Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 1

Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 1
5/5 - (2 bình chọn)

Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 mỗi ngày cùng Thầy Vũ

Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 1 là bài giảng lớp luyện thi HSK online uy tín của Th.S Nguyễn Minh Vũ chuyên chia sẻ rất nhiều tài liệu luyện thi tiếng Trung HSK online miễn phí từ HSK cấp 1 đến luyện thi HSK cấp 9. Đây là website luyện thi HSK online luyenthihskonline.com Thầy Vũ chuyên sử dụng để làm kênh đào tạo tiếng Trung HSK online và HSKK online. Các bài giảng trực tuyến dành cho các khóa học luyện thi HSK online bao gồm: luyện thi HSK 1 online, luyện thi HSK 2 online, luyện thi HSK 3 online, luyện thi HSK 4 online, luyện thi HSK 5 online, luyện thi HSK 6 online, luyện thi HSK 7 online, luyện thi HSK 8 online và luyện thi HSK 9 online. Các khóa học luyện thi HSKK online bao gồm: luyện thi HSKK sơ cấp online, luyện thi HSKK trung cấp online và luyện thi HSKK cao cấp online. Toàn bộ nội dung của giáo án giảng các lớp học tiếng Trung HSK & HSKK online trên trang web này đều được chúng tôi chia sẻ lại từ trong sách giáo trình luyện thi HSK toàn tập do Th.S Nguyễn Minh Vũ Chủ biên và Biên tập. Đây chính là kênh luyện thi HSK online miễn phí của Trung tâm tiếng Trung Quận 10 ChineMaster TP HCM Cơ sở 2 trong thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn.

Các bạn học ở phía Nam có một tin vui là hiện nay Trung tâm tiếng Trung ChineMaster hiện nay đã có cơ sở 2 tại TP HCM. Các bạn hãy xem chi tiết bài học tại link sau nhé.

Đăng kí khóa học tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster cơ sở 2 tại Quận 10 TPHCM

Trước khi vào bài mới,các bạn hãy xem lại bài cũ ngày hôm Review Trung tâm tiếng Trung Quận 10 phần 1 qua tại link dưới đây nhé.

Review Trung tâm tiếng Trung Quận 10 phần 1

Trong quá trình học và luyện thi tiếng Trung HSK,các bạn muốn kiểm tra trình độ tiếng Trung của mình thì các bạn hãy tham khảo app thi thử HSK online dưới đây để đánh giá thử năng lực của mình nhé.

Thi thử HSK online miễn phí

Tiếp theo là link bài viết về cách sử dụng bộ gõ tiếng Trung Sougou Pinyin do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn thảo và đăng tải trên kênh Luyện thi HSK online.

Hướng dẫn sử dụng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin

Nội dung bài giảng Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 1

Các bạn chia sẻ kênh luyện thi HSK online này tới nhiều người khác vào ôn thi chứng chỉ tiếng Trung HSK online cùng chúng ta nhé.

Nội dung chi tiết bài giảng hôm nay lớp luyện thi HSK online Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 1 được trình bày rất chi tiết trong phần bên dưới.

但是我们没有珍惜或珍惜它。实际上,我们已经浪费了它,甚至滥用了它。后果?我们正在失去三角洲,甚至在它有机会像往常一样蓬勃发展之前,它就已经枯萎了。那里的人是第一个受伤的人。如今,这已经成为那里人们放弃房屋和农场在远离家乡的工业区和城市找到工作的规范。

早在2016年,当三角洲遭受了近100年来最严重的干旱和咸水入侵时,人们就提出了保存建议的建议不屑一顾。但是在这个旱季,2016年的记录已经被打破,所有解决方案都保留在纸上,没有任何事情要做避免四年前的重演。

我试图寻找一个解释,这就是我发现的结果:湄公河三角洲的干旱和盐水入侵随干旱和雨季的周期而周期性地发生。

大多数人已经有了一种心态,在干旱季节干旱和高盐度会困扰他们,然后下雨,一切都会恢复正常。

汉(Hanh)说了同样的话:她要坚持下去,直到下雨。

但是没有人能否认,干旱和咸水入侵已经使生活变得越来越困难。并非每个人都能像我的朋友那样花费1.2亿越南盾来挖井并挽救他们的农场。当人们挖掘地下水时,它会加剧地面沉降,使其更接近海平面。

如政府2017年第120号决议所述,为了“可持续发展湄公河三角洲,适应气候变化”,应该改变人们对长期使用和节约用水的认识,这是法律。

我希望越南将采取激进而具体的步骤,以在全国范围内更好地处理其水资源。其中包括与以色列一样优先重视提高节水意识。

其他昂贵的宏解决方案可以在后面讨论。

越南领导人,公民不能在中国的侵略和侵略周围屈服

得知中国投资者已经签订了几份重要合同,以出租具有战略国防价值的大片森林后,越南民众感到非常激动。

租用的森林很快被封锁起来,并在公众的视线中看不见。

它发生在大约十年前。但是,这一消息很快从头版消失了。

一开始,我加入了激动的人群,为越南的安全担忧。后来,随着人群变得不感兴趣,我仍然焦虑不安,考虑了国家的近期和长期利益。

从理论上讲,越南法律非常重视确保国家的安全和防御,同时利用对自然资源的所有投资。因此,所有与森林等自然资源有关的投资项目,在法律上都必须经过国防部和公安部的最高意见,然后才能继续进行。

但是,实际上,当地方行政部门不愿执行针对投资者非法活动的法律时,就会出现问题。中国投资者限制租赁房地产的案例只是私营部门违反规则而国家领导人很少采取执法措施的案例之一。

而且这种微不足道的执法并不局限于某些农村,不起眼的地区。即使在该国首都,非法行为也不受惩罚。在河内,在Ba Dinh区Le Truc街8B发现了违反建筑规定的行为。该建筑非法扩建了6000平方米,高16米。直到2020年为止,违法行为尚未得到解决。

几天前,我接到新闻机构打来的十二个电话,要求接受采访,以了解中国对拥有战略利益,尤其是在国防方面具有战略意义的许多越南房地产的所有权最近有所增加。但是,电话呼叫的数量很快减少,兴趣减少了,就像以前的情况一样。

以前,有一次“零成本”旅行,中国游客尽管在越南旅行,但仍停留在中国人拥有的设施中,花费人民币。为此,越南尽管贡献了目的地,却一无所获:没有税收,没有服务费。同时,中国游客自己并不高兴,他们在所有越南旅游目的地的表现都很差。

同时,在许多中国承包商赢得的外国直接投资,官方发展援助或越南国内资助项目中,大量中国劳工被非法带到越南工作,公然违反了越南的投资法。

最显着的是,在过去的十年中,河内未完工的Cat Linh-河东地铁线(有中国贷款和中国承包商)停滞不前,成本激增了50%以上。

Phiên âm tiếng Trung cho bài giảng này Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 1

Dànshì wǒmen méiyǒu zhēnxī huò zhēnxī tā. Shíjì shang, wǒmen yǐjīng làngfèile tā, shènzhì lànyòngle tā. Hòuguǒ? Wǒmen zhèngzài shīqù sānjiǎozhōu, shènzhì zài tā yǒu jīhuì xiàng wǎngcháng yīyàng péngbó fāzhǎn zhīqián, tā jiù yǐjīng kūwěile. Nàlǐ de rén shì dì yīgè shòushāng de rén. Rújīn, zhè yǐjīng chéngwéi nàlǐ rénmen fàngqì fángwū hé nóngchǎng zài yuǎnlí jiāxiāng de gōngyè qū hé chéngshì zhǎodào gōngzuò de guīfàn.

Zǎo zài 2016 nián, dāng sānjiǎozhōu zāo shòu liǎo jìn 100 niánlái zuì yánzhòng de gānhàn hé xián shuǐ rùqīn shí, rénmen jiù tíchūle bǎocún jiànyì de jiànyì bùxiè yī gù. Dànshì zài zhège hànjì,2016 nián de jìlù yǐjīng bèi dǎpò, suǒyǒu jiějué fāng’àn dōu bǎoliú zài zhǐ shàng, méiyǒu rènhé shìqíng yào zuò bìmiǎn sì nián qián de chóngyǎn.

Wǒ shìtú xúnzhǎo yī gè jiěshì, zhè jiùshì wǒ fāxiàn de jiéguǒ: Méigōnghé sānjiǎozhōu de gānhàn hé yánshuǐ rùqīn suí gānhàn hé yǔjì de zhōuqí ér zhōuqí xìng dì fāshēng.

Dà duōshù rén yǐjīng yǒule yī zhǒng xīntài, zài gānhàn jìjié gānhàn hé gāo yán dù huì kùnrǎo tāmen, ránhòu xià yǔ, yīqiè dūhuì huīfù zhèngcháng.

Hàn (Hanh) shuōle tóngyàng dehuà: Tā yào jiānchí xiàqù, zhídào xià yǔ.

Dànshì méiyǒu rén néng fǒurèn, gānhàn hé xián shuǐ rùqīn yǐjīng shǐ shēnghuó biàn dé yuè lái yuè kùnnán. Bìngfēi měi gèrén dōu néng xiàng wǒ de péngyǒu nàyàng huāfèi 1.2 Yì yuènán dùn lái wā jǐng bìng wǎnjiù tāmen de nóngchǎng. Dāng rénmen wājué dìxiàshuǐ shí, tā huì jiājù dìmiàn chénjiàng, shǐ qí gèng jiējìn hǎi píngmiàn.

Rú zhèngfǔ 2017 nián dì 120 hào juéyì suǒ shù, wèile “kě chíxù fāzhǎn méigōnghé sānjiǎozhōu, shìyìng qìhòu biànhuà”, yīnggāi gǎibiàn rénmen duì chángqí shǐyòng hé jiéyuē yòngshuǐ de rènshí, zhè shì fǎlǜ.

Wǒ xīwàng yuènán jiāng cǎiqǔ jījìn ér jùtǐ de bùzhòu, yǐ zài quánguó fànwéi nèi gèng hǎo de chǔlǐ qí shuǐ zīyuán. Qízhōng bāokuò yǔ yǐsèliè yīyàng yōuxiān zhòngshì tígāo jié shuǐ yìshí.

Qítā ángguì de hóng jiějué fāng’àn kěyǐ zài hòumiàn tǎolùn.

Yuènán lǐngdǎo rén, gōngmín bùnéng zài zhōngguó de qīnlüè hé qīnlüè zhōuwéi qūfú

dé zhī zhōngguó tóuzī zhě yǐjīng qiāndìngle jǐ fèn zhòngyào hétóng, yǐ chūzū jùyǒu zhànlüè guófáng jiàzhí de dàpiàn sēnlín hòu, yuènán mínzhòng gǎndào fēicháng jīdòng.

Zūyòng de sēnlín hěn kuài bèi fēngsuǒ qǐlái, bìng zài gōngzhòng de shìxiàn zhòng kàn bùjiàn.

Tā fāshēng zài dàyuē shí nián qián. Dànshì, zhè yī xiāoxī hěn kuài cóngtóu bǎn xiāoshīle.

Yī kāishǐ, wǒ jiārùle jīdòng de rénqún, wèi yuènán de ānquán dānyōu. Hòulái, suízhe rénqún biàn dé bùgǎn xìngqù, wǒ réngrán jiāolǜ bù’ān, kǎolǜle guójiā de jìnqí hé chángqí lìyì.

Cóng lǐlùn shàng jiǎng, yuènán fǎlǜ fēicháng zhòngshì quèbǎo guójiā de ānquán hé fángyù, tóngshí lìyòng duì zìrán zīyuán de suǒyǒu tóuzī. Yīncǐ, suǒyǒu yǔ sēnlín děng zìrán zīyuán yǒuguān de tóuzī xiàngmù, zài fǎlǜ shàng dū bìxū jīngguò guófáng bù hé gōng’ān bù de zuìgāo yìjiàn, ránhòu cáinéng jìxù jìnxíng.

Dànshì, shíjì shang, dāng dìfāng xíngzhèng bùmén bù yuàn zhíxíng zhēnduì tóuzī zhě fēifǎ huódòng de fǎlǜ shí, jiù huì chūxiàn wèntí. Zhōngguó tóuzī zhě xiànzhì zūlìn fángdìchǎn de ànlì zhǐshì sīyíng bùmén wéifǎn guīzé ér guójiā lǐngdǎo rén hěn shǎo cǎiqǔ zhífǎ cuòshī de ànlì zhī yī.

Érqiě zhè zhǒng wēibùzúdào de zhífǎ bìng bù júxiàn yú mǒu xiē nóngcūn, bù qǐyǎn dì dìqū. Jíshǐ zài gāi guó shǒudū, fēifǎ xíngwéi yě bù shòu chéngfá. Zài hénèi, zài Ba Dinh qū Le Truc jiē 8B fāxiànle wéifǎn jiànzhú guīdìng de xíngwéi. Gāi jiànzhú fēifǎ kuòjiànle 6000 píngfāng mǐ, gāo 16 mǐ. Zhídào 2020 nián wéizhǐ, wéifǎ xíngwéi shàngwèi dédào jiějué.

Jǐ tiān qián, wǒ jiē dào xīnwén jīgòu dǎ lái de shí’èr gè diànhuà, yāoqiú jiēshòu cǎifǎng, yǐ liǎojiě zhōngguó duì yǒngyǒu zhànlüè lìyì, yóuqí shì zài guófáng fāngmiàn jùyǒu zhànlüè yìyì de xǔduō yuènán fángdìchǎn de suǒyǒuquán zuìjìn yǒu suǒ zēngjiā. Dànshì, diànhuà hūjiào de shùliàng hěn kuài jiǎnshǎo, xìngqù jiǎnshǎole, jiù xiàng yǐqián de qíngkuàng yīyàng.

Yǐqián, yǒu yīcì “líng chéngběn” lǚxíng, zhōngguó yóukè jǐnguǎn zài yuènán lǚxíng, dàn réng tíngliú zài zhōngguó rén yǒngyǒu de shèshī zhōng, huāfèi rénmínbì. Wèi cǐ, yuènán jǐnguǎn gòngxiànle mùdì de, què yīwúsuǒhuò: Méiyǒu shuìshōu, méiyǒu fúwù fèi. Tóngshí, zhōngguó yóukè zìjǐ bìng bù gāoxìng, tāmen zài suǒyǒu yuènán lǚyóu mùdì dì de biǎoxiàn dōu hěn chà.

Tóngshí, zài xǔduō zhōngguó chéngbāo shāng yíngdé de wàiguó zhíjiē tóuzī, guānfāng fāzhǎn yuánzhù huò yuènán guónèi zīzhù xiàngmù zhōng, dàliàng zhōngguó láogōng bèi fēifǎ dài dào yuènán gōngzuò, gōngrán wéifǎnle yuènán de tóuzī fǎ.

Zuì xiǎnzhe de shì, zài guòqù de shí nián zhōng, hénèi wèi wángōng de Cat Linh-hédōng dìtiě xiàn (yǒu zhòng guó dàikuǎn hé zhōngguó chéngbāo shāng) tíngzhì bù qián, chéngběn jīzēngle 50%yǐshàng.

Phiên dịch tiếng Trung HSK online Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 1

Nhưng chúng tôi đã không coi trọng hoặc nâng niu nó. Trên thực tế, chúng ta đã lãng phí nó, thậm chí là lạm dụng nó. Hậu quả? Chúng ta đang đánh mất vùng châu thổ, và ngay cả trước khi nó có cơ hội phát triển như mọi khi vẫn mong đợi, nó đã khô héo. Và những người ở đó là những người đầu tiên bị thương. Ngày nay, việc người dân ở đó từ bỏ nhà cửa và trang trại để tìm việc làm ở các khu công nghiệp và thành phố xa nhà đã trở thành tiêu chuẩn.

Quay trở lại năm 2016, khi vùng châu thổ này phải hứng chịu hạn hán và xâm nhập mặn tồi tệ nhất trong gần 100 năm, mọi người đã không ngừng đưa ra các đề xuất để cứu nó. Nhưng mùa khô năm nay kỷ lục năm 2016 đã bị phá vỡ, mọi giải pháp chỉ nằm trên giấy và chưa làm được gì để tránh lặp lại bốn năm trước.

Tôi đã cố gắng tìm kiếm lời giải thích cho điều này, và đây là những gì tôi tìm thấy: hạn hán và xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long xảy ra theo chu kỳ, theo chu kỳ của mùa khô và mùa mưa.

Hầu hết mọi người đều có suy nghĩ rằng vào mùa khô hạn hán và độ mặn cao sẽ hoành hành và sau đó những cơn mưa sẽ đến và mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

Hạnh cũng nói như vậy: giếng là để cô ấy cầm cự cho đến khi cơn mưa ập đến.

Nhưng không ai có thể phủ nhận việc sống chung với hạn hán và xâm nhập mặn ngày càng trở nên khó khăn hơn. Không phải ai cũng có thể bỏ ra 120 triệu đồng để đào giếng và cứu trang trại của mình như bạn tôi đã làm. Và khi con người đào lấy nước ngầm, nó càng làm trầm trọng thêm tình trạng sụt lún đất, đưa nó xuống gần mực nước biển hơn.

Để “phát triển đồng bằng sông Cửu Long bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu” như Nghị quyết 120 của chính phủ năm 2017 đã nói, việc thay đổi nhận thức về cách sử dụng và tiết kiệm nước về lâu dài cần được đưa vào luật.

Tôi hy vọng Việt Nam sẽ có những bước đi căn cơ và cụ thể để xử lý tốt hơn nguồn nước trên quy mô quốc gia. Chúng bao gồm việc ưu tiên nâng cao nhận thức về bảo tồn nước giống như cách Israel đã làm.

Các giải pháp vĩ mô đắt tiền khác có thể được thảo luận sau đó.

Lãnh đạo, công dân Việt Nam không thể nguôi ngoai trước sự xâm lược và ngang ngược của Trung Quốc

Dư luận Việt Nam vô cùng xôn xao sau khi biết các nhà đầu tư Trung Quốc đã ký được một số hợp đồng quan trọng để thuê những khu rừng rộng lớn có giá trị chiến lược quốc phòng.

Những khu rừng cho thuê đã sớm được rào chắn và khuất mắt công chúng.

Chuyện xảy ra cách đây khoảng 10 năm. Tuy nhiên, tin tức nhanh chóng biến mất trên các trang nhất.

Lúc đầu, tôi tham gia vào đám đông kích động, lo lắng cho an ninh của Việt Nam. Sau đó, khi đám đông trở nên không quan tâm, tôi vẫn lo lắng, suy tính về lợi ích trước mắt và lâu dài của quốc gia.

Về lý thuyết, luật pháp Việt Nam rất chú trọng đến việc đảm bảo an ninh và quốc phòng của quốc gia, đồng thời tận dụng mọi khoản đầu tư vào tài nguyên thiên nhiên của chúng ta. Vì vậy, tất cả các dự án đầu tư liên quan đến tài nguyên thiên nhiên như rừng đều phải xin ý kiến cấp trên của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an trước khi tiến hành.

Tuy nhiên, trên thực tế, các vấn đề xảy ra khi các cơ quan hành pháp địa phương ngần ngại thực thi pháp luật đối với các hoạt động bất hợp pháp của nhà đầu tư. Trường hợp các nhà đầu tư Trung Quốc rào bất động sản thuê chỉ là một trong nhiều trường hợp khu vực tư nhân vi phạm các quy tắc với rất ít nỗ lực thực thi pháp luật từ các nhà lãnh đạo quốc gia.

Và việc thực thi pháp luật yếu ớt như vậy không chỉ giới hạn ở một số khu vực nông thôn, kín đáo. Các hành động bất hợp pháp không bị trừng phạt ngay cả ở thủ đô của quốc gia. Tại Hà Nội, một công trình vi phạm trật tự xây dựng được phát hiện tại số 8B Lê Trực, quận Ba Đình. Tòa nhà đã mở rộng trái phép hơn 6.000 mét vuông diện tích sàn và 16 mét chiều cao. Vi phạm vẫn chưa được giải quyết cho đến nay, vào năm 2020.

Cách đây vài ngày, tôi nhận được hàng chục cuộc điện thoại từ các hãng thông tấn đề nghị phỏng vấn về việc Trung Quốc gia tăng sở hữu nhiều bất động sản Việt Nam gần đây có lợi ích chiến lược, đặc biệt là quốc phòng. Tuy nhiên, số lượng cuộc gọi điện thoại giảm đi nhanh chóng và lãi suất cũng giảm dần, giống như những trường hợp trước đây.

Trước đây, có loại hình du lịch “không chi phí” trong đó du khách Trung Quốc, mặc dù đến Việt Nam du lịch nhưng vẫn ở tại các cơ sở do Trung Quốc làm chủ, tiêu bằng nhân dân tệ của Trung Quốc. Đối với điều này, Việt Nam, mặc dù đóng góp các điểm đến, không nhận được gì: không thuế, không phí dịch vụ. Trong khi đó, bản thân các du khách Trung Quốc cũng không mấy vui vẻ, cư xử không tốt ở tất cả các điểm đến du lịch của Việt Nam.

Trong khi đó, tại nhiều dự án FDI, ODA, vốn trong nước tại Việt Nam mà nhà thầu Trung Quốc trúng thầu, một lượng lớn lao động Trung Quốc được đưa sang Việt Nam làm việc bất hợp pháp, ngang nhiên vi phạm luật đầu tư của Việt Nam.

Nổi bật nhất là tuyến metro Cát Linh – Hà Đông chưa hoàn thành ở Hà Nội, bằng vốn vay Trung Quốc và nhà thầu Trung Quốc, đã đình trệ trong thập kỷ qua, với chi phí tăng hơn 50%.

 

Trên đây là nội dung chi tiết của bài giảng ngày hôm nay Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 1 ,các bạn đừng quên lưu bài giảng về học dần nhé,chúc các bạn có một buổi học online vui vẻ nhé.

Was this helpful?

2 / 0

Trả lời 0