizhí de jiānguǒ hé tígōng tànshuǐ huàhéwù hé dànbáizhí de xiǎo biǎndòu. Rúguǒ shíwù dāpèi de yuánzé chénglì, jíshǐ dāndú shíyòng, nín de shēntǐ yě hěn nán xiāohuà zhèxiē shíwù.

Cǐwài, zài shìjiè shàng bèi chēng wèi “lán sè dìdài” de wǔ gè dìqū——rénmen shòumìng zuì zhǎng, zuì jiànkāng——jūmín bù jìnxíng shíwù dāpèi. Zài zhèxiē dìqū, qíngkuàng qiàqià xiāngfǎn,90 suì jí yǐshàng de jūmín bǐlì hěn gāo, dàn féipàng hé qítā jíbìng de fǎ bìng lǜ què hěn dī. Lìrú, zài xīlà de yī kǎ lǐ yǎ, wǔcān kěnéng shì dòu lèi hé tǔdòu shālā; zài gēsīdálíjiā de ní kē yà, shì zhǐ dòu lèi, dàmǐ hé nánguā. Liǎng cān dōu bù fúhé shíwù zǔhé lǐlùn, zhè jìnyībù jiàngdīle qí yǒuxiào xìng.

Zuìhòu, mǒu xiē zhíjiē wéifǎn shíwù zǔhé guīzé de shíwù zǔhé shíjì shang kěyǐ bāngzhù gǎishàn yíngyǎng xīshōu (gèng duō nèiróng jiàn xiàwén). Érqiě, suīrán zhǐyǒu yī xiàng yǐ fābiǎo de yánjiū zhuānmén yánjiūle shíwù zǔhé.

Chú thích phiên dịch tiếng Trung HSK cho bài giảng Giáo trình luyện nghe HSK 8 online bài tập ôn thi HSK cấp 8.

Thời gian để bạn tiêu hóa thức ăn — từ khi bạn đưa vào miệng đến khi bạn bài tiết ra ngoài — phụ thuộc vào nhiều yếu tố. (FYI: Quá trình này đôi khi được gọi là thời gian vận chuyển ruột của bạn, theo MedlinePlus, một nguồn lực của Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ.) “Nói chung, mọi người mất từ hai đến năm ngày để tiêu hóa thức ăn,” Rabia De Latour, MD, một bác sĩ tiêu hóa tại NYU Langone, nói với Health. “Nó khác nhau ở mỗi người,” cô nói thêm.

Rất nhiều thứ có thể dẫn đến sự khác biệt về thời gian giữa những người ở đây, nhưng đối với những người mới bắt đầu, loại thực phẩm bạn đang ăn đóng một vai trò quan trọng. Tiến sĩ De Latour nói: Thực phẩm giàu chất xơ có thể đẩy nhanh quá trình tiêu hóa của bạn. Cô ấy cho biết thêm rằng thực phẩm đơn giản hơn (nghĩ: thực phẩm không chế biến) sẽ dễ tiêu hóa hơn vì cơ thể bạn khó phân hủy các hóa chất phức tạp trong thực phẩm đã qua chế biến. Christine Lee, MD, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa tại Cleveland Clinic, cho biết: “Đường phức tạp, [thực phẩm] giàu chất béo và thực phẩm giàu protein sẽ mất nhiều thời gian hơn. Cũng cần lưu ý: Hệ tiêu hóa của bạn chậm lại theo tuổi tác, Tiến sĩ De Latour cho biết thêm.

Một số tình trạng có thể ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa không nhất thiết phải làm chậm hoặc tăng tốc hệ tiêu hóa, nhưng đó không phải là hai dấu hiệu duy nhất cho thấy có điều gì đó không ổn. Theo MedlinePlus, một nguồn tài liệu từ Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ (USNLM), phổ biến trong số này là ung thư, chứng ợ nóng, không dung nạp lactose và hội chứng ruột kích thích.

Nếu bạn nghi ngờ hệ tiêu hóa của mình hoạt động không ổn định — ví dụ: nếu bạn thường xuyên bị tiêu chảy hoặc bị táo bón — thì bạn nên đi khám với bác sĩ để tìm hiểu nguyên nhân có thể gây ra vấn đề. Theo MedlinePlus, một số xét nghiệm có thể được thực hiện để đánh giá vùng này của cơ thể, bao gồm soi ruột kết. Nếu bạn lo lắng có điều gì đó không ổn, bác sĩ chăm sóc chính của bạn có thể giới thiệu bạn đến một bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa, người có thể hoàn thành một cuộc điều tra đầy đủ để giúp bạn tìm hiểu sâu về nguyên nhân gây ra các vấn đề với hệ tiêu hóa của bạn. Tin tốt là nhiều vấn đề tiêu hóa có thể được kiểm soát bằng cách thay đổi lối sống.

Khách hàng thường hỏi tôi về việc kết hợp thực phẩm và có ba chiến lược tiềm năng mà họ đang hỏi về việc sử dụng thuật ngữ này. Chỉ một người có công về mặt khoa học. Nhưng, tôi nghĩ sẽ hữu ích khi hiểu lý do đằng sau mỗi phương pháp kết hợp thực phẩm và tại sao chỉ cần tập trung vào việc ăn một chế độ ăn đa dạng, cân bằng với nhiều thực phẩm toàn phần là chiến thuật tốt nhất để tối đa hóa tình trạng dinh dưỡng và sức khỏe của bạn. Đây là những điều cần biết.

Một phương pháp kết hợp thực phẩm tập trung vào việc không trộn lẫn một số chất dinh dưỡng đa lượng (protein, carbs và chất béo), không ăn một số nhóm thực phẩm với nhau (chẳng hạn như tinh bột và protein, hoặc chất béo và protein) và chỉ ăn một số loại thực phẩm riêng lẻ, chẳng hạn như trái cây. Lý thuyết cho rằng việc ăn một số loại thực phẩm cùng nhau sẽ cản trở quá trình tiêu hóa – do các enzym cần thiết khác nhau hoặc mức độ pH hoặc tốc độ tiêu hóa khác nhau của các loại thực phẩm này. Những người ủng hộ loại thực phẩm kết hợp này tin rằng sự “cạnh tranh” trong đường ruột khiến thức ăn bị “thối rữa” trong cơ thể, dẫn đến sản sinh chất độc, gây đau tiêu hóa và các vấn đề sức khỏe.

Sự thật là những quy tắc kết hợp thực phẩm này không có nhiều ý nghĩa vì một số lý do. Đầu tiên, cơ thể của bạn thực hiện rất tốt công việc giải phóng các enzym cần thiết để tiêu hóa một bữa ăn, bất kể bạn đã tiêu thụ những gì. Nói cách khác, cơ thể bạn cung cấp những gì cần thiết để hoàn thành công việc phân hủy thức ăn và hấp thụ các chất dinh dưỡng từ đường tiêu hóa vào máu.

Nhiều người ủng hộ việc kết hợp thực phẩm cho rằng không tuân theo nó sẽ dẫn đến tăng cân. Tuy nhiên, nếu thức ăn không được tiêu hóa đúng cách sẽ dẫn đến tình trạng kém hấp thu, dẫn đến phân lỏng hoặc tiêu chảy, giảm cân chứ không phải tăng cân. Phần lớn dân số không thực hành kết hợp thực phẩm, và chúng ta không có dịch bệnh kém hấp thu và sụt cân.

Ngoài ra, nhiều loại thực phẩm đơn lẻ chứa sự kết hợp của các loại macro, chẳng hạn như các loại hạt, cung cấp chất béo và protein, và đậu lăng cung cấp carbs và protein. Nếu nguyên tắc kết hợp thức ăn đúng, cơ thể bạn sẽ gặp khó khăn trong việc tiêu hóa những thức ăn này, ngay cả khi ăn một mình.

Ngoài ra, trong năm khu vực trên thế giới được gọi là Khu vực Xanh – nơi mọi người sống lâu nhất, khỏe mạnh nhất – cư dân không thực hành kết hợp thực phẩm. Điều hoàn toàn ngược lại ở những vùng này, nơi có tỷ lệ cao công dân sống từ 90 tuổi trở lên, nhưng tỷ lệ béo phì và các bệnh khác lại khá thấp. Ví dụ, ở Ikaria, Hy Lạp, bữa trưa có thể là salad với đậu và khoai tây; ở Nicoya, Costa Rica, có thể có nghĩa là đậu, gạo và bí. Cả bữa ăn đều không tuân theo lý thuyết kết hợp thực phẩm, điều này càng làm giảm giá trị của nó.

Cuối cùng, một số cặp thực phẩm trực tiếp chống lại các quy tắc kết hợp thực phẩm thực sự có thể giúp cải thiện sự hấp thụ chất dinh dưỡng (thêm về điều này bên dưới). Và, trong khi chỉ có một nghiên cứu được công bố đã đặc biệt xem xét việc kết hợp thực phẩm.

Trên đây là nội dung chi tiết của bài giảng Giáo trình luyện nghe HSK 8 online bài tập ôn thi HSK cấp 8 ngày hôm nay,các bạn đừng quên lưu bài giảng về học dần nhé,chúc các bạn có một buổi học vui vẻ nhé.

Was this helpful?

0 / 0

Trả lời 0