Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 8

Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 8

Cùng thầy Vũ luyện dịch tiếng Trung HSK 7

Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 8 là nội dung bài giảng giáo trình luyện thi HSK online uy tín của Thầy Vũ được chia sẻ mỗi ngày trên hệ thống website đào tạo các khóa học luyện thi tiếng Trung HSK online của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Cơ sở 2 Sài Gòn. Đây là website luyện thi HSK online luyenthihskonline.com Thầy Vũ chuyên sử dụng để làm kênh đào tạo tiếng Trung HSK online và HSKK online. Các bài giảng trực tuyến dành cho các khóa học luyện thi HSK online bao gồm: luyện thi HSK 1 online, luyện thi HSK 2 online, luyện thi HSK 3 online, luyện thi HSK 4 online, luyện thi HSK 5 online, luyện thi HSK 6 online, luyện thi HSK 7 online, luyện thi HSK 8 online và luyện thi HSK 9 online

Dưới đây chính là link hướng dẫn cách tải và cách sử dụng bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn thảo và đăng tải trên các kênh học tiếng Trung online mỗi ngày

Bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin mới nhất

Sau đây thầy Nguyễn Minh Vũ sẽ giới thiệu cho các bạn một kênh thi thử HSK rất hay dành cho những bạn nào đang ôn thi HSK có thể kiểm tra được trình độ của mình đang đến đâu nhé. Các bạn nhớ tham khảo tại link sau nha.

Ứng dụng thi thử HSK online miễn phí

Hiện nay Trung tâm tiếng Trung ChineMaster  ngoài chi nhánh ở Hà Nội thì đã có mở một cơ sở khác tại Quận 10 TPHCM,các bạn xem chi tiết tại link sau nhé.

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster cơ sở 2 tại Quận 10 TPHCM

Trước khi vào bài hôm nay thì các bạn nhớ truy cập vào link sau để xem lại bài giảng hôm qua nhé.

Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 7

Bài giảng Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 8

Nội dung chi tiết bài giảng này chúng ta cùng theo dõi trong phần bên dưới nhé.

大流行未能抑制HCMC公寓市场

尽管期间Covid-19再次爆发,但第一季度HCMC的公寓价格仍比上一季度上涨了0.7%。

尽管期间Covid-19再次爆发,但第一季度HCMC的公寓价格仍比上一季度上涨了0.7%。

但是,由于这是关怀型或生殖型经济,因此对于当前的宏观经济学家的思维没有价值。著名的是,如果一个男人嫁给了自己的女佣,她的工作就只不过是她的妻子职责,GDP下降了。

这些是1%经济体的特征。这样的经济尽管将最穷的人抛在了后面,却仍在庆祝着增长,尽管它使最穷的人遭受的苦难最大,但它仍使我们烧毁和砍伐并超越了我们的星球界限。它忽略了妇女所做的使我们所有人都充满活力,健康快乐的许多工作。

我不会是第一个提出重新思考经济学问题的人,但是我相信我比大多数人都更加乐观。我确实相信,我们现在已经准备好以前所未有的方式重新定义我们所指的经济的本质。

我相信,我们可以从机械化,不可持续,男性占1%的经济转变为人类经济。

乐施会的人文经济是政府代表大多数人行事的政府,而不是为少数而强大的精英谋取利益。它生活在我们星球的边界之内。这是一种人们受到平等重视,并且不因其性别,肤色或种姓而受到忽视的国家。

至关重要的是,这是一种对妇女更有利的经济,而不是相反。为此,它必须解决经济不平等的祸害以及妇女参与的障碍。造成经济不平等的同样力量也正在造成性别不平等。这些不平等是相互交织的,解决方案也必须如此。

这不是要使经济倒退,而是要向前发展。

企业应在人类经济中蓬勃发展。但是,我们应该考虑新的模式,这些模式与对股东和执行董事会的关注一样,对员工,他们的客户和他们所处的社区也给予了同样的关注。

技术是人类经济的重要组成部分。这是一个伟大的解放者。但是现在这常常令人担忧,因为这将意味着工人失业,以及拥有机器的人进一步积累财富。

归根结底,人类经济认识到经济学只是其中的一部分,这只是我们想要共同生活的一个方面,政治需要重新进入这一框架。

各国政府为了消除对积极调控和指导经济以减少不平等并实现可持续,公平增长的恐惧,并没有保持中立,而是让强国控制。负责任的民主政府是人类有史以来最强大的平等力量。培育创新的政府是合作与创新的力量。

我们的政治领导人需要培育人类经济,他们需要保护其他与GDP增长同样重要的事物。

乐施会国际执行董事Winnie Byanyima。她是妇女权利,民主治理和和平建设方面的领导者。她在乌干达议会任职11年,曾在非洲联盟委员会任职,并在联合国开发计划署担任性别与发展主任。她与人共同创立了由60名成员组成的全球性别与气候联盟,并主持了联合国千年发展目标中的性别方面以及气候变化问题工作队。本文发表在世界经济论坛上。

除了GDP之外-现在该重新考虑我们衡量增长方式的时候了吗?

几十年来,GDP是万物的量度。许多经济学家认为情况已不再如此。
我们与GDP的恋情会终结吗?如果您参加了今年在达沃斯举行的年会,那么您以为确实如此,这是可以原谅的。

在三个不同的环节中,金融界的两家巨头和一位顶尖的学者都达成了一致:国内生产总值(一个国家生产的商品和服务总价值的估计)正在审查中。

诺贝尔经济学奖得主约瑟夫·斯蒂格利茨(Joseph Stiglitz),国际货币基金组织负责人克里斯蒂娜·拉加德(Christine Lagarde)和麻省理工学院教授埃里克·布林乔尔夫森(Erik Brynjolfsson)均表示,GDP不足以表示进步,并主张改变衡量经济和社会发展的方式。

拉加德说:“为了评估甚至可能改变我们对经济的看法,我们必须回到国内生产总值,生产力计算,事物价值上。”

随着商业格局的重塑,人口结构的变化,不平等的加剧,气候变化的恶化以及技术以惊人的速度持续发展,GDP一直在努力保持与时俱进。

Phiên âm tiếng Trung cho bài giảng khóa học luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK online ngày 9 tháng 4 năm 2021 Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 8

Dà liúxíng wèi néng yìzhì HCMC gōngyù shìchǎng

jǐnguǎn qíjiān Covid-19 zàicì bàofā, dàn dì yī jìdù HCMC de gōngyù jiàgé réng bǐ shàng yī jìdù shàngzhǎngle 0.7%.

Jǐnguǎn qíjiān Covid-19 zàicì bàofā, dàn dì yī jìdù HCMC de gōngyù jiàgé réng bǐ shàng yī jìdù shàngzhǎngle 0.7%.

Dànshì, yóuyú zhè shì guānhuái xíng huò shēngzhíxíng jīngjì, yīncǐ duìyú dāngqián de hóngguān jīngjì xué jiā de sīwéi méiyǒu jiàzhí. Zhùmíng de shì, rúguǒ yīgè nánrén jià gěile zìjǐ de nǚ yōng, tā de gōngzuò jiù zhǐ bùguò shì tā de qīzi zhízé,GDP xiàjiàngle.

Zhèxiē shì 1%jīngjì tǐ de tèzhēng. Zhèyàng de jīngjì jǐnguǎn jiāng zuì qióng de rén pāo zàile hòumiàn, què réng zài qìngzhùzhe zēngzhǎng, jǐnguǎn tā shǐ zuì qióng de rén zāoshòu de kǔnàn zuìdà, dàn tā réng shǐ wǒmen shāohuǐ hé kǎnfá bìng chāoyuèle wǒmen de xīngqiú jièxiàn. Tā hūlüèle fùnǚ suǒ zuò de shǐ wǒmen suǒyǒu rén dōu chōngmǎn huólì, jiànkāng kuàilè de xǔduō gōngzuò.

Wǒ bù huì shì dì yīgè tíchū chóngxīn sīkǎo jīngjì xué wèntí de rén, dànshì wǒ xiāngxìn wǒ bǐ dà duōshù rén dōu gèngjiā lèguān. Wǒ quèshí xiāngxìn, wǒmen xiànzài yǐjīng zhǔnbèi hǎo yǐ qiánsuǒwèiyǒu de fāngshì chóngxīn dìngyì wǒmen suǒ zhǐ de jīngjì de běnzhí.

Wǒ xiāngxìn, wǒmen kěyǐ cóng jīxièhuà, bùkě chíxù, nánxìng zhàn 1%de jīngjì zhuǎnbiàn wéi rénlèi jīngjì.

Lè shī huì de rénwén jīngjì shì zhèngfǔ dàibiǎo dà duōshù rén xíngshì de zhèngfǔ, ér bùshì wèi shǎoshù ér qiángdà de jīngyīng móuqǔ lìyì. Tā shēnghuó zài wǒmen xīngqiú de biānjiè zhī nèi. Zhè shì yī zhǒng rénmen shòudào píngděng zhòngshì, bìngqiě bù yīn qí xìngbié, fūsè huò zhǒngxìng ér shòudào hūshì de guójiā.

Zhì guān zhòngyào de shì, zhè shì yī zhǒng duì fùnǚ gèng yǒulì de jīngjì, ér bùshì xiāngfǎn. Wèi cǐ, tā bìxū jiějué jīngjì bú píngděng de huòhài yǐjí fùnǚ cānyù de zhàng’ài. Zàochéng jīngjì bú píngděng de tóngyàng lìliàng yě zhèngzài zàochéng xìngbié bù píngděng. Zhèxiē bù píngděng shì xiānghù jiāozhī de, jiějué fāng’àn yě bìxū rúcǐ.

Zhè bùshì yào shǐ jīngjì dàotuì, ér shì yào xiàng qián fāzhǎn.

Qǐyè yìng zài rénlèi jīngjì zhōng péngbó fāzhǎn. Dànshì, wǒmen yīnggāi kǎolǜ xīn de móshì, zhèxiē móshì yǔ duì gǔdōng hé zhíxíng dǒngshìhuì de guānzhù yīyàng, duì yuángōng, tāmen de kèhù hé tāmen suǒ chǔ de shèqū yě jǐyǔle tóngyàng de guānzhù.

Jìshù shì rénlèi jīngjì de zhòngyào zǔchéng bùfèn. Zhè shì yīgè wěidà de jiěfàng zhě. Dànshì xiànzài zhè chángcháng lìng rén dānyōu, yīnwèi zhè jiāng yìwèizhe gōngrén shīyè, yǐjí yǒngyǒu jīqì de rén jìnyībù jīlěi cáifù.

Guīgēnjiédǐ, rénlèi jīngjì rènshí dào jīngjì xué zhǐshì qízhōng de yībùfèn, zhè zhǐshì wǒmen xiǎng yào gòngtóng shēnghuó de yīgè fāngmiàn, zhèngzhì xūyào chóngxīn jìnrù zhè yī kuàngjià.

Gèguó zhèngfǔ wèile xiāochú duì jījí tiáokòng hé zhǐdǎo jīngjì yǐ jiǎn shào bù píngděng bìng shíxiàn kě chíxù, gōngpíng zēngzhǎng de kǒngjù, bìng méiyǒu bǎochí zhōnglì, ér shì ràng qiángguó kòngzhì. Fùzérèn de mínzhǔ zhèngfǔ shì rénlèi yǒushǐ yǐlái zuì qiáng dà de píngděng lìliàng. Péiyù chuàngxīn de zhèngfǔ shì hézuò yǔ chuàngxīn de lìliàng.

Wǒmen de zhèngzhìlǐngdǎo rén xūyào péiyù rénlèi jīngjì, tāmen xūyào bǎohù qítā yǔ GDP zēngzhǎng tóngyàng zhòngyào de shìwù.

Lè shī huì guójì zhí xíng dǒngshì Winnie Byanyima. Tā shì fùnǚ quánlì, mínzhǔ zhì lǐ hé hépíng jiànshè fāngmiàn de lǐngdǎo zhě. Tā zài wūgāndá yìhuì rènzhí 11 nián, céng zài fēizhōu liánméng wěiyuánhuì rènzhí, bìng zài liánhéguó kāifā jìhuà shǔ dānrèn xìngbié yǔ fāzhǎn zhǔrèn. Tā yǔ rén gòngtóng chuànglìle yóu 60 míng chéngyuán zǔchéng de quánqiú xìngbié yǔ qìhòu liánméng, bìng zhǔchíle liánhéguó qiānnián fāzhǎn mùbiāo zhōng dì xìngbié fāngmiàn yǐjí qìhòu biànhuà wèntí gōngzuò duì. Běnwén fābiǎo zài shìjiè jīngjì lùntán shàng.

Chúle GDP zhī wài-xiànzài gāi chóngxīn kǎolǜ wǒmen héngliáng zēng cháng fāngshì de shíhòule ma?

Jǐ shí niánlái,GDP shì wànwù de liàngdù. Xǔduō jīngjì xué jiā rènwéi qíngkuàng yǐ bù zài rúcǐ.
Wǒmen yǔ GDP de liànqíng huì zhōngjié ma? Rúguǒ nín cānjiāle jīnnián zài dá wò sī jǔxíng de nián huì, nàme nín yǐwéi quèshí rúcǐ, zhè shì kěyǐ yuánliàng de.

Zài sān gè bùtóng de huánjié zhōng, jīnróng jiè de liǎng jiājùtóu hé yī wèi dǐngjiān de xuézhě dōu dáchéngle yīzhì: Guónèi shēngchǎn zǒng zhí (yī gè guójiā shēngchǎn de shāngpǐn hé fúwù zǒng jiàzhí de gūjì) zhèngzài shěnchá zhōng.

Nuò bèi’ěr jīngjì xué jiǎng dézhǔ yuēsèfū·sī dì gé lì cí (Joseph Stiglitz), guójì huòbì jījīn zǔzhī fù zé rén kèlǐsīdì nà·lā jiā dé (Christine Lagarde) hé má shěng lǐgōng xuéyuàn jiàoshòu āi lǐ kè·bù lín qiáo ěr fū sēn (Erik Brynjolfsson) jūn biǎoshì,GDP bùzú yǐ biǎoshì jìnbù, bìng zhǔzhāng gǎibiàn héngliáng jīngjì hé shèhuì fāzhǎn de fāngshì.

Lā jiā dé shuō:“Wèile pínggū shènzhì kěnéng gǎibiàn wǒmen duì jīngjì de kànfǎ, wǒmen bìxū huí dào guónèi shēngchǎn zǒng zhí, shēngchǎnlì jìsuàn, shìwù jiàzhí shàng.”

Suízhe shāngyè géjú de chóng sù, rénkǒu jiégòu de biànhuà, bù píngděng de jiā jù, qìhòu biànhuà de èhuà yǐjí jìshù yǐ jīngrén de sùdù chíxù fāzhǎn,GDP yīzhí zài nǔlì bǎochí yǔ shí jù jìn.

Phiên dịch tiếng Trung cho bài tập luyện thi HSK online Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 8

Đại dịch không làm suy giảm thị trường căn hộ TP.HCM

Giá căn hộ tại TP.HCM trong quý đầu tiên tăng 0,7% so với quý trước mặc dù có sự bùng phát mới của Covid-19 trong thời gian này.

Giá căn hộ tại TP.HCM trong quý đầu tiên tăng 0,7% so với quý trước mặc dù có sự bùng phát mới của Covid-19 trong thời gian này.

Nhưng vì đây là nền kinh tế chăm sóc hoặc tái sản xuất nên nó vô giá trị đối với suy nghĩ của các nhà kinh tế vĩ mô hiện nay. Nổi tiếng nếu một người đàn ông kết hôn với người giúp việc của mình, công việc của cô ấy sẽ trở thành nhiệm vụ không hơn không kém của cô ấy, và GDP giảm.

Đây là những đặc điểm của nền kinh tế 1 phần trăm. Một nền kinh tế như vậy tôn vinh sự tăng trưởng mặc dù nó để lại những người nghèo nhất phía sau, nó thúc đẩy chúng ta đốt cháy và chặt phá và khai thác vượt ra khỏi ranh giới hành tinh của chúng ta, mặc dù những người nghèo nhất sẽ phải chịu đựng nhiều nhất từ điều này; và nó bỏ qua phần lớn công việc mà phụ nữ làm để giữ cho tất cả chúng ta sống, khỏe mạnh và hạnh phúc.

Tôi sẽ không phải là người đầu tiên nêu ra vấn đề này khi suy nghĩ lại về kinh tế học, nhưng tôi tin rằng tôi lạc quan hơn hầu hết mọi người. Tôi tin rằng bây giờ chúng ta đã sẵn sàng, hơn bao giờ hết, để xác định lại bản chất của ý nghĩa của một nền kinh tế.

Tôi tin rằng chúng ta có thể chuyển từ nền kinh tế máy móc, không bền vững, nam giới cho 1% sang nền kinh tế con người.

Nền kinh tế con người đối với Oxfam là nền kinh tế mà các chính phủ hành động thay mặt cho đa số, và không vì lợi ích của một tầng lớp nhỏ nhưng mạnh mẽ. Nó là một sinh vật sống trong ranh giới của hành tinh chúng ta. Đó là một trong đó mọi người được đánh giá bình đẳng, và không bị phân biệt dựa trên giới tính, màu da hoặc đẳng cấp của họ.

Điều quan trọng, đó là một nền kinh tế có thể hoạt động tốt hơn cho phụ nữ, chứ không phải ngược lại. Để làm như vậy, nó phải giải quyết tai họa của bất bình đẳng kinh tế cũng như các rào cản đối với sự tham gia của phụ nữ. Chính những lực lượng đang tạo ra bất bình đẳng kinh tế cũng đang tạo ra bất bình đẳng giới. Những bất bình đẳng này đan xen lẫn nhau và các giải pháp cũng phải giống nhau.

Nó không phải là đưa nền kinh tế đi lùi, mà là phát triển nó về phía trước.

Các doanh nghiệp nên phát triển mạnh trong nền kinh tế nhân văn. Nhưng chúng ta nên nghĩ về các mô hình mới thể hiện sự quan tâm nhiều đến người lao động, khách hàng của họ và cộng đồng nơi họ tồn tại cũng như đối với các cổ đông và ban điều hành của họ.

Công nghệ là một phần quan trọng của nền kinh tế con người. Đó là một nhà giải phóng tuyệt vời. Nhưng quá thường xuyên bây giờ nó là một cái gì đó đáng sợ bởi vì nó sẽ có nghĩa là mất việc làm cho người lao động và sự tích lũy của cải cho những người sở hữu máy móc.

Cuối cùng, một nền kinh tế nhân văn thừa nhận rằng kinh tế chỉ là một phần của bức tranh – nó chỉ là một khía cạnh của cách chúng ta muốn sống cùng nhau, và chính trị cần phải nhập lại khung.

Do sợ hãi từ việc tích cực điều tiết và chỉ đạo nền kinh tế để giảm bất bình đẳng và tăng trưởng bền vững, công bằng, các chính phủ không trung lập, họ đang để cho những người có quyền lực nắm quyền kiểm soát. Chính phủ dân chủ và có trách nhiệm giải trình là lực lượng bình đẳng mạnh mẽ nhất mà nhân loại từng phát minh ra. Và việc nuôi dưỡng, chính phủ sáng tạo là động lực để hợp tác và đổi mới.

Các nhà lãnh đạo chính trị của chúng ta cần phải nuôi dưỡng một nền kinh tế con người, và họ cần bảo vệ những thứ khác cũng quan trọng như tăng trưởng GDP.

Winnie Byanyima, Giám đốc Điều hành, Oxfam International. Cô ấy là một nhà lãnh đạo về quyền của phụ nữ, quản trị dân chủ và xây dựng hòa bình. Bà đã phục vụ mười một năm trong Quốc hội Uganda, và đã phục vụ tại Ủy ban Liên minh châu Phi và là Giám đốc Giới và Phát triển tại Chương trình Phát triển Liên hợp quốc. Bà là người đồng sáng lập Liên minh Khí hậu và Giới toàn cầu gồm 60 thành viên và chủ trì một nhóm đặc nhiệm của Liên hợp quốc về các khía cạnh giới của các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ và về biến đổi khí hậu. Bài báo này đã được đăng trên Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

Ngoài GDP – đã đến lúc chúng ta phải xem xét lại cách chúng ta đo lường tăng trưởng?

Trong nhiều thập kỷ, GDP là thước đo của tất cả mọi thứ. Nhiều nhà kinh tế cho rằng điều này không còn đúng nữa.
Mối tình giữa chúng ta với GDP sắp kết thúc? Nếu bạn đang theo dõi Hội nghị thường niên năm nay ở Davos, bạn sẽ được tha thứ vì nghĩ rằng đây thực sự là trường hợp.

Trong ba phiên họp riêng biệt, hai gã khổng lồ của thế giới tài chính và một học giả hàng đầu đều đồng ý: tổng sản phẩm quốc nội – ước tính tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ mà một quốc gia sản xuất – đang được xem xét.

Nhà kinh tế đoạt giải Nobel Joseph Stiglitz, người đứng đầu IMF Christine Lagarde và giáo sư MIT Erik Brynjolfsson đều cho rằng GDP là một chỉ báo kém về sự tiến bộ và lập luận về sự thay đổi cách chúng ta đo lường sự phát triển kinh tế và xã hội.

Lagarde nói: “Chúng ta phải quay trở lại với GDP, cách tính năng suất, giá trị của mọi thứ – để đánh giá, và có thể thay đổi cách chúng ta nhìn vào nền kinh tế.

Khi bối cảnh kinh doanh tự đổi mới, nhân khẩu học thay đổi, bất bình đẳng mở rộng, biến đổi khí hậu trở nên tồi tệ hơn và công nghệ tiếp tục phát triển với tốc độ chóng mặt, GDP đang phải vật lộn để duy trì sự phù hợp.

Trên đây là nội dung bài học hôm nay Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 8 . Các bạn cần hỏi gì thêm thì để lại bình luận trong Diễn đàn Dân tiếng Trung hoặc Diễn đàn Học tiếng Trung ChineMaster nhé.

Was this helpful?

1 / 0

Trả lời 0