Giáo trình tiếng Trung thương mại ứng dụng Bài 6

Giáo trình tiếng Trung thương mại ứng dụng Bài 6
Đánh giá post

Học tiếng Trung thương mại mỗi ngày cùng Thầy Vũ Bài 6

Giáo trình tiếng Trung thương mại ứng dụng Bài 6 là bài giảng do Thầy Nguyễn Minh Vũ trực tiếp soạn thảo và đăng tải trên kênh Luyện thi HSK online. Thầy Nguyễn Minh Vũ hiện nay sau một thời gian nghỉ dịch và việc học bị gián đoạn thì đã cập nhật thông tin về khóa học tại trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội và các khóa học tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TPHCM. Các bài giảng được đăng công khai miễn phí với nối dung vô cùng đa dạng,chính xác tuyệt đối do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ biên soạn cho các bạn học viên. Vậy thì các bạn hãy nhớ cập nhật về cho mình thật nhiều bài giảng và lưu về học dần nhé.

Sau đây sẽ là thông tin chi tiết về các khóa học mới nhất của Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân ChineMaster Hà Nội và Trung tâm tiếng Trung quận 10 TP HCM là địa chỉ chuyên đào tạo các khóa học tiếng Trung và luyện thi HSK cực kì chất lượng do Thầy Vũ làm chủ. Các bạn sẽ được học các lớp do Thầy Vũ trực tiếp đứng lớp và giảng dạy cho các bạn.

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TPHCM

Hiện nay bộ gõ tiếng Trung SoGou đang được đông đảo các bạn học viên đang học tiếng Trung mà có sử dụng trên máy tính tải về dùng, sau một thời gian trải nghiệm thì bộ gõ này được đánh giá là rất dễ sử dụng và có tác dụng giúp các bạn học viên có thể ghi nhớ chữ Hán được lâu hơn,vậy thì bạn nào còn chưa tải bộ gõ này thì hãy nhanh chóng download miễn phí ở link bên dưới nhé.

Tải ngay bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin

Hãy tải ngay cho mình bộ giáo trình tiếng Trung 9 quyển Chinemaster của Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn thảo và thiết kế đang cực kì nổi tiếng hiện nay. Bộ giáo trình này sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức cơ bản và đầy đủ chính xác nhất

Giáo trình Tiếng Trung ChineMaster

Nội dung Giáo trình tiếng Trung thương mại ứng dụng Bài 6

Giáo trình tiếng Trung thương mại ứng dụng Bài 6 tiếp tục chương trình đào tạo trực tuyến khóa học tiếng Trung thương mại online trình độ cơ bản đến nâng cao của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ đi bài theo hệ thống giáo án bài giảng trong bộ sách tiếng Trung thương mại ChineMaster 8 quyển. Bộ tài liệu này đã được Thầy Vũ ra chỉ thị yêu cầu toàn bộ hệ thống Trung tâm tiếng Trung thương mại ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn sử dụng làm tài liệu giảng dạy chính thức cho các lớp tiếng Trung thương mại. Đây chính là bước tiến mới của Thầy Vũ để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo cũng như giảng dạy cho toàn hệ thống ChineMaster với phương châm và tôn chỉ làm việc là lấy chất lượng ưu tiên đưa lên hàng đầu. Bạn nào chưa có bộ giáo trình này thì liên hệ Thầy Vũ để đặt mua trực tuyến luôn và ngay nhé.

勒索软件是“暴力民主化”趋势的最新例证。在勒索软件攻击中,恶意行为者会访问受害者的计算机系统,使用恶意软件加密系统数据,并且只有在受害者支付赎金(通常以比特币支付赎金,因为难以追踪)的情况下才会对其进行解密。由于“勒索软件即服务”的出现,任何拥有互联网连接的人——从民族国家到罪犯再到恐怖分子——只要具备最低限度的技能和恶意,现在都可以发起这些攻击。在这种商业模式中,勒索软件开发商将预制的恶意软件出租给任何付款的人,开发商从赎金付款中分得一杯羹。

勒索软件勒索已成为一个自我维持的犯罪生态系统。这是一项蓬勃发展的业务,因为大多数受害者愿意支付相对适度的赎金,然后为进一步的攻击提供资金。支付赎金可能会刺激不良行为,但受害公司通常(并且可以理解)只是希望尽快恢复其数据。

黑客最常追求金钱,但攻击也可能破坏美国经济的稳定,无论是有意还是无意。例如,2021 年 5 月,一个名为 DarkSide 的黑客组织对美国最大的燃料管道之一 Colonial Pipeline 发起了勒索软件攻击,迫使其在多个州的燃料配送业务关闭。想想在 20 年前,在网络时代之前,需要什么样的人身攻击才能在该国东部掀起一波天然气短缺浪潮。

近年来,这些攻击的规模和影响呈爆炸式增长。据估计,到 2021 年,勒索软件将使全球经济损失约 200 亿美元,是 2015 年的 57 倍。每个人都是脆弱的。

简而言之,美国的网络安全系统正在闪烁红色。拜登总统在 5 月份签署了一项行政命令,要求出售给政府的软件符合基线安全标准,要求联邦承包商迅速报告网络事件,并创建一个类似国家运输安全委员会的政府实体来审查重大违规行为。

白宫还呼吁私营部门采取更多措施来解决网络安全问题,拜登总统在最近与科技巨头的会晤中称之为“核心国家安全挑战”。政府随后宣布了多项政府和私营部门举措,包括合作开发新框架以提高技术供应链的安全性、加大培训多元化网络安全劳动力的力度,以及扩大工业控制系统网络安全举措从电力公司到天然气管道等。

首先,政府应该在企业无法做到的地方采取行动,并在其权力范围内采取一切行动来破坏外国及其犯罪团伙的勒索软件活动。这意味着施加外交压力,将勒索软件团体下线的进展与团体所在国家的制裁救济联系起来,起诉海外不良行为者,引渡和起诉他们,以及(可能)对勒索软件团体采取进攻性网络行动。

其次,拜登政府应制定具体指导方针,说明企业应如何准备和应对勒索软件攻击,从而激励公司为勒索软件做好准备。眼下,政府两面说话。它的官方立场是公司不应支付赎金,但它承认支付赎金通常符合公司和公众的最佳利益。 FBI 敦促受害者就勒索软件事件与执法部门进行协调,并分享是否支付了赎金,以及通过什么比特币地址。

这种模糊性使企业更难管理勒索软件风险,因为他们不确定应该采取哪些步骤来解决这些问题,并让他们对勒索软件后的诉讼持开放态度。事实上,Colonial Pipeline 在受害后至少受到了两起诉讼的打击。如果政府现在不制定这样的标准,那么在解决此类诉讼时,将由法院自行制定。

第三,政府应与遭受勒索软件攻击的公司合作,收回支付给黑客的加密货币,从而中断为未来攻击提供资金的周期。值得注意的是,联邦调查局与 Colonial Pipeline 合作没收了支付给黑客的超过 200 万美元的比特币,这是司法部最近成立的勒索软件和数字勒索特别工作组可能提供的一个有希望的迹象。正如副总检察长丽莎·摩纳哥所说,“追踪金钱仍然是我们拥有的最基本但最强大的工具之一。”

这些行动都不会消除勒索软件的商业风险,但它们可以帮助通过共同防御文化来对抗暴力的民主化。

艾达飓风将倒塌的电塔和电力线抛入密西西比河的图像说明了美国面临的一个根本挑战:我们的电力系统不是为抵御极端天气事件而建造的。如果没有大量投资来加强、现代化和清洁我们的电网,问题将不是它是否会失败,而是何时失败。

在过去的一年里,我们对未来的危险有了全面的了解。甚至在艾达之前,我们就有可能使电网超载的野火和热浪、使水力发电紧张的干旱以及冻结天然气生产的极地涡旋。这种打击是气候变化驱动的长期趋势的一部分——如果我们继续排放碳污染,这种趋势将继续恶化。

正如联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯所说,这是人类的红色代码。但幸运的是,拜登政府有一个应对计划:“重建更好议程”,该议程将进行必要的关键投资,以保护我们的基础设施免受气候影响,并使我们的国家走上建设清洁能源经济的轨道。

虽然有些人质疑总统的历史性提议的范围,但我们应该权衡他们的担忧与极端天气事件后成倍增长的清理成本。在 1980 年代,气候灾害后的清理费用每年约为 180 亿美元。然后极端天气加剧,因此成本激增。在 1990 年代,我们每年花费约 270 亿美元进行清理。在 2000 年代,它每年花费近 520 亿美元。在 2010 年代,清理成本激增至 810 亿美元。然后在过去五年中,我们每年花费高达 1210 亿美元来清理愤怒的大自然母亲。

当这些气候灾难袭击电力系统时,它们会扰乱企业,给州和地方政府预算带来巨大压力,并损害全国美国家庭的健康和财富。今年夏天,超过 1 亿美国人处于高温警报之下。而低收入的美国人——尤其是在黑人、拉丁裔和土著社区——遭受最直接和直接的伤害。在路易斯安那州和密西西比州,那些在艾达飓风过后无法撤离的人在等待电力恢复的同时忍受着高达三位数的温度。

为了保证美国人民的安全,我们需要提高对这些强风暴的抵御能力——这首先需要更多的输电线路来远距离传输电力。这将降低当地发电厂在暴风雨期间停工导致社区断电的可能性。

我们还需要确保我们正在建设的新基础设施能够经受住我们知道即将到来的日益严重的气候影响。这意味着,例如,将钢筋混凝土中的木杆换成钢杆,并在有意义的情况下将线路置于地下。为了应对野火,Pacific Gas and Electric 正在努力掩埋 10,000 英里长的电力线。我们可以在最容易受到极端天气影响的关键地区复制这种努力。

诚然,额外的线路、更坚固的电线杆和战略性地下工程并不能阻止每一次天气灾害使发电厂或输电脱机——但我们可以通过分布式清洁能源系统减轻干扰。

即使新奥尔良的大部分地区都处于黑暗之中,由于大楼的屋顶太阳能电池板和现场电池存储,圣彼得公寓的居民每天仍能享受 8 小时的电力供应。我们应该将更多的关键基础设施和建筑物连接到这种可以快速上线并满足当地需求的可再生微电网。在我们努力完成跨越数千英里的传输升级的同时,城市和州可以迅速采取行动来部署和激励这些较小规模的分布式能源项目。

然而,如果我们允许这些自然灾害继续变得更具破坏性和更普遍,即使这些步骤也将被证明是徒劳的。从长远来看,真正加强电网并保护我们社区的唯一方法是建立清洁能源经济。我们实现零排放未来所需的许多技术——比如太阳能——已经得到证实,扩大部署将创造大量就业机会。如果我们在 2035 年之前通过太阳能推动 40% 的电力供应,我们将创造多达 150 万个工作岗位——而不会提高能源价格。其他清洁能源技术,如电池存储和清洁氢燃料电池,具有巨大的潜力,我们可以通过联邦投资来释放。

好消息是,国会面前的两党基础设施交易包括 270 亿美元的基本输电投资——其中可能包括加固输电塔和将输电线路埋在地下,以及扩大宽带和电动汽车充电组件的法案。

Giáo án giảng dạy trực tuyến lớp tiếng Trung thương mại online theo Giáo trình tiếng Trung thương mại ứng dụng Bài 6. Các bạn chú ý làm bài tập chú thích phiên âm tiếng Trung ở ngay bên dưới nhé. Sau khi các bạn làm xong bài tập thì hãy gửi đáp án của bạn lên diễn đàn tiếng Trung ChineMaster để được chấm bài miễn phí.

Lèsuǒ ruǎnjiàn shì “bàolì mínzhǔ huà” qūshì de zuìxīn lìzhèng. Zài lèsuǒ ruǎnjiàn gōngjí zhōng, èyì xíngwéi zhě huì fǎngwèn shòuhài zhě de jìsuànjī xìtǒng, shǐyòng èyì ruǎnjiàn jiāmì xìtǒng shùjù, bìngqiě zhǐyǒu zài shòuhài zhě zhīfù shújīn (tōngcháng yǐ bǐtè bì zhīfù shújīn, yīn wéi nányǐ zhuīzōng) de qíngkuàng xià cái huì duì qí jìnxíng jiěmì. Yóuyú “lèsuǒ ruǎnjiàn jí fúwù” de chūxiàn, rènhé yǒngyǒu hùliánwǎng liánjiē de rén——cóng mínzú guójiā dào zuìfàn zài dào kǒngbù fèn zi——zhǐyào jùbèi zuìdī xiàndù de jìnéng hé èyì, xiànzài dōu kěyǐ fāqǐ zhèxiē gōngjí. Zài zhè zhǒng shāngyè móshì zhōng, lèsuǒ ruǎnjiàn kāifā shāng jiāng yùzhì de èyì ruǎnjiàn chūzū gěi rènhé fùkuǎn de rén, kāifā shāng cóng shújīn fùkuǎn zhōng fēn dé yībēi gēng.

Lèsuǒ ruǎnjiàn lèsuǒ yǐ chéngwéi yīgè zìwǒ wéichí de fànzuì shēngtài xìtǒng. Zhè shì yī xiàng péngbó fāzhǎn de yèwù, yīn wéi dà duōshù shòuhài zhě yuànyì zhīfù xiāngduì shìdù de shújīn, ránhòu wéi jìnyībù de gōngjí tígōng zījīn. Zhīfù shújīn kěnéng huì cìjī bùliáng xíngwéi, dàn shòuhài gōngsī tōngcháng (bìngqiě kěyǐ lǐjiě) zhǐshì xīwàng jǐnkuài huīfù qí shùjù.

Hēikè zuì cháng zhuīqiú jīnqián, dàn gōngjí yě kěnéng pòhuài měiguó jīngjì de wěndìng, wúlùn shì yǒuyì háishì wúyì. Lìrú,2021 nián 5 yuè, yīgè míng wèi DarkSide de hēikè zǔzhī duì měiguó zuìdà de ránliào guǎndào zhī yī Colonial Pipeline fāqǐle lèsuǒ ruǎnjiàn gōngjí, pòshǐ qí zài duō gè zhōu de ránliào pèisòng yèwù guānbì. Xiǎng xiǎng zài 20 nián qián, zài wǎngluò shídài zhīqián, xūyào shénme yàng de rénshēn gōngjí cáinéng zài gāi guó dōngbù xiānqǐ yī bō tiānránqì duǎnquē làngcháo.

Jìnnián lái, zhèxiē gōngjí de guīmó hé yǐngxiǎng chéng bàozhà shì zēngzhǎng. Jù gūjì, dào 2021 nián, lèsuǒ ruǎnjiàn jiāng shǐ quánqiú jīngjì sǔnshī yuē 200 yì měiyuán, shì 2015 nián de 57 bèi. Měi gèrén dōu shì cuìruò de.

Jiǎn ér yán zhī, měiguó de wǎngluò ānquán xìtǒng zhèngzài shǎnshuò hóngsè. Bài dēng zǒngtǒng zài 5 yuèfèn qiānshǔle yī xiàng xíngzhèng mìnglìng, yāoqiú chūshòu gěi zhèngfǔ de ruǎnjiàn fúhé jīxiàn ānquán biāozhǔn, yāoqiú liánbāng chéngbāo shāng xùnsù bàogào wǎngluò shìjiàn, bìng chuàngjiàn yīgè lèisì guójiā yùnshū ānquán wěiyuánhuì de zhèngfǔ shítǐ lái shěnchá zhòngdà wéiguī xíngwéi.

Báigōng hái hūyù sīyíng bùmén cǎiqǔ gèng duō cuòshī lái jiějué wǎngluò ānquán wèntí, bài dēng zǒngtǒng zài zuìjìn yǔ kējì jùtóu de huìwù zhōng chēng zhī wèi “héxīn guójiā ānquán tiǎozhàn”. Zhèngfǔ suíhòu xuānbùle duō xiàng zhèngfǔ hé sīyíng bùmén jǔcuò, bāokuò hézuò kāifā xīn kuàngjià yǐ tígāo jìshù gōngyìng liàn de ānquán xìng, jiā dà péixùn duōyuán huà wǎngluò ānquán láodònglì de lìdù, yǐjí kuòdà gōngyè kòngzhì xìtǒng wǎngluò ānquán jǔcuò cóng diànlì gōngsī dào tiānránqì guǎndào děng.

Shǒuxiān, zhèngfǔ yīnggāi zài qǐyè wúfǎ zuò dào dì dìfāng cǎiqǔ xíngdòng, bìng zài qí quánlì fànwéi nèi cǎiqǔ yīqiè xíngdòng lái pòhuài wàiguó jí qí fànzuì tuánhuǒ de lèsuǒ ruǎnjiàn huódòng. Zhè yìwèizhe shījiā wàijiāo yālì, jiāng lèsuǒ ruǎnjiàn tuántǐ xià xiàn de jìnzhǎn yǔ tuántǐ suǒzài guójiā de zhìcái jiùjì liánxì qǐlái, qǐsù hǎiwài bùliáng xíngwéi zhě, yǐndù hé qǐsù tāmen, yǐjí (kěnéng) duì lèsuǒ ruǎnjiàn tuántǐ cǎiqǔ jìngōng xìng wǎngluò xíngdòng.

Qícì, bài dēng zhèngfǔ yìng zhìdìng jùtǐ zhǐdǎo fāngzhēn, shuōmíng qǐyè yìng rúhé zhǔnbèi hé yìngduì lèsuǒ ruǎnjiàn gōngjí, cóng’ér jīlì gōngsī wèi lèsuǒ ruǎnjiàn zuò hǎo zhǔnbèi. Yǎnxià, zhèngfǔ liǎngmiàn shuōhuà. Tā de guānfāng lìchǎng shì gōngsī bù yìng zhīfù shújīn, dàn tā chéngrèn zhīfù shújīn tōngcháng fúhé gōngsī hé gōngzhòng de zuì jiā lìyì. FBI dūncù shòuhài zhě jiù lèsuǒ ruǎnjiàn shìjiàn yǔ zhífǎ bùmén jìnxíng xiétiáo, bìng fēnxiǎng shìfǒu zhīfùle shújīn, yǐjí tōngguò shèn me bǐtè bì dìzhǐ.

Zhè zhǒng móhú xìng shǐ qǐyè gèng nán guǎnlǐ lèsuǒ ruǎnjiàn fēngxiǎn, yīnwèi tāmen bù quèdìng yīnggāi cǎiqǔ nǎxiē bùzhòu lái jiějué zhèxiē wèntí, bìng ràng tāmen duì lèsuǒ ruǎnjiàn hòu de sùsòng chí kāifàng tàidù. Shìshí shàng,Colonial Pipeline zài shòuhài hòu zhìshǎo shòudàole liǎng qǐ sùsòng de dǎjí. Rúguǒ zhèngfǔ xiànzài bù zhìdìng zhèyàng de biāozhǔn, nàme zài jiějué cǐ lèi sùsòng shí, jiāngyóu fǎyuàn zìxíng zhìdìng.

Dì sān, zhèngfǔ yīng yǔ zāoshòu lèsuǒ ruǎnjiàn gōngjí de gōngsī hézuò, shōuhuí zhīfù gěi hēikè de jiāmì huòbì, cóng’ér zhōngduàn wèi wèilái gōngjí tígōng zījīn de zhōuqí. Zhídé zhùyì de shì, liánbāng diàochá jú yǔ Colonial Pipeline hézuò mòshōule zhīfù gěi hēikè de chāoguò 200 wàn měiyuán de bǐtè bì, zhè shì sīfǎ bù zuìjìn chénglì de lèsuǒ ruǎnjiàn hé shùzì lèsuǒ tèbié gōngzuò zǔ kěnéng tígōng de yīgè yǒu xīwàng de jīxiàng. Zhèngrú fù zǒng jiǎnchá zhǎng lì shā·mónàgē suǒ shuō,“zhuīzōng jīnqián réngrán shì wǒmen yǒngyǒu de zuì jīběn dàn zuì qiáng dà de gōngjù zhī yī.”

Zhèxiē xíngdòng dōu bù huì xiāochú lèsuǒ ruǎnjiàn de shāngyè fēngxiǎn, dàn tāmen kěyǐ bāngzhù tōngguò gòngtóng fángyù wénhuà lái duìkàng bàolì de mínzhǔ huà.

Ài dá jùfēng jiāng dǎotā de diàn tǎ hé diànlìxiàn pāo rù mìxīxībǐ hé de túxiàng shuōmíngliǎo měiguó miànlín de yīgè gēnběn tiǎozhàn: Wǒmen de diànlì xìtǒng bùshì wèi dǐyù jíduān tiānqì shìjiàn ér jiànzào de. Rúguǒ méiyǒu dàliàng tóuzī lái jiāqiáng, xiàndàihuà hé qīngjié wǒmen de diànwǎng, wèntí jiāng bùshì tā shìfǒu huì shībài, ér shì hé shí shībài.

Zài guòqù de yī nián lǐ, wǒmen duì wèilái de wéixiǎn yǒule quánmiàn de liǎojiě. Shènzhì zài ài dá zhīqián, wǒmen jiù yǒu kěnéng shǐ diànwǎng chāozài de yěhuǒ hé rèlàng, shǐ shuǐlì fādiàn jǐnzhāng de gānhàn yǐjí dòngjié tiānránqì shēngchǎn de jídì wō xuán. Zhè zhǒng dǎjí shì qìhòu biànhuà qūdòng de cháng qī qūshì de yībùfèn——rúguǒ wǒmen jìxù páifàng tàn wūrǎn, zhè zhǒng qūshì jiāng jìxù èhuà.

Zhèngrú liánhéguó mìshū cháng āndōngní’ào·gǔ tè léi sī suǒ shuō, zhè shì rénlèi de hóngsè dàimǎ. Dàn xìngyùn de shì, bài dēng zhèngfǔ yǒu yīgè yìngduì jìhuà:“Chóngjiàn gèng hǎo yìchéng”, gāi yìchéng jiāng jìnxíng bìyào de guānjiàn tóuzī, yǐ bǎohù wǒmen de jīchǔ shèshī miǎn shòu qìhòu yǐngxiǎng, bìng shǐ wǒmen de guójiā zǒu shàng jiànshè qīngjié néngyuán jīngjì de guǐdào.

Suīrán yǒuxiē rén zhíyí zǒngtǒng de lìshǐ xìng tíyì de fànwéi, dàn wǒmen yīnggāi quánhéng tāmen de dānyōu yǔ jíduān tiānqì shìjiàn hòu chéng bèi zēngzhǎng de qīnglǐ chéngběn. Zài 1980 niándài, qìhòu zāihài hòu de qīnglǐ fèiyòng měinián yuē wèi 180 yì měiyuán. Ránhòu jíduān tiānqì jiājù, yīncǐ chéngběn jīzēng. Zài 1990 niándài, wǒmen měinián huāfèi yuē 270 yì měiyuán jìnxíng qīnglǐ. Zài 2000 niándài, tā měinián huāfèi jìn 520 yì měiyuán. Zài 2010 niándài, qīnglǐ chéngběn jīzēng zhì 810 yì měiyuán. Ránhòu zài guòqù wǔ nián zhōng, wǒmen měinián huāfèi gāodá 1210 yì měiyuán lái qīnglǐ fènnù de dà zìrán mǔqīn.

Dāng zhèxiē qìhòu zāinàn xíjí diànlì xìtǒng shí, tāmen huì rǎoluàn qǐyè, gěi zhōu hé dìfāng zhèngfǔ yùsuàn dài lái jùdà yālì, bìng sǔnhài quánguó měiguó jiātíng de jiànkāng hé cáifù. Jīnnián xiàtiān, chāoguò 1 yì měiguó rén chǔyú gāowēn jǐngbào zhī xià. Ér dī shōurù dì měiguó rén——yóuqí shì zài hēirén, lādīng yì hé tǔzhù shèqū——zāoshòu zuì zhíjiē hé zhíjiē de shānghài. Zài lùyìsī ān nàzhōu hé mìxīxībǐ zhōu, nàxiē zài ài dá jùfēng guòhòu wúfǎ chèlí de rén zài děngdài diànlì huīfù de tóngshí rěnshòuzhe gāodá sān wèi shǔ de wēndù.

Wèile bǎozhèng měiguó rénmín de ānquán, wǒmen xūyào tígāo duì zhèxiē qiáng fēngbào de dǐyù nénglì——zhè shǒuxiān xūyào gèng duō de shūdiànxiànlù lái yuǎn jùlí chuánshūdiànlì. Zhè jiāng jiàngdī dāngdì fādiàn chǎng zài bàofēngyǔ qíjiān tínggōng dǎozhì shèqū duàn diàn de kěnéng xìng.

Wǒmen hái xūyào quèbǎo wǒmen zhèngzài jiànshè de xīn jīchǔ shèshī nénggòu jīngshòu zhù wǒmen zhīdào jíjiāng dàolái de rìyì yánzhòng de qìhòu yǐngxiǎng. Zhè yìwèizhe, lìrú, jiāng gāngjīn hùnníngtǔ zhōng de mù gān huàn chéng gāng gān, bìng zài yǒu yìyì de qíngkuàng xià jiāng xiànlù zhì yú dìxià. Wèile yìngduì yěhuǒ,Pacific Gas and Electric zhèngzài nǔlì yǎnmái 10,000 yīnglǐ cháng de diànlìxiàn. Wǒmen kěyǐ zài zuì róngyì shòudào jíduān tiānqì yǐngxiǎng de guānjiàn dìqū fùzhì zhè zhǒng nǔlì.

Chéngrán, éwài de xiànlù, gèng jiāngù de diàn xiàn gān hé zhànlüè xìng dìxià gōngchéng bìng bùnéng zǔzhǐ měi yīcì tiānqì zāihài shǐ fādiàn chǎng huò shūdiàn tuō jī——dàn wǒmen kěyǐ tōngguò fèn bù shì qīngjié néngyuán xìtǒng jiǎnqīng gānrǎo.

Jíshǐ xīn ào’ěrliáng de dà bùfèn dìqū dōu chǔyú hēi’àn zhī zhōng, yóuyú dàlóu de wūdǐng tàiyángnéng diànchí bǎn hé xiànchǎng diànchí cúnchú, shèng bǐdé gōngyù de jūmín měitiān réng néng xiǎngshòu 8 xiǎoshí de diànlì gōngyìng. Wǒmen yīnggāi jiāng gèng duō de guānjiàn jīchǔ shèshī hé jiànzhú wù liánjiē dào zhè zhǒng kěyǐ kuàisù shàngxiàn bìng mǎnzú dāngdì xūqiú de kě zàishēng wéi diànwǎng. Zài wǒmen nǔlì wánchéng kuàyuè shù qiān yīnglǐ de chuánshū shēngjí de tóngshí, chéngshì hé zhōu kěyǐ xùnsù cǎiqǔ xíngdòng lái bùshǔ hé jīlì zhèxiē jiào xiǎo guīmó de fēnbù shì néngyuán xiàngmù.

Rán’ér, rúguǒ wǒmen yǔnxǔ zhèxiē zìrán zāihài jìxù biàn dé gèng jù pòhuài xìng hé gèng pǔbiàn, jíshǐ zhèxiē bùzhòu yě jiāng bèi zhèngmíng shì túláo de. Cóng chángyuǎn lái kàn, zhēnzhèng jiāqiáng diànwǎng bìng bǎohù wǒmen shèqū de wéiyī fāngfǎ shì jiànlì qīngjié néngyuán jīngjì. Wǒmen shíxiàn líng páifàng wèilái suǒ xū de xǔduō jìshù——bǐrú tàiyángnéng——yǐjīng dédào zhèngshí, kuòdà bùshǔ jiāng chuàngzào dàliàng jiùyè jīhuì. Rúguǒ wǒmen zài 2035 nián zhīqián tōngguò tàiyángnéng tuīdòng 40% de diànlì gōngyìng, wǒmen jiāng chuàngzào duō dá 150 wàn gè gōngzuò gǎngwèi——ér bù huì tígāo néngyuán jiàgé. Qítā qīngjié néngyuán jìshù, rú diànchí cúnchú hé qīngjié qīng ránliào diànchí, jùyǒu jùdà de qiánlì, wǒmen kěyǐ tōngguò liánbāng tóuzī lái shìfàng.

Hǎo xiāoxī shì, guóhuì miànqián de liǎng dǎng jīchǔ shèshījiāoyì bāokuò 270 yì měiyuán de jīběn shūdiàn tóuzī——qízhōng kěnéng bāokuò jiāgù shūdiàn tǎ hé jiāng shū diàn xiànlù mái zài dìxià, yǐjí kuòdà kuāndài hé diàndòng qìchē chōngdiàn zǔjiàn de fǎ’àn.

Giáo án luyện dịch tiếng Trung thương mại ứng dụng thực tế của bài giảng Giáo trình tiếng Trung thương mại ứng dụng Bài 6 được Thầy Vũ thiết kế với rất nhiều ngữ pháp tiếng Trung và từ vựng tiếng Trung thương mại. Các bạn chú ý tập trung làm bài tập bên dưới nhé.

Ransomware là một ví dụ mới nhất của xu hướng “dân chủ hóa bằng bạo lực”. Trong một cuộc tấn công bằng ransomware, kẻ xấu truy cập vào hệ thống máy tính của nạn nhân, sử dụng phần mềm độc hại để mã hóa dữ liệu của hệ thống và chỉ giải mã nó nếu nạn nhân trả tiền chuộc, thường là bằng Bitcoin vì rất khó truy tìm. Bất kỳ ai có kết nối internet – từ các quốc gia đến tội phạm đến khủng bố – với kỹ năng tối thiểu và ý định xấu xa hiện có thể thực hiện các cuộc tấn công này nhờ sự ra đời của “dịch vụ ransomware”. Trong mô hình kinh doanh này, các nhà phát triển ransomware thuê phần mềm độc hại được tạo sẵn cho bất kỳ ai trả tiền và nhà phát triển sẽ bị cắt khoản thanh toán tiền chuộc.

Các vụ tống tiền ransomware đã trở thành một hệ sinh thái tội phạm tự duy trì. Đó là một ngành kinh doanh phát đạt vì hầu hết nạn nhân sẵn sàng trả khoản tiền chuộc tương đối khiêm tốn, sau đó tài trợ cho các cuộc tấn công tiếp theo. Trả tiền chuộc có thể khuyến khích hành vi xấu, nhưng một công ty bị nạn thường (và dễ hiểu là) chỉ muốn dữ liệu của mình được khôi phục càng nhanh càng tốt.

Tin tặc thường theo đuổi tiền nhất, nhưng các cuộc tấn công cũng có thể gây mất ổn định nền kinh tế Mỹ, cho dù có chủ ý hay không. Ví dụ, vào tháng 5 năm 2021, một nhóm hack có tên là DarkSide đã tiến hành một cuộc tấn công bằng ransomware nhằm vào Colonial Pipeline, một trong những đường ống dẫn nhiên liệu lớn nhất ở Hoa Kỳ, buộc phải đóng cửa các hoạt động phân phối nhiên liệu của nó trên một số bang. Hãy xem xét loại cuộc tấn công vật lý mà nó đã yêu cầu 20 năm trước, trong thời kỳ tiền mạng, để gây ra làn sóng thiếu khí đốt trên khắp miền đông của đất nước.

Quy mô và tác động của các cuộc tấn công này đã bùng nổ trong những năm gần đây. Theo một ước tính, ransomware sẽ tiêu tốn của nền kinh tế toàn cầu khoảng 20 tỷ USD vào năm 2021, tăng gấp 57 lần so với năm 2015. Mọi người đều dễ bị tổn thương.

Nói tóm lại, hệ thống an ninh mạng của Mỹ đang nhấp nháy màu đỏ. Tổng thống Biden đã ký một lệnh điều hành trở lại vào tháng 5 yêu cầu phần mềm được bán cho chính phủ phải đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật cơ bản, yêu cầu các nhà thầu liên bang báo cáo nhanh các sự cố mạng và thành lập một tổ chức chính phủ giống như Ban An toàn Giao thông Quốc gia để xem xét các vi phạm lớn.

Nhà Trắng cũng đang kêu gọi khu vực tư nhân làm nhiều hơn nữa để giải quyết vấn đề an ninh mạng, điều mà Tổng thống Biden gọi là “thách thức an ninh quốc gia cốt lõi” trong cuộc họp gần đây với các ông lớn công nghệ. Chính quyền sau đó đã công bố một số sáng kiến của chính phủ và khu vực tư nhân, bao gồm hợp tác phát triển một khuôn khổ mới để cải thiện tính bảo mật của chuỗi cung ứng công nghệ, tăng cường nỗ lực đào tạo lực lượng lao động an ninh mạng đa dạng và mở rộng Sáng kiến An ninh mạng Hệ thống Kiểm soát Công nghiệp từ các tiện ích điện đến đường ống dẫn khí đốt tự nhiên, trong số những thứ khác.

Đầu tiên, chính phủ nên hành động khi các doanh nghiệp không thể và thực hiện mọi hành động trong khả năng của mình để phá vỡ các hoạt động ransomware của các quốc gia nước ngoài và các băng nhóm tội phạm của họ. Điều đó có nghĩa là sử dụng áp lực ngoại giao, buộc tiến độ đưa các nhóm ransomware ngoại tuyến để áp dụng biện pháp trừng phạt đối với các quốc gia mà các nhóm này cư trú, chỉ ra những kẻ xấu ở nước ngoài, dẫn độ và truy tố họ, và (có khả năng) thực hiện hành động tấn công mạng chống lại các nhóm ransomware.

Thứ hai, chính quyền Biden nên khuyến khích các công ty chuẩn bị cho ransomware bằng cách đưa ra các hướng dẫn cụ thể về những gì các doanh nghiệp nên làm để chuẩn bị và ứng phó với các cuộc tấn công ransomware. Hiện tại, chính phủ nói ra hai mặt của mình. Quan điểm chính thức của nó là các công ty không nên trả tiền chuộc, nhưng nó thừa nhận rằng nó thường thuộc về lợi ích tốt nhất của công ty – và công chúng – phải trả. FBI kêu gọi các nạn nhân phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật về các sự cố ransomware và chia sẻ xem tiền chuộc đã được trả hay chưa và thông qua địa chỉ Bitcoin nào.

Sự không rõ ràng này khiến các doanh nghiệp khó quản lý rủi ro ransomware hơn vì họ không chắc mình nên thực hiện các bước nào để giải quyết những vấn đề này và điều đó khiến họ dễ bị kiện tụng sau ransomware. Thật vậy, Colonial Pipeline đã phải hứng chịu ít nhất hai vụ kiện sau khi nó trở thành nạn nhân. Nếu chính quyền không thiết lập các tiêu chuẩn như vậy ngay bây giờ, thì sẽ để các tòa án thực hiện khi họ giải quyết các loại vụ kiện này.

Thứ ba, chính phủ nên làm việc với các công ty là nạn nhân của các cuộc tấn công ransomware để thu hồi tiền điện tử được trả cho tin tặc, do đó làm gián đoạn các chu kỳ tài trợ cho các cuộc tấn công trong tương lai. Đáng chú ý, FBI đã làm việc với Colonial Pipeline để thu giữ hơn 2 triệu đô la Bitcoin được trả cho tin tặc, trong một dấu hiệu đầy hứa hẹn về những gì có thể đến từ Lực lượng đặc nhiệm tống tiền kỹ thuật số và Ransomware được thành lập gần đây của Bộ Tư pháp. Như Phó Tổng chưởng lý Lisa Monaco đã nói, “Theo sau tiền vẫn là một trong những công cụ cơ bản nhưng mạnh mẽ nhất mà chúng tôi có.”

Không có hành động nào trong số này sẽ loại bỏ rủi ro kinh doanh của ransomware, nhưng chúng có thể giúp chống lại việc dân chủ hóa bạo lực với một nền văn hóa bảo vệ chung.

Hình ảnh một tháp điện bị sập và các đường dây điện mà cơn bão Ida đổ vào sông Mississippi đã minh họa một thách thức cơ bản mà quốc gia này phải đối mặt: Hệ thống điện của chúng ta không được xây dựng để chống chọi với các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt. Nếu không có các khoản đầu tư lớn để củng cố, hiện đại hóa và làm sạch lưới điện của chúng ta, câu hỏi sẽ không phải là liệu nó có thất bại hay không, mà là khi nào.

Trong năm qua, chúng tôi đã có một cái nhìn đầy đủ về những nguy hiểm phía trước. Ngay cả trước Ida, chúng ta đã có những trận cháy rừng và sóng nhiệt đe dọa làm quá tải lưới điện, hạn hán làm căng thẳng quá trình sản xuất thủy điện và một cơn lốc vùng cực làm đóng băng sản xuất khí đốt. Điều này là một phần của xu hướng lâu dài do biến đổi khí hậu thúc đẩy – một xu hướng sẽ tiếp tục trở nên tồi tệ hơn nếu chúng ta tiếp tục phun ra ô nhiễm carbon.

Như Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres đã nói, đây là mã màu đỏ cho nhân loại. Nhưng may mắn thay, chính quyền Biden có một kế hoạch để đáp ứng: Chương trình Xây dựng trở lại Tốt hơn, sẽ thực hiện các khoản đầu tư quan trọng thiết yếu để bảo vệ cơ sở hạ tầng của chúng ta trước các tác động khí hậu và đưa quốc gia của chúng ta đi đúng hướng để xây dựng một nền kinh tế năng lượng sạch.

Trong khi một số người đặt câu hỏi về phạm vi của các đề xuất lịch sử của Tổng thống, chúng ta nên cân nhắc mối quan tâm của họ cùng với chi phí dọn dẹp tăng vọt theo cấp số nhân sau các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt. Trong những năm 1980, người ta tiêu tốn khoảng 18 tỷ USD mỗi năm để dọn dẹp sau các thảm họa khí hậu. Sau đó, thời tiết khắc nghiệt gia tăng, do đó chi phí tăng lên. Trong những năm 1990, chúng tôi đã chi khoảng 27 tỷ đô la hàng năm để làm sạch. Trong những năm 2000, nó tiêu tốn gần 52 tỷ đô la mỗi năm. Trong những năm 2010, chi phí dọn dẹp đã tăng lên 81 tỷ đô la. Sau đó, trong năm năm qua, chúng tôi đã chi một con số khổng lồ 121 tỷ đô la mỗi năm để dọn dẹp sau khi Mẹ Thiên nhiên giận dữ.

Khi những thảm họa khí hậu này tấn công hệ thống điện, chúng làm gián đoạn các hoạt động kinh doanh, gây căng thẳng lớn cho ngân sách của chính quyền địa phương và tiểu bang, đồng thời gây tổn hại đến sức khỏe và sự giàu có của các gia đình Mỹ trên toàn quốc. Hơn 100 triệu người Mỹ đã được cảnh báo nhiệt trong mùa hè này. Và chính những người Mỹ có thu nhập thấp – không tương xứng trong các cộng đồng Da đen, Latinh và bản địa – là những người phải chịu tác hại trực tiếp và tức thì nhất. Ở Louisiana và Mississippi, những người không thể sơ tán sau cơn bão Ida phải chịu đựng nhiệt độ đẩy lên ba con số trong khi chờ khôi phục điện.

Để giữ an toàn cho người dân Hoa Kỳ, chúng ta cần tăng cường khả năng chống chịu với những cơn bão mạnh này — mà trước tiên, đòi hỏi nhiều đường dây tải điện hơn để vận chuyển điện năng trên những quãng đường dài. Điều này sẽ làm giảm khả năng một nhà máy điện địa phương bị sập trong một cơn bão sẽ khiến các cộng đồng không có điện.

Chúng tôi cũng cần đảm bảo rằng cơ sở hạ tầng mới mà chúng tôi đang xây dựng có thể chống lại các tác động khí hậu ngày càng gia tăng mà chúng tôi biết sắp tới. Điều đó có nghĩa là, ví dụ, chuyển các cột gỗ sang cột thép bằng bê tông cốt thép, và đặt các đường dây dưới lòng đất ở những nơi có ý nghĩa. Để đối phó với cháy rừng, Pacific Gas and Electric đang tiến hành chôn lấp 10.000 dặm đường dây điện. Chúng tôi có thể nhân rộng nỗ lực đó ở những khu vực trọng yếu dễ bị tổn thương nhất bởi thời tiết khắc nghiệt.

Đúng như vậy, các đường dây bổ sung, cột điện chắc chắn hơn và hệ thống ngầm chiến lược không thể ngăn mọi thảm họa thời tiết đánh sập các nhà máy điện hoặc hệ thống truyền tải ngoại tuyến – nhưng chúng tôi có thể giảm thiểu sự gián đoạn khi chúng xảy ra với các hệ thống năng lượng sạch được phân phối.

Ngay cả khi hầu hết New Orleans chìm trong bóng tối, các cư dân của Căn hộ St. Peter vẫn được hưởng 8 giờ sử dụng điện mỗi ngày nhờ các tấm pin mặt trời trên mái nhà của khu phức hợp và bộ lưu trữ pin tại chỗ. Chúng ta nên kết nối các cơ sở hạ tầng và tòa nhà quan trọng hơn với các vi mạch tái tạo có thể trực tuyến nhanh chóng và đáp ứng nhu cầu địa phương. Trong khi chúng tôi nỗ lực để hoàn thành việc nâng cấp hệ thống truyền tải trên phạm vi hàng nghìn dặm, các thành phố và tiểu bang có thể nhanh chóng hành động để triển khai và khuyến khích các dự án năng lượng phân tán quy mô nhỏ hơn này.

Tuy nhiên, ngay cả những bước này cũng sẽ không có kết quả nếu chúng ta để cho những thảm họa thiên nhiên này tiếp tục phát triển tàn phá và phổ biến hơn. Cách duy nhất để thực sự củng cố lưới điện trong chặng đường dài và bảo vệ cộng đồng của chúng ta là xây dựng một nền kinh tế năng lượng sạch. Nhiều công nghệ chúng ta cần để hướng tới một tương lai không phát thải – như năng lượng mặt trời – đã được chứng minh và việc triển khai nhân rộng sẽ tạo ra lượng lớn việc làm. Nếu chúng tôi thúc đẩy cung cấp 40% điện năng thông qua năng lượng mặt trời vào năm 2035, chúng tôi sẽ tạo ra tới 1,5 triệu việc làm – mà không cần tăng giá năng lượng. Các công nghệ năng lượng sạch khác, như lưu trữ pin và tế bào nhiên liệu hydro sạch, có tiềm năng lớn mà chúng ta có thể khai thác với sự đầu tư của liên bang.

Tin tốt là Thỏa thuận cơ sở hạ tầng lưỡng đảng trước Quốc hội bao gồm 27 tỷ đô la cho các khoản đầu tư truyền tải thiết yếu – có thể bao gồm việc gia cố các tháp truyền dẫn và chôn đường truyền dưới lòng đất, bên cạnh việc mở rộng các thành phần sạc điện và băng thông rộng của dự luật.

Trên đây là nội dung chính của bài học ngày hôm nay Giáo trình tiếng Trung thương mại ứng dụng Bài 6 ,các bạn nhớ lưu về học bài dần nha,tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những bài giảng sau nhé.

Was this helpful?

0 / 0

Trả lời 0