Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 7

Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 7

Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 hằng ngày cùng Thầy Vũ

Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 7 là chương trình đào tạo các khóa học luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK online chuyên đề luyện thi HSK online từ HSK 7 đến HSK 9 trên hệ thống website của Trung tâm học tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Cơ sở 2 trong Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn .Đây chính là bài giảng luyện thi HSK online cực kỳ uy tín của Th.S Nguyễn Minh Vũ chuyên gia huấn luyện các thí sinh ôn thi HSK đạt điểm cao và ôn thi HSKK cao cấp đạt điểm cao. Những bài tập luyện thi HSK online miễn phí của Thầy Vũ được chúng tôi chia sẻ rất nhiều trên hệ thống website học tiếng Trung online và trang web luyện thi HSK online của ChineMaster.

Trước khi vào bài hôm nay thì các bạn nhớ truy cập vào link sau để xem lại bài giảng Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 6 hôm qua nhé.

Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 6

Các bạn hãy nhanh tay truy cập vào link dưới đây để tải được bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin mới nhất và hay nhất do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ đăng tải để về học dần nhé.

Download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin mới nhất

Dưới đây chính là ứng dụng thi thử HSK online miễn phí do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ sáng tạo ra để giúp các bạn có thể nâng cao được trình độ tiếng Trung của mình.

Ứhg dụng thi thử HSK online miễn phí

Trung tâm đào tạo tiếng Trung Quốc mỗi ngày ChineMaster đã mở thêm các lớp trực tiếp ngay tại Trung tâm tại Hà Nội và mới nhất là tại Quận 10 TPHCM để có thể đáp ứng được nhu cầu của các bạn học sinh đang muốn học ngay tại lớp cùng Thầy Vũ.

Đăng ký khóa học tiếng Trung giao tiếp tại TP HCM

Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 7 Thầy Vũ

Chi tiết bài giảng Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 7 được trình bày ở bên dưới.

越南产品让位给外国竞争对手

该国甚至从邻国进口简单的物品,例如牙签和筷子。
在泰国学习期间,我经常在泰国的超级市场或农贸市场度过业余时间,购买商品并观察当地人的商业习惯。

您可以看到遍布各地的小型超市和超级市场,到处都有BigC,Walmart和Robinson等著名的零售连锁店。甚至在学校校园和加油站都可以找到诸如108和7Eleven之类的便利商店。

关键是,货架上陈列的大多数商品都是自产产品。我不确定这是泰国政府制定的法规还是投资者的决定,但这表明泰国的生产经济非常强劲。每当我走进泰国超市,以合理的价格提供各种各样的商品时,我希望有一天越南会像泰国一样拥有如此丰富的产品。

我的愿望在某种程度上实现了。尽管住在越南,但我可以从我家附近的商店购买泰国制造的所有物品。泰国巨头正在积极收购越南的零售连锁店。他们已完成对Metro和其他几个零售连锁店的购买。随着东盟经济共同体(AEC)促进贸易流通而几乎没有障碍,泰国产品将很快淹没越南市场。

我支持越南融入世界贸易组织(WTO),跨太平洋伙伴关系(TPP)和AEC等全球机构。越南融入这些组织后,越南客户将有更多选择,价格更高,质量更高,产品更优质。但是,回顾该国的生产经济状况,我不禁感到难过。

越南产品在这里和现在都将被替换。多年来,越南和中国为保持市场份额而进行的斗争非常激烈。越南产品被中国产品所遮盖,中国产品通常不如中国产品,但价格便宜得多。现在,战斗更加艰巨。泰国产品正流入市场的每个角落。它们相当便宜,质量也很好。想一想越南无法与其竞争对手竞争的日子,而本地产品也不再上架,这是令人沮丧的。

例如,许多当地产品:荔枝,西瓜和洋葱都没有出售。已经发起了许多运动来帮助越南农民出售他们的产品。但是,我认为生产和销售过程受市场规则支配。如果越南产品具有足够的竞争力,那么我们就不需要这些广告系列。

我们甚至必须从中国进口看似简单的物品,例如牙签和筷子。似乎只有少数越南品牌给顾客留下了深刻的印象。

有许多的原因。越南侧重于出口市场,而忽略了国内市场,并青睐外国企业,而不是中小型本地企业。例如,许多出口产品免税,而本地市场上的产品则面临少量税费。据计算,在越南,税费占税前利润总额的40.8%。东盟企业的平均数字为17%。

越南是一个有吸引力的零售市场,拥有超过9000万人。将来,如果我们没有更明确的政策来促进我们的生产经济,恐怕我们的国内市场将落入我们充满生机和雄心勃勃的邻国的手中。

GDP没有告诉我们有关经济的信息

如果我们想要1%的经济,那么GDP非常有用。它告诉我们所有我们需要知道的。但是,如果我们想要一种对我们所有人都有利的经济,就必须注意它没有告诉我们的内容。
面对日益加剧的不平等危机,国内生产总值对增长的分布一无所知。当只有62个人的财富与世界一半的人口拥有相同的财富时,赞比亚这样的国家可以实现GDP的快速增长,但贫困程度却在不断提高,而其中1%的人拥有比其他任何人加起来的总和还多的GDP,这简直就是隐藏的GDP内在的贫穷。

GDP并不能说明我们为这种增长所付出的实际价格。砍伐森林砍伐木材可以增加GDP,但我们没有记录的是自然资源方面的财富损失。我们将处于危机时刻的行星视为可以分流到下一代的外部性。我们继续采取行动,就好像我们拥有几个星球而不是一个星球的自然资源一样。

第三,GDP仅重视我们决定附加货币价值的服务。所谓“我们”,是指通常决定这些事情的人。

国内生产总值不包括护理工作和其他无偿工作,其中大多数属于富国和穷国的妇女和女童。当我们谈论增强妇女的经济权能时,我们应该注意,我们不仅仅是在赋予女性更多的工作。妇女已经劳动,已经产生并已经增加了价值。

Phiên âm tiếng Trung cho bài giảng online Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 7

Yuènán chǎnpǐn ràng wèi gěi wàiguó jìngzhēng duìshǒu

gāi guó shènzhì cóng lín guó jìnkǒu jiǎndān de wùpǐn, lìrú yáqiān hé kuàizi.
Zài tàiguó xuéxí qíjiān, wǒ jīngcháng zài tàiguó de chāojí shìchǎng huò nóngmào shìchǎng dùguò yèyú shíjiān, gòumǎi shāngpǐn bìng guānchá dāngdì rén de shāngyè xíguàn.

Nín kěyǐ kàn dào biànbù gèdì de xiǎoxíng chāoshì hé chāojí shìchǎng, dàochù dōu yǒu BigC,Walmart hé Robinson děng zhùmíng de língshòu liánsuǒdiàn. Shènzhì zài xuéxiào xiàoyuán hé jiāyóu zhàn dōu kěyǐ zhǎodào zhūrú 108 hé 7Eleven zhī lèi de biànlì shāngdiàn.

Guānjiàn shì, huòjià shàng chénliè de dà duōshù shāngpǐn dōu shì zì chǎn chǎnpǐn. Wǒ bù quèdìng zhè shì tàiguó zhèngfǔ zhìdìng de fǎguī háishì tóuzī zhě de juédìng, dàn zhè biǎomíng tàiguó de shēngchǎn jīngjì fēicháng qiángjìng. Měi dāng wǒ zǒu jìn tàiguó chāoshì, yǐ hélǐ de jiàgé tígōng gè zhǒng gè yàng de shāngpǐn shí, wǒ xīwàng yǒu yītiān yuènán huì xiàng tàiguó yīyàng yǒngyǒu rúcǐ fēngfù de chǎnpǐn.

Wǒ de yuànwàng zài mǒu zhǒng chéngdù shàng shíxiànle. Jǐnguǎn zhù zài yuènán, dàn wǒ kěyǐ cóng wǒjiā fùjìn de shāngdiàn gòumǎi tàiguó zhìzào de suǒyǒu wùpǐn. Tàiguó jùtóu zhèngzài jījí shōugòu yuènán de língshòu liánsuǒdiàn. Tāmen yǐ wánchéng duì Metro hé qítā jǐ gè língshòu liánsuǒdiàn de gòumǎi. Suízhe dōngméng jīngjì gòngtóngtǐ (AEC) cùjìn màoyì liútōng ér jīhū méiyǒu zhàng’ài, tàiguó chǎnpǐn jiāng hěn kuài yānmò yuènán shìchǎng.

Wǒ zhīchí yuènán róngrù shìjiè màoyì zǔzhī (WTO), kuà tàipíngyáng huǒbàn guānxì (TPP) hé AEC děng quánqiú jīgòu. Yuènán róngrù zhèxiē zǔzhī hòu, yuènán kèhù jiāng yǒu gèng duō xuǎnzé, jiàgé gèng gāo, zhìliàng gèng gāo, chǎnpǐn gèng yōuzhì. Dànshì, huígù gāi guó de shēngchǎn jīngjì zhuàngkuàng, wǒ bùjīn gǎndào nánguò.

Yuènán chǎnpǐn zài zhèlǐ hé xiànzài dōu jiāng bèi tìhuàn. Duōnián lái, yuènán hé zhōngguó wèi bǎochí shìchǎng fèn’é ér jìnxíng de dòuzhēng fēicháng jīliè. Yuènán chǎnpǐn bèi zhōngguó chǎnpǐn suǒ zhēgài, zhōngguó chǎnpǐn tōngcháng bùrú zhōngguó chǎnpǐn, dàn jiàgé piányí dé duō. Xiànzài, zhàndòu gèngjiā jiānjù. Tàiguó chǎnpǐn zhèng liúrù shìchǎng de měi gè jiǎoluò. Tāmen xiāngdāng piányí, zhìliàng yě hěn hǎo. Xiǎng yī xiǎng yuè ná mó fǎ yǔqí jìngzhēng duìshǒu jìngzhēng de rìzi, ér běndì chǎnpǐn yě bù zài shàngjià, zhè shì lìng rén jǔsàng de.

Lìrú, xǔduō dāngdì chǎnpǐn: Lìzhī, xīguā hé yángcōng dōu méiyǒu chūshòu. Yǐjīng fāqǐle xǔduō yùndòng lái bāngzhù yuènán nóngmín chūshòu tāmen de chǎnpǐn. Dànshì, wǒ rènwéi shēngchǎn hé xiāoshòu guòchéng shòu shìchǎng guīzé zhīpèi. Rúguǒ yuènán chǎnpǐn jùyǒu zúgòu de jìngzhēng lì, nàme wǒmen jiù bù xūyào zhèxiē guǎnggào xìliè.

Wǒmen shènzhì bìxū cóng zhōngguó jìnkǒu kàn shì jiǎndān de wùpǐn, lìrú yáqiān hé kuàizi. Sìhū zhǐyǒu shǎoshù yuènán pǐnpái gěi gùkè liú xiàle shēnkè de yìnxiàng.

Yǒu xǔduō de yuányīn. Yuènán cèzhòng yú chūkǒu shìchǎng, ér hūlüèle guónèi shìchǎng, bìng qīnglài wàiguó qǐyè, ér bùshì zhōng xiǎoxíng běndì qǐyè. Lìrú, xǔduō chūkǒu chǎnpǐn miǎnshuì, ér běndì shìchǎng shàng de chǎnpǐn zé miànlín shǎoliàng shuì fèi. Jù jìsuàn, zài yuènán, shuì fèi zhàn shuì qián lìrùn zǒng’é de 40.8%. Dōngméng qǐyè de píngjūn shùzì wèi 17%.

Yuènán shì yīgè yǒu xīyǐn lì de língshòu shìchǎng, yǒngyǒu chāoguò 9000 wàn rén. Jiānglái, rúguǒ wǒmen méiyǒu gèng míngquè de zhèngcè lái cùjìn wǒmen de shēngchǎn jīngjì, kǒngpà wǒmen de guónèi shìchǎng jiāng luò rù wǒmen chōngmǎn shēngjī hé xióngxīn bóbó de lín guó de shǒuzhōng.

GDP méiyǒu gàosù wǒmen yǒuguān jīngjì de xìnxī

rúguǒ wǒmen xiǎng yào 1%de jīngjì, nàme GDP fēicháng yǒuyòng. Tā gàosù wǒmen suǒyǒu wǒmen xūyào zhīdào de. Dànshì, rúguǒ wǒmen xiǎng yào yī zhǒng duì wǒmen suǒyǒu rén dōu yǒulì de jīngjì, jiù bìxū zhùyì tā méiyǒu gàosù wǒmen de nèiróng.
Miàn duì rìyì jiājù de bù píngděng wéijī, guónèi shēngchǎn zǒng zhí duì zēngzhǎng de fēnbù yī wú suǒ zhī. Dāng zhǐyǒu 62 gèrén de cáifùyǔ shìjiè yībàn de rénkǒu yǒngyǒu xiāngtóng de cáifù shí, zànbǐyǎ zhèyàng de guójiā kěyǐ shíxiàn GDP de kuàisù zēngzhǎng, dàn pínkùn chéngdù què zài bùduàn tígāo, ér qízhōng 1%de rén yǒngyǒu bǐ qítā rènhé rén jiā qǐlái de zǒnghé hái duō de GDP, zhè jiǎnzhí jiùshì yǐncáng de GDP nèizài de pínqióng.

GDP bìng bùnéng shuōmíng wǒmen wèi zhè zhǒng zēngzhǎng suǒ fùchū de shíjì jiàgé. Kǎnfá sēnlín kǎnfá mùcái kěyǐ zēngjiā GDP, dàn wǒmen méiyǒu jìlù de shì zìrán zīyuán fāngmiàn de cáifù sǔnshī. Wǒmen jiāng chǔyú wéijī shíkè de xíngxīng shì wéi kěyǐ fēnliú dào xià yīdài de wàibù xìng. Wǒmen jìxù cǎiqǔ xíngdòng, jiù hǎoxiàng wǒmen yǒngyǒu jǐ gè xīngqiú ér bùshì yīgè xīngqiú de zìrán zīyuán yīyàng.

Dì sān,GDP jǐn zhòngshì wǒmen juédìng fùjiā huòbì jiàzhí de fúwù. Suǒwèi “wǒmen”, shì zhǐ tōngcháng juédìng zhèxiē shìqíng de rén.

Guónèi shēngchǎn zǒng zhí bù bāokuò hùlǐ gōngzuò hé qítā wúcháng gōngzuò, qízhōng dà duōshù shǔyú fùguó hé qióng guó de fùnǚ hé nǚtóng. Dāng wǒmen tánlùn zēngqiáng fùnǚ de jīngjì quánnéng shí, wǒmen yīnggāi zhùyì, wǒmen bùjǐn jǐn shì zài fù yǔ nǚxìng gēng duō de gōngzuò. Fùnǚ yǐjīng láodòng, yǐjīng chǎnshēng bìng yǐjīng zēngjiāle jiàzhí.

Phiên dịch tiếng Trung cho bài giảng này Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 7

Hàng Việt Nam nhường chỗ cho đối thủ nước ngoài

Nước này đang nhập khẩu ngay cả những đồ vật đơn giản như tăm và đũa từ các nước láng giềng.
Trong thời gian học tập tại Thái Lan, tôi thường dành thời gian rảnh rỗi đến các siêu thị Thái Lan hoặc chợ nông sản để mua hàng và quan sát thói quen kinh doanh của người dân địa phương.

Bạn có thể thấy các siêu thị và siêu thị mini ở khắp nơi, và các chuỗi bán lẻ nổi tiếng như BigC, Walmart và Robinson có ở khắp mọi nơi. Các cửa hàng tiện lợi như 108 và 7Eleven thậm chí có thể được tìm thấy trong khuôn viên trường học và trạm xăng.

Điểm đáng nói là đa số hàng hóa trưng bày trên kệ đều là hàng cây nhà lá vườn. Tôi không rõ đây là quy định do Chính phủ Thái Lan đặt ra hay do các nhà đầu tư đưa ra, nhưng nó cho thấy nền kinh tế sản xuất của Thái Lan rất mạnh. Mỗi khi bước chân vào siêu thị Thái Lan với nhiều lựa chọn hàng hóa với giá cả hợp lý, tôi ước một ngày nào đó Việt Nam cũng có được lượng hàng dồi dào như Thái Lan.

Điều ước của tôi, ở một mức độ nào đó, đã trở thành hiện thực. Mặc dù sống ở Việt Nam nhưng tôi có thể mua mọi thứ sản xuất tại Thái Lan từ các cửa hàng gần nhà. Các đại gia Thái Lan đang tích cực thâu tóm các chuỗi bán lẻ tại Việt Nam. Họ đã hoàn tất việc mua Metro và một số chuỗi bán lẻ khác. Các sản phẩm của Thái Lan sẽ sớm tràn ngập thị trường Việt Nam khi Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) tạo điều kiện thuận lợi cho dòng chảy thương mại với rất ít rào cản.

Tôi ủng hộ sự hội nhập của Việt Nam vào các thể chế toàn cầu như Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) và AEC. Khi Việt Nam đã hội nhập vào các tổ chức này, khách hàng Việt Nam sẽ có nhiều lựa chọn hơn với các sản phẩm chất lượng tốt hơn với giá tốt hơn. Tuy nhiên, tôi không khỏi buồn khi nhìn lại nền kinh tế sản xuất của đất nước.

Sản phẩm của Việt Nam đang được thay thế ở đây và bây giờ. Trong nhiều năm qua, cuộc chiến giành thị phần giữa Việt Nam và Trung Quốc diễn ra rất khốc liệt. Các mặt hàng của Việt Nam đã bị lép vế trước hàng Trung Quốc, nhìn chung chất lượng kém hơn nhưng rẻ hơn rất nhiều. Bây giờ cuộc chiến là khó khăn hơn. Các sản phẩm của Thái Lan đang tràn vào mọi ngóc ngách của thị trường. Chúng khá rẻ và chất lượng khá tốt. Thật ảm đạm khi nghĩ đến ngày Việt Nam không thể cạnh tranh với các đối thủ và các sản phẩm nội địa không còn trên kệ.

Rất nhiều sản phẩm địa phương, ví dụ: vải, dưa hấu và hành tây không bán được. Rất nhiều chiến dịch đã được đưa ra để giúp nông dân Việt Nam bán sản phẩm của họ. Tuy nhiên, tôi cho rằng quá trình sản xuất và bán hàng chịu sự chi phối của các quy luật thị trường. Nếu sản phẩm của Việt Nam đủ sức cạnh tranh thì chúng tôi không cần những chiến dịch này.

Chúng ta phải nhập khẩu ngay cả những đồ vật có vẻ đơn giản từ Trung Quốc như tăm, đũa. Chỉ có một số thương hiệu Việt Nam tạo được ấn tượng với khách hàng.

Có một số lý do cho điều này. Việt Nam đã tập trung vào thị trường xuất khẩu trong khi bỏ qua thị trường trong nước, và ưu tiên các doanh nghiệp nước ngoài hơn là các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước. Ví dụ, nhiều sản phẩm xuất khẩu được miễn thuế trong khi các sản phẩm trên thị trường nội địa phải đối mặt với một số loại thuế và phí. Theo tính toán, tại Việt Nam, phí và thuế chiếm 40,8% tổng lợi nhuận trước thuế. Con số trung bình của các doanh nghiệp ASEAN là 17%.

Việt Nam là một thị trường bán lẻ hấp dẫn với hơn 90 triệu dân. Trong tương lai, nếu chúng ta không có những chính sách rõ ràng hơn để thúc đẩy nền kinh tế sản xuất, tôi e rằng thị trường nội địa của chúng ta sẽ rơi vào tay các nước láng giềng năng động và đầy tham vọng.

GDP không cho chúng ta biết gì về nền kinh tế

Nếu chúng ta muốn một nền kinh tế ở mức 1%, thì GDP rất hữu ích. Nó cho chúng ta biết tất cả những gì chúng ta cần biết. Nhưng nếu chúng ta muốn một nền kinh tế hoạt động cho tất cả chúng ta, chúng ta phải chú ý đến những gì nó không nói với chúng ta.
Trong bối cảnh khủng hoảng bất bình đẳng ngày càng gia tăng, GDP không cho chúng ta biết gì về sự phân bổ của tăng trưởng. Khi chỉ có 62 người có tài sản tương đương với một nửa dân số thế giới, nơi một quốc gia như Zambia có thể tăng trưởng nhanh về GDP nhưng vẫn có thể chứng kiến mức độ nghèo đói gia tăng và nơi mà 1% sở hữu nhiều hơn tất cả những người khác cộng lại, thì GDP ngày càng tăng chỉ đơn giản là ẩn sự nghèo đói bên trong.

GDP không cho chúng ta biết gì về giá thực mà chúng ta đang trả cho sự tăng trưởng như vậy. Chặt rừng lấy gỗ làm tăng thêm GDP, nhưng những gì chúng tôi không ghi nhận là tổn thất về tài nguyên thiên nhiên của chúng tôi. Chúng ta coi một hành tinh đang ở thời điểm khủng hoảng như một ngoại vật có thể biến thành một thế hệ tương lai. Chúng ta tiếp tục hành động như thể chúng ta có tài nguyên thiên nhiên của một số hành tinh, không phải một hành tinh.

Và thứ ba là GDP chỉ đánh giá các dịch vụ mà chúng tôi đã quyết định gắn giá trị tiền tệ vào. Và “chúng tôi”, tôi muốn nói đến những người đàn ông thường quyết định những điều này.

GDP không bao gồm công việc chăm sóc và các công việc không được trả lương khác, phần lớn trong số này thuộc về phụ nữ và trẻ em gái ở các nước giàu và nghèo. Khi nói về trao quyền kinh tế cho phụ nữ, chúng ta nên cẩn thận rằng chúng ta không chỉ cho phụ nữ làm nhiều việc hơn. Phụ nữ đã lao động, đã sản xuất và đã gia tăng giá trị.

Trên đây là nội dung chi tiết của bài giảng Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 7 ngày hôm nay,các bạn đừng quên lưu bài giảng về học dần nhé,chúc các bạn có một buổi học vui vẻ nhé.

Was this helpful?

1 / 0

Trả lời 0