Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 online bài 2

Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 online bài 2
5/5 - (1 bình chọn)

Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 online mỗi ngày cùng Thầy Vũ

Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 online bài 2 tiếp tục nội dung giáo án giảng dạy các khóa học tiếng Trung HSK online và luyện thi HSK online từ HSK cấp 6 đến HSK cấp 9 của Th.S Nguyễn Minh Vũ tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Cơ sở 2 Sài Gòn. Chúng ta tiếp tục nâng cao kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung HSK 7 và kỹ năng luyện dịch tiếng Trung HSK 7 thông qua bài tập bên dưới nhé. Các bạn nhớ lưu bài giảng về học dần nhé,chúc các bạn học tiếng Trung đạt hiệu quả tốt nhé.

Thi thử HSK online miễn phí trên website luyện thi HSK online luyenthihsk.com là chuyên trang cung cấp rất nhiều giáo trình học tiếng Trung online và tài liệu luyện thi tiếng Trung HSK online miễn phí từ cơ bản đến nâng cao được phân chia theo cấp độ HSK 1 đến HSK 6 và HSKK sơ cấp đến HSKK cao cấp

Tham gia thi thử HSK online miễn phí

Trước khi vào bài mới thì các bạn hãy xem lại bài hôm qua tại link sau nha.

Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 online bài 1

Nếu các bạn thường xuyên làm việc máy tính bằng tiếng Trung thì không thể nào thiếu đi bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin. Chính vì vậy Thầy Vũ và học viên cùng các cộng sự đều đồng loạt sử dụng bộ gõ tiếng Trung để nâng cao tốc độ gõ văn bản tiếng Trung.

Hướng dẫn tải bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin 

Trung tâm tiếng Trung Quận 10 ChineMaster TP HCM mỗi ngày sẽ update thêm bài học mới nhất của Thầy Vũ để giúp các bạn có thêm nhiều tài liệu học tiếng Trung miễn phí uy tín và chất lượng.

Khóa học tại Trung tâm ChineMaster cơ sở 2 tại Quận 10 TPHCM

Tài liệu Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 online bài 2

Hôm nay mình chia sẻ thêm với các bạn tài liệu mới nhất của thầy Vũ ngày 13 tháng 04 năm 2021, các bạn chú ý đọc kỹ ở bên dưới nhé.

其股东还批准了三年可转换债券的发行。所筹集的资金将用于资助其南部的Soc Trang和Hau Giang省以及北部的Ha Giang省的市区项目。

它不会在2020年派发股息,但会在今年派发股息。

预计由于Covid-19大流行,FLC在2020年将亏损2万亿越南盾,但其税前利润为4210亿越南盾,收入为13.5万亿越南盾。

工信部希望削减运输公司的税收

交通部建议政府减少因Covid-19大流行而挣扎的运输运营商的税费。

2021年1月,河内只有两名乘客的巴士。

该公司希望在2021年之前将削减30%的道路养护费的做法持续到2021年,废除增值税,提供50%的所得税退税,并允许运营商的车辆免费进入机场和火车站,以免接载乘客。

对于航空运输运营商,它已提议将诸如降落和起飞费用之类的机场费用削减50%。

根据总统计局的数据,由于大流行,2020年客运业下降了29.6%。航空部门受到的打击最大,旅客人数下降了43%,至6600万人次,货运量下降了15%,至130万吨。

越南首富有望成为前50名亿万富翁

Vingroup董事长Pham Nhat Vuong(L)在越南北部海防市的汽车制造商VinFast工厂内,紧随越南当时的总理Nguyen Xuan Phuc旁边。

汽车制造商VinFast即将进行的IPO可能使范文武(Pham Nhat Vuong)成为首位进入世界前50名最富有人群稀缺人群的越南人。
彭博社和路透社报道,Vingroup旗下子公司VinFast在美国的首次公开发行有望在本季度或下个季度进行,这可能会使Vingroup董事长Vuong的净资产增加230亿美元。

如果越南第一家完全成熟的汽车制造商VinFast在纽约证券交易所上市,且最低估值为500亿美元,那么直接或间接持有该公司近46%股份的Vuong将看到其净资产比起之前的三倍还多目前的90亿至320亿美元。

这个数字超过了《福布斯》(Forbes)2021年亿万富翁榜上当前第50位首富的307亿美元净资产。截至周二,Vuong排名第262位。

随着越南最大的私人企业集团Vingroup的股票代码VIC的价格上涨,他的身价可能会进一步提高,该集团对房地产,智能手机和汽车感兴趣。

今年,VIC报价上涨了30%,一直是基准VN指数达到历史新高的主要贡献者之一。

Vuong已连续九年入选《福布斯》亿万富翁榜。

Vingroup是世界750强家族企业中唯一的越南代表

在今年全球750家家族企业的全球排名中,Vingroup排名下降了28位,至第410位,但仍然是该列表中唯一的越南代表。
总部位于英国,致力于全球家族企业领域的在线出版公司Family Capital的最新报告显示,该集团拥有62.1%的家族股份,2019年的收入为56亿美元,拥有51,100名员工。普华永道咨询公司(PwC)。

该集团由该国第一位亿万富翁潘汉·冯(Pham Nhat Vuong)经营,截至今年3月,其市值达到155亿美元。

Vingroup是一家拥有美国最大房地产业务的集团,在零售,医疗保健,教育,汽车,智能手机和电子产品等领域拥有浓厚的兴趣。

这份年度排名基于2019年的收入衡量了55个国家和地区的750家家族企业。

为了获得排名的资格,一个家庭或一组家庭必须控制私有公司至少50%的有表决权的股份,以及上市公司至少32%的有控制权的股份。

750家家族企业在2019年创造了10.3万亿美元的收入,高于2018年的9.1万亿美元;他们雇用了3360万名员工,而2018年为3050万名。

美国仍然是顶级家族企业的第一大国,其166家公司名列前750名,其次是德国,名列96名。

家族企业是包括越南在内的任何国家的核心经济因素。

越南工商会(VCCI)主席武天禄(Vu Tien Loc)最近表示,最大的100家家族企业贡献了该国GDP的25%。

Phiên âm tiếng Trung HSK 7 online lớp học tiếng Trung HSK online ngày 13 tháng 4 năm 2021 Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 online bài 2

Qí gǔdōng hái pīzhǔnle sān nián kě zhuǎnhuàn zhàiquàn de fǎ xíng. Suǒ chóují de zījīn jiāng yòng yú zīzhù qí nánbù de Soc Trang hé Hau Giang shěng yǐjí běibù de Ha Giang shěng de shì qū xiàngmù.

Tā bù huì zài 2020 nián pàifā gǔxí, dàn huì zài jīnnián pàifā gǔxí.

Yùjì yóuyú Covid-19 dà liúxíng,FLC zài 2020 nián jiāng kuīsǔn 2 wàn yì yuènán dùn, dàn qí shuì qián lìrùn wèi 4210 yì yuènán dùn, shōurù wéi 13.5 Wàn yì yuènán dùn.

Gōngxìnbù xīwàng xuējiǎn yùnshū gōngsī de shuìshōu

jiāotōng bù jiànyì zhèngfǔ jiǎnshǎo yīn Covid-19 dà liúxíng ér zhēngzhá de yùnshū yùnyíng shāng de shuì fèi.

2021 Nián 1 yuè, hénèi zhǐyǒu liǎng míng chéngkè de bāshì.

Gāi gōngsī xīwàng zài 2021 nián zhīqián jiāng xuējiǎn 30%de dàolù yǎnghù fèi de zuòfǎ chíxù dào 2021 nián, fèichú zēngzhí shuì, tígōng 50%de suǒdéshuì tuìshuì, bìng yǔnxǔ yùnyíng shāng de chēliàng miǎnfèi jìnrù jīchǎng hé huǒchē zhàn, yǐmiǎn jiē zài chéngkè.

Duìyú hángkōng yùnshū yùnyíng shāng, tā yǐ tíyì jiāng zhūrú jiàngluò hé qǐfēi fèiyòng zhī lèi de jīchǎng fèiyòng xuējiǎn 50%.

Gēnjù zǒng tǒngjì jú de shùjù, yóuyú dà liúxíng,2020 nián kèyùn yè xiàjiàngle 29.6%. Hángkōng bùmén shòudào de dǎjí zuìdà, lǚkè rénshù xiàjiàngle 43%, zhì 6600 wàn réncì, huòyùn liàng xiàjiàngle 15%, zhì 130 wàn dùn.

Yuènán shǒufùyǒuwàng chéngwéi qián 50 míng yì wàn fùwēng

Vingroup dǒngshì zhǎng Pham Nhat Vuong(L) zài yuènán běibù hǎifáng shì de qìchē zhìzào shāng VinFast gōngchǎng nèi, jǐn suí yuènán dāngshí de zǒnglǐ Nguyen Xuan Phuc pángbiān.

Qìchē zhìzào shāng VinFast jíjiāng jìnxíng de IPO kěnéng shǐ fànwén wǔ (Pham Nhat Vuong) chéngwéi shǒuwèi jìnrù shìjiè qián 50 míng zuì fù yǒu rénqún xīquē rénqún de yuènán rén.
Péngbóshè hé lùtòu shè bàodào,Vingroup qíxià zǐ gōngsī VinFast zài měiguó de shǒucì gōngkāi fāxíng yǒuwàng zài běn jìdù huò xià gè jìdù jìnxíng, zhè kěnéng huì shǐ Vingroup dǒngshì zhǎng Vuong de jìng zīchǎn zēngjiā 230 yì měiyuán.

Rúguǒ yuènán dì yījiā wánquán chéngshú de qìchē zhìzào shāng VinFast zài niǔyuē zhèngquàn jiāoyì suǒ shàngshì, qiě zuìdī gū zhí wèi 500 yì měiyuán, nàme zhíjiē huò jiànjiē chí yǒu gāi gōngsī jìn 46%gǔfèn de Vuong jiāng kàn dào qí jìng zīchǎn bǐ qǐ zhīqián de sān bèi hái duō mùqián de 90 yì zhì 320 yì měiyuán.

Zhège shùzì chāoguòle “fúbùsī”(Forbes)2021 nián yì wàn fùwēng bǎng shàng dàng qián dì 50 wèi shǒufù de 307 yì měiyuán jìng zīchǎn. Jiézhì zhōu’èr,Vuong páimíng dì 262 wèi.

Suízhe yuènán zuìdà de sīrén qǐyè jítuán Vingroup de gǔpiào dàimǎ VIC de jiàgé shàngzhǎng, tā de shēnjià kěnéng huì jìnyībù tígāo, gāi jítuán duì fángdìchǎn, zhìnéng shǒujī hé qìchē gǎn xìngqù.

Jīnnián,VIC bàojià shàngzhǎngle 30%, yīzhí shì jīzhǔn VN zhǐshù dádào lìshǐ xīngāo de zhǔyào gòngxiàn zhě zhī yī.

Vuong yǐ liánxù jiǔ nián rùxuǎn “fúbùsī” yì wàn fùwēng bǎng.

Vingroup shì shìjiè 750 qiáng jiāzú qǐyè zhōng wéiyī de yuènán dàibiǎo

zài jīnnián quánqiú 750 jiā jiāzú qǐyè de quánqiú páimíng zhōng,Vingroup páimíng xiàjiàngle 28 wèi, zhì dì 410 wèi, dàn réngrán shì gāi lièbiǎo zhōng wéiyī de yuènán dàibiǎo.
Zǒngbù wèiyú yīngguó, zhìlì yú quánqiú jiāzú qǐyè lǐngyù de zàixiàn chūbǎn gōngsī Family Capital de zuìxīn bàogào xiǎnshì, gāi jítuán yǒngyǒu 62.1%De jiāzú gǔfèn,2019 nián de shōurù wéi 56 yì měiyuán, yǒngyǒu 51,100 míng yuángōng. Pǔ huá yǒng dào zīxún gōngsī (PwC).

Gāi jítuán yóu gāi guó dì yī wèi yì wàn fùwēng pān hàn·féng (Pham Nhat Vuong) jīngyíng, jiézhì jīnnián 3 yuè, qí shìzhí dádào 155 yì měiyuán.

Vingroup shì yī jiā yǒngyǒu měiguó zuìdà fángdìchǎn yèwù de jítuán, zài língshòu, yīliáo bǎojiàn, jiàoyù, qìchē, zhìnéng shǒujī hé diànzǐ chǎnpǐn děng lǐngyù yǒngyǒu nónghòu de xìngqù.

Zhè fèn niándù páimíng jīyú 2019 nián de shōurù héngliángle 55 gè guójiā hé dìqū de 750 jiā jiāzú qǐyè.

Wèile huòdé páimíng de zīgé, yīgè jiātíng huò yī zǔ jiātíng bìxū kòngzhì sīyǒu gōngsī zhìshǎo 50%de yǒu biǎojuéquán de gǔfèn, yǐjí shàngshì gōngsī zhìshǎo 32%de yǒu kòngzhì quán de gǔfèn.

750 Jiā jiāzú qǐyè zài 2019 nián chuàngzàole 10.3 Wàn yì měiyuán de shōurù, gāo yú 2018 nián de 9.1 Wàn yì měiyuán; tāmen gùyòngle 3360 wàn míng yuángōng, ér 2018 nián wèi 3050 wàn míng.

Měiguó réngrán shì dǐngjí jiāzú qǐyè de dì yī dàguó, qí 166 jiā gōngsī míng liè qián 750 míng, qícì shì déguó, míng liè 96 míng.

Jiāzú qǐyè shì bāokuò yuènán zài nèi de rènhé guójiā de héxīn jīngjì yīnsù.

Yuènán gōngshāng huì (VCCI) zhǔxí wǔtiānlù (Vu Tien Loc) zuìjìn biǎoshì, zuìdà de 100 jiā jiāzú qǐyè gòngxiànle gāi guó GDP de 25%.

Phiên dịch tiếng Trung HSK 7 online cho bài tập này nha Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 online bài 2

Các cổ đông của công ty cũng đã thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi trong ba năm. Số tiền huy động được sẽ được sử dụng để tài trợ cho các dự án khu đô thị ở các tỉnh phía Nam như Sóc Trăng, Hậu Giang và phía Bắc tỉnh Hà Giang.

Nó sẽ không trả cổ tức cho năm 2020, nhưng sẽ trả cho năm nay.

FLC được dự báo sẽ lỗ 2.000 tỷ đồng vào năm 2020 do đại dịch Covid-19, nhưng lợi nhuận trước thuế đạt 421 tỷ đồng trên doanh thu 13,5 nghìn tỷ đồng.

Bộ muốn giảm thuế cho các công ty vận tải

Bộ Giao thông Vận tải đã khuyến nghị chính phủ nên giảm thuế và phí cho các nhà khai thác vận tải đang gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Một chiếc xe buýt ở Hà Nội chỉ với hai hành khách, tháng 1 năm 2021.

Nó muốn cắt giảm 30% phí bảo trì đường bộ, áp dụng cho đến ngày 30 tháng 6, tiếp tục đến năm 2021, thuế giá trị gia tăng phế liệu, giảm 50% thuế thu nhập và cho phép các phương tiện của người vận hành vào sân bay và ga tàu hỏa miễn phí đón khách.

Đối với các nhà khai thác vận tải hàng không, họ đã đề xuất cắt giảm 50% phí sân bay như phí hạ cánh và cất cánh.

Theo Tổng cục Thống kê, ngành vận tải hành khách đã báo cáo mức giảm 29,6% vào năm 2020 do đại dịch. Lĩnh vực hàng không bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với số lượng hành khách giảm mạnh 43% xuống 66 triệu và vận tải hàng hóa giảm 15% xuống 1,3 triệu tấn.

Người giàu nhất Việt Nam có thể trở thành tỷ phú trong top 50

Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, đi cạnh Thủ tướng Việt Nam lúc bấy giờ là Nguyễn Xuân Phúc bên trong nhà máy sản xuất ô tô VinFast ở Hải Phòng, miền Bắc Việt Nam, ngày 14 tháng 6 năm 2019.

Đợt IPO sắp tới của nhà sản xuất ô tô VinFast có thể đưa ông Phạm Nhật Vượng trở thành người Việt Nam đầu tiên lọt vào danh sách hiếm hoi trong top 50 người giàu nhất thế giới.
Việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của đơn vị VinFast của tập đoàn Vingroup tại Hoa Kỳ, dự kiến diễn ra trong quý này hoặc quý tới theo báo cáo của Bloomberg và Reuters, có thể làm tăng giá trị tài sản ròng của Chủ tịch Vingroup là ông Vương thêm 23 tỷ USD.

Nếu VinFast, nhà sản xuất ô tô chính thức đầu tiên tại Việt Nam, được niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán New York với mức định giá tối thiểu là 50 tỷ USD, thì Vương, người trực tiếp và gián tiếp nắm giữ gần 46% công ty, sẽ thấy giá trị tài sản ròng của mình tăng hơn gấp ba lần so với 9 tỷ đô la hiện tại đến 32 tỷ đô la.

Con số này vượt quá 30,7 tỷ USD tài sản ròng của người giàu thứ 50 hiện tại trong danh sách tỷ phú năm 2021 của Forbes. Vương được xếp hạng 262 tính đến thứ Ba.

Giá trị tài sản ròng của ông có thể tăng hơn nữa với sự tăng giá của mã VIC của Vingroup, tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam với sở thích về bất động sản, điện thoại thông minh và ô tô.

Cổ phiếu VIC đã tăng 30% trong năm nay và là một trong những yếu tố chính góp phần đưa chỉ số VN-Index chạm đỉnh lịch sử mới.

Vương đã nằm trong danh sách tỷ phú của Forbes trong 9 năm liên tiếp.

Vingroup đại diện duy nhất tại Việt Nam trong số 750 doanh nghiệp gia đình hàng đầu thế giới

Vingroup đã tụt 28 bậc xuống vị trí thứ 410 trong bảng xếp hạng 750 doanh nghiệp gia đình hàng đầu thế giới năm nay, nhưng vẫn là đại diện Việt Nam duy nhất trong danh sách.
Theo báo cáo mới nhất từ Family Capital, một công ty xuất bản trực tuyến có trụ sở tại Vương quốc Anh dành cho lĩnh vực doanh nghiệp gia đình toàn cầu, tập đoàn này đạt doanh thu 5,6 tỷ USD vào năm 2019 và sử dụng 51.100 nhân viên. công ty tư vấn PricewaterhouseCoopers (PwC).

Được điều hành bởi tỷ phú đầu tiên của đất nước, Phạm Nhật Vượng, tập đoàn này đã báo cáo mức vốn hóa thị trường là 15,5 tỷ USD tính đến tháng 3 năm nay.

Vingroup là tập đoàn có hoạt động kinh doanh bất động sản lớn nhất cả nước và sở hữu các lĩnh vực bán lẻ, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, ô tô, điện thoại thông minh và điện tử.

Bảng xếp hạng hàng năm đo lường 750 doanh nghiệp gia đình tại 55 quốc gia và vùng lãnh thổ dựa trên doanh thu năm 2019.

Để đủ điều kiện cho bảng xếp hạng, gia đình hoặc nhóm gia đình sẽ phải kiểm soát ít nhất 50 phần trăm cổ phần có quyền biểu quyết trong một công ty tư nhân và ít nhất 32 phần trăm trong một công ty niêm yết đại chúng.

750 doanh nghiệp gia đình tạo ra 10,3 nghìn tỷ đô la vào năm 2019, tăng từ 9,1 nghìn tỷ đô la vào năm 2018; và họ đã tuyển dụng 33,6 triệu người, so với 30,5 triệu người vào năm 2018.

Hoa Kỳ vẫn là quốc gia số một về các doanh nghiệp gia đình hàng đầu, với 166 công ty trong số 750 công ty hàng đầu, tiếp theo là Đức với 96.

Doanh nghiệp gia đình là yếu tố kinh tế cốt lõi ở bất kỳ quốc gia nào, kể cả Việt Nam.

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cho biết 100 doanh nghiệp gia đình lớn nhất đóng góp khoảng 25% GDP cả nước.

Trên đây là nội dung bài học hôm nay Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 online bài 2 . Các bạn cần hỏi gì thêm thì để lại bình luận trong Diễn đàn Dân tiếng Trung hoặc Diễn đàn Học tiếng Trung ChineMaster nhé.

Was this helpful?

1 / 0

Trả lời 0