Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 5

Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 5

Bài giảng luyện dịch tiếng Trung HSK 7 cùng Thầy Vũ

Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 5 là bài giảng giáo án giảng dạy lớp luyện thi HSK online uy tín của Th.S Nguyễn Minh Vũ trên website luyện thi HSK online của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Sài Gòn Cơ sở 2 tại thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Tiếng Trung ChineMaster tại quận Thanh Xuân Hà Nội. Tất cả các bài giảng gửi đến cho tất cả các bạn đều được Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn thảo hoàn toàn miễn phí nhằm giúp các bạn có một nguồn tại liệu ôn thi tiếng Trung HSK và học tiếng Trung thật hiệu quả. Các bạn nhớ tham khảo và lưu bài giảng về học dần nhé. Tất cả các bài học đều được cập nhật mỗi ngày trên kênh học tiếng Trung Luyện thi HSK online.

Các bạn hãy dành chút thời gian để xem lại bài ngày hôm qua tại link dưới đây nhé.

Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 4

Tiếp theo là ứng dụng thi thử HSK online do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn ra để cho các bạn trong quá trình học tập và ôn thi có thể đánh giá được trình độ của bản thân để có hướng ôn thi HSK đúng đắn nhất.

Ứng dụng thi thử HSK online miễn phí

Còn các bạn nếu muốn có thể ghi nhớ thật nhiều chữ Hán thì hãy tham khảo và tải bộ gõ tiếng Trung Sougou Pinyin về máy tính để tập gõ nhé,toàn bộ thông tin hướng dẫn cách tải đều nằm ở link dưới đây nhé.

Download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin

Cuối cùng là thông tin về Trung tâm tiếng Trung ChineMaster hiện nay đã có cơ sở thứ 2 tại quận 10 TP HCM dành cho các bạn ở phía Nam,các bạn hãy xem thông tin lịch học tại link sau để kịp thời đăng ký học nha.

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster cơ sở 2 tại Quận 10 TPHCM

Tài liệu Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 5

Nội dung chi tiết giáo án giảng dạy lớp học luyện thi tiếng Trung HSK 7 online ngày 6 tháng 4 năm 2021 Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 5

如今,大多数顶级高科技公司仍然驻扎在美国,这绝非偶然,它们的进步将对人类活动的各个领域产生巨大影响。

我最喜欢的例子是健康。美国在这一领域的投资为大学,生物技术公司和政府实验室创造了高薪工作。它导致了新的疾病治疗方法,例如癌症疗法。它有助于遏制致命的流行病,例如埃博拉病毒和寨卡病毒。它挽救了贫穷国家的生命。自1990年以来,在5岁之前死亡的儿童比例下降了一半以上。我认为这是有史以来最出色的统计数据,而美国的成功使之值得赞扬。

未来几年可能会带来更大的进步。幸运的是,我们可以根除脊髓灰质炎,由于美国科学家开发了疫苗,这个目标是可以实现的。 (小儿麻痹症是继1979年天花之后的第二种被根除的疾病-在美国,小儿麻痹症也发挥了不可替代的作用。)疟疾方面也取得了令人兴奋的进展:谢谢,从2000年到2012年,死亡人数下降了40%以上部分原因是美国对诸如毒品和蚊帐之类的突破性工具的支持。但是要充分利用这些机会,我们需要在基础健康研究和疫苗等特定领域进行更多投资。

能源是另一个很好的例子。美国资助的研究定义了能源生产的最新水平。风能和太阳能技术的早期发展是由联邦政府资助的。这项研究提供了可观的投资回报。 1978年至2000年之间,能源部在效率和化石燃料研究上花费了175亿美元(以今天的美元计算),产生了410亿美元的经济效益。然而,直到今年,自里根政府以来,美国能源部的研究预算还没有真正增加。

如果我们加大这些投资的力度,就可以在能源部门创造新的就业机会,开发可以为世界提供动力的技术,同时还可以应对气候变化,促进能源独立性以及为13亿没有贫困人口提供可承受的能源今天吃。一些更有前景的领域包括以太阳能为燃料,这与工厂的做法大同小异。使核能更安全,更负担得起;收集和储存碳;并创造新的储能方式,使我们能够充分利用可再生能源。

清洁能源研究现在有很多动力。去年,包括美国在内的20个国家的领导人承诺将在这一领域的联邦投资增加一倍。作为这项关键工作的补充,我帮助发起了“突破能源联盟”,该联盟由一群私人投资者组成,他们将支持有前途的清洁能源公司。下一任总统将有机会加速这一势头。

投资研发与政府挑选赢家和输家无关。市场将做到这一点。这是关于做我们所知道的工作:进行有限且有针对性的投资,为美国企业家奠定基础。这种方法几十年来一直是美国领导层的基础,在以后的几年中它只会变得越来越重要。

到今年夏天末,各政党将选出领导人,并开始展望11月的选举。提名人将阐述他们对美国的愿景以及实现这一愿景的议程。这些愿景可能比相似之处具有更多差异。但我希望我们大家都同意,无论您如何看待美国的未来,创新始终将发挥至关重要的作用。

Phiên âm tiếng Trung cho bài giảng hôm nay ngày 6 tháng 4 năm 2021 Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 5

Rújīn, dà duōshù dǐngjí gāo kējì gōngsīréngrán zhùzhá zài měiguó, zhè jué fēi ǒurán, tāmen de jìnbù jiāng duì rénlèi huódòng de gège lǐngyù chǎnshēng jùdà yǐngxiǎng.

Wǒ zuì xǐhuān de lìzi shì jiànkāng. Měiguó zài zhè yī lǐngyù de tóuzī wéi dàxué, shēngwù jìshù gōngsī hé zhèngfǔ shíyàn shì chuàngzàole gāoxīn gōngzuò. Tā dǎozhìle xīn de jíbìng zhìliáo fāngfǎ, lìrú áizhèng liáofǎ. Tā yǒu zhù yú èzhì zhìmìng de liúxíng bìng, lìrú āi bó lā bìngdú hé zhài kǎ bìngdú. Tā wǎnjiùle pínqióng guójiā de shēngmìng. Zì 1990 nián yǐlái, zài 5 suì zhīqián sǐwáng de értóng bǐlì xiàjiàngle yībàn yǐshàng. Wǒ rènwéi zhè shì yǒushǐ yǐlái zuì chūsè de tǒngjìshùjù, ér měiguó de chénggōng shǐ zhī zhídé zànyáng.

Wèilái jǐ nián kěnéng huì dài lái gèng dà de jìnbù. Xìngyùn de shì, wǒmen kěyǐ gēnchú jǐsuǐ huīzhí yán, yóuyú měiguó kēxuéjiā kāifāle yìmiáo, zhège mùbiāo shì kěyǐ shíxiàn de. (Xiǎo’ér mábì zhèng shì jì 1979 nián tiānhuā zhīhòu de dì èr zhǒng bèi gēnchú de jíbìng-zài měiguó, xiǎo’ér mábì zhèng yě fāhuī liǎo bùkě tìdài de zuòyòng.) Nüèjí fāngmiàn yě qǔdéle lìng rén xīngfèn de jìnzhǎn: Xièxiè, cóng 2000 nián dào 2012 nián, sǐwáng rénshù xiàjiàngle 40%yǐshàng bùfèn yuányīn shì měiguó duì zhūrú dúpǐn hé wénzhàng zhī lèi dì túpò xìng gōngjù de zhīchí. Dànshì yào chōngfèn lìyòng zhèxiē jīhuì, wǒmen xūyào zài jīchǔ jiànkāng yánjiū hé yìmiáo děng tèdìng lǐngyù jìnxíng gèng duō tóuzī.

Néngyuán shì lìng yīgè hěn hǎo de lìzi. Měiguó zīzhù de yánjiū dìngyìle néngyuán shēngchǎn de zuìxīn shuǐpíng. Fēngnéng hé tàiyángnéng jìshù de zǎoqí fāzhǎn shì yóu liánbāng zhèngfǔ zīzhù de. Zhè xiàng yánjiū tígōngle kěguān de tóuzī huíbào. 1978 Nián zhì 2000 nián zhī jiān, néngyuán bù zài xiàolǜ hé huàshí ránliào yánjiū shàng huāfèile 175 yì měiyuán (yǐ jīntiān dì měiyuán jìsuàn), chǎnshēngle 410 yì měiyuán de jīngjì xiàoyì. Rán’ér, zhídào jīnnián, zì lǐgēn zhèngfǔ yǐlái, měiguó néngyuán bù de yánjiū yùsuàn hái méiyǒu zhēnzhèng zēngjiā.

Rúguǒ wǒmen jiā dà zhèxiē tóuzī de lìdù, jiù kěyǐ zài néngyuán bùmén chuàngzào xīn de jiùyè jīhuì, kāifā kěyǐ wéi shìjiè tígōng dònglì de jì shù, tóngshí hái kěyǐ yìngduì qìhòu biànhuà, cùjìn néngyuán dúlì xìng yǐjí wèi 13 yì méiyǒu pínkùn rénkǒu tígōng kě chéngshòu de néngyuán jīntiān chī. Yīxiē gèng yǒu qiánjǐng de lǐngyù bāokuò yǐ tàiyángnéng wéi ránliào, zhè yǔ gōngchǎng de zuòfǎ dàtóngxiǎoyì. Shǐ hénéng gèng ānquán, gèng fùdān dé qǐ; shōují hé chúcún tàn; bìng chuàngzào xīn de chǔ néng fāngshì, shǐ wǒmen nénggòu chōngfèn lìyòng kě zàishēng néngyuán.

Qīngjié néngyuán yánjiū xiànzài yǒu hěnduō dònglì. Qùnián, bāokuò měiguó zài nèi de 20 gè guójiā de lǐngdǎo rén chéngnuò jiàng zài zhè yī lǐngyù de liánbāng tóuzī zēngjiā yī bèi. Zuòwéi zhè xiàng guānjiàn gōngzuò de bǔchōng, wǒ bāngzhù fāqǐle “túpò néngyuán liánméng”, gāi liánméng yóu yīqún sī rén tóuzī zhě zǔchéng, tāmen jiāng zhīchí yǒu qiántú de qīngjié néngyuán gōngsī. Xià yīrèn zǒngtǒng jiāng yǒu jīhuì jiāsù zhè yī shìtóu.

Tóuzī yánfā yǔ zhèngfǔ tiāoxuǎn yíngjiā hé shūjiā wúguān. Shìchǎng jiāng zuò dào zhè yīdiǎn. Zhè shì guānyú zuò wǒmen suǒ zhīdào de gōngzuò: Jìnxíng yǒuxiàn qiě yǒu zhēnduì xìng de tóuzī, wèi měiguó qǐyè jiā diàndìng jīchǔ. Zhè zhǒng fāngfǎ jǐ shí niánlái yīzhí shì měiguó lǐngdǎo céng de jīchǔ, zài yǐhòu de jǐ nián zhōng tā zhǐ huì biàn dé yuè lái yuè zhòngyào.

Dào jīnnián xiàtiān mò, gè zhèngdǎng jiāng xuǎn chū lǐngdǎo rén, bìng kāishǐ zhǎnwàng 11 yuè de xuǎnjǔ. Tímíng rén jiāng chǎnshù tāmen duì měiguó de yuànjǐng yǐjí shíxiàn zhè yī yuànjǐng de yìchéng. Zhèxiē yuànjǐng kěnéng bǐ xiāngsì zhī chù jùyǒu gèng duō chāyì. Dàn wǒ xīwàng wǒmen dàjiā dōu tóngyì, wúlùn nín rúhé kàndài měiguó de wèilái, chuàngxīn shǐzhōng jiāng fā huī zhì guān zhòngyào de zuòyòng.

Phiên dịch tiếng Trung HSK sang tiếng Việt Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 5

Không phải ngẫu nhiên mà ngày nay hầu hết các công ty công nghệ hàng đầu vẫn đặt trụ sở tại Hoa Kỳ và những tiến bộ của họ sẽ có tác động lớn trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người.

Ví dụ yêu thích của tôi là sức khỏe. Đầu tư của Mỹ vào lĩnh vực này tạo ra việc làm với mức lương cao tại các trường đại học, công ty công nghệ sinh học và phòng thí nghiệm của chính phủ. Nó dẫn đến các phương pháp điều trị bệnh mới, chẳng hạn như liệu pháp điều trị ung thư. Nó giúp ngăn chặn các dịch bệnh chết người như Ebola và Zika. Và nó cứu sống nhiều người ở các nước nghèo. Kể từ năm 1990, tỷ lệ trẻ em chết trước 5 tuổi đã giảm hơn một nửa. Tôi nghĩ đó là thống kê vĩ đại nhất mọi thời đại và Hoa Kỳ xứng đáng được ghi nhận rất nhiều vì đã biến nó thành hiện thực.

Vài năm tới có thể mang lại nhiều tiến bộ hơn nữa. Với một chút may mắn, chúng tôi có thể xóa sổ bệnh bại liệt, một mục tiêu nằm trong tầm tay nhờ vắc xin do các nhà khoa học Hoa Kỳ phát triển. (Bại liệt sẽ là căn bệnh thứ hai từng được loại trừ, sau bệnh đậu mùa năm 1979 – trong đó Hoa Kỳ cũng đóng một vai trò không thể thay thế.) Cũng có những tiến bộ thú vị về bệnh sốt rét: Số người chết giảm hơn 40% từ năm 2000 đến năm 2012, nhờ một phần là sự hỗ trợ của Mỹ đối với các công cụ đột phá như ma túy và màn ngủ. Nhưng để tận dụng tối đa những cơ hội này, chúng ta cần đầu tư nhiều hơn vào nghiên cứu y tế cơ bản và các lĩnh vực cụ thể như vắc xin.

Năng lượng là một ví dụ tuyệt vời khác. Nghiên cứu do Mỹ tài trợ đã xác định tình trạng hiện đại trong sản xuất năng lượng. Những tiến bộ ban đầu trong công nghệ gió và năng lượng mặt trời được phát triển bằng tiền của liên bang. Và nghiên cứu này mang lại lợi tức đầu tư mạnh mẽ. Từ năm 1978 đến năm 2000, Bộ Năng lượng đã chi 17,5 tỷ đô la (tính theo đô la ngày nay) cho nghiên cứu về hiệu quả và nhiên liệu hóa thạch, mang lại lợi ích kinh tế 41 tỷ đô la. Tuy nhiên, cho đến năm nay, ngân sách nghiên cứu của DOE đã không thấy tăng thực sự kể từ khi chính quyền Reagan.

Nếu chúng ta đẩy mạnh các khoản đầu tư này, chúng ta có thể tạo ra việc làm mới trong lĩnh vực năng lượng và phát triển các công nghệ sẽ cung cấp năng lượng cho thế giới – đồng thời chống lại biến đổi khí hậu, thúc đẩy sự độc lập về năng lượng và cung cấp năng lượng hợp lý cho 1,3 tỷ người nghèo không có nó ngày hôm nay. Một số lĩnh vực hứa hẹn hơn bao gồm sản xuất nhiên liệu từ năng lượng mặt trời, giống như cách mà các nhà máy làm; làm cho năng lượng hạt nhân an toàn hơn và giá cả phải chăng hơn; thu giữ và lưu trữ carbon; và tạo ra những cách mới để lưu trữ năng lượng cho phép chúng tôi tận dụng tối đa năng lượng tái tạo.

Hiện có rất nhiều động lực cho việc nghiên cứu năng lượng sạch. Năm ngoái, các nhà lãnh đạo của 20 quốc gia, bao gồm cả Hoa Kỳ, đã cam kết tăng gấp đôi đầu tư của liên bang vào lĩnh vực này. Bổ sung cho nỗ lực quan trọng đó, tôi đã giúp khởi động Liên minh Năng lượng Đột phá, một nhóm các nhà đầu tư tư nhân sẽ hỗ trợ các công ty năng lượng sạch đầy hứa hẹn. Tổng thống tiếp theo sẽ có cơ hội để đẩy nhanh đà này.

Đầu tư vào R&D không phải là việc chính phủ chọn người thắng và người thua. Các thị trường sẽ làm điều đó. Đó là làm những gì chúng ta biết là hiệu quả: đầu tư có mục tiêu và có giới hạn để tạo nền tảng cho các doanh nhân Mỹ. Cách tiếp cận này đã trở thành nền tảng cho sự lãnh đạo của Hoa Kỳ trong nhiều thập kỷ và nó sẽ chỉ trở nên quan trọng hơn trong những năm tới.

Vào cuối mùa hè này, các đảng chính trị sẽ chọn lãnh đạo của họ và sẽ bắt đầu hướng tới cuộc bầu cử vào tháng 11. Những người được đề cử sẽ đưa ra tầm nhìn của họ về nước Mỹ và chương trình nghị sự của họ để đạt được điều đó. Những tầm nhìn này có thể sẽ có nhiều điểm khác biệt hơn là những điểm tương đồng. Nhưng tôi hy vọng tất cả chúng ta có thể đồng ý rằng, bất kể bạn nhìn tương lai của nước Mỹ như thế nào, sẽ luôn có một vai trò thiết yếu cho sự đổi mới.

Trên đây là nội dung chi tiết của bài giảng Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 5 ngày hôm nay,các bạn đừng quên lưu bài giảng về học dần nhé,chúc các bạn có một buổi học vui vẻ nhé.

Was this helpful?

0 / 0

Trả lời 0