Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 2

Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 2

Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 7

Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 2 là chương trình đào tạo khóa học luyện thi HSK online luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK cấp 7 theo bộ giáo trình luyện thi HSK cấp tốc của Th.S Nguyễn Minh Vũ Chủ biên và Biên soạn. Đây là toàn bộ nội dung chi tiết bài giảng hôm nay với rất nhiều kiến thức mới, đặc biệt là cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung HSK 7, từ vựng tiếng Trung HSK 7 và rất nhiều mẫu câu tiếng Trung thông dụng được sử dụng trong các kỳ thi tiếng Trung HSK 7 do Viện Khổng Tử tổ chức hàng năm tại các điểm thi năng lực Hán ngữ Quốc tế. Đây là website luyện thi HSK online miễn phí cực kỳ uy tín và chất lượng của Trung tâm tiếng Trung Quận 10 ChineMaster TP HCM Cơ sở 2 của Thầy Vũ. Mỗi ngày các bạn truy cập vào trang web này sẽ phát hiện thêm được rất nhiều tài liệu luyện thi HSK online mới và tài liệu học tiếng Trung HSK online mới nhất chỉ duy nhất có trên hệ thống trang web đào tạo tiếng Trung HSK trực tuyến của Thầy Vũ.

Trước khi vào bài mới,các bạn hãy xem lại bài cũ ngày hôm Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 1 qua tại link dưới đây nhé.

Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 1

Trong quá trình học và luyện thi tiếng Trung HSK,các bạn muốn kiểm tra trình độ tiếng Trung của mình thì các bạn hãy tham khảo app thi thử HSK online dưới đây để đánh giá thử năng lực của mình nhé.

Thi thử HSK online miễn phí

Để có thể nhớ được nhiều từ vựng tiếng Trung hơn và cũng như nhớ được nhiều mặt chữ Hán hơn, các bạn cần phải sử dụng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin để tập gõ tiếng Trung online trên máy tính hàng ngày theo video bài giảng của Thầy Vũ nhé.

Download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin

Các bạn học ở phía Nam có một tin vui là hiện nay Trung tâm tiếng Trung ChineMaster hiện nay đã có cơ sở 2 tại TP HCM. Các bạn hãy xem chi tiết bài học tại link sau nhé.

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster cơ sở 2 tại Quận 10 TPHCM

Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 2 Thầy Vũ ChineMaster

Hôm nay mình tiếp tục gửi đến quý vị độc giả bài giảng lớp luyện thi HSK 7 online chuyên đề Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 2 các bạn chú ý đọc kỹ ở bên dưới nhé.

更不用说这种扭曲会对基础设施规划产生负面影响,给国家造成损失,并使公民付出比基础设施服务所需的更高的价格。同时,金钱悄无声息地流入了那些进行关系交易的人的腰包。

5月22日,越南总理阮春福(Nguyen Xuan Phuc)点头成立了一个以计划和投资部长为首的特别工作组,以准备越南应对外国投资者的资本流入,外国投资者正在使Covid-19以后的投资地点多样化并重新定位生产设施。大流行病。这点燃了希望和兴奋,但是我认为这是没有根据的。

吸引投资不像收获农作物。这是一项长期战略,需要大量认真,细致的努力。

透明性的需求很明显

越南已经做了很多年了。我们必须彻底废除项目投资中的询价机制,确保绝对采用公开招标和竞争性招标的方式来选择投资者。

当然,必须根据世界上应用的最佳标准使招标机制透明化。

在国际上,竞争性招标已被证明是降低电价的有效工具。国际可再生能源机构(IRENA)表示,已经有100多个国家/地区采用了竞标选择投资者的方式,但是越南仍然是少数几个未使用此方法来推广可再生能源的国家之一。因此,该国以超过许多国家所支付价格两倍的价格购买太阳能和风能。就在上个月,印度选择了一位太阳能投资者,该公司以每千瓦时3美分的价格出售能源,而越南的购买价为每千瓦时1,644越南盾(7美分)。

在过去的几年中,仅针对试点计划进行招投标,并且仅在2020年2月28日发布的一项法令中对此过程进行了调整。但是,只有在将其广泛应用于所有基础设施项目时,这种机制才能变得有效并不仅限于公私合营(PPP)或其他投资形式。

只要询问机制以多种形式存在并且变得越来越“复杂”,腐败和贿赂将继续成为有待讨论的问题。

越南的Covid-19:恐惧,眼泪,骄傲和债务

一名英国Covid-19病人在河内的热带病国家医院出院,其妻子也感染了冠状病毒,并于2020年4月13日前11天出院。

“一旦Covid-19占领了越南,我确定这个国家将遭受苦难。至少英国是发达的。我是否应该把一个破破烂烂的房屋带回家?”
亚洲其他地方的一位朋友在英国有一位年迈的父母。她在网上聊天时告诉我,她读到了这种因“ Covid-19”局势而影响人们的“慢动作悲伤”。

她告诉我她继续跑步并哭了。我也承认我没有睡觉。最小的事情会让我情绪激动。我想的太远了,因为一切似乎都太黑暗了。

武汉之后,越南的局势发展很快。我们小孩子的托儿所关闭了。口罩是强制性的。跟踪正在如火如荼地进行。启动了一个提供各种功能的应用程序。最重要的是,您基本上可以按一个按钮,然后穿上危险品工作服的人就会出现。

被感染的人住院。与感染者接触过的人被远程隔离。与感染者接触的人被隔离。拥有…好吧的人您知道了。

贵国政府是否尽力跟踪受感染的人?这就是需要的。

发生这种情况时,欧洲的Covid-19变得一发不可收拾。最明显的是意大利。每天有数百人丧生。英国否认。

对于我们来说,托儿所的关闭时间从数周延长到数月。我在家工作起初,我们试图共存。这并不容易。几周后,我们尝试从星期一到星期五将小家伙送给奶奶。两周后,我们意识到我们都不高兴。我们彼此想念,而担心比应付偶尔的发脾气更糟。

她回家了,我们让它工作了。

到那个阶段,越南发生了不可思议的事情。我们这些住在这里的人开始意识到这是超级英雄的东西。

看到两张并置的照片使我大叫。首先是士兵在水泥地板上睡觉。第二个是越南青少年,很可能是从国外飞来的,在双层床上戴着面具聊天。

2020年2月,从中国归国的人在越南北部朗颂省的一个军事营地被隔离。

Phiên âm tiếng Trung HSK cho bài giảng lớp luyện thi tiếng Trung HSK 7 online ngày 3 tháng 4 năm 2021 Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 2

Gèng bùyòng shuō zhè zhǒng niǔqū huì duì jīchǔ shèshī guīhuà chǎnshēng fùmiàn yǐngxiǎng, gěi guójiā zàochéng sǔnshī, bìng shǐ gōngmín fùchū bǐ jīchǔ shèshī fúwù suǒ xū de gèng gāo de jiàgé. Tóngshí, jīnqián qiāo wú shēngxī de liúrùle nàxiē jìnxíng guānxì jiāoyì de rén de yāobāo.

5 Yuè 22 rì, yuènán zǒnglǐ ruǎnchūnfú (Nguyen Xuan Phuc) diǎntóu chénglìle yīgè yǐ jìhuà hé tóuzī bùzhǎng wéishǒu de tèbié gōngzuò zǔ, yǐ zhǔnbèi yuènán yìngduì wàiguó tóuzī zhě de zīběn liúrù, wàiguó tóuzī zhě zhèngzài shǐ Covid-19 yǐhòu de tóuzī dìdiǎn duōyàng huà bìng chóngxīn dìngwèi shēngchǎn shèshī. Dà liúxíng bìng. Zhè diǎnránle xīwàng hé xīngfèn, dànshì wǒ rènwéi zhè shì méiyǒu gēnjù de.

Xīyǐn tóuzī bù xiàng shōuhuò nóngzuòwù. Zhè shì yī xiàng chángqí zhànlüè, xūyào dàliàng rènzhēn, xìzhì de nǔlì.

Tòumíng xìng de xūqiú hěn míngxiǎn

yuènán yǐjīng zuòle hěnduō niánle. Wǒmen bìxū chèdǐ fèichú xiàngmù tóuzī zhōng de xún jià jīzhì, quèbǎo juéduì cǎiyòng gōngkāi zhāobiāo hé jìngzhēng xìng zhāobiāo dìfāngshì lái xuǎnzé tóuzī zhě.

Dāngrán, bìxū gēnjù shìjiè shàng yìngyòng de zuì jiā biāozhǔn shǐ zhāobiāo jīzhì tòumíng huà.

Zài guójì shang, jìngzhēng xìng zhāobiāo yǐ bèi zhèngmíng shì jiàngdī diànjià de yǒuxiào gōngjù. Guójì kě zàishēngnéngyuán jīgòu (IRENA) biǎoshì, yǐjīng yǒu 100 duō gè guójiā/dìqū cǎiyòngle jìngbiāo xuǎnzé tóuzī zhě de fāngshì, dànshì yuènán réngrán shì shǎoshù jǐ gè wèi shǐyòng cǐ fāngfǎ lái tuīguǎng kě zàishēng néngyuán de guójiā zhī yī. Yīncǐ, gāi guó yǐ chāoguò xǔduō guójiā suǒ zhīfù jiàgé liǎng bèi de jiàgé gòumǎi tàiyángnéng hé fēngnéng. Jiù zài shàng gè yuè, yìndù xuǎnzéle yī wèi tàiyángnéng tóuzī zhě, gāi gōngsī yǐ měi qiānwǎ shí 3 měi fēn de jiàgé chūshòu néngyuán, ér yuènán de gòumǎi jià wèi měi qiānwǎ shí 1,644 yuènán dùn (7 měi fēn).

Zài guòqù de jǐ nián zhōng, jǐn zhēnduì shìdiǎn jìhuà jìnxíng zhāo tóubiāo, bìngqiě jǐn zài 2020 nián 2 yuè 28 rì fābù de yī xiàng fǎlìng zhōng duì cǐ guòchéng jìnxíngle tiáozhěng. Dànshì, zhǐyǒu zàijiāng qí guǎngfàn yìngyòng yú suǒyǒu jīchǔ shèshī xiàngmù shí, zhè zhǒng jīzhì cáinéng biàn dé yǒuxiào bìng bùjǐn xiànyú gōngsīhéyíng (PPP) huò qítā tóuzī xíngshì.

Zhǐyào xúnwèn jīzhì yǐ duō zhǒng xíngshì cúnzài bìngqiě biàn dé yuè lái yuè “fùzá”, fǔbài hé huìlù jiāng jìxù chéngwéi yǒudài tǎolùn de wèntí.

Yuènán de Covid-19: Kǒngjù, yǎnlèi, jiāo’ào hé zhàiwù

yī míng yīngguó Covid-19 bìngrén zài hénèi de rèdài bìng guójiā yīyuàn chūyuàn, qí qīzi yě gǎnrǎnle guānzhuàng bìngdú, bìng yú 2020 nián 4 yuè 13 rìqián 11 tiān chūyuàn.

“Yīdàn Covid-19 zhànlǐngle yuènán, wǒ quèdìng zhège guójiā jiāng zāoshòu kǔnàn. Zhìshǎo yīngguó shì fādá de. Wǒ shìfǒu yīnggāi bǎ yīgè pò pòlàn làn de fángwū dài huí jiā?”
Yàzhōu qítā dì fāng de yī wèi péngyǒu zài yīngguó yǒuyī wèi niánmài de fùmǔ. Tā zài wǎngshàng liáotiān shí gàosù wǒ, tā dú dàole zhè zhǒng yīn “Covid-19” júshì ér yǐngxiǎng rénmen de “màn dòngzuò bēishāng”.

Tā gàosù wǒ tā jìxù pǎobù bìng kūle. Wǒ yě chéngrèn wǒ méiyǒu shuìjiào. Zuìxiǎo de shìqíng huì ràng wǒ qíngxù jīdòng. Wǒ xiǎng de tài yuǎnle, yīn wéi yīqiè sìhū dōu tài hēi’ànle.

Wǔhàn zhīhòu, yuènán de júshì fāzhǎn hěn kuài. Wǒmen xiǎo háizi de tuō’érsuǒ guānbìle. Kǒuzhào shì qiángzhì xìng de. Gēnzōng zhèngzài rúhuǒrútú de jìnxíng. Qǐdòngle yīgè tígōng gè zhǒng gōngnéng de yìngyòng chéngxù. Zuì zhòngyào de shì, nín jīběn shàng kěyǐ àn yīgè ànniǔ, ránhòu chuān shàng wéixiǎn pǐn gōngzuòfú de rén jiù huì chūxiàn.

Bèi gǎnrǎn de rén zhùyuàn. Yǔ gǎnrǎn zhě jiēchùguò de rén bèi yuǎnchéng gélí. Yǔ gǎnrǎn zhě jiēchù de rén bèi gélí. Yǒngyǒu… Hǎo ba de rén nín zhīdàole.

Guì guó zhèngfǔ shìfǒu jìnlì gēnzōng shòu gǎnrǎn de rén? Zhè jiùshì xūyào de.

Fāshēng zhè zhǒng qíngkuàng shí, ōuzhōu de Covid-19 biàn dé yī fà bùkě shōushí. Zuì míngxiǎn de shì yìdàlì. Měitiān yǒushù bǎirén sàngshēng. Yīngguó fǒurèn.

Duìyú wǒmen lái shuō, tuō’érsuǒ de guānbì shíjiān cóng shù zhōu yáncháng dào shù yuè. Wǒ zài jiā gōngzuò qǐchū, wǒmen shìtú gòngcún. Zhè bìng bù róngyì. Jǐ zhōu hòu, wǒmen chángshì cóng xīngqí yī dào xīngqíwǔ jiāng xiǎo jiāhuo sòng gěi nǎinai. Liǎng zhōu hòu, wǒmen yìshí dào wǒmen dōu bù gāoxìng. Wǒmen bǐcǐ xiǎngniàn, ér dānxīn bǐ yìngfù ǒu’ěr de fǎ píqì gèng zāo.

Tā huí jiāle, wǒmen ràng tā gōngzuòle.

Dào nàgè jiēduàn, yuènán fā shēng liǎo bùkěsīyì de shìqíng. Wǒmen zhèxiē zhù zài zhèlǐ de rén kāishǐ yìshí dào zhè shì chāojí yīngxióng de dōngxī.

Kàn dào liǎng zhāng bìng zhì de zhàopiàn shǐ wǒ dà jiào. Shǒuxiān shi shìbīng zài shuǐní dìbǎn shàng shuìjiào. Dì èr gè shì yuènán qīngshàonián, hěn kěnéng shì cóng guówài fēi lái de, zài shuāng céng chuángshàng dàizhe miànjù liáotiān.

2020 Nián 2 yuè, cóng zhōngguó guī guó de rén zài yuènán běibù lǎng sòng shěng de yīgè jūnshì yíngdì bèi gélí.

Phiên dịch tiếng Trung HSK cho bài giảng này Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 2

Đó là chưa kể việc bóp méo đó có thể tác động tiêu cực đến quy hoạch hạ tầng, gây thất thoát cho nhà nước và khiến người dân phải trả giá cao hơn mức cần thiết cho các dịch vụ hạ tầng. Trong khi đó, tiền lại âm thầm chảy vào túi những người buôn bán trên các mối quan hệ.

Ngày 22/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý thành lập Tổ công tác đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Trưởng đoàn để chuẩn bị đón dòng vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài đang đa dạng hóa địa điểm đầu tư và bố trí lại cơ sở sản xuất sau sự kiện Covid-19 đại dịch. Điều này đã làm dấy lên hy vọng và sự phấn khích, nhưng tôi nghĩ rằng điều đó là không chính đáng vào thời điểm này.

Thu hút đầu tư không giống như thu hoạch một loại cây nông nghiệp. Đó là một chiến lược dài hạn cần rất nhiều nỗ lực nghiêm túc, cẩn thận.

Cần minh bạch rõ ràng

Việt Nam phải làm gì đã nói từ nhiều năm nay. Phải xóa bỏ hoàn toàn cơ chế xin-cho trong đầu tư dự án, bảo đảm tuyệt đối áp dụng hình thức đấu thầu công khai, cạnh tranh để lựa chọn nhà đầu tư.

Tất nhiên, cơ chế đấu thầu phải được thực hiện minh bạch theo các tiêu chuẩn tốt nhất được áp dụng trên thế giới.

Trên bình diện quốc tế, đấu thầu cạnh tranh đã được chứng minh là một công cụ hữu hiệu để giảm giá điện. Cơ quan Năng lượng Tái tạo Quốc tế (IRENA) cho biết, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đã được áp dụng ở hơn 100 quốc gia, nhưng Việt Nam vẫn là một trong số ít quốc gia chưa sử dụng phương thức này để thúc đẩy năng lượng tái tạo. Do đó, quốc gia này đang mua điện mặt trời và điện gió với giá cao hơn gấp đôi so với giá mà nhiều quốc gia đang trả. Mới tháng trước, Ấn Độ đã chọn một nhà đầu tư năng lượng mặt trời bán năng lượng với giá 3 cent / kWh, so với giá mua của Việt Nam là 1.644 đồng (7 cent) / kWh.

Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư mới chỉ được áp dụng theo phương án thí điểm trong vài năm qua và quy trình này vừa được điều chỉnh trong nghị định ban hành ngày 28 tháng 2 năm 2020. Nhưng cơ chế này chỉ có thể trở nên hiệu quả khi nó được áp dụng rộng rãi cho tất cả các dự án cơ sở hạ tầng. và không giới hạn đối với hình thức đối tác công tư (PPP) hoặc các hình thức đầu tư khác.

Chừng nào cơ chế xin – cho còn tồn tại dưới nhiều hình thức và ngày càng trở nên “tinh vi”, thì tham nhũng và hối lộ sẽ tiếp tục là những vấn đề cần được thảo luận.

Covid-19 ở Việt Nam: nỗi sợ hãi, nước mắt, niềm tự hào và món nợ

Một bệnh nhân Covid-19 người Anh đã được xuất viện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ở Hà Nội, bên cạnh người vợ của anh ta cũng bị nhiễm coronavirus và được xuất viện 11 ngày trước, ngày 13 tháng 4 năm 2020.

“Một khi Covid-19 nắm quyền Việt Nam, tôi chắc chắn đất nước này sẽ bị thiệt hại. Ít nhất thì nước Anh đã phát triển. Tôi có nên về nước muộn không?”
Một người bạn ở Châu Á có cha mẹ già ở Vương quốc Anh đang trò chuyện trực tuyến, cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đã đọc về “nỗi đau chậm chạp” này ảnh hưởng đến mọi người do tình huống của Covid-19.

Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đã tiếp tục chạy và khóc qua chúng. Tôi cũng thừa nhận rằng tôi đã không ngủ. Điều nhỏ nhất cũng khiến tôi xúc động. Tôi không thể nghĩ quá xa về tương lai vì tất cả dường như quá đen tối.

Sau Vũ Hán, mọi thứ chuyển biến khá nhanh ở Việt Nam. Nhà trẻ của chúng tôi đã đóng cửa. Mặt nạ trở thành bắt buộc. Theo dõi và dấu vết đã được hoàn thành. Một ứng dụng đã được khởi chạy cung cấp các tính năng khác nhau. Đáng chú ý nhất, về cơ bản bạn có thể nhấn một nút và những người mặc bộ đồ hazmat sẽ xuất hiện.

Những người bị nhiễm phải nhập viện. Những người đã tiếp xúc với những người bị nhiễm bệnh đã được cách ly từ xa. Những người đã tiếp xúc với những người đã tiếp xúc với những người bị nhiễm bệnh đã được cách ly. Những người đã … bạn sẽ có được bức tranh.

Chính phủ của bạn đã cố gắng như vậy để theo dõi những người bị nhiễm bệnh? Đây là những gì nó cần.

Khi điều này xảy ra, Covid-19 ở châu Âu đã mất kiểm soát. Đáng chú ý nhất là Ý. Hàng trăm người chết mỗi ngày. Anh đã phủ nhận.

Đối với chúng tôi, việc đóng cửa nhà trẻ kéo dài từ hàng tuần đến hàng tháng. Tôi làm việc tại nhà. Lúc đầu, chúng tôi cố gắng cùng tồn tại. Nó không phải là dễ dàng. Sau một vài tuần, chúng tôi đã thử gửi đứa trẻ cho bà nội từ thứ Hai đến thứ Sáu. Hai tuần sau, chúng tôi nhận ra rằng không ai trong chúng tôi hạnh phúc. Chúng tôi nhớ nhau và sự lo lắng còn tồi tệ hơn việc đối mặt với những cơn giận dữ không thường xuyên.

Cô ấy đã về nhà và chúng tôi chỉ làm cho nó hoạt động.

Vào giai đoạn đó, một điều không thể tin được đã xảy ra ở Việt Nam. Những người trong chúng tôi sống ở đây bắt đầu nhận ra đây là những thứ siêu anh hùng.

Nhìn thấy hai bức tranh đặt cạnh nhau khiến tôi phải ồ lên. Đầu tiên là của những người lính ngủ trên sàn bê tông. Đối tượng thứ hai là thanh thiếu niên Việt Nam, rất có thể đã bay từ nước ngoài về, đeo mặt nạ trò chuyện trên giường tầng.

Những người trở về từ Trung Quốc bị cách ly tại một trại quân sự ở tỉnh Lạng Sơn, miền Bắc Việt Nam, tháng 2 năm 2020.

Trên đây là nội dung chi tiết của bài giảng Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 2 ngày hôm nay,các bạn đừng quên lưu bài giảng về học dần nhé,chúc các bạn có một buổi học vui vẻ nhé.

Was this helpful?

1 / 0

Trả lời 0