Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 9

Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 9

Khóa học Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 cấp tốc

Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 9 tiếp tục chương trình đào tạo khóa học luyện thi HSK online HSK cấp 7 của Thầy Vũ chuyên giảng dạy các lớp luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK 7 đến HSK 9 trên hệ thống website học tiếng Trung online cực kỳ uy tín và chất lượng của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Sài Gòn Cơ sở 2. Nội dung bài giảng lớp học tiếng Trung HSK online của Thầy Vũ được phân chia theo 3 phần gồm văn bản tiếng Trung giản thể, phiên âm tiếng Trung và bản dịch tiếng Trung sang tiếng Việt để các bạn có thể vừa học vừa đối chiếu phiên âm vừa xem phần dịch tiếng Trung sang tiếng Việt. Như vậy thì hiệu quả học tiếng Trung để luyện thi chứng chỉ HSK sẽ cực kỳ hiệu quả. Các bạn nhớ đón xem các bài giảng mỗi ngày nhé.

Tiếp theo đây là link hướng dẫn chi tiết về cách tải và cách sử dụng bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin về máy tính của bạn. Các bạn nhớ tải về nhé,nếu có bất cứ thắc mắc gì thì thầy Vũ sẽ hướng dẫn và giải đáp cho các bạn nhé.

Gõ tiếng Trung sogou pinyin mới nhất

Mỗi ngày để tăng thêm kĩ năng dịch thuật trong kì thi HSK các bạn phải chăm chỉ luyện tập online, bên dưới là toàn bộ tài liệu liên quan đến bài thi HSK từ cấp 1 đến cấp 6 các bạn hãy chú ý theo dõi ở link bên dưới nhé.

Đăng ký tham gia thi thử HSK online miễn phí

Hiện nay Trung tâm tiếng Trung ChineMaster  ngoài chi nhánh ở Hà Nội thì đã có mở một cơ sở khác tại Quận 10 TPHCM,các bạn xem chi tiết tại link sau nhé.

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster tại Quận 10 TPHCM

Để củng cố lại kiến thức cũ trước khi chúng ta vào bài học hôm nay các bạn xem chi tiết ở link bên dưới nhé.

Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 8

Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 9 Thầy Vũ ChineMaster

Hôm nay chúng ta cùng xem giáo án giảng dạy mới nhất của Thầy Vũ ngày 10 tháng 4 năm 2021 ở ngay bên dưới nhé.

猎头公司河内Adecco的招聘经理Nguyen Thi Thu Phuong表示,对职位的需求正在上升,例如测试设计,质量控制,过程控制以及技术工程师,销售经理和营销主管。

简历写作服务提供商TopCV表示,有66.9%的企业预计今年对人力资源的需求将会增长,因为他们在经历了一年的苦难后恢复了活力。

“中国的生产转移和自由贸易协定的影响将促进中国的经济发展,从而导致就业需求和就业机会的增加。”

根据美国国家统计局最近的一项调查,与上一季度相比,约有68%的制造业公司在第一季度取得了更好的业绩。

FALMI说,越南在遏制大流行和疫苗接种方面的成功是推动其经济复苏的因素。

但图恩说,由于HCMC的劳动力供应正在减少,因此企业很难找到特别满足其要求的非熟练工人。

“现在大多数人都喜欢像在线销售这样的自营职业。制造商与猎头公司合作,但仍然很难找到合适的人选。”

尽管超过75%的IT公司希望增加其高技能工人的数量,但Adecco表示供应量很小,因为大多数工程师和技术人员已经有了工作,并且不愿转职。

Adecco HCMC主管Le Nguyen Ngoc Thanh表示:“他们对未来不确定,不能辞掉目前的工作而为新公司工作。留在目前完全了解业务战略的现任公司似乎是一种理性的做法。决定。”

Adecco的一项调查发现,确保安全的工作环境是大流行后吸引员工的重要因素。该公司表示,有82%的员工期望他们的公司在工作场所继续遵守严格的卫生规定。

受污染的食物:数百万人的致命威胁

我的一位亲戚因癌症去世,享年60岁。他的家人,同事和朋友都以为他太年轻了,死不了。
在该墓地,我堂兄的坟墓周围有其他纪念馆,以纪念五十,四十甚至三十岁的遇难者。我坐在墓地的保安那里,问他为什么这么多年轻人躺在那里休息。他深深地叹了口气,并说有两个原因:癌症和交通事故。

著名音乐家Tran Lap最近以42岁的高龄离开了我们,这让他成千上万的歌迷感到悲伤。他的死因是癌症。 Tran Lap只是每年死于癌症的75,000名越南人之一。他很有名,所以他的死被广为宣传。其他癌症受害者更安静地死去,使家人陷入沉痛的哀悼中。

据估计,越南每年大约诊断出15万例新癌症病例。这意味着将来癌症的死亡率肯定会上升。毫不夸张地说,在未来10年内,越南由癌症引起的死亡人数可能达到一百万,相当于一些小国家的总人口。

癌症是由多种原因引起的;其中之一是危险的生活环境。日复一日,越南人吃肮脏的食物,喝肮脏的饮料,呼吸肮脏的空气并住在肮脏的房屋中。有毒化学物质可随时随地袭击人们。但是,我认为受污染的食物是越南成千上万的癌症死亡背后的主要原因。

有消息称,可能有600万头猪用沙丁胺醇喂食了沙丁胺醇,这是一种在食品生产中被禁止使用的物质,这一消息使我们感到震惊和愤怒。我不知道其他类型的动物是否也以相同的方式饲养。我不确定有毒的化学物质会饱和多少吨的水果和蔬菜。我想知道每天售出多少公升的有毒饮料。我们无法提供具体数字,但是我们可以确定这些数字令人担忧。

许多农民留出一块土地来为家人种植干净的蔬菜,而其余的作物则在投放市场之前先用有害物质“浇水”。其他农民也将“吃猪”和“待售猪”区分开来。街头小贩以及咖啡店老板在杯咖啡和葡萄酒中添加了化学物质,以增强风味。

然而,当局似乎无助于阻止洪水泛滥的污染食品到达我们的餐桌。如果他们确实发现违反食品安全法规的案件,他们将处以罚款,而不是将案件提交法院。越南现在该对销售或生产受污染食品的人处以更重的刑罚,甚至在必要时将他们关进监狱。

Phiên âm tiếng Trung hSK 7 online cho bài giảng Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 9

Liètóu gōngsī hénèi Adecco de zhāopìn jīnglǐ Nguyen Thi Thu Phuong biǎoshì, duì zhíwèi de xūqiú zhèngzài shàngshēng, lìrú cèshì shèjì, zhìliàng kòngzhì, guòchéng kòngzhì yǐjí jìshù gōngchéngshī, xiāoshòu jīnglǐ hé yíngxiāo zhǔguǎn.

Jiǎnlì xiězuò fúwù tígōng shāng TopCV biǎoshì, yǒu 66.9%De qǐyè yùjì jīnnián duì rénlì zīyuán de xūqiú jiāng huì zēngzhǎng, yīnwèi tāmen zài jīnglìle yī nián de kǔnàn hòu huīfùle huólì.

“Zhōngguó de shēngchǎn zhuǎnyí hé zìyóu màoyì xiédìng de yǐngxiǎng jiāng cùjìn zhōngguó de jīngjì fāzhǎn, cóng’ér dǎozhì jiùyè xūqiú hé jiùyèjīhuì de zēngjiā.”

Gēnjù měiguó guójiā tǒngjì jú zuìjìn de yī xiàng diàochá, yǔ shàng yī jìdù xiāng bǐ, yuē yǒu 68%de zhìzào yè gōngsī zài dì yī jìdù qǔdéle gèng hǎo de yè jī.

FALMI shuō, yuènán zài èzhì dà liúxíng hé yìmiáo jiēzhǒng fāngmiàn de chénggōng shì tuīdòng qí jīngjì fùsū de yīnsù.

Dàn tú ēn shuō, yóuyú HCMC de láodònglì gōngyìng zhèngzài jiǎnshǎo, yīncǐ qǐyè hěn nán zhǎodào tèbié mǎnzú qí yāoqiú de fēi shúliàn gōngrén.

“Xiànzài dà duōshù rén dōu xǐhuān xiàng zàixiàn xiāoshòu zhèyàng de zì yíng zhíyè. Zhìzào shāng yǔ liètóu gōngsī hézuò, dàn réngrán hěn nán zhǎodào héshì de rénxuǎn.”

Jǐnguǎn chāoguò 75%de IT gōngsī xīwàng zēngjiā qí gāo jìnéng gōngrén de shùliàng, dàn Adecco biǎoshì gōngyìng liàng hěn xiǎo, yīn wéi dà duōshù gōngchéngshī hé jìshù rényuán yǐjīng yǒule gōngzuò, bìngqiě bù yuàn zhuǎn zhí.

Adecco HCMC zhǔguǎn Le Nguyen Ngoc Thanh biǎoshì:“Tāmen duì wèilái bu quèdìng, bùnéng cí diào mùqián de gōngzuò ér wéi xīn gōngsī gōngzuò. Liú zài mùqián wánquán liǎojiě yèwù zhànlüè de xiànrèn gōngsī sìhū shì yī zhǒng lǐxìng de zuòfǎ. Juédìng.”

Adecco de yī xiàng diàochá fāxiàn, quèbǎo’ānquán de gōngzuò huánjìng shì dà liúxíng hòu xīyǐn yuángōng de zhòngyào yīnsù. Gāi gōngsī biǎoshì, yǒu 82%de yuángōng qí wàng tāmen de gōngsī zài gōngzuò chǎngsuǒ jìxù zūnshǒu yángé de wèishēng guīdìng.

Shòu wūrǎn de shíwù: Shù bǎi wàn rén de zhìmìng wēixié

wǒ de yī wèi qīnqī yīn áizhèng qùshì, xiǎngnián 60 suì. Tā de jiārén, tóngshì hé péngyǒu dōu yǐwéi tā tài niánqīngle, sǐ bùliǎo.
Zài gāi mùdì, wǒ táng xiōng de fénmù zhōuwéi yǒu qítā jìniànguǎn, yǐ jìniàn wǔshí, sìshí shènzhì sānshí suì de yùnàn zhě. Wǒ zuò zài mùdì de bǎo ān nàlǐ, wèn tā wèishéme zhème duō niánqīng rén tǎng zài nàlǐ xiūxí. Tā shēn shēn de tànle kǒuqì, bìng shuō yǒu liǎng gè yuányīn: Áizhèng hé jiāotōng shìgù.

Zhùmíng yīnyuè jiā Tran Lap zuìjìn yǐ 42 suì de gāolíng líkāile wǒmen, zhè ràng tā chéng qiān shàng wàn de gēmí gǎndào bēishāng. Tā de sǐyīn shì áizhèng. Tran Lap zhǐshì měinián sǐ yú áizhèng de 75,000 míng yuènán rén zhī yī. Tā hěn yǒumíng, suǒyǐ tā de sǐ bèi guǎng wèi xuānchuán. Qítā áizhèng shòuhài zhě gèng ānjìng de sǐqù, shǐ jiārén xiànrù chéntòng de āidào zhōng.

Jù gūjì, yuènán měinián dàyuē zhěnduàn chū 15 wàn lì xīn áizhèng bìnglì. Zhè yìwèizhe jiānglái áizhèng de sǐwáng lǜ kěndìng huì shàngshēng. Háo bù kuāzhāng de shuō, zài wèilái 10 niánnèi, yuènán yóu áizhèng yǐnqǐ de sǐwáng rénshù kěnéng dádào yībǎi wàn, xiāngdāng yú yīxiē xiǎo guójiā de zǒng rénkǒu.

Áizhèng shì yóu duō zhǒng yuányīn yǐnqǐ de; qízhōng zhī yī shì wéixiǎn de shēnghuó huánjìng. Rì fù yī rì, yuènán rén chī āng zāng de shíwù, hē āng zāng de yǐnliào, hūxī āng zāng de kōngqì bìng zhù zài āng zāng de fángwū zhōng. Yǒudú huàxué wùzhí kě suíshí suídì xíjí rénmen. Dànshì, wǒ rènwéi shòu wūrǎn de shíwù shì yuènán chéng qiān shàng wàn de áizhèng sǐwáng bèihòu de zhǔyào yuányīn.

Yǒu xiāoxī chēng, kěnéng yǒu 600 wàn tóu zhū yòng shādīng’ànchún wèishíle shādīng’ànchún, zhè shì yī zhǒng zài shípǐn shēngchǎn zhōng bèi jìnzhǐ shǐyòng de wùzhí, zhè yī xiāoxī shǐ wǒmen gǎndào zhènjīng hé fènnù. Wǒ bù zhīdào qítā lèixíng de dòngwù shìfǒu yě yǐ xiāngtóng de fāngshì sìyǎng. Wǒ bù quèdìng yǒudú dí huàxué wùzhí huì bǎohé duōshǎo dūn de shuǐguǒ hé shūcài. Wǒ xiǎng zhīdào měitiān shòu chū duōshǎo gōngshēng de yǒudú yǐnliào. Wǒmen wúfǎ tí gòng jùtǐ shùzì, dànshì wǒmen kěyǐ quèdìng zhèxiē shùzì lìng rén dānyōu.

Xǔduō nóngmín liú chū yīkuài tǔdì lái wéi jiārén zhòngzhí gānjìng de shūcài, ér qíyú de zuòwù zé zài tóufàng shìchǎng zhīqián xiān yòng yǒuhài wùzhí “jiāo shuǐ”. Qítā nóngmín yě jiāng “chī zhū” hé “dài shòu zhū” qūfēn kāi lái. Jiētóu xiǎofàn yǐjí kāfēi diàn lǎobǎn zài bēi kāfēi hé pútáojiǔ zhōng tiānjiāle huàxué wùzhí, yǐ zēngqiáng fēngwèi.

Rán’ér, dāngjú sìhū wú zhù yú zǔzhǐ hóngshuǐ fànlàn de wūrǎn shípǐn dàodá wǒmen de cānzhuō. Rúguǒ tāmen quèshí fāxiàn wéifǎn shípǐn ānquán fǎguī de ànjiàn, tāmen jiāng chùyǐ fákuǎn, ér bùshì jiāng ànjiàn tíjiāo fǎyuàn. Yuènán xiànzài gāi duì xiāoshòu huò shēngchǎn shòu wūrǎn shípǐn de rén chùyǐ gèng zhòng de xíngfá, shènzhì zài bìyào shí jiāng tāmen guān jìn jiānyù.

Phiên dịch tiếng Trung HSK 7 lớp học tiếng Trung HSK online Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 9

Bà Nguyễn Thị Thu Phương, giám đốc tuyển dụng tại công ty săn đầu người Adecco Hà Nội, cho biết nhu cầu đang tăng lên đối với các vị trí như thiết kế thử nghiệm, kiểm soát chất lượng, kiểm soát quy trình, kỹ sư kỹ thuật, giám đốc bán hàng và giám đốc điều hành tiếp thị.

Nhà cung cấp dịch vụ viết sơ yếu lý lịch TopCV cho biết 66,9% doanh nghiệp kỳ vọng nhu cầu nhân lực sẽ tăng trong năm nay khi họ phục hồi sau một năm chịu đựng.

“Sự chuyển dịch sản xuất từ Trung Quốc và hiệu lực của các hiệp định thương mại tự do sẽ thúc đẩy nền kinh tế của đất nước, dẫn đến sự gia tăng nhu cầu việc làm và cơ hội việc làm.”

Theo một cuộc khảo sát gần đây của Tổng cục Thống kê, khoảng 68% công ty sản xuất báo cáo kết quả tốt hơn trong quý đầu tiên so với quý trước.

FALMI cho biết thành công của Việt Nam trong việc ngăn chặn đại dịch và bắt đầu tiêm chủng là những yếu tố thúc đẩy sự phục hồi kinh tế của Việt Nam.

Tuy nhiên, ông Tuyền cho biết không dễ để các doanh nghiệp tìm được lao động phổ thông, đặc biệt là lao động phổ thông đáp ứng được yêu cầu của họ vì nguồn cung lao động tại TP.HCM đang giảm dần.

“Hầu hết mọi người hiện nay thích tự kinh doanh như bán hàng trực tuyến. Các nhà sản xuất hợp tác với các công ty săn đầu người, nhưng vẫn khó tìm được ứng viên phù hợp.”

Trong khi hơn 75% các công ty CNTT muốn tăng số lượng công nhân có tay nghề cao, Adecco cho biết nguồn cung rất nhỏ vì hầu hết các kỹ sư và kỹ thuật viên đã có việc làm và miễn cưỡng chuyển đổi.

Ông Lê Nguyễn Ngọc Thanh, Giám đốc Adecco HCMC, cho biết: “Họ quá lo lắng về tương lai nên bỏ công việc hiện tại để làm việc cho một công ty mới. Ở lại công ty hiện tại, nơi họ đã hiểu hết về chiến lược kinh doanh dường như là một sự hợp lý. phán quyết.”

Đảm bảo một môi trường làm việc an toàn là một yếu tố quan trọng sau đại dịch để thu hút nhân viên, như một cuộc khảo sát của Adecco cho thấy. Nó cho biết 82% nhân viên mong đợi công ty của họ tiếp tục có các quy tắc vệ sinh nghiêm ngặt tại nơi làm việc.

Thực phẩm bị ô nhiễm: mối đe dọa chết người đối với hàng triệu người

Một người thân của tôi đã qua đời ở tuổi 60 vì bệnh ung thư. Gia đình, đồng nghiệp và bạn bè của anh đều cho rằng anh chết còn quá trẻ.
Tại nghĩa trang, ngôi mộ của anh họ tôi được bao quanh bởi các đài tưởng niệm khác dành cho những người đã chết ở độ tuổi năm mươi, bốn mươi và thậm chí ba mươi. Ngồi với nhân viên bảo vệ của nghĩa trang, tôi hỏi anh ta tại sao nhiều thanh niên lại nằm yên nghỉ ở đó. Anh thở dài ngao ngán cho biết có hai nguyên nhân: bệnh ung thư và tai nạn giao thông.

Trần Lập, một nhạc sĩ nổi tiếng, vừa ra đi ở tuổi 42 trước sự tiếc thương của hàng triệu người hâm mộ anh. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông là bệnh ung thư. Trần Lập chỉ là một trong 75.000 người Việt Nam chết vì ung thư mỗi năm. Anh ấy nổi tiếng nên cái chết của anh ấy cũng được công khai rộng rãi. Những nạn nhân ung thư khác chết lặng lẽ hơn, để lại cho gia đình họ những nỗi đau thầm lặng.

Ước tính mỗi năm Việt Nam có khoảng 150.000 ca ung thư mới được chẩn đoán. Điều đó có nghĩa là tỷ lệ tử vong do ung thư chắc chắn sẽ tăng cao trong tương lai. Không quá lời khi nói trong 10 năm tới, số người chết do ung thư ở Việt Nam có thể lên tới một triệu người, tương đương với toàn bộ dân số của một số nước nhỏ.

Ung thư bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân; một trong số đó là môi trường sống nguy hiểm. Ngày qua ngày, người Việt Nam ăn thực phẩm bẩn, uống đồ uống bẩn, hít thở không khí bẩn và sống trong những ngôi nhà bẩn. Hóa chất độc hại có thể tấn công con người mọi lúc, mọi nơi. Tuy nhiên, tôi cho rằng thực phẩm bị ô nhiễm là nguyên nhân chính đằng sau hàng nghìn ca tử vong do ung thư ở Việt Nam.

Chúng tôi đã bị sốc và phẫn nộ trước thông tin rằng sáu triệu con lợn có thể đã được cho ăn salbutamol, một chất bị cấm sử dụng trong sản xuất thực phẩm, đã được đưa ra thị trường. Tôi không biết liệu các loại động vật khác có được nuôi theo cách tương tự hay không. Tôi không chắc có bao nhiêu tấn trái cây và rau quả bị thấm hóa chất độc hại. Và không biết mỗi ngày bán được bao nhiêu lít đồ uống độc hại. Chúng tôi không thể đưa ra số liệu cụ thể, nhưng chúng tôi có thể chắc chắn rằng những con số này cao đáng lo ngại.

Nhiều nông dân dành một mảnh đất để trồng rau sạch cho gia đình, những cây còn lại được “tưới” chất độc hại trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ. Những người nông dân khác cũng phân biệt giữa “lợn để ăn” và “lợn để bán”. Những người bán hàng rong cũng như các chủ quán cà phê thêm hóa chất vào ly cà phê và rượu để tăng hương vị.

Tuy nhiên, các nhà chức trách dường như bất lực trong việc ngăn chặn lũ thực phẩm bị ô nhiễm này đến bàn ăn của chúng tôi. Nếu họ phát hiện ra một trường hợp vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm, họ sẽ phạt tiền chứ không phải đưa vụ việc ra tòa. Đã đến lúc Việt Nam đưa ra những hình phạt nặng nề hơn đối với những người bán hoặc sản xuất thực phẩm bị ô nhiễm, thậm chí đưa họ vào tù nếu cần thiết.

Trên đây là nội dung chi tiết của bài giảng Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 9 ,các bạn đừng quên lưu bài giảng về học dần nhé.

Was this helpful?

1 / 0

Trả lời 0