Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 online bài 10

Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 online bài 10
5/5 - (1 bình chọn)

Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 online từ cơ bản đến nâng cao

Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 online bài 10 tiếp tục nội dung giáo án chương trình đào tạo các lớp luyện thi HSK online uy tín của Thầy Vũ chuyên luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK 6 đến tiếng Trung HSK 9 tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Cơ sở 2 và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội Cơ sở 1. Tài liệu học tiếng Trung online và tài liệu luyện thi HSK online của Thầy Vũ trên kênh này đều hoàn toàn miễn phí và công khai với tất cả các bạn. Chúng ta cùng tìm hiểu bài tập ngày hôm nay nhé, đó là bài tập giúp chúng ta nâng cao và phát triển kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung HSK 7 cấp tốc thông qua bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế.

Trung tâm đào tạo tiếng Trung Quốc mỗi ngày ChineMaster đã mở thêm các lớp trực tiếp ngay tại Trung tâm tại Hà Nội và mới nhất là tại Quận 10 TPHCM để có thể đáp ứng được nhu cầu của các bạn học sinh đang muốn học ngay tại lớp cùng Thầy Vũ.

Đăng kí học tiếng Trung tại Quận 10 TPHCM

Trước khi vào bài mới,các bạn hãy xem lại bài cũ ngày hôm Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 online bài 9 qua tại link dưới đây nhé.

Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 online bài 9

Trong quá trình học và luyện thi tiếng Trung HSK,các bạn muốn kiểm tra trình độ tiếng Trung của mình thì các bạn hãy tham khảo app thi thử HSK online dưới đây để đánh giá thử năng lực của mình nhé.

App thi thử HSK online miễn phí

Tiếp theo là link bài viết về cách sử dụng bộ gõ tiếng Trung Sougou Pinyin do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn thảo và đăng tải trên kênh Luyện thi HSK online.

Bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin

Bài giảng chi tiết Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 online bài 10

Nội dung chi tiết bài giảng hôm nay lớp luyện thi HSK online Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 online bài 10 được trình bày rất chi tiết trong phần bên dưới.

我们应该继续思考和质疑,在可以补偿外国人而不是当地居民的情况下,我们最终会如何发展。希望这一最新事件将成为变革的催化剂。

特朗普在亚太地区的最佳选择

“即使工作离开中国,他们去越南或印度尼西亚的可能性与去俄亥俄州的可能性一样。”
上周末在河内举行的亚太经济合作会议的间隙,有11个美国盟友和朋友会面,以保持跨太平洋伙伴关系(TPP)的活力,他们认为去年与美国锁定了贸易协定。 。

所有国家都不是TPP成员,但与中国进行贸易,但是没有一个国家愿意被吸引到以中国为中心的未来。北京正试图通过像TPP这样的替代品,如区域全面经济计划和“一带一路”来生存“ 倡议。

因此,他们自称为TPP-11,他们试图从条约中挽救自己的利益,从技术上讲,这份契约在没有美国的情况下已经以目前的形式消失了。

特朗普在TPP上逆行的几率是零,但他不应该排除亚太地区像今天这样car可危的地区,而排除其他选择过多的做法,这是明智的。

听特朗普去年的竞选承诺必须使十一个盟友和朋友感到困惑。他向美国选民许诺,他将抛弃TPP,他说TPP将把工作从美国带走,并对中国变得强硬。

2016年8月15日,一名员工在中国河南省he河市一家工厂的生产线上检查饮料瓶。

但是由于这两个诺言并不一致(有人认为,TPP的废除对北京来说是一件好事,因为这会削弱中国的贸易影响力),他一定会打破其中的一个。自从他上任的第一天就从TPP撤出美国以来,他似乎正朝着打破自己对中国强硬的承诺的轨道前进。那是违背诺言的错误诺言,“读我的嘴,没有新税”是一种诺言。

其他11个成员将很高兴让美国重返TPP,即使他们此刻正在争吵。 TPP不仅关注太平洋地区的安全,也关注贸易。如果人们接受资本将不可避免地流向低成本劳动力的话,那么美国就不会从中获得任何好处;没有它,这种流动将继续。

通过对从廉价劳动力市场上进口的产品征收关税来“保护”美国,从而使美国企业免受竞争之害,而竞争一直是使美国保持良好竞争的原因。惩罚北京在美国市场上倾倒钢铁和铝是一回事。仅仅因为他们的劳动力成本较低而离开朋友是另一回事。

特朗普与津津有味地商谈从中国带回工作的问题。我永远不会反对美国的生意-有了正确的税收和贸易政策,美国商人可以做任何事情-但是,即使工作离开了中国,他们去越南或印度尼西亚的可能性与去俄亥俄州的可能性一样。为了降低劳动力成本或更接近亚洲市场而搬到中国的公司不太可能回购回家。考虑周全的国内经济和税收政策,可以刺激企业的形成和投资,其对新创造就业机会的影响可能比吓b海外的美国公司重返市场的影响更大。

女裁缝在越南荣市的TAL制衣厂工作。2017年5月23日。图片需要2017年5月23日。

没有人比发展中国家的商人更能充分利用发展中国家的低成本劳动力优势,而且无论美国政客们发出多大的声音,他们都不会停下来。因此,从战略角度来看-北京在区域范围内随着中国的经济增长而变得越来越有主见-问题可能更多的是关于不将新工作直接引向中国,而不是实际遣返他们。 TPP成员,如越南和马来西亚,或智利和秘鲁,将是合乎逻辑的,友好的替代目的地。

TPP永远不会成为另一个北美自由贸易协定,正如亿万富翁总统候选人罗斯·佩罗特(Ross Perot)在1992年曾有名的预期那样,它导致美国从该国“大量吸吮”工作。那已经发生了。 TPP旨在减少成员之间的贸易壁垒,这将为美国出口打开新的市场。

无论如何,贸易并不是西方对北京的主要挑战。朝鲜核化和南中国海军事化的战略问题是。除非美国准备让西太平洋割让给北京,否则它将在谈判这些问题时需要该地区拥有的所有盟友和朋友。很难找到比其他11个TPP国家更好的团队。

Phiên âm tiếng Trung HSK cho bài giảng lớp luyện thi HSK 7 online Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 online bài 10

Wǒmen yīnggāi jìxù sīkǎo hé zhíyí, zài kěyǐ bǔcháng wàiguó rén érbùshì dāngdì jūmín de qíngkuàng xià, wǒmen zuìzhōng huì rúhé fāzhǎn. Xīwàng zhè yī zuìxīn shìjiàn jiāng chéngwéi biàngé de cuīhuàjì.

Tè lǎng pǔ zài yàtài dìqū de zuì jiā xuǎnzé

“jíshǐ gōngzuò líkāi zhōngguó, tāmen qù yuènán huò yìndùníxīyà de kěnéng xìng yǔ qù éhài’é zhōu de kěnéng xìng yīyàng.”
Shàng zhōumò zài hénèi jǔxíng de yàtài jīngjì hézuò huìyì de jiànxì, yǒu 11 gè měiguó méngyǒu hé péngyǒu huìmiàn, yǐ bǎochí kuà tàipíngyáng huǒbàn guānxì (TPP) de huólì, tāmen rènwéi qùnián yǔ měiguó suǒdìngle màoyì xiédìng. .

Suǒyǒu guójiā dōu bùshì TPP chéngyuán, dàn yǔ zhōngguó jìnxíng màoyì, dànshì méiyǒu yīgè guójiā yuànyì bèi xīyǐn dào yǐ zhōngguó wéi zhōngxīn de wèilái. Běijīng zhèng shìtú tōngguò xiàng TPP zhèyàng de tìdài pǐn, rú qūyù quánmiàn jīngjì jìhuà hé “yīdài yīlù” lái shēngcún “chàngyì.

Yīncǐ, tāmen zìchēng wèi TPP-11, tāmen shìtú cóng tiáoyuē zhōng wǎnjiù zìjǐ de lìyì, cóng jìshù shàng jiǎng, zhè fèn qìyuē zài méiyǒu měiguó de qíngkuàng xià yǐjīng yǐ mùqián de xíngshì xiāoshīle.

Tè lǎng pǔ zài TPP shàng nìxíng de jǐlǜ shì líng, dàn tā bù yìng gāi páichú yàtài dìqū xiàng jīntiān zhèyàng car kě wéi dì dìqū, ér páichú qítā xuǎnzéguò duō de zuòfǎ, zhè shì míngzhì de.

Tīng tè lǎng pǔ qùnián de jìngxuǎn chéngnuò bìxū shǐ shíyīgè méngyǒu hé péngyǒu gǎndào kùnhuò. Tā xiàng měiguó xuǎnmín xǔnuò, tā jiāng pāoqì TPP, tā shuō TPP jiāng bǎ gōngzuò cóng měiguó dài zǒu, bìng duì zhōngguó biàn dé qiángyìng.

2016 Nián 8 yuè 15 rì, yī míng yuángōng zài zhōngguó hénán shěng he hé shì yījiā gōngchǎng de shēngchǎnxiàn shàng jiǎnchá yǐnliào píng.

Dànshì yóuyú zhè liǎng gè nuòyán bìng bùyīzhì (yǒurén rènwéi,TPP de fèichú duì běijīng lái shuō shì yī jiàn hǎoshì, yīnwèi zhè huì xuēruò zhōngguó de màoyì yǐngxiǎng lì), tā yīdìng huì dǎpò qízhōng de yīgè. Zìcóng tā shàngrèn de dì yī tiān jiù cóng TPP chè chū měiguó yǐlái, tā sìhū zhèng cháozhe dǎpò zìjǐ duì zhōngguó qiángyìng de chéngnuò de guǐdào qiánjìn. Nà shì wéibèi nuòyán de cuòwù nuòyán,“dú wǒ de zuǐ, méiyǒu xīn shuì” shì yī zhǒng nuòyán.

Qítā 11 gè chéngyuán jiāng hěn gāoxìng ràng měiguó chóng fǎn TPP, jíshǐ tāmen cǐkè zhèngzài zhēngchǎo. TPP bùjǐn guānzhù tàipíngyáng dìqū de ānquán, yě guānzhù màoyì. Rúguǒ rénmen jiēshòu zīběn jiāng bùkě bìmiǎn de liúxiàng dī chéngběn láodònglì dehuà, nàme měiguó jiù bù huì cóngzhōng huòdé rènhé hǎochù; méiyǒu tā, zhè zhǒng liúdòng jiāng jìxù.

Tōngguò duì cóng liánjià láodònglì shìchǎng shàng jìnkǒu de chǎnpǐn zhēngshōu guānshuì lái “bǎohù” měiguó, cóng’ér shǐ měiguó qǐyè miǎn shòu jìngzhēng zhī hài, ér jìngzhēng yīzhí shì shǐ měiguó bǎochí liánghǎo jìngzhēng de yuányīn. Chéngfá běijīng zài měiguó shìchǎng shàng qīngdǎo gāngtiě hé lǚ shì yī huí shì. Jǐnjǐn yīnwèi tāmen de láodònglì chéngběn jiào dī ér líkāi péngyǒu shì lìng yī huí shì.

Tè lǎng pǔ yǔ jīnjīnyǒuwèi de shāngtán cóng zhōngguó dài huí gōngzuò de wèntí. Wǒ yǒngyuǎn bù huì fǎnduì měiguó de shēngyì-yǒule zhèngquè de shuìshōu hé màoyì zhèngcè, měiguó shāngrén kěyǐ zuò rènhé shìqíng-dànshì, jíshǐ gōngzuò líkāile zhōngguó, tāmen qù yuènán huò yìndùníxīyà de kěnéng xìng yǔ qù éhài’é zhōu de kěnéng xìng yīyàng. Wèile jiàngdī láodònglì chéngběn huò gèng jiējìn yàzhōu shìchǎng ér bān dào zhōngguó de gōngsī bù tài kěnéng huí gòu huí jiā. Kǎolǜ zhōuquán de guónèi jīngjì hé shuìshōu zhèngcè, kěyǐ cìjī qǐyè de xíngchéng hé tóuzī, qí duì xīn chuàngzào jiùyè jīhuì de yǐngxiǎng kěnéng bǐ xià b hǎiwài dì měiguó gōngsī chóng fǎn shìchǎng de yǐngxiǎng gèng dà.

Nǚ cáiféng zài yuènán róng shì de TAL zhì yī chǎng gōngzuò.2017 Nián 5 yuè 23 rì. Túpiàn xūyào 2017 nián 5 yuè 23 rì.

Méiyǒu rén bǐ fāzhǎn zhōngguójiā de shāngrén gèng néng chōngfèn lìyòng fāzhǎn zhōngguójiā de dī chéngběn láodònglì yōushì, érqiě wúlùn měiguó zhèngkèmen fāchū duōdà de shēngyīn, tāmen dōu bù huì tíng xiàlái. Yīncǐ, cóng zhànlüè jiǎodù lái kàn-běijīng zài qūyù fànwéi nèi suízhe zhōngguó de jīngjì zēng cháng ér biàn dé yuè lái yuè yǒu zhǔjiàn-wèntí kěnéng gèng duō de shì guānyú bù jiāng xīn gōngzuò zhíjiē yǐn xiàng zhōng guó, ér bùshì shíjì qiǎnfǎn tāmen. TPP chéngyuán, rú yuènán hé mǎláixīyà, huò zhìlì hé bìlǔ, jiāng shì héhū luójí de, yǒuhǎo de tìdài mùdì de.

TPP yǒngyuǎn bù huì chéngwéi lìng yī gè běiměi zìyóu màoyì xiédìng, zhèngrú yì wàn fùwēng zǒngtǒng hòuxuǎn rén luósī·pèi luō tè (Ross Perot) zài 1992 nián céng yǒumíng de yùqí nàyàng, tā dǎozhì měiguó cóng gāi guó “dàliàng xīshǔn” gōngzuò. Nà yǐjīng fāshēngle. TPP zhǐ zài jiǎnshǎo chéngyuán zhī jiān de màoyì bìlěi, zhè jiāng wèi měiguó chūkǒu dǎkāi xīn de shìchǎng.

Wúlùn rúhé, màoyì bìng bùshì xīfāng duì běijīng de zhǔyào tiǎozhàn. Cháoxiǎn hé huà hé nán zhōng guó hǎi jūnshì huà de zhànlüè wèntí shì. Chúfēi měiguó zhǔnbèi ràng xī tàipíngyáng gēràng gěi běijīng, fǒuzé tā jiàng zài tánpàn zhèxiē wèntí shí xūyào gāi dìqū yǒngyǒu de suǒyǒu méngyǒu hé péngyǒu. Hěn nán zhǎodào bǐ qítā 11 gè TPP guójiā gèng hǎo de tuánduì.

Phiên dịch tiếng Trung HSK 7 online sang tiếng Việt cho bài giảng này Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 online bài 10

Chúng ta nên tiếp tục suy nghĩ và đặt câu hỏi làm thế nào chúng ta lại rơi vào tình huống có thể bồi thường cho người nước ngoài, chứ không phải người dân địa phương. Hy vọng rằng, sự kiện gần đây nhất sẽ là chất xúc tác cho sự thay đổi.

Lựa chọn tốt nhất của Trump ở Châu Á Thái Bình Dương

‘Ngay cả khi các công việc rời khỏi Trung Quốc, họ có nhiều khả năng đến Việt Nam hoặc Indonesia như họ đến Ohio.’
Mười một đồng minh và bạn bè của Mỹ đã gặp nhau bên lề cuộc họp Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương tại Hà Nội vào cuối tuần trước trong nỗ lực duy trì Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), hiệp định thương mại mà họ nghĩ rằng họ đã khóa với Hoa Kỳ vào năm ngoái. .

Tất cả các quốc gia buôn bán với Trung Quốc, không phải là thành viên TPP, nhưng không quốc gia nào muốn bị hút vào tương lai lấy Trung Quốc làm trung tâm mà Bắc Kinh đang cố gắng tồn tại thông qua các sản phẩm thay thế TPP như Chương trình Kinh tế Toàn diện Khu vực và “Một vành đai, một con đường ”Sáng kiến.

Vì vậy, tự gọi mình là TPP-11, họ đang cố gắng cứu vãn những gì họ có thể có được từ hiệp ước, về mặt kỹ thuật đã chết ở hình thức hiện tại mà không có Hoa Kỳ.

Khả năng Trump đảo ngược đường lối đối với TPP là 0, nhưng ông không nên loại trừ quá nhiều lựa chọn khác trong một khu vực bấp bênh như Châu Á Thái Bình Dương hiện nay.

Nghe những lời hứa tranh cử của Trump vào năm ngoái đã khiến mười một đồng minh và bạn bè bối rối. Ông đã hứa với các cử tri Mỹ rằng ông sẽ bãi bỏ TPP, mà theo ông sẽ lấy đi việc làm của Hoa Kỳ, và cứng rắn với Trung Quốc.

Một nhân viên kiểm tra chai nước uống tại dây chuyền sản xuất của một nhà máy ở Luohe, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, ngày 15 tháng 8 năm 2016.

Nhưng vì hai lời hứa này không thành vấn đề – một số người tin rằng TPP đã chết là một điều tốt cho Bắc Kinh, bởi vì nó sẽ làm giảm ảnh hưởng thương mại của Trung Quốc – nên ông nhất định phá vỡ một trong số đó. Và kể từ khi ông ấy rút Hoa Kỳ khỏi TPP vào ngày đầu tiên nhậm chức, có vẻ như ông ấy đang đi đúng hướng để phá vỡ lời hứa của mình là cứng rắn với Trung Quốc. Đó là một lời hứa sai lầm để phá vỡ, một kiểu thất hứa “đọc đôi môi của tôi, không có thuế mới”.

Mười một thành viên khác sẽ rất vui khi có Hoa Kỳ quay trở lại để khôi phục TPP, ngay cả khi họ đang cãi nhau vào lúc này. TPP liên quan nhiều đến an ninh xung quanh Thái Bình Dương cũng như về thương mại. Nếu ai đó chấp nhận rằng vốn chắc chắn sẽ chảy sang nguồn lao động giá rẻ, thì Hoa Kỳ không đảm bảo lợi ích bằng cách bỏ đi; dòng chảy đó sẽ tiếp tục mà không có nó.

“Bảo vệ” Mỹ khỏi các thị trường lao động giá rẻ bằng cách áp thuế đối với hàng nhập khẩu từ họ bảo vệ doanh nghiệp Mỹ khỏi sự cạnh tranh, và cạnh tranh luôn là điều đã khiến Mỹ trở nên cạnh tranh. Phạt Bắc Kinh vì bán phá giá thép và nhôm ở thị trường Mỹ là một chuyện; rời xa bạn bè đơn giản vì chi phí lao động của họ thấp hơn.

Trump nói chuyện với sự hào hứng về việc mang việc làm trở lại từ Trung Quốc. Tôi không bao giờ đánh cược với hoạt động kinh doanh của người Mỹ – với các chính sách thuế và thương mại phù hợp, các doanh nhân Mỹ có thể làm bất cứ điều gì – nhưng ngay cả khi công việc rời khỏi Trung Quốc, họ vẫn có khả năng đến Việt Nam hoặc Indonesia như họ đến Ohio. Các công ty chọn và chuyển đến Trung Quốc để giảm chi phí lao động hoặc gần với thị trường châu Á hơn khó có thể đón và về nước. Các chính sách kinh tế và thuế trong nước chu đáo nhằm kích thích sự hình thành doanh nghiệp và đầu tư có thể sẽ có tác động lớn hơn đến việc tạo việc làm mới so với việc thu hút các công ty Mỹ ở nước ngoài quay trở lại.

Các nữ thợ may làm việc tại nhà máy may TAL ở tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam Ngày 23 tháng 5 năm 2017. Hình chụp ngày 23 tháng 5 năm 2017.

Không ai biết cách khai thác lợi thế lao động chi phí thấp ở các nước đang phát triển tốt hơn các doanh nhân của các nước đó và họ sẽ không dừng lại cho dù các chính trị gia Mỹ có gây ồn ào đến mức nào. Vì vậy, từ quan điểm chiến lược – Bắc Kinh ngày càng trở nên quyết đoán trong khu vực khi Trung Quốc phát triển về kinh tế – vấn đề có thể liên quan đến việc không hướng các công việc mới cho Trung Quốc hơn là thực sự cho họ hồi hương. Các thành viên TPP như Việt Nam và Malaysia, hay Chile và Peru, sẽ là những điểm đến thay thế thân thiện và hợp lý.

TPP sẽ không bao giờ trở thành một NAFTA khác, như ứng cử viên tổng thống tỷ phú Ross Perot đã dự đoán nổi tiếng vào năm 1992, là “một âm thanh khổng lồ hút hết việc làm của người Mỹ ra khỏi đất nước”. Điều đó đã xảy ra. TPP được thiết kế để giảm các rào cản thương mại giữa các thành viên, điều này sẽ mở ra thị trường mới cho hàng hóa xuất khẩu của Mỹ.

Dù sao thì thương mại không phải là thách thức lớn mà phương Tây có với Bắc Kinh. Các vấn đề chiến lược của việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên và quân sự hóa Biển Đông là. Trừ khi Hoa Kỳ chuẩn bị nhượng lại Tây Thái Bình Dương cho Bắc Kinh, họ sẽ cần tất cả các đồng minh và bạn bè mà họ có trong khu vực khi đàm phán các vấn đề này. Thật khó để tìm ra một nhóm tốt hơn mười một quốc gia TPP khác.

Trên đây là nội dung chi tiết của bài giảng ngày hôm nayLuyện dịch tiếng Trung HSK 7 online bài 10 ,các bạn đừng quên lưu bài giảng về học dần nhé,chúc các bạn có một buổi học online vui vẻ nhé.

Was this helpful?

1 / 0

Trả lời 0